Page 80

80

Vodafone karta

Více informací ke všem nabídkám naleznete na www.vodafone.cz nebo volejte zdarma 800 777 777

Pęedplacené karty

KARTA NA MÍRU Když voláte do všech sítí K tomu víkendové volání a SMSky v síti Vodafone zadarmo. Napoěád!

Super nabídka pro víkendové kecky

Výhody našich karet.

StaÏí provolat bÝhem týdne aspoĊ 5 minut nebo poslat 5 zpráv.

Platnost kreditu 10 mÜsícİ. Dobití možné více než 10 zpİsoby.

A pak už mıžete volat nebo SMSkovat o víkendu do aleluja. Anebo mıžete využívat obojí.

Víkendové volání a SMS v síti Vodafone

zdarma

Zadarmo a napoěád!

Zákaznická linka zcela zdarma. Vodafone karta na míru Volání do všech sítí

Internet v mobilu

6,50 KÍ/min.

SMS do všech mobilních sítí v ÌR

1,50 KÍ

MMS do všech mobilních sítí v ÌR

4,50 KÍ

zdarma Volání na dvÝ Ïísla za

PęEDPLACENÁ KARTA s Internetem v mobilu zdarma Karta je tady pro všechny, kdo rádi surfují a volají za stejnÛ výhodnou cenu do všech sítí. StaÍí každý mÛsíc jednorázovÛ dobíjet alespoĈ 300 KÍ, a mįžete si užívat Internet v mobilu zdarma a napoęád. BuÏte online vždycky a všude. Volání 6,50 KÍ za minutu SMSka za 1,50 KÍ MMSka za 4,50 KÍ Internet v mobilu zdarma

DIVOKÁ KARTA Když voláte nejvíc do Vodafonu

2,38 KÏ

Volání v síti Vodafone za 3 KÏ za minutu. Napoěád! Vodafone divoká karta Volání v síti Vodafone

3,00 KÍ/min.

Volání do ostatních sítí v ÌR

7,20 KÍ/min.

SMS do všech mobilních sítí v ÌR

2,40 KÍ

DoplĈkové balíÍky k Vodafone divoké kartÛ Program dvojka LevnÛjší volání na 2 vybraná Íísla v síti Vodafone, první nastavení Íísel zdarma. Víkendové nonstop volání do Vodafonu Celý aktuální nebo následující víkend budete volat na všechna vodafonní Íísla v ÌR neomezenÛ.

SkoÍte si pro karty do Vodafonu nebo k našim partnerįm:

Všechny ceny jsou uvedené vÏetnÝ DPH platné v dobÝ uzávÝrky Ïísla. Aktuální ceny najdete na www.vodafone.cz

Cena volání: 2,38 KÍ/min.

59,50 KÍ

2013 | 01 | Čilichili: Česká elita  

Existuje vůbec česká elita? A jaká je?

2013 | 01 | Čilichili: Česká elita  

Existuje vůbec česká elita? A jaká je?