Page 72

72

Studentská nabídka

Více informací najdete na www.vodafone.cz/student

Férové tarify pro studenty

Studenti u nás mají pré. ProÎ? Sleva platí pro všechny Férové tarify.

Pro studenty jsou Férové tarify ještÛ výhodnÛjší. Na všechny varianty jsme pęipravili slevu 25 %. StaÍí být student ve vÛku 15–26 let a mít potvrzení o studiu. Ìerpání minut z tarifu i pro volání do zahraniÍí

ÚÍtování po vteęinách

Fér tarif 399

50

minut volání

další 4,99 KÎ/minutu

neomezené SMS

Neomezené SMS

Fér tarif 599 Po slevÝ

299 KÏ

100

minut volání

Po slevÝ

449 KÏ

další 4,99 KÎ/minutu

v síti Vodafone ostatní 1,50 KÎ/SMS

neomezené SMS

150 MB

300 MB

677 KÏ

1249 KÏ

399 KÏ

599 KÏ

PĚipojení pro mobil standard

MrknÜte na strany 70–71. Volání i SMSky do všech sítí za stejnou skvÜlou cenu.

PĚipojení pro mobil super

Všechny ceny jsou uvedené vÏetnÝ DPH platné v dobÝ uzávÝrky Ïísla. Aktuální ceny najdete na www.vodafone.cz

2013 | 01 | Čilichili: Česká elita  

Existuje vůbec česká elita? A jaká je?

2013 | 01 | Čilichili: Česká elita  

Existuje vůbec česká elita? A jaká je?