Page 3

ROZJEZD Fakebook

Prof. Karel Nešpor Jogín. Vynálezce a propagátor strašidelných druhĭ smíchu. Pracuje ve spoleĆnosti Psychiatrická léĆebna Bohnice jako Limonádový Joe. Je v nepĥátelském vztahu k pivu. Nešpor Ćeské protialkoholní léĆby. Anonymní alkoholici: 13 253 Na zdraví! |

Nádraží!|

Na kaši!

Transparentní alkoholici: 2512

To se mi líbí

Abstinenti: 7

Ukázat vše

Kupte si mou novou knihu Smĕjeme se pĥi exekuci.

Nešpor Karel Pokusy na zvíĥatech dokázaly, že opilý kĥeĆek není schopný ĥídit auto už po dvou decilitrech piva. Varujte se chmelového jedu! Nešpor Karel Smích je zdravý. Kdo se smĕje aspoğ 19 hodin dennĕ, nikdy nezemĥe. Nešpor Karel MoĆ obsahující alkohol rozežírá stoupaĆky ve starších panelácích. Chrağte svou kanalizaci, pijte pĥi rodinných oslavách kefír! Viszág Imre napsal na ZeĐ uživatele Nešpor Karel Pán primáš, moja dcéra sa smeje ako makak. Odmietajú ju pre to pri pracovných pohovoroch. Chce sa z toho ožraī. ąo s tým?

Foto: Shutterctock, David Port/MF DNES/Proŏmedia.cz

Nešpor Karel: Smích makaka se hodí spíš pro období zvažování sebevraždy. Zkuste ji ještĕ trochu rozesmutnit.

Nešpor Karel Al-kohol je pĭvodnĕ nebezpeĆný beduínský démon, tak jako Al-gebra. Nešpor Karel publikoval Ćlánek na ženuška.cz Zkuste se smát ušima. Mimo jiné Známý bohnický psychiatr Karel Nešpor oznámil vynález smíchu všemi tĕlními otvory. „LéĆí mimo jiné hemoroidy,“ uvedl lékaĥ. ČiliChili | 2 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

Nealkoholické pivo

Nealkoholické víno

Nealkoholická slivovice

Nealkoholický metanol

Nešpor Karel Vyhlašuji fatvu na výrobce rumových pralinek!

Nešpor Karel Nenávidím pití. Žiji bez tekutin už 37 let. Odsud mĭj suchý humor.

Nešpor Karel Ožrala je larvou abstinenta. Každý z nás, vždy stĥízlivých, se kdysi válel ve vlastních zvratcích a snažil se zazpívat Marseillaisu rumunsky. Larvu je tĥeba svázat do kozelce, vystrĆit do deštĕ a poĆkat, až se z ní vykuklí motýl – milovník zelených Ćajĭ. Toto se líbí 5 opilým entomologĭm

Nešpor Karel Nenávidím alkoholiĆky. Dnes budeme v léĆebnĕ cviĆit rovnováhu – holubiĆku v plavkách. Ponižovat, ponižovat, ponižovat. Toto se líbí 6 rozjaĥeným ženám

Nešpor Karel Máte zniĆená játra? Tak to máte smĭlu.

3

2013 | 02 | Čilichili: Všichni jsme depkaři  

Deprese je novodobý mor a nikdo neví proč.

2013 | 02 | Čilichili: Všichni jsme depkaři  

Deprese je novodobý mor a nikdo neví proč.