Issuu on Google+

Zadáno pro Vodafone

67

Zažili jsme ulice naruby

Dobij si kredit online a volej a SMSkuj 5 dní zdarma Na Vánoce od nás dostanete mnohem víc SMSek a volání než dęív. Co tęeba celých 5 dní do sítÛ Vodafone zdarma? SkoÍte na stránku dobijeni.vodafone.cz nebo do naší Internetové samoobsluhy, a mįžete na svátky potÛšit všechny své blízké. Budou koukat, že jste si na nÛ vzpomnÛli. p

V sobotu 22. záęí se konal sedmý roÍník festivalu Zažít mÛsto jinak, který od roku 2006 organizuje sdružení Auto*Mat. ObÍané i návštÛvníci rekordních dvaceti Ítvrtí zaplnili ulice, aby si užili absenci jindy všudypęítomných aut. A my jsme si to užívali s nimi. Ulice po celém mÛstÛ se na jednu podzimní sobotu promÛnily v hęištÛ, kinosály i obýváky. Hlavním bodem dopoledního programu byla Velká podzimní cyklojízda. Pęestože to ráno vypadalo na déšĥ, v pįl jedenácté už byla dolní Íást Václavského námÛstí zaplnÛná koly a kolobÛžkami. A v tu chvíli se mezi mraky objevilo slunce. NetradiÍní peloton tentokrát nevyrazil smÛrem na Nuselský most, ale vyzkoušel si, jaké je projet se prázdnými ulicemi Karlína. Vybrat si odpolední program bylo oproti loĈskému roku dvakrát tÛžší. K akci se totiž letos pęipojila celá ęada „nových“ pražských Ítvrtí, jako Braník, Karlín, Vinohrady Íi Žižkov. Nové ani tradiÍní bašty cykloveselení se nenechaly zahanbit a návštÛvníkįm nabídly celou ęadu atrakcí, jako výuku tanga na ulici, barterový trh, cyklozávody do vrchu, módní pęehlídku, spousty dobrého jídla i pití, hudby, tance a veselení.

A kde jsme byli my? Pęímo uprostęed dÛní. V hamakách, kde jste odpoÍívali pęed vypuknutím cyklojízdy, a hlavnÛ ve stánku spoleÍenské odpovÛdnosti Vodafonu, který poskytoval nejen iPady k zapįjÍení Íi cyklotrenažér a nejrįznÛjší soutÛže pro dÛti, ale pęedevším se k naší radosti stal místem, které po celý den vęelo jako úl, a dokonce se stalo neoficiálním meetingpointem všech vrstev návštÛvníkį.

A máme pro vás tip. Dobijte si od 200 do 299 KÍ, a získáte pÛt dní SMSkování do sítÛ Vodafone zdarma. Když si dobijete 300 KÍ a víc, dostanete dokonce pÛt dní volání do Vodafonu zdarma. Dárek si mįžete užívat okamžitÛ. Nabídka platí od 15. 11. 2012 do 9. 1. 2013.


2012 | 11 | Čilichili: Made In Japan