Page 47

BOXÍK PRO ALTERNATIVCE Porodní zvyky moudrých PAPUA NOVÁ GUINEA

jsem provedl 15 000 porodů, jsem dospěl k názoru, že musím říct jednu věc nahlas: Z přítomnosti otce u porodu může vzejít jen málo dobrého, a to jak pro něj, tak pro matku,“ píše se v něm. Doktor Odent přitom není žádný medicínský technokrat, odmítající cokoliv alternativního (autora knihy „Funkce orgasmu – Cesty k transcendentnu“ z toho fakt nelze podezřívat). Vyslovil jen nahlas něco, co si jeho kolegové porodníci, asistentky, porodní báby a dědci myslí, ale báli se s tím vyrukovat na veřejnost naočkovanou rozumy z dámských časopisů.

Bçhem tçhotenství naËsebe muž pĜebírá ženské povinnosti, napĜíklad peÝuje oËdomácnost aËvaĜí. Bçhem porodu leží pĜed domem aËpĜedstírá porodní bolesti, aby naËsebe pĜevzal iËfyzické utrpení.

žertuje a tatínci si stěžují na smůlu. Jenže štěstí a smůla s tím má máloco společného. Ve skutečnosti se matka konečně byla schopna uvolnit a nechat věcem volný průběh.“

POZOR NA POTOM

Ačkoliv se může zdát, že o tatínka jde u porodu až v poslední řadě, Michael Odent upozorňuje na mnoho příAMERIÜTÍ INDIÁNI padů, kdy jeho asistence neskončila happyendem. „Mužská poporodní deprese je reálná věc,“ tvrdí. „Zdraví jedinci UËnçkterých kmenĶ se ji většinou svedou na únavu nebo kocovinu. Zažil jsem praktikuje zvyk, že bçhem ale i mnoho případů, že úplně vyrovnaní pánové, kteří porodu otcové vyrážejí drželi svou partnerku během porodu za ruku, se druhý naËvytrvalostní bçh, aby si den sbalili a nikdy už se nevrátili. U jednoho naprosto ulevili odËnapçtí aËnepĜekáželi. zdravého muže se dva dny po porodu dokonce projeMASAJOVÉ vila schizofrenie.“ „Je až neuvěřitelné, u kolika partnerMAMINKOVSKÝ AUTOPILOT ských problémů lze vysledovat prapůvod neshod právě Zatímco se ženy starají Abychom si rozuměli, porodníci nemají nic proti tomu, u přítomnosti muže u porodu,“ doplňuje ho psycholožka oËmaminku, muži porážejí když maminku v neznámém prostředí podporuje blízká Rachel Andrewová. „I relativně normální porod může být dva tuÝné berany aËpĜipravují bytost, která jí dodává sílu. Budoucí tatík při tom ale musí pro muže velmi traumatizující. Vidí, že jejich partnerka trpí, zËnich hostinu – naËkteré pamatovat na skutečnost, že jeho žena prochází něčím, a cítí bezmoc, že jí nemohou pomoci. Pocit viny za utrovšem hodují pouze ženy. o čem on sám nemá ani páru, a že jeho hlavní rolí je – nerupení partnerky může mít obrovský dopad na jejich intimní šit. Lékaři, porodní asistentky a další profesionálové vědí, a rodinný život.“ Pokud se jako partneři dohodnete, že že během porodu produkuje mozek budoucí maminky u porodu chcete být spolu, dobře se ve velké míře hormon oxytocin ( jméno tohohle hormonu na to připravte, a hlavně si upřímně pochází z řeckých slov oxys a tokos, které dohromady znařekněte, jestli do toho chcete oba menají „rychlý porod“). Jeho zvýšená hladina působí jako dva dobrovolně jít. Jestli i potom přírodní anestetikum, které vypne všechny nepotřebné zní odpověď „Ano“, určitě to dobře tělesné funkce a přeladí ženu na jakýsi program autopidopadne a otec mamince opravdu lota, vytvářený po miliony let k jedinému účelu – aby vše pomůže. proběhlo co možná nejrychleji a bez komplikací. Pro proJestli se ale kdokoliv z vás na přídukci oxytocinu je důležitých několik věcí. Zaprvé to, aby tomnost otce na sále netěší, vykašlete byly co nejvíc utlumeny „myslící“ části mozku. Což dost se na kamarilu kamarádek i pseudodobře nejde, pokud mamince žmoulá zpocený manžel stresový hormon adrenalin, který odborníky z Mimibazaru a rozhodruku a hučí do ní uklidňující fráze nabiflované v předpo- má tu zajímavou vlastnost, že je něte se podle svého. Během jednoho rodních kurzech. Dalším předpokladem pro pořádnou nakažlivý podobně jako zívání. z nejdůležitějších okamžiků lidského hormonální šlehu je to, aby se žlázám do práce nepletly Když vedle vás bude stát nerživota by se totiž vážně nemělo cokojiné hormony. Za největšího škůdce platí v tomto případě vózní člověk, nebude trvat dlouho liv lámat přes koleno. a nervozita se přenese i na vás. Představte si, co se stane, když v roli nositele stresové nákazy bude budoucí tatínek, kterému adrenalin pomalu teče i z uší. „Nespočítám, kolikrát jsem během své praxe zažil situaci, kdy se matka trápila s porodem, zatímco se ji otec snažil neuměle utěšovat. Ve chvíli, kdy byť jen na minutu odejde z místnosti, je po problémech a porod je za chvíli u konce,“ říká Michael Odent. „Pak se o tom

ÚPLNæ VYROVNANÍ PÁNOVÉ SE DRUHÝ DEN SBALILI AËNIKDY UŽ SE NEVRÁTILI.

<

ČiliChili | 1 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

47

2013 | 01 | Čilichili: Česká elita  

Existuje vůbec česká elita? A jaká je?

2013 | 01 | Čilichili: Česká elita  

Existuje vůbec česká elita? A jaká je?