Page 44

TRENDBOX

PěESNæ VËTU CHVÍLI SE PěETRHNE POMYSLNÁ NIT SMYSLNOSTI, ZNÁMÁ ZËFILMĵ.

v tomto ohledu považuje film Sex ve městě 2, kde se v jedné scéně v lijáku rozmáčí Samantě papírová taška a na chodník se jí vysype hromada kondomů. „A ona, místo aby se začervenala, začne kolemjdoucí poučovat o své sexuální svobodě. Přesně v tu chvíli se přetrhne pomyslná nit smyslnosti, kterou jsme byli zvyklí vídat ve filmech. To, co dřív bylo šťavnaté a zakázané, je najednou jen politické a pitomé,“ vysvětluje Krizanovichová.

VYHNOUT SE CHAOSU

STING TO S TANTROU PŘEHNAL Úpadku smyslnosti si všiml iËznámý vyznavaÝ tantrického sexu Sting, když vËnedávném interview pro americký Harper’s Bazaar prozradil, jak si se svou ženou rád zpestĜuje postelové hrátky pĜevleky aËkostýmy. To, co by ještç pĜed pár lety bylo pĜinejmenším pikantní, dnes vyvolalo uËonline ÝtenáĜĶ reakce typu „nechutné“, „upatlané“ aË„nudné“.

Další Američanka, feministická spisovatelka Erica Jongová zase připomíná, že každá generace se chce vymezit vůči té předchozí. Svoboda, za kterou ona a další feministky tak dlouho bojovaly, prý dnešní dívky nezajímá: „Zatímco my jsme si idealizovaly otevřené manželství, ony si idealizují monogamii. Má třicetiletá dcera napsala esej s názvem Ony souložily, já nemusím. Nejen, že jsme nedokázaly své dcery zkazit, dokonce jsme jim poskytly sterilní způsob,

jak se věnovat intimitě – elektronicky. Čistě a anonymně. Chaosu, který vztahy vnášejí do lidských životů, se vyhýbají prostřednictvím zařízení, o němž si myslíme, že ho máme pod kontrolou. Tak jako pro mou generaci byla klíčovým slovem svoboda, pro generaci našich dcer se zdá být stejně důležité slovo ovládaní,“ zamýšlí se ve své knize Sugar in My Bowl. Tento asketický postoj se ovšem zdaleka netýká jen dívek. I mladí muži jsou mnohem chladnější. „Ano, milování je velká věc, ale to je i hudba a film, například,“ řekl Natu Freemanovi šestnáctiletý Jack. Sex prý funguje protichůdně ke způsobu, jakým se nová generace seznamuje, převrací lidem plány naruby a vnáší zmatek do perfektních digitálních světů. A to oni nechtějí.

VADNÉ ZBOŽÍ Také nejuznávanější britská „vztahová intelektuálka“, šéfredaktorka měsíčníku Erotic Review Rowan Pellingová říká, že jsme prostě přejedení. „Lidé si chtějí udržovat odstup. Dřív se psávalo o sexu velmi zručně, ale pak přišla lavina špatně napsaných knih, které zabíhají do nudných detailů. Způsob, jakým naše kultura prezentuje sex, je obchod se lživými iluzemi.“ Neboli, řečeno slovy psychoterapeuta Philipse Hodsona: „Zatímco láska přináší pohlavní život, ten nemusí nutně přinášet lásku. Mladá generace ale čeká, že to tak nutně funguje. Sex jim prostě nedává, co od něj čekají, a záruční doba už uplynula.“

<

„Politický a pitomý,“ říká v souvislosti s filmem Sex ve městě 2 Karen Krizanovichová, expertka na vztahy

44

ČiliChili | 2 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

2013 | 02 | Čilichili: Všichni jsme depkaři  

Deprese je novodobý mor a nikdo neví proč.

2013 | 02 | Čilichili: Všichni jsme depkaři  

Deprese je novodobý mor a nikdo neví proč.