Page 40

POKEC odjíždět do Kalifornie a po čtyřech letech jsme se dohodli, že se rozejdeme. Nemohl jsem ji tu držet a sám jsem neměl na to začínat v padesáti letech ve Státech znovu od nuly. Uživíte se jen výukou kung-fu? Uživím, ale nedá se to dělat jako byznys. V Písku, kde žiji, učím čtyři žáky. V Praze jich mám asi dvacet. Jak to, že jich nemáte víc? Předpokládal bych, že na vaše lekce by se měly stát fronty... Víte, jak jsme se bavili o tom, jak je těžké najít učitele, tak najít žáka je ještě těžší. Já se s žáky nemůžu vidět jednou za týden od sedmi do půl deváté. Já s nimi potřebuji být v kontaktu, předávat jim filozofii, sledovat, jak fungují v běžném životě. Není tedy pro mě řešením U nás budu těžko hledat učitele podle toho, kolik přežil stát se osobním trenérem bohatých lidí ve fitsoubojů. Existuje způsob, jak zjistit, který je ten pravý? nesscentru. V konfuciánské filozofii se povaDnes je to jednodušší, než to bývalo, protože můžete hležuje za těžký hřích předávat umění lidem, kteří dat reference na internetu. Přesto je to velmi těžké. Většina si ho nezaslouží a poškozovat tím pověst stalidí totiž skončí u „mistrů“, kteří mají největší reklamu, vyurých mistrů. Já sám jsem žákem čují to opravdové, praktické, smrtelné umění a v recepci Pocházel z cirkusácké rodiny a styl Hung Gar svého mistra už čtyřicet let a při mají suši bar. Na lekcích cvičí padesát lidí, takže to učitel se naučil z knihy. Bohužel ta kniha byla v ang- každém rozhodování pamatuji nestíhá a učí za něj instruktoři, kteří cvičí o rok déle než ličtině, kterou on neovládal, takže netušil, jak na to, že se mu při našem příšžáci. Popravdě řečeno se mi málokdy stalo, že bych nemu- se z jedné pozice na obrázku dostane do té tím setkání budu muset podívat sel žáky těchto „mistrů“ učit vše kompletně od začátku. další. s čistým svědomím do očí. Nemá kung-fu nevýhodu, že nemá nějakou stálou Sifu Hladíka si pamatuji. V osmdesátých asociaci a systém hodnocení, jako má karate nebo letech byl hrozně populární. taekwondo? On měl stovky žáků a učil je úplné hovadiny. Já GEORGE Ono je to dáno kulturně. V taekwondu má i ten poslední jsem mu tehdy z legrace psal dopis: „Romane HUŠEK kluk ve vesnické tělocvičně přesně danou pozici v pyra- pozor, v té pozici na straně 54 děláš chybu.“ Držitel mistrovského midě, na jejímž vrcholu je korejský ministr pro taekwondo. Zkrátka, čínská bojová umění u nás nevykrotitulu sifu. Üínským Karate má podobný systém převzatý z vojenské tradice čila zrovna šťastně. První člověk, který sem bojovým umçním Japonska. Číňani se nikdy na ničem nedohodli. Oni ani přivezl opravdové kung-fu, byla v roce 1996 se vçnuje od roku nevědí, kolik mají stylů. Říká se, že čtyři sta, ale to jsou Čaj Chua. Ta je naprosto vynikající, ale zase 1971, od roku 1973 je jen odhady. neuměla česky a podle mě tak trochu narazila žákem mistra Paula A ani v Česku se nemůžete dohodnout? na českou mentalitu. Ona jako tradiční čínský Enga. Založil aËvedl To je těžké. Taiči do Česka oficiálně přinesl Honza Turne- učitel své žáky doslova miluje a mám pocit, KonzervatoĜ bojových ber, který se ho učil hádám tak měsíc, dostal certifikát že to v Česku občas někdo může považovat umçní vËkalifornském z Číny a v Česku založil asi třicet škol a začal učit Zoru Jan- za slabost. V Číně by se jí to nemohlo stát. Santa Cruz. Od roku 1998 dovou. Úroveň nulová. Kung-fu mělo ještě větší smůlu. Tam by měla automaticky obrovský respekt, vyuÝuje bojová umçní To tady začal provozovat samozvaný sifu Roman Hladík. který si zaslouží. vËPraze aËPísku. Vy jste se do Česka vrátil o rok po ní. Proč? www.mantiskungfu.cz Já jsem v USA pracoval, zároveň jsem si doplňoval vzdělání a k tomu všemu jsem trénoval a vyučoval kung-fu. Po letech takového života jsem v devětačtyřiceti letech zatoužil žít někde, kde se můžu aspoň šest hodin denně vyspat. Česko bylo tehdy pro mě ideální. Za dolar jsem dostal čtyřicet korun, zdravotní pojištění stálo čtyři stovky. Bohužel tu manželka vydržela dvě zimy, pak začala od října do dubna

ON MæL STOVKY ŽÁKĵ AËUÜIL JE ÚPLNÉ HOVADINY. JEDNOU JSEM MU ZËLEGRACE NAPSAL DOPIS.

<

40

ČiliChili | 2 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

2013 | 02 | Čilichili: Všichni jsme depkaři  

Deprese je novodobý mor a nikdo neví proč.

2013 | 02 | Čilichili: Všichni jsme depkaři  

Deprese je novodobý mor a nikdo neví proč.