Page 4

ROZJEZD

Dočtete se u nás i s obrázky 7 8 10 12 24 30 34 38 44 48 54 56 62

Hadr na psa BedĜich Lážo plážo Jelita To si dáte za rámeÝek Obývákový trénink motorkáĜe GoĨákem snadno a rychle Smutné historky z natáÝení Porodní táta To je fakt SibiĜ Vrabec nevrabec Dobrej starej Young Dé dé dé

123: Vodafone 66 68 70 72 73 74 76 80 82 83 84 94 96

Zprávy zËVodafonu Vodafone experti Férové tarify Studentská nabídka Tarify na míru Mobilní web, aplikace aËe-knihy PĜipojení sËVodafonem PĜedplacené karty Mobito Volací jistina Všechno oËtelefonech Vymyšleno pro ŏrmy Nabídky mçsíce

Zabijačka Čechům chybí Thomas Bernhard. Světově proslulý spisovatel a dramatik, Rakušák, který většinu svého díla věnoval líčení Rakouska jako nejhnusnější a  nejstupidnější země na  světě, ve  které žijí především omezenci a burani nejhoršího kalibru. Už jenom dýchat rakouský vzduch považoval za životu nebezpečné! A nejspíš věděl proč, protože celý život trpěl následky plicní choroby z dětství. Čechům chybí inte- TIRÁŽ lektuální antikrist, který by nám omlátil Vydavatel Boomerang Publishing, s. r. o., o hlavu všechny ty naše provlhlé pelíš- Nad Kazankou 37/708, 171Ë00 Praha 7 – Troja, tel.: 244 023 201, ky a otevřeně popsal ta báječná léta pod www.bpublishing.cz, pro Vodafone Czech psa od první republiky až dodnes. Měli Republic, a. s. Tisk Helma Roto, s. r. o. jsme Ivana Jirouse, ale to bylo málo. Po- Uzávçrka vydání 15. 12. 2012. Datum vydání řád si ještě myslíme, že nenápadná prů- 1. 1. 2013. Distribuce Üeská republika. měrnost je nejlepší, o co lze usilovat, Periodicita mçsíÝník. Prodej inzerce Marek a každou snahu vystoupit z davu odmě- Hammerschmied, e-mail: marek.hammer@ bpublishing.cz. Uzávçrka podkladĶ inzerce níme kolektivní nenávistí. Těžko u nás 2/2013 13. 1. 2013 MKÜR 15371. VepĜové může vzniknout elita. Protože máme se spoleÝenskou smetánkou. Údaje jsou radši jelita.= platné keËdni uzávçrky. Zmçny uvedených michal.schindler@vodafone.com údajĶ nebo tiskové chyby jsou vyhrazeny.

<

Z hebÝí spoleÝnosti. E-mail doËredakce: redakce@cilichili.cz. Kompletní ceník sËaktuálními cenami stejnç jako kompletní popis podmínek jednotlivých produktĶ aËslužeb najdete naËwww.vodafone.cz. Ë

4

ELITY V ÜILICHILI ěeditel redakce – Markéta lvice Moreno Šéfredaktor – pilot F1 Michal Schindler Zástupce šéfredaktora – Štefan kardinál Švec Kreativní Ĝeditel – zasloužilý umçlec Simon Brown &&& Creative – www.andandandcreative.com Editor sekce Vodafone – zlatý slavík Martin Pistulka EditoĜi aËpsavci – jeho excelence Jindra Novák, velkostatkáĜ Filip HoráÝek, uhlobaron Martin Groman, subreta Jakub König DesignéĜi – žijící legenda Petr Toman, laureát Tomáš Trnobranský, objev roku Jakub MaĜík Manažer – myslitel Marek Slezák ProdukÝní – továrník Pavel Matuška DTP – primátor Brna Aleš DuroĎ Asistenka – královna matka Lenka Ciznerová Manažer inzerce – rektor Marek Hammerschmied ProdukÝní sekce Vodafone – konzulka Magda Rückschlossová

2013 | 01 | Čilichili: Česká elita  

Existuje vůbec česká elita? A jaká je?

2013 | 01 | Čilichili: Česká elita  

Existuje vůbec česká elita? A jaká je?