Page 16

TÉMA UmŤlci Jak je vnímáme Kulturní elity mají u nás tradičně silné postavení už od  Rakouska-Uherska, ve  kterém intelektuálové zachraňovali český jazyk, obhajovali českou identitu a víceméně suplovali politiky. Dodnes vnímáme třeba herce jako svědomí národa.

ČELEDI VŮDCŮ Česká elita není zdravá. A hlavně není kompletní. Dvacáté století znamenalo několikastupňovou systematickou likvidaci domácích elit a nějaké nové po téhle genocidě schopných ještě nestihly vyrůst. Nebo aspoň ne v plné šíři. Jaké druhy elit fungují ve světě a kdo by je (případně) mohl představovat u nás?

K čemu to vede Sociologové naznačují, že záliba v moudrých klaunech může stát i za naší věčnou nespokojeností s reálnými politiky. Představitelé kulturní elity u nás totiž fungovali jako tvůrci hodnot a norem chování (často značně idealizovaných), kterým potom v reálném světě takřka nikdo nedostál. Kdo to je ve světě: Umberto Eco, Salman Rushdie, Bob Dylan, Francis Bacon, Martin Scorsese, Nikita Michalkov, Peter Gabriel Kdo by to mohl být u nás: Pavel Šrut, Jan Kačer, Miloš Forman, Arnošt Goldflam, Josef Topol, Jiří Bělohlávek, Libor Pešek, Eva Jiřičná

Vojáci Jak je vnímáme Vůbec netušíme, že by něco jako armádní elita mohlo existovat. Armáda má už skoro osmdesát let naprosto zmasakrovanou pověst a vojáky automaticky vidíme jako zelené bezmozky. K čemu to vede I ty jednotky, které jsou prestižní a které zahraniční kolegové uznávají, jsou u nás za žoldáky. Nevnímáme je jako ty, kdo nasazují život za naše civilizační hodnoty, ale jako ty, kdo jdou z blbosti za peníze do nebezpečí. Abychom u nás vítali padlé vojáky ve špalírech kolem silnic, jako se to děje v USA nebo Kanadě, to ani náhodou. Kdo to je ve světě: David Petraeus, Knud Bartels, H. Norman Schwarzkopf Kdo by to mohl být u nás: Gen. Petr Pavel

16

Politici Jak je vnímáme Politickou elitu sice uznáváme, ale nemáme ji rádi a její kulturu a vliv hodnotíme velmi, velmi negativně. Oblíbenosti požívali naši politici na začátku devadesátých let. Od té doby důvěra k nim strmě klesá a výjimku tvoří jen pár oblíbených komunálních celebrit nebo nové tváře, než se stihnou zdiskreditovat.

ZËěAD INTELEKTUÁLĵ POCHÁZELY NEJVÝZNAMNæJŠÍ OSOBNOSTI PRVNÍËREPUBLIKY, JAKO BYLI MASARYK AËBENEŠ. K čemu to vede Negativní postoj k politickým elitám se odráží v nezájmu o politiku obecně, v klesající účasti ve volbách a v návratu ke starému dobrému hospodskému nadávání na „ty nahoře“. Kdo to je ve světě: Helmut Kohl, Margaret Thatcherová, Michail Gorbačov, Henry Kissinger, Bill Clinton Kdo by to mohl být u nás: Petr Pithart, Vladimír Špidla

2013 | 01 | Čilichili: Česká elita  

Existuje vůbec česká elita? A jaká je?

2013 | 01 | Čilichili: Česká elita  

Existuje vůbec česká elita? A jaká je?