Page 3

ROZJEZD Fakebook

NoĆníĆek VeĆerníĆek Pracuje jako dĕtský zloduch v blikající bednĕ. O sobĕ Narodil se roku 1963. Studoval skládání papírových Ćepic na Stĥedním odborném uĆilišti jízdy na jednokolce.

Všichni pĥátelé jsou spoleĆní. Pĥátelé 10 000 000

Vyjet |

Mávat|

Házet

ąeská televize napsala na zeĐ všem svým uživatelĭm Tisíce zoufalých malých divákĭ pátrají po VeĆerníĆkovi, který vĆera náhle zmizel z obrazovky.

Letĕt

VeĆerníĆek Dobrý veĆer, milé dĕti. Letos o svátcích vítám u televize hlavnĕ vás, které koukáte poprvé, protože vy jediné uvidíte nĕco nového. Maruška: Jé, VeĆerníĆku, na co se mĭžeme o Vánocích v televizi tĕšit? VeĆerníĆek: Tĕšit se nemĭžete na nic, ale vysílat budeme paní Bohdalovou ve zdánlivĕ rĭzných pohádkách. Josífek: VéĆo, proĆ jsi tak krátký? AnimáĆek je lepší. VeĆerníĆek: Bohdalovou na tebe!

VeĆerníĆek Nenávidim Pretty Woman! Julina Robertsová je o Vánocích ještĕ seschlejší než obvykle. Toto se líbí 4 998 659 mužĭ

Mrazík napsal na zeĐ uživatele VeĆerníĆek Zdravstvuj molodĕc. Tak v dĕkabrje zase u vás! VeĆerníĆek: I po osmapadesáté se na tebe tĕším, brachu. Mám prosbu. Nemohl by si tentokrát Ivan vzít Marfušu? Foto: Proŏmedia

Fanoušci 10 000 000 Nemanželské dĕti 10 000 000

Mrazík: Ja tože ob etom dumaju. Nataša gusa naivnaja, glupaja, dĕvoĆka-dement. Marfušku ja ljubju. Nu, soglasen. Ivan vazmjot Marfušu, Nataša zmrzğjot. Da?

ČiliChili | 12 | 2012 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

VeĆerníĆek: Chci zpátky na ąT1 a Lambo místo jednokolky.

VeĆerníĆek Milé dĕti, na Štĕdrý den omlátí Pyšná princezna Popelce hlavu o strom a udĕlá z ní Zubejdu, za což ji popraví Tĥi veteráni, SluneĆník, MĕsíĆník a Vĕtrník. Krále Miroslava podĥízne Princezna se zlatou hvĕzdou zlatou hvĕzdou, jenže se bude tváĥit jako Šílenĕ smutná, aby nedostala Obuškem z pytle ven, a všechno jí projde. Dívka na koštĕti pĥi autonehodĕ omylem zabije Nesmrtelnou tetu a pak pozná, že S Ćerty nejsou žerty. Toto se líbí 2 526 000 zkažených dĕtí VeĆerníĆek komentoval status uživatele Týdeník Program Na svátky chystají Ćeské kanály to nejlepší z Televarieté a starých Silvestrĭ. Mistĥi televizní zábavy Vladimír Menšík, Miroslav Donutil a Bolek Polívka potĕší diváky všech hlavních televizí ve svých nesmrtelných vystoupeních. VeĆerníĆek: No neke!

VeĆerníĆek byl oznaĆen v Ćlánku: Kreslený zvrhlík Po britské hvĕzdĕ dĕtských poĥadĭ Jimmym Savileovi byl z pedoÀlie obvinĕn i Ćeský VeĆerníĆek. Dĕtští hosté jeho oslav byli nuceni sledovat obscénní výjevy a další... VeĆerníĆek: No co, na soukromejch oslavách jezdim na jednokolce bez kalhot! Dobrou noc.

3

2012 | 12 | Čilichili: Konec vysílání  
2012 | 12 | Čilichili: Konec vysílání  

Ano, přibývá lidí, které nebaví televize.