Page 17

Tradiıní rodiny Jak je vnímáme Elity pocházející z rodinných klanů to u nás neměly nikdy dobré. Šlechtické tituly jsme zakázali za Masaryka. Pak přišla válka, během které to schytaly rody hlásící se k české národnosti. Německé famílie jsme odsunuli po válce a českým, které válku přečkaly, jsme aspoň zabavili majetek.

Intelektuálové Jak je vnímáme K intelektuálům máme trochu rozpolcený postoj. Vysokoškolští profesoři patří podle výzkumů veřejného mínění k nejprestižnějším povoláním, ale platově se v  mezinárodním srovnání osmadvaceti zemí umístili v poslední čtvrtině. Z řad intelektuálů pocházejí nejvýznamnější

K čemu to vede Škodové, Kolbenové a Baťové už u nás nejsou. Nové byznys famílie, jako Břízové (Koh-i-Noor) nebo Škodové (Foto Škoda), teprve absolvují první střídání generací. Šlechtici fungují jako nepočetná nefunkční ozdobička. Kdo to je ve světě: Rothschildové, Hiltonové, Kennedyové, Bushové, královské rodiny obecně

Duchovní

K čemu to vede Ve věcech náboženských jsme nejen nejvlažnější, ale i nejnevzdělanější v Evropě. Ani vysokoškolsky vzdělaní lidé často neznají rozdíl mezi katolíky a protestanty. Kdokoliv u nás mluví o morálce, vypadá jako bigotní fanatik. Kdo to je ve světě: Dalajláma, Desmond Tutu, Benedikt XVI. Kdo by to mohl být u nás: Tomáš Halík, Karol Sidon

ČiliChili | 1 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

Jak je vnímáme Původní spíš pozitivní obraz (začínajícího) podnikatele z počátku devadesátých let se uchoval jen v hodnocení drobných a středních podniků. Fungování velkého byznysu vnímáme prostřednictvím médií, které se vyžívají ve zprávách o korupci, cinknutých výběrových řízeních a nečistém boji o státní zakázky. Ve studii Pohled české veřejnosti na elity působící v politice a ekonomice se dočteme, že „Negativní charakteristiky, jako jsou podvody, likvidace konkurence, nomenklaturní původ a obcházení zákonů se mezi drobnými podnikateli vyskytují až čtyřikrát méně často než při hodnocení velkých podniků.“ K čemu to vede Kdokoliv úspěšný je automaticky podezříván z nekalých čachrů, a tím pádem radši zůstává v ústraní, aby se nedostal do řečí. Šéfredaktor českého vydání časopisu Forbes se v rozhovoru svěřil, že na tuto tendenci naráží při hledání příběhů úspěšných (a poctivých) podnikatelů. Jelikož nám tím pádem chybí pozitivní příklady, čím dál tím více se utvrzujeme v názoru, že jinak než podvodem se u nás uspět nedá.

Kdo by to mohl být u nás: Lobkowitzovi, Medkovi, Štěpánkovi

Jak je vnímáme Duchovní a kněze vnímáme daleko pozitivněji než instituci, kterou reprezentují. Sociolog a  antropolog Josef Kandert uvádí, že „proti příslušníkům katolického kléru jsou v textech vedeny časté útoky, které zpochybňují jejich morální a  lidské hodnoty. Kněžstvo nepatří k českým elitám a výjimku tvoří několik jedinců, k nimž je možné počítat arcibiskupa Vlka nebo profesora Halíka. Lze mluvit o elitních osobnostech, ne o elitní skupině.“

Bohatí

politické osobnosti první republiky, jako byli Masaryk a Beneš (zajímavé je, že i německá menšina v nově vzniklém československém státu si své ministry vybrala z kulturních elit – Franz Spina a Robert Mayr-Harting byli oba univerzitní profesoři). Porevoluční intelektuální elita ale dorachtala s  odchodem Václava Havla z prezidentského postu a zůstalo po nich jen nové sprosté slovo pravdoláskař.

Kdo to je ve světě: Bill Gates, George Soros, Warren Buffett, Ingvar Kamprad Kdo by to mohl být u nás: Petr Kellner, Ivo Lukačovič, Karel Janeček

K čemu to vede Zatímco snad v každém evropském státě existuje minimálně jedna světově uznávaná intelektuální veličina, u  nás už žádnou takovou star nemáme. Kdo to je ve světě: Umberto Eco, Slavoj Žižek, Elie Wiesel Kdo by to mohl být u nás: Václav Bělohradský, Jan Sokol

17

2013 | 01 | Čilichili: Česká elita  

Existuje vůbec česká elita? A jaká je?

2013 | 01 | Čilichili: Česká elita  

Existuje vůbec česká elita? A jaká je?