Page 73

Tarify na míru

73

Více informací ke všem nabídkám naleznete na www.vodafone.cz nebo volejte zdarma 800 777 777

Tarify na míru Pokud se vám nehodí žádný Férový tarif, sestavte si prostÛ svįj podle vlastních pęedstav.

Kamarádi

Neomezené volání a SMS na vybraná Îísla v síti Vodafone

Volání

SMS

Internet v mobilu

1 Ïíslo

3 Ïísla

225 KÎ

4 Ïísla

260 KÎ

285 KÎ

50 minut 100 minut 200 minut 300 minut 600 minut 300 KÎ

500 KÎ

další 4,99 KÎ/minutu

750 KÎ

další 4,99 KÎ/minutu

další 4,99 KÎ/minutu

900 KÎ

1400 KÎ

další 4,99 KÎ/minutu

další 4,99 KÎ/minutu

neomezené volání 3200 KÎ

50 SMS

100 SMS

200 SMS

300 SMS

další 1,50 KÎ/SMS

další 1,50 KÎ/SMS

250 KÎ

další 1,50 KÎ/SMS

další 1,50 KÎ/SMS

neomezené SMS 500 KÎ

25 MB

150 MB

300 MB

600 MB

1,2 GB

PĚipojení pro mobil na den

PĚipojení pro mobil standard

PĚipojení pro mobil super

PĚipojení pro mobil premium

PĚipojení pro mobil premium+

100 KÎ

60 KÎ

25 KÎ

177 KÎ

175 KÎ

249 KÎ

315 KÎ

449 KÎ

500 MB

1 GB

PĚipojení pro tablet super

PĚipojení pro tablet premium

265 KÎ

v tabletu

v notebooku

2 Ïísla

175 KÎ

Internet

Internet

Tarify na míru úÍtujeme také po vteęinách.

398 KÎ

500 MB

1 GB

PĚipojení na dva dny

PĚipojení pro notebook standard

75 KÎ

398 KÎ

4 GB 532 KÎ

PĚipojení pro notebook super

Všechny ceny jsou uvedené vÏetnÝ DPH platné v dobÝ uzávÝrky Ïísla. Aktuální ceny najdete na www.vodafone.cz

10 GB 1000 KÎ

PĚipojení pro notebook premium

2013 | 01 | Čilichili: Česká elita  

Existuje vůbec česká elita? A jaká je?

2013 | 01 | Čilichili: Česká elita  

Existuje vůbec česká elita? A jaká je?