Page 70

70

Férové tarify

Více informací ke všem nabídkám naleznete na www.vodafone.cz nebo volejte zdarma 800 777 777

Férové tarify Máme pro vás nejférovÛjší tarify na trhu. Chcete vÛdÛt, jak to mįžeme tvrdit? MrknÛte na hlavní výhody.

ÚÍtování po vteęinách Víte, že 97 % hovorı v Îeské republice se úÏtuje dráž, protože se jejich Ïas poÏítá na minuty, a ne na vteěiny? S Vodafonem to neplatí. NepoÏítáme po minutách, ale po vteěinách. A to od zaÏátku. Takže když váš hovor trvá 45 vteěin, odeÏteme vám 45 vteěin, a ne celou minutu.

Neomezené SMS

Fér tarif 399 neomezené SMS v síti Vodafone ostatní 1,50 KÎ/SMS

3000

Fér tarif 599

Fér tarif 799

Fér tarif 999

Fér tarif 1499

Neomezený tarif 3299

neomezené SMS

neomezené SMS

neomezené SMS

neomezené SMS

neomezené SMS

50

minut

vteĚin volání

100

6000

minut

vteĚin volání

další cca 0,08 KÎ/vteĚinu

další cca 0,08 KÎ/ vteĚinu

150 MB

300 MB

PĚipojení pro mobil standard

Ìerpání minut z tarifu i pro volání do zahraniÍí

ÚÍtování po vteęinách

200 minut

12 000

vteĚin volání

300 minut

18 000

vteĚin volání

další cca 0,08 KÎ/vteĚinu

další cca 0,08 KÎ/ vteĚinu

300 MB

600 MB

oo

600

36 000

minut

vteĚin volání

další cca 0,08 KÎ/ vteĚinu

1,2 GB

minut

neomezené volání

1,2 GB

PĚipojení pro mobil super

PĚipojení pro mobil super

PĚipojení pro mobil premium

PĚipojení pro mobil premium+

PĚipojení pro mobil premium+

677 KÏ

1249 KÏ

1499 KÏ

1715 KÏ

2349 KÏ

4149 KÏ

399 KÏ

599 KÏ

799 KÏ

999 KÏ

1499 KÏ

3299 KÏ

2012 | 12 | Čilichili: Konec vysílání  

Ano, přibývá lidí, které nebaví televize.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you