Page 50

LETEM SVĚTEM

CO NEDĚLAT

MŮŽU TI VZÍT HLAVU?

Je toho hodnç. Nesnažte se podlézat. MaoĜi jsou hrdí lidé, a kdo jim leze do zadku, se zlou se potáže.

Grafitti maora

Vznik tetování ve tvářích Maorů má svou legendu. Když bojovník Mataora spatřil krásnou Niwareku, dceru pána podsvětí, oženil se s ní. Ale jelikož měl prudkou letoru, jednou ji v naštvanosti plácnul. Žena utekla domů k rodině. Mataora si za ní pospíšil do podzemní vesnice. Měl tvář pomalovanou bojovými barvami. Vládce podsvětí mu je máchnutím ruky smazal a ukázal, jak se klepáním na dřevě- suvenýr, a tak se s pakipaki, jak se pokérovaným hlanou kost razí opravdové moko, tedy vám říká, začalo kšeftovat. Došlo to až tak daleko, že maorské tetování. Když si chtěl Ma- někteří vychytralí náčelníci nechali nejdřív potetovat své taora milou odvést, všichni se o ni báli. otroky, pak jim odřízli hlavu, vysušili ji a shrábli tučný „Podívejte se, jaké moko jste mi vyryli honorář. Hlavovými kuriozitami se pak pyšnilo bezpodo tváře. Nikdy znamení nesmažu, čet evropských muzeí. Časy se ale mění, a tak třeba takže budu dbát zákonů podzemí Francie poslala všechny hlavy zpět do země původu. a půjdu po cestě klidu a míru,“ řekl Pak ji následovaly i další evropské země. Mataora. Nikdo už mu nebránil, aby vzal ženu zpět do svého světa a on už SOSAČI ji také ani jednou neudeřil. Na konci své cesty přijíždím trajektem do přístavního měsS maorským tetováním je ale spo- tečka Picton. Thomas Biggs, který sice bydlí v Aucklandu, jená i krutá historie. Dřív si v bitvách ale tady je u příbuzných, má svou kulturu v malíčku. válečníci uřezávali hlavy a zdobili jimi „Většina našich klanů žije v hospodářské komunitě. svá obydlí. Běloši také chtěli drsný Máme pole, rybářské společnosti, turistické agentury a třeba i pivovary. Na nich společně hospodaříme. Každý dostane zaplaceno podle své práce,“ představuje maorský socialismus. Přizná, že mezi Maory jsou tisíce sosačů sociálních dávek od státu, ale jde hlavně o lidi z měst. Nicméně jejich počty strmě rostou.

Vytahování nadĜazené rasy také není na místç. VËtermálních jezírcích MaorĶ se nepaĜte bez dovolení, i doma se zeptáte nejdĜív majitele, než mu vlezete do bazénu. VËjejich hospodách nedávejte pĶllitr dnem navrch. Je to bráno jako neúcta až výzva ke rvaÝce, která si žádá odplatu a mohli byste dostat pĜes kušnu. PĜed stĜetem je nejlepší utéct. A už vĶbec si neberte do úst All Blacks. Sice párkrát prohráli, ale jsou národním zlatem, takže pozor.

<

50

ČiliChili | 12 | 2012 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

2012 | 12 | Čilichili: Konec vysílání  

Ano, přibývá lidí, které nebaví televize.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you