Page 75

Mobilní web, aplikace a e-knihy

Vodafone na prosinec doporuÏuje

iOS QOOL Praktická aplikace, když máte chuħ vyrazit za kulturou na výstavu, koncert, pěedstavení nebo do kina. PROMILE.INFO Budu riskovat ěidiÏák? Nadýchám ještÝ? Nainstalujte si náš alkoholtester a hned víte, jestli se ještÝ motáte.

75

… pod stromeÍek e-knihu „Knížky mi nekupujte, už je nemám kam dávat,“ huláká vždycky na Vánoce babiÍka. Letos ale bude zticha, protože jí koupíme e-knížky, na ty jí staÍí tablet nebo chytrý mobil. A jestli chcete nÛco pro sebe, zkuste e-Íasák o bÛhání. Zahęeje i v tęeskutých mrazech. To bÛhání.

IRADAR CZ Tahle mobilní rosniÏka vám s jistotou poví, kde padají trakaěe nebo kde chumelí. PoÏasí vás nezaskoÏí.

Chcete e-knížku? Pošlete SMSkou její kód na 90299 a ÎtÜte!

Android STRÁŽCI MINULOSTI Damian Dibben

VODAFONE SAFETY NET Bojíte se poěídit capartım chytrý telefon? Jednoduše jim nastavte, kdy a komu mıžou volat, jak smí brouzdat po netu a nebo že na Facebook je pustí až po škole. A basta.

E-Ítení o tajném spolku, co brání zloÍincįm, aby si mÛnili dÛjiny podle sebe. Pęedstavte si, že vaši rodiÍe zmizeli – nejen v prostoru, ale i v Íase. Patęí totiž ke Strážcįm minulosti. Na zaÍátku pátrání po rodiÍích je Jake vytržen z Londýna 21. století, pęemístÛn do Francie 19. století. Ocitne se v ústęedí spoleÍnosti Strážcį. Seznámí se s podivuhodnou skupinou agentį a vįbec poprvé uslyší o obávané rodinÛ Zeldtových, která má v plánu zniÍit svÛt, jak ho známe. Minulost je v nebezpeÍí! Wooky cena: 259 KÍ SMS kód: VODAFONE 2X2WM

STYLEBEE S touhle aplikací si mıžou kamarádky raz dva ěíct, jestli koupit, Ïi nekoupit. StaÏí se vyfotit, ukázat kámoškám a hned máte o radu postaráno. SKI MAP Aplikace, která nesmí chybÝt v kapse overalu každého snowboardisty, lyžaěe, sáĊkaěe Ïi bÝžkaěe. Ta se na sjezdovkách vyzná.

Windows Phone VLAK Stará dobrá herní hitovka. Naložte náklad, vyhnÝte se pěekážkám a hurá do dalšího kola! TIVIKO Televizní program pro až 900 stanic. DoporuÏujeme vymÝnit baterky v dálkovém ovladaÏi, budete pěepínat jako o život. SMARTMAPS Jste s orientaÏním smyslem na štíru? Tak pro vás a váš chytrý telefon je tu prıvodce pro pÝších, cyklo a turistických stezkách v celé republice.

BÛHEJ.COM VánoÍní kila bude tęeba vybÛhat. E-Íasopis pro zaÍáteÍníky i pokroÍilé vám poradí, jak si usnadnit první bÛžecké krįÍky. Nejde jenom o to funÛt nÛkde po nocích v parku, ale bÛh vás musí bavit, upevní vám zdraví, a ještÛ zamavá s kily nabranými ze všech tÛch cukrátek a salátį o svátcích. Nepęijdete ani o Ílánky o závodním bÛhání, tabulky, termíny závodį s výsledky, testy vybavení a zajímavé rozhovory. Wooky cena: 66 KÍ SMS kód: VODAFONE HX2MK

2012 | 12 | Čilichili: Konec vysílání  

Ano, přibývá lidí, které nebaví televize.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you