Page 49

TIPY & TRIKY ÜÍM MÍSTNÍ OSLNÍTE Řežba

Smçsí znalostí aËfyzické odolnosti. KËtomu prvnímu doporuÝujeme knihu Dçjiny Nového Zélandu. Pak budete znát souÝasnost iËminulost aËtĜeba jména maorských vĶdcĶ, jako byl král Tawhiao. Navíc poznáte Ýeskozélandské spojnice, jako byl Bohumír Lindauer, který se naËostrovech stal jedním zËnejvyhlášençjších portrétistĶ MaorĶ. Hlavnç byl zËPlznç, takže když doËrozhovoru zamícháte iËproslulost naší pivní kultury, nic nezkazíte. Možná vás zaËto zadarmo ožerou. Když je nakonec iËpĜepijete, ocení to. MaoĜi jsou zvyklí naËsilné protivníky. To se dnes už naštçstí neprojevuje tím, že vás budou chtít zapíchnout aËpĜikusovat keËchlebu. Jo, jste vËzemi, kde vznikla speciŏcká kultura tetování, takže mĶžete pĜekvapit iËneotĜelou kérkou. Ale pozor naËtu neotĜelost, vidçli už skoro všechno. se vede debata na nejvyšší úrovni. Premiér Zélandu versus vůdci kmenů. John Key se tváří blahosklonně a baví se třeba s potetovaným maorským aktivistou Tame Itim. Dávají si dárky, tleská se. Až pak se dozvím, že šéf vlády později odjel, protože mu některý z Maorů, jako každoročně, chtěl rozbít hubu. Dalšího rána se v zálivu objeví tradiční lodě Maorů a jejich osádky na pláži zatančí takovou Haku, že mám strach. Haka zní: „Kama te, kama te, ka ora, ka ora.“ (v překladu: „Je to smrt, je to smrt, je to život, je to život.“) Tenhle prostonárodní song pěje a tančí Novým Zélandem zbožňovaný národní ragbyový tým All Blacks, jehož vlajka visí na ostrovech skoro nad každým domem. Na vrcholku kopce nedaleko Waitangi, kde je i dům původního guvernéra, se dnes ke stožáru značícímu nadvládu Britské koruny nahrnou aktivisté a někteří z nich plivnou na stožár. Pár plivanců dopadne i na vlajku. Následuje armádní přehlídka, chlast chudých a chlast bohatých.

>

ČiliChili | 12 | 2012 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

CO SI DÁT PĶvodní kuchynç není dvakrát kulináĜsky nároÝná, ale speciŏcký je zpĶsob pĜípravy jídla. Nazývá se hangi. To se doËjámy vËzemi naskládají rozpálené kameny, naËnçž se vËdrátçném koši Ýi alobalu položí jídlo. Vše se zasype. Potraviny se tak ÝásteÝnç dusí aËudí. Pak se naËkameny naleje voda, aËjídlo se tedy dodçlá vËpáĜe. Trvá to hodiny, ale výsledek stojí zaËto. JAK CESTOVAT NaËNový Zéland jedinç letmo. NaËostrovech je asi nejvíc „cool“ mít auto anebo motorku. Lze si je pĶjÝit Ýi koupit odËostatních turistĶ. NaËmístní pomçry jsou docela levné autobusy. NaËmnoha linkách jezdí kromç jiných iËtakzvané Naked Busy. Jak zËnázvu plyne, zvýhodnçni jsou naháÝi. Dopravní spoleÝnost sËtím zaÝala jako se skvçlým reklamním trikem aËpasažérĶm nabízela dopravu zaËdolar témçĜ kamkoliv. Pak ale naËAdama zaÝali jezdit všichni, aËtak musela podmínky zpĜísnit. IËdnes ale lze sehnat sËpĜedstihem doËnçkterých destinací odvoz zaËtuhle symbolickou cenu. Vlaky jsou drahé, ale komfortní. NaËvšechny druhy dopravy lze koupit pas, na nçjž se levnçji poĜídí více jízd najednou.

49

2012 | 12 | Čilichili: Konec vysílání  

Ano, přibývá lidí, které nebaví televize.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you