Page 58

REMIX

no tak si sem zavedu HOHNWĹ?LQX co na tom?

]DWUDFHQÄ™ WRMVRX

9ĂŁ,&+1,6(0 0/Ăˆ'(ĂĽ,0Ăˆ0$9Ăˆ0 &+&(1Ę&2ĹŽĂŒ&7

0co na tom?“, a jak to Ĺ?tNiHOHNWĹ?LQD EXGHäPtWVjĂ­dlem? VWRMtSUDFK\ jak QHERSOiQXMHä budeĹĄ platit ]GHFKQRXWKODG\" ~ĂżW\"

0Ăˆ0,1,0$/ĂŒ 3202&1ĂŒ&,Âł to budeĹĄ muset VHMPRXWDVWiKQRXW KDIRYHYHUHNDE\V WRYäHFKQR]DSODWLO

FRVH GęMH mami?

XPtUiä QHERFR"

QHDOH MHWR GĹĄOHĂŚLWp

SRVOHGQtGRERXMHQWDNWDN Y\MGHPVSHQę]LSURWRMVHPVH UR]KRGODQDMtWVL ]DPęVWQiQt

$/( 1(

tak to budeĹĄ SRWĹ?HERYDWSXäNX QiERMHDORYHFNRX OLFHQFLDWRWDN\QÄ™FR VWRMt

EXGX ORYLW]YÄ™Ĺ? DSURGiYDW NRĂŚHäLQ\

.'21Ăˆ6 1$.50ĂŒ

'ĂĽĂŒ3 

.'21Ă&#x2C6;0 9<3(5( 35Ă&#x2C6;'/2

D]WÄ&#x2122;FKYHYHUĂżtFK VWHMNĹĄWLEXGH]D FKYtOL]OH

MRRR~SOQÄ&#x2122;WRYLGtP MDNVHSURGtUiPOHVHP YHĂżW\Ĺ?NROFH WREXGHQiĹ?H]

DNRPXYĹĄEHF SURGiäW\]GHFKOLQ\NG\ĂŚEXGHäĂŚtW XSURVWĹ?HG GLYRĂżLQ\"

noo, to jako budeĹĄ chodit GYÄ&#x2122;VWÄ&#x2122;NLOiNĹĄ GRPÄ&#x2122;VWD po svejch?

QRSRĂżNHMMiP\VOHO ĂŚHFHOiP\äOHQNDE\ODR ~WÄ&#x2122;NX]FLYLOL]DFHDW\WHÄ&#x17D; GUWtäGLYRĂżLQX WHUpĹ&#x20AC;iNHP

BUDU MĂ?T 'ĂĽĂ&#x152;3

FRMVHäWR]DGtWÄ&#x2122; SĹ?tURG\"MHGQXFKYtOL chceĹĄ bĂ˝t robinson FUXVRHDWHÄ&#x17D;]DVH PDGPD[

9588880

)$-19ĂŁ(&+12&2327Ĺ&#x17D;(%8-8-(658% 52ĂŁ7Ä&#x2DC;1.$67(5(23Ĺ&#x17D;(+5Ă&#x2C6;9$Ăž38ĂŁ.$

127$. SĹ?HVWDĹ&#x20AC;WH NĹ&#x20AC;RXUDWDQDĹ?tNDW XĂŚQHMVWHPDOpGÄ&#x2122;WL MVWHXĂŚYäLFKQLGRVW VWDĹ?tQDWRDE\VWH VHRVHEHGRYHGOL SRVWDUDWP\VOtP ĂŚHMHQDĂżDVHDE\VWH VLXYÄ&#x2122;GRPLOLĂŚHĂŚLYRW QHQtSHĹ?tĂżNRDĂŚHNDĂŚGĂŤ PXVtQpVWRGSRYÄ&#x2122;GQRVW ViP]DVHEHWDNĂŚH SRĂżtWiPVWtPĂŚHVH YäLFKQL]DSRMtWH DSRPĹĄĂŚHWH NDĂŚGĂŤVYĂŤP GtOHP

GREĹ?H PDPL

]NXVt PHWR

DPRĂŚQi MHäWÄ&#x2122;YtĹ?LYNX

TAKOVĂ NORMĂ LNĂ? HNUSNĂ RODINKA 32'Ä&#x2DC;/$1Ă&#x2C6;/,&(1&('ĂĽĂ&#x152;3$752&+8 3(1Ä&#x2DC;=1$-Ă&#x152;'/2%(1=Ă&#x152;11Ă&#x2C6;%2-($

MHVWOLQHEXGHWHSRPiKDW WDNYiV=$%,-8

(/(.7Ĺ&#x17D;,181,&9Ă&#x152;&

72-(9ĂŁ(&+12

'2%5ĂŞ'2%5ĂŞ 0<7,9Ä&#x2DC;Ĺ&#x17D;Ă&#x152;0( 8./,'1,6(

Pro teenagera je rodinnĂ˝ Ĺživot neustĂĄlou vĂĄlkou o pozici a nĂĄzor, hlavnÄ&#x203A; kdyĹž mĂĄ hned dva sourozence. S tĂ­m uĹž se potĂ˝kali hrdinovĂŠ jako Adrian Mole, Nick Twisp a desĂ­tky dalĹĄĂ­ch. TeÄ? ale pĹ&#x2122;ichĂĄzĂ­ na Ä?eskĂ˝ trh Buddy Bradley a jeho povedenĂĄ rodinka. Komiksy Petera Baggeho zaÄ?ali vychĂĄzet zkraje osmdesĂĄtĂ˝ch let v periodiku Neat StaďŹ&#x20AC; pod vĹĄeobjĂ­majĂ­cĂ­m nĂĄzvem Hate (NenĂĄvist), s jejich soubornĂ˝m vydĂĄnĂ­m v Ä?eskĂŠm pĹ&#x2122;ekladu pĹ&#x2122;ichĂĄzĂ­ nynĂ­ vĂ˝bÄ&#x203A;rovĂŠ komiksovĂŠ vydavatelstvĂ­ Al Dente. PrvnĂ­ ze sedmi knih vyĹĄla v listopadu 2012. ZbÄ&#x203A;silĂŠ historky ze Ĺživota rodiny BradleyovĂ˝ch leckomu mohou pĹ&#x2122;ipomenout jeho vlastnĂ­ dÄ&#x203A;tstvĂ­, samozĹ&#x2122;ejmÄ&#x203A; i autor sĂĄm pĹ&#x2122;iznĂĄvĂĄ jistou dĂĄvku inspirace svĂ˝mi zkuĹĄenostmi, pochopitelnÄ&#x203A; hlavnÄ&#x203A; co se tĂ˝Ä?e ostatnĂ­ch rodinnĂ˝ch pĹ&#x2122;Ă­sluĹĄnĂ­kĹŻ. Pokud vĂĄm Simpsonovi pĹ&#x2122;ijdou jako synonymum malomÄ&#x203A;ĹĄĹĽĂĄckĂŠ familie, tak Bradleyovi vĂĄs zadupou do zemÄ&#x203A;. Tolik vzteku, nesympatiĂ­ a tupĂŠ arogance pohromadÄ&#x203A; aby jeden pohledal a je ĂşplnÄ&#x203A; jedno, jestli se podĂ­KDYĹ˝ DOJDOU SLOVA vĂĄme na hlavnĂ­ho hrdinu, jeho dva sourozence, nebo FrancouzskĂ˝ ďŹ lm Few Words vyprĂĄvĂ­ pĹ&#x2122;Ă­bÄ&#x203A;h franrodiÄ?e. DysfunkÄ?nĂ­ rodina? Pokud to znamenĂĄ, Ĺže je couzskĂŠho prĹŻkopnĂ­ka volnĂŠho (freeride) lyĹžovĂĄnĂ­ otec tlustĂ˝ a lĂ­nĂ˝, matka vzteklĂĄ a dÄ&#x203A;ti neschopnĂŠ, tak Candida Thovexe. UĹž v sedmnĂĄcti letech dokĂĄzal ano. UmĂ­stÄ&#x203A;nĂ­ seriĂĄlu do zaÄ?ĂĄtku osmdesĂĄtĂ˝ch let na lyŞích to, co pĹ&#x2122;edtĂ­m jen snowboardisti. Freestyle pĹ&#x2122;inĂĄĹĄĂ­ spoustu milĂ˝ch popkulturnĂ­ch reĂĄliĂ­, Duran soutÄ&#x203A;Ĺže bral Ăştokem a s lehkostĂ­. OvĹĄemĹže po tak Duran poÄ?Ă­naje a tĹ&#x2122;eba Solidaritou konÄ?e. BradleykrkolomnĂ˝ch akrobatickĂ˝ch kouscĂ­ch nezĹŻstal bez ovi bavĂ­ a odpuzujĂ­ zĂĄroveĹ&#x2C6;, navĂ­c mamka BradlezranÄ&#x203A;nĂ­. Zlomenina obratle ho na chvĂ­li vyĹ&#x2122;adila ze yovĂĄ jako by z oka vypadla GĂĄbi SmolĂ­kovĂŠ, to snad hry. Je to ale houĹževnatĂ˝ chlapĂ­k, mÄ&#x203A;l ĹĄtÄ&#x203A;stĂ­ a dnes zase ani nemĹŻĹže bĂ˝t nĂĄhoda. Pokud vĂĄs terorizujĂ­ rodiÄ?e brĂĄzdĂ­ svahy pokrytĂŠ neporuĹĄenĂ˝m snÄ&#x203A;hem. NezĂĄnebo sourozenci, tak tahle kniha mĹŻĹže bĂ˝t v mnoleŞí na tom, jestli mĂĄte k tomuhle sportu blĂ­zko, nebo hĂŠm inspirativnĂ­. ne, ďŹ lm vĂĄs prostÄ&#x203A; dostane. Ukazuje zpĹŻsob, jakĂ˝m www.aldenteshop.cz mĹŻĹže Ä?lovÄ&#x203A;k splynout s pĹ&#x2122;Ă­rodou. ObÄ?as s nÄ&#x203A;jakou tou zlomeninou, samozĹ&#x2122;ejmÄ&#x203A;. NicmĂŠnÄ&#x203A;, dechberoucĂ­ zĂĄbÄ&#x203A;ry monumentĂĄlnĂ­ch hor uĹž nedostanete z hlavy. Budete lyĹžovat ze spanĂ­ a bude se vĂĄm zdĂĄt, Ĺže Yetti je vĂĄĹĄ nejlepĹĄĂ­ kĂĄmoĹĄ. www.facebook.com/fewwordsďŹ lm konec.

55

1

<

<

58

2013 | 01 | Čilichili: Česká elita  

Existuje vůbec česká elita? A jaká je?

2013 | 01 | Čilichili: Česká elita  

Existuje vůbec česká elita? A jaká je?