Page 22

TÉMA

CO VÁS ROZPLÁÜE Naskočí vám toƾ určƚē celá Œada. Válečná dramƘa, nenaplnēné lásky, pŒíbēDž CHUDÝCH, POST IŽENÝCH, DEPRSEIVNÍCH, OSAMëLÝCH, ŠÍLENÝCH, SMUTNÝCH cǃdých sirƗkŠ... Jenže to je ještē všechno čajíček. Než si pustíte následující ƈlmy, desky nebo pŒečtete tyhle knížky, posbíreƛe a zamknēte radēJI VŠEChny ostré pŒedmēty ze své domácnosti, pro jisǵu pŒideƛe i prádelní šŋŠry a tkaničky a klíč deƛe sousedŠm. Tohle ǵiž není žeBĠÍåEK Ubrečených dojákŠ typu Ocelové magnólie, ale seznam DëL, která vám zruinují ne den, ale týden, a pokud o tom ještē pocDžbujete, pak vás pŒesvēdčí, že živƗ NA Zemi je pŒehlídkou zouƃlství a bolesti. STUPEč DEPRESIVNOSTI

POUŽITÍ

1. Lehká melancholie, nostalgie, zasnçní.

Užívejte podle návodu.

2. Smutek, vlhko vËoÝích, zaĨaté zuby.

Filmy konzumujte poËjídle, vËtemnu aËpĜi pokojové teplotç.

3. HrĶza ze stavu svçta.

PĜípadné vyšší dávky konzultujte sËlékaĜem.

4. Ztráta smyslu, osamçlost, prázdnota.

Kontraindikace: všechny.

5. Nekontrolovatelný existenciální dçs.

ChraĎte pĜed lidmi.

22

2013 | 02 | Čilichili: Všichni jsme depkaři  

Deprese je novodobý mor a nikdo neví proč.

2013 | 02 | Čilichili: Všichni jsme depkaři  

Deprese je novodobý mor a nikdo neví proč.