Page 41

“JE PRO NÁS DŮLEŽITÉ BÝ T PŘÍMO NA MÍSTĚ A ZA JISTIT PRO NAŠE LÉKAŘE A ZDRAVOTNÍKY PŘÍMÝ PŘÍSTUP K PACIENTŮM. TI JSOU Č ASTOKRÁT KONFRONTOVÁNI S DESTRUKCÍ OKOLÍ, ČELÍ NÁSILÍ, HLADU, NEMOCEM, STRACHU PŘED SMRTÍ, VZPOMÍNKÁM NA DĚSIVÉ UDÁLOSTI, KTERÉ OVLIVŇUJÍ JE JICH ŽIVOT. JE PROTO DŮLEŽITÉ BÝ T S NIMI PŘI TOM A POMOCI JIM.“ D E N I S A AU G U S T Í N O VÁ ZAKLADATELKA MAGNA DĚTI V TÍSNI

MAGN MA GGN NA DDĚĚTII V TÍÍSSNI N - huuman m itáární or organ ganiza izace ce užž 10 let e po p máh á á přím áh přímo o v te terén rén nu. u Př Přess 350 5 pr p aco c vní vníků k denně ků den enně zac a hraňuj hraaňuje e děts ětské ké živ životy oty.

POMOCI MŮŽETE I VY! STAŇTE SE MAGNA Z ACHRÁNCEM. UŽ 50 KČ ZACHRÁNÍ DĚTSKÝ ŽIVOT! P is Př ispě sp pě ět mů m žže ete pří přímo mo on naa www. ww ww.ma maagn gnad ad adet det e ivvti t sn sni.i.cz cz ne n eb bo o na úč ú et et: MA M GN GNA DĚ DĚTI ĚTI T V TÍS ÍSNI N , o. NI o.p. p s. p. 121 12 11 10 00 049 4 97 7/5 55 50 00 R Raaiff ffei ff e se ei sen n ba bank n

www.magnadetivtisni.cz

2012 | 12 | Čilichili: Konec vysílání  

Ano, přibývá lidí, které nebaví televize.

2012 | 12 | Čilichili: Konec vysílání  

Ano, přibývá lidí, které nebaví televize.