Page 21

JAK TO ZAČALO

JEŠTæ POěÁD EXISTUJE SPOUSTA PěÍBæHĵ, KTERÉ STOJÍ ZAËTO VYPRÁVæT AËOËKTERÉ DIVÁCI STOJÍ.

ČiliChili | 12 | 2012 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

důležité události, často i nedávné minulosti. Většinou filmaři používají několik postav, z nichž některá může být i fiktivní, a na nich staví hraný příběh. V německé produkci do něj navíc vstupují reální protagonisté. Například v příběhu sjednocení Německa se může PRVNÍ TELEVIZNÍ PěENOS odehrávat scéna Helmuta Kohla UskuteÝnil se už roku 1927 v Polsku, po které vystoupí opravmezi Londýnem aËGlasgow, dový Helmut Kohl a vysvětluje, jak aËto pomocí telefonní linky. to tehdy bylo. Ještě přijdete na nějaký populární televizní formát? Je jich spousta. Od hraných filmů – třeba severské detektivky, které se natáčejí ve velkých koprodukcích s německou televizí – až po pořady ÜESKOSLOVENSKÁ zaměřené na ochranu spotřebitelů. TELEVIZE Třeba skupina belgických komiků natáčí pořad, ve kterém oplácí korZaÝala vysílat roku 1953, jako poracím jejich bezohledné zacházemç sËpravidelným vysíláním zení se zákazníky. V jednom díle jsme byli jedni zËprvních postavili v noci před vjezd do telenaËsvçtç. komunikačního koncernu obrovský kontejner s namalovaným telefonním číslem. Ukryli se do něj a zanedlouho samozřejmě začal vyzvánět telefon se stížnostmi, že jim blokují vjezd do podniku. Oni volající přepojovali na fiktivní zákaznická oddělení, nechali je čekat, odpovídat na nesmyslné dotazy a dokázali to udržet několik hodin, dokud se nějakému manažerovi nepodařilo sehnat jeřáb, který byl schopen kontejner odtáhnout. To je ideální televizní pořad. Je to legrace, navíc chytrá, staví televizi do role divákova spojence a názorně ukazuje, co všechno je člověk schopen si nechat líbit. Patří tedy budoucnost televize různým dokumentárním žánrům? O dokumenty roste zájem už několik let. I když se podíváte na sledovanost pořadů u nás, zjistíte, že dokument o jižním Pacifiku na ČT2 má 400 000 diváků. To je proti různým Ordinacím obrovský úspěch. Ovšem platí podmínka, že musí jít o dokumenty kvalitní.

to, co vidí, je daleko reálnější než obyčejný seriál. S prvkem reality se vlastně pracuje i v dalším velmi úspěšném televizním modelu – ve  vysokorozpočtových seriálech. Ještě pořád existuje spousta p ř í b ě h ů , k t e ré stojí za to vyprávět a o které diváci stojí, ale jejichž ztvárnění si vyžaduje obrovské náklady. Vezměte si třeba Tudorovce. Téma „šest žen Jindřicha VIII.“ bylo zpracováno nesčetněkrát, ale teprve v televizním seriálu tu dobu vidíte věrohodně a plasticky zobrazenou. S obrovským množstvím detailů, v autentickém prostředí, s kvalitními herci... to všechno dohromady tvoří dojem reality, který dnes divák žádá. Je pravda, že o velkých seriálech se často hovoří jako o záchraně kreativní audiovizuální tvorby... A neplatí to jen pro seriály. Velmi zajímavě například pracují Němci a Britové s žánrem dokudrama, kterým rekonstruují

<

21

2012 | 12 | Čilichili: Konec vysílání  

Ano, přibývá lidí, které nebaví televize.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you