Page 51

Tipy & triky * KDE SPÁT

kterou na Sibiři platím. Nedaleko odtud se nachází místní skanzen se starými roubenkami. „To není jen muzeum Lenina, ale celé historie téhle oblasti,“ osopí se na mě hlídač po otázce, kde najdu Leninovu chaloupku. Zpočátku Lenin bydlel u jednoho ze sedláků. „Prvních pár dní žil s námi ve společné místnosti a pak požádal o samostatný pokoj. Rozhodli jsme se, že mu dáme malý rohový. Nanosili jsme mu tam dřevěnou postel, stůl se čtyřmi židlemi a později i menší knihovnu. Tam žil dalších čtrnáct měsíců,“ zapsal si místní hospodář. Chalupa vypadá jako z Mrazíka a visí na ní pamětní deska.

Ruský angličák

stínítkem a spoustu knih. Po dvou měsících se pak v místním kostele vzali. Ostatně Naděžda, která skanzenem prováděla, Krupskou dost připomíná. Na konci skanzenu stojí ťurma, tedy vězení, které tvoří dvě malé budky a chalupa. Když si předstaREVOLUCIONÁŘKA MANŽELKOU vím, jak zde zločinci trávili dlouhé Právě odtud napsal Lenin revolucionářce Naděždě Krup- týdny ve  čtyřicetistupňových ské, která byla také odsouzena k vyhnanství, jestli by se mrazech, je mi jich líto. K hotelu za něj v Šušenském neprovdala. „Když manželkou, tak Turist večer přijíždí kolona merbudu manželkou,“ neprotestovala. Do Šušenského dora- cedesů. V  restauraci se totiž zila v květnu 1898. Leninovi dovezla lampu se zeleným koná schůze okolních starostů. Už o dvě hodiny později někteří z nich chrápou na křeslech v chodbě. Vodka zabrala. V místním kině mi poradí, že si mám sehnat sedm kolegů, a možná začnou i hrát. Vzdávám to. V jedné z náleven pozoruji, jak místní střídají polku s kozáčkem na staré hity skupin ABBA a Boney M. Znenadání ke mně přiskočí drobná dívenka a tancujeme.

OdËcarských dob se toho vËRusku moc nezmçnilo. Turista je tam považován buá zaËdost otravného vagabunda, anebo kohouta kËoškubání, nad kterým musí mít Ýetníci navíc neustále dohled. VËkaždém vçtším mçstç pĜesto nabízí nocleh alespoĎ jeden luxusnçjší hotel, byĨ vypadá jako socrealistická králíkárna pro zasloužilé nositele ěádu práce, anebo Ĝada levnçjších ubytoven. První je nastaven naËšrajtoŐe velikosti pošĨácké brašny místních oligarchĶ, druhé jsou klasickou partyzánštinou. Když už je najdete, musíte se smíĜit sËÝastuškami až doËrána aËmožná iËsËvýmçnou názorĶ sËožralými otravy. Asi nejlepší je pĜespat uËmístních. VËÜesku žijí tisíce RusĶ aËto by bylo, abyste mezi pĜáteli svých pĜátel nenašli nçkoho, kdo má rodinu naËširé SibiĜi. Dost se osvçdÝuje naplánovat si cestu tak, že budete spát vËnoci veËvlaku aËveËdne se kochat.

>

ČiliChili | 1 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

51

2013 | 01 | Čilichili: Česká elita  

Existuje vůbec česká elita? A jaká je?

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you