Page 68

68

Vodafone experti

Více informací naleznete na www.vodafone.cz/experti

Jsme experti na to, co vás pálí Naši borci ze super obchodu na pražské Floęe vám pęedstaví to nejlepší z nabídky Vodafonu.

Íerpání minut z tarifu i pro volání do zahraniÎí. ÚÎtování po vteĚinách. S námi už nemusíte platit za Îas, který doopravdy neprovoláte.

Za volání do ciziny vám nepĚidáváme další minuty. ProstÜ Îerpáte p ty y své z tarifu.

Neomezené SMS. Není super SMSkovat úplnÜ bez hranic?

2012 | 12 | Čilichili: Konec vysílání  

Ano, přibývá lidí, které nebaví televize.

2012 | 12 | Čilichili: Konec vysílání  

Ano, přibývá lidí, které nebaví televize.