Page 20

TÉMA

Jan Werich

HERCI NA HRAD Kvůli nedostatku skutečně elitních myslitelů si vyrábíme mudrce z těch chytřejších herců a zpěváků. Citujeme jejich duchaplnosti, posloucháme je jako živé modly, a kdyby kandidovali na Hrad (což naštěstí nečiní, protože jsou soudní), tak se tam bez problémů dostanou.

20

Moudrý klaun Dokázal si dělat legraci z buržoustů, nácků i  komunistů a  z  jeho mouder bychom mohli sestavit novou českou ústavu. Ve  filmu prakticky nikdy nehrál zápornou roli (Herman Göring v komunistické agitce Pád Berlína je takřka neznámý). A prostřednictvím jeho citátů může člověk nadávat jak špaček, a přitom vypadat jako intelektuál. „Člověk sní a plánuje,“ píše v  jednom dopise kolegovi Voskovcovi, „pak přijde prase, nebo 360  000 prasat, a všechno se obrátí v niveč. Už jsi byl někdy v nivči? Já v něm bydlím.“ Vytaste se dnes s takovou perlou v hospodě (nebo na Facebooku) a budete automaticky zvolen za obvodního intelektuála.

„KDYŽ UŽ ÜLOVæK JEDNOU JE, TAK MÁ KOUKAT, ABY BYL. AËKDYŽ KOUKÁ, ABY BYL, AËJE, TAK MÁ BÝT TO, CO JE, AËNEMÁ BÝT TO, CO NENÍ, JAK TOMU VËMNOHA PěÍPADECH JE.“

2013 | 01 | Čilichili: Česká elita  

Existuje vůbec česká elita? A jaká je?

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you