Page 56

e, i ubl věřím r p mi mu e sa bo če s. m s e , j vá , co en. An olen týdne e k m l o e o o j h k d dní do  uču ne por lo nás  dosta  posle ořád. o D sta z p a v ky  to de rchi o a d pove  novin stát za oto: FDB, a e a áF že s eme n bude denbuchov ě l in t l š h s c aS ro Ka alen agd le p toh al Pařízek, M ich t: M Tex

56

2013 | 01 | Čilichili: Česká elita  

Existuje vůbec česká elita? A jaká je?

2013 | 01 | Čilichili: Česká elita  

Existuje vůbec česká elita? A jaká je?