Page 29

Üerrnoška Üernoška vËmodelu vËm modelu ZdeĎky Imreczeové a v botách Zuzany Serbákové Asiatka Asia atka vËmodelu vËm modelu E.daniely od návrháĜek Dan niely Flejšarové a Evy Janouškové Daniely AdrresáĜ AdresáĜ E.daniely, E.da aniely, Na struze 1, Praha 1, www w.edaniely.cz www.edaniely.cz ZeĎ Ďka Imreczeová, adresa ZeĎka showroomu: Šmeralova 16, Praha 7, wwww.zdenkaimreczeova.cz www.zdenkaimreczeova.cz Tim moure et group, VËKolkovnç 6, PrahaË1, Timoure Mar rtinská 4, Praha 1, www.timoure.cz Martinská swe eet666design, adresa sweet666design, showroomu: Sámova 12, Praha 10, www w.sweet666design.cz www.sweet666design.cz Zuz zana Serbáková, Zuzana www w.zuzanaserbak.blogspot.com www.zuzanaserbak.blogspot.com

ČiliChili | 1 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

29

2013 | 01 | Čilichili: Česká elita  

Existuje vůbec česká elita? A jaká je?

2013 | 01 | Čilichili: Česká elita  

Existuje vůbec česká elita? A jaká je?