Issuu on Google+

Férové tarify

Neomezené SMS Íerpání minut z tarifu i pro volání do zahraniÎí Za volání do ciziny vám nepęiÍítáme žádné dalš�� minuty. ProstÛ používáte ty, které máte v paušálu.

SMSky do všech sítí mįžete s Férovými tarify (kromÛ toho nejnižšího) posílat bez omezení. ProstÛ kolik chcete. Tęeba tisíc dennÛ. Nebo víc.

Sleva 25 % pro studenty Studenti od nás dostanou Férové tarify ještÛ o Ítvrtinu výhodnÛjší. Mládí se musí podporovat.

PoěiÑte si jeden ze 7 telefonı za férových 7 KÏ. Více informací najdete na str. 98–99.

71


2012 | 12 | Čilichili: Konec vysílání