Page 20

TÉMA

JEDEN PRÁŠEK VLÁDNE VŠEM, JEDEN JIM VŠEM KÁŽE

Strhující pĜíbçh léku jménem Prozac

podstupují desítky tisíc lidí. Těm jsou potom jako na běžícím pásu předepisována antidepresiva nové generace, každý rok „efektivnější“ a přinášející „méně vedlejších účinků“ a také miliardy dolarů zisku.

PROZACOVÝ SVæT Ještě v 70. letech minulého století se o depresi moc nemluvilo ani v Americe a léky z kategorie antidepresiv byly vyhrazeny výlučně pro pacienty hospitalizované v psychiatrických léčebnách. Sem tam lidé chodili k doktorům s „nervy“ a dostávali sedativa. Zrození Prozacu na sklonku osmdesátek způsobilo revoluci. Tak jako ještě v 50. letech patřilo k bontonu kouření, najednou všichni začali polykat pilulky. Prozac vstoupil na trh jako zázračný lék, řešení pro všechny a pro

PěED

1971 – ZNAÜKA

PROZACEM

Fluoxetinu vymýšlí identitu Interbrand, svçtová reklamní aËkomunikaÝní agentura (pracovala tĜeba pro Sony, Microsoft, Nikon, Nintendo). AËjméno je naËsvçtç.

OËdepresi jako nemoci se moc nemluví. Takovou vçcí trpí akorát chudáci vËblázincích. Lidé chodí keËsvým psychiatrĶm sË„nervy“ aË„úzkostí“. Proti ní berou Valium. Pak farmaceutická spoleÝnost Eli Lilly & Co. našla svĶj zlatý dĶl. 1971: LY 110141 – FLUOXETIN

x Plán A: Lék naËvysoký tlak, fungoval jen naËzvíĜatech.

x Plán B: Lék naËobezitu, bez úÝinkĶ. x Plán C: Testuje se na pacientech hospitalizovaných sËdepresí. Bez úÝinkĶ, stav nçkolika zËnich se zhorší.

9 Plán D: Zkouší se naËpacienty sËmírnou depresí. Pçt zËpçti popisuje zlepšení.

20

každého, lehce dostupné a snadno dávkovatelné eldorádo psychiatrie bez vedlejších účinků. V roce 1994, pět let poté, vydělal svému výrobci Eli Lilly & Co. 1,2 miliardy dolarů. Mezi lety 1991 a 2001 se pak počet pacientů s depresí více než zdvojnásobil a ve Velké Británii během těchto deseti let počet receptů na antidepresiva vzrostl z 9 miliard ročně na neuvěřitelných 24 milard. Deprese se stala denním chlebem, módní záležitostí. Každá celebrita, rocková hvězda, modelka či manažer jeli na Prozacu. V roce 2008 trpělo depresí na planetě zhruba 121 milionů lidí, a zisky z prodeje antidepresiv dosáhly 11 miliard dolarů. Předpokládá se, že za dalších pět let, tedy v roce 2018, to bude zase o 2,5 miliardy víc. A protože Světová

PROZAC Üesky se Őuoxetin prodává jako Prozac, Deprex, Fluoxetin-ratiopharm, Magrilan... MARKETING Prozac se zaÝal prodávat jako univerzální pilulka, která se mĶže pĜedepisovat bez nebezpeÝí. NaËtrh pĜišel vËdobç, kdy veĜejnost masírovaly hrĶzostrašné mediální pĜíbçhy oËzávislosti naËValiu.

REKLAMA

PROPAGAÜNÍ KAMPAč

200 000 PLAKÁTĵ Brožurky aËplakáty popisovaly Prozac jako zázraÝný lék, jednoduchou odpovçá, neurologický ráj. VËden, kdy se zaÝal prodávat, oËnçj už pacienti prosili své psychiatry aËznali ho jménem.

Zdroj: Data pocházejí zËÝlánku VçÝná sluneÝní záĜe (Eternal sunshine) odËAnny Mooreové, který vyšel vËdeníku The Observer. Ilustrace: Rubyetc

AMERICKÁ NOÜNÍ MĵRA Při bližším ohledání zjistíte, že zhruba od té doby, co se na ní dají vydělat miliardy dolarů. Základním kamenem amerického depresivního průmyslu je Národní institut duševního zdraví. Masová spotřeba antidepresiv se uskutečňuje především díky osvětovým kampaním na „propagaci deprese“, které financují daňoví poplatníci. Výzkum deprese spolyká ročně třetinu rozpočtu této instituce, tedy cca 604 milionů dolarů. A pod tímto výzkumem se skrývá především „veřejná osvěta o depresi“, tedy nejrůznější online testy a inzeráty ve 2500 amerických novinách a časopisech, 1350 rozhlasových a 400 televizních stanicích. Aby toho nebylo málo, díky podpoře farmaceutických společností se v USA už 20 let v říjnu uskutečňuje celostátní Národní den screeningu deprese, kdy podobné online i reálné testy

2013 | 02 | Čilichili: Všichni jsme depkaři  

Deprese je novodobý mor a nikdo neví proč.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you