Page 70

70

Férové tarify

Více informací ke všem nabídkám naleznete na www.vodafone.cz nebo volejte zdarma 800 777 777

Férové tarify Máme pro vás nejférovÛjší tarify na trhu. Chcete vÛdÛt, jak to mįžeme tvrdit? MrknÛte na hlavní výhody.

50

minut volání další 4,99 KÎ/minutu

neomezené SMS v síti Vodafone ostatní 1,50 KÎ/SMS

150 MB

PĚipojení pro mobil standard

Víte, že 97 % hovorı v Îeské republice se úÏtuje dráž, protože se jejich Ïas poÏítá na minuty, a ne na vteěiny? S Vodafonem to neplatí. NepoÏítáme po minutách, ale po vteěinách. A to od zaÏátku. Takže když váš hovor trvá 45 vteěin, odeÏteme vám 45 vteěin, a ne celou minutu.

Ìerpání minut z tarifu i pro volání do zahraniÍí

ÚÍtování po vteęinách

Fér tarif 399

ÚÍtování po vteęinách

Fér tarif 599

100

Fér tarif 799

200

Fér tarif 999

300

Neomezené SMS

Fér tarif 1499

Sleva 25 % pro studenty

Neomezený tarif 3299

600

minut volání

minut volání

minut volání

minut volání další 4,99 KÎ/minutu

neomezené volání

neomezené SMS

neomezené SMS

neomezené SMS

neomezené SMS

neomezené SMS

300 MB

600 MB

další 4,99 KÎ/minutu

300 MB

další 4,99 KÎ/minutu

další 4,99 KÎ/minutu

1,2 GB

1,2 GB

PĚipojení pro mobil super

PĚipojení pro mobil super

PĚipojení pro mobil premium

PĚipojení pro mobil premium+

PĚipojení pro mobil premium+

677 KÏ

1249 KÏ

1499 KÏ

1715 KÏ

2349 KÏ

4149 KÏ

399 KÏ

599 KÏ

799 KÏ

999 KÏ

1499 KÏ

3299 KÏ

Všechny ceny jsou uvedené vÏetnÝ DPH platné v dobÝ uzávÝrky Ïísla. Aktuální ceny najdete na www.vodafone.cz

2013 | 01 | Čilichili: Česká elita  

Existuje vůbec česká elita? A jaká je?

2013 | 01 | Čilichili: Česká elita  

Existuje vůbec česká elita? A jaká je?