Page 37

Země vzdálená

generální partner koncertu

20.12. divadlo

Hybernia 20.30 začátek

SOLO DJA KABAKO (nevidomý zp³vák a básník z Burkiny Faso a jeho hosté)

Kamil Stâihavka, Bára Basiková a Michal Pavlí«ek chestr r O ý v o m il F ý it Okamž auer Varhan Orchest

rovi« B

âe Jana Deyla sbor Konzervato ikrochor p³vecký sbor M rný í: ve«erem prováz

celkem vystoupí 80 ú«inkujících! 100 % výtežku ze vstupného põjde na pomoc zrakov³ postiženým. více na

Jan Poko

hlavní partneâi koncertu

www.zemevzdalena.cz pâedprodej vstupenek:

mediální partneâi

Koncert je spolu¿nancován Evropskou unií vrámci projektu End Exclusion.

SPS_INZ-CiliChilli_koncert_Zeme vzdalena_190x245_V01.indd 1

20.11.2012 12:14:25

2012 | 12 | Čilichili: Konec vysílání  

Ano, přibývá lidí, které nebaví televize.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you