Page 18

TÉMA CO DĚLÁTE DOBŘE?

Zeptali jsme se nejvçtších televizních stanic, co zËjejich dnešní produkce pĜežije iËzaË30 let tak jako tĜeba Návštçvníci, Arabela nebo Jak vytrhnout velrybç stoliÝku.

Kam až to může klesnout V seriálu o zákulisí televize „30 Rock“ se šéf studia Alec Baldwin rozhodne potopit celou stanici masovou výrobou idiotských pořadů. Ani jeho seriál o policajtovi, kterému dělá parťáka Bůh, ani soutěž „Homonyma“ ale zdaleka nedosahují šílenosti televizní reality. Posuďte sami.

ŽENÍŠEK KANÁL: FOX ROK VYSÍLÁNÍ: 2004 HODNOCENÍ: ''''' POPIS: Nechat skupinu vdavekchtivých dívek sou-

těžit o ruku fešného mládence je nápad ošumělý. Normální televizní kanály se z nudy snaží vybruslit tím, že se z některého účastníka vyklube pornoherec. Televizní síť FOX na to šla rafinovaněji a v ďábelském brainstormingu vymyslela soutěž „Nejmenší ženíšek“. Vylepšovák spočíval v tom, že fešák měřil metr třicet a soutěžily o něj jak podobně vzrostlé mininápadnice, tak i ženštiny normální velikosti. Vážně. Bez keců. Zkuste si zgooglovat „The Littlest Groom“.

<

KANÁL: BBC 5 ROK VYSÍLÁNÍ: 2000 HODNOCENÍ: ''''' POPIS: Nezapomenutelná podívaná z pátého kanálu

<

OKOVY LÁSKY KANÁL: UPN ROK VYSÍLÁNÍ: 2001 HODNOCENÍ: ''''' POPIS: To si jednou kreativci v televizi řekli: „Co jsme

ještě v reality show nevyzkoušeli?“ Odpověď zněla: „Bondáž!“ A tak si kreativci sedli a vymysleli křížence Velkého bratra a Kdo si chce vzít milionáře, ve kterém jsou účastníci navzájem spoutáni řetězy. Soutěž Chains of Love vydržela celou jednu sezónu, pravděpodobně proto, že cenzoři zatrhli původní nápad obléct účastníky do latexu a nasadit jim roubíky.

<

18

Dnešní tvĶrci to mají neskonale tçžší než dĜív. To existovala jen jedna televize. Každá novinka zasáhla prakticky každého. Proto všichni známe stejné veÝerníÝky. Dnes je zábavy mnohem víc, aËproto se hĶĜ stává ikonickou, výluÝnou. Ale výjimky existují. Myslím, že mezi nç patĜí Üetnické humoresky, Všechnopárty nebo Vyprávçj... DENISA SCHULZOVÁ, ěEDITELKA MARKETINGU FTV PRIMA

NAHÁ DŽUNGLE

BBC, který je proslulý pozdně nočním vysíláním německých softpornofilmů. I on si sáhl na dno se soutěžním pořadem, ve kterém vystupují všichni účastníci – včetně uvaděče a proslulého hulváta Keitha Chegwina – naprosto nazí. Vzhledem k tomu, že průměrný věk soutěžících se pohyboval kolem čtyřicítky a náplň pořadu zahrnovala časté překážkové běhy, dovedete si asi představit, o jakou džungli asi šlo. Asi nejhorší je ovšem fakt, že bimbací festival používal kulisy, ve kterých se přes den natáčel nevinný dětský pořad pro mateřské školy.

MILAN FRIDRICH, ěEDITEL PROGRAMU ÜESKÉ TELEVIZE

ZËnašich poĜadĶ se kËtçm, keËkterým se diváci budou vracet, mohou zaĜadit tĜeba nçkteré díly kuchaĜské reality show Ano, šéfe!, urÝitç PartiÝka aËosobnç se domnívám, že podobný úspçch Ýeká iËseriál Základka. AËzapomenout nemohu naËVelmi kĜehké vztahy. Jeho podtitul – pravidelná dávka emocí – se už vžil doËbçžného jazyka. MARIE FIANOVÁ, PRËODDæLENÍ TV NOVA Velký potenciál vidím uËseriálĶ Okresní pĜebor nebo Comeback, mezi vážnçjšími sériemi tĜeba uËKriminálky Andçl nebo Soukromých pastí. OsvçdÝila se iËHospoda.

2012 | 12 | Čilichili: Konec vysílání  

Ano, přibývá lidí, které nebaví televize.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you