Issuu on Google+

FOLKTRONICA Už zËnázvu je jasné, že bude lahodit uchu podivínĶ. Splácanina folku aËelektronické hudby obÝas zahrnuje iËstrunové akustické nástroje aËhip hopové rytmy. Vçnuje se tomu kanadský chlapík, co si Ĝíká Caribou.

NINTENDOCORE Znáte takový ten monotónní zvuk, který vydávají herní konzole aËpoÝítaÝové hry? Když to smícháte sËjistou dávkou agresivity aËtakzvanou chiptune hudbou, dostanete žánr. Prý zaËnçj mĶže prĶkopnická skupina Horse the Band.

IDM Zkratka pro intelligent dance music. Má to být umçlecké, experimentální taneÝní techno. Dovedete si pĜedstavit chytré tucání? Jestli ne, je tu pro vás Mike Paradinas.

FUTUREPOP OdËté doby, co existuje, už nemáte naprosto žádnou šanci vymyslet nçco nového. VËpodstatç se dá hodit doËjednoho pytle sËelektronickou taneÝní hudbou, synthpopem atp. AËskupinou budoucnosti je vËjeho podání Frozen Plasma.

MUSHROOM JAZZ Tímhle psychedelickým názvem se pyšní série hudebních poÝinĶ DJe Marka Farin. Kombinuje hip hop, jazz, R&B aËcpe doËtoho francouzštinu aËlatinu. Hm.

ČiliChili | 11 | 2012 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

TRUCK-DRIVING COUNTRY MUSIC Snad ani nepotĜebuje vysvçtlení. To si takhle chlapík jako Kip Moore nebo Tim McGraw Ĝídí vËkostkované košili svou káru aËkrákorá doËpolí country.

ATD. No aËabyste si nemysleli, že už to je všechno, mĶžete si najít vËGooglu tĜeba crunkcore, neurofunk, skweee nebo naši oblíbenou furniture music. PĜejeme vám Ĝadu pĜíjemných hudebních zážitkĶ!

POWERVIOLENCE Tenhle styl by se možná mçl zakázat, aby nçkoho nesvádçl kËvýtržnictví. Je to mix všech možných druhĶ tvrdé hudby odËtrashcore aËgrindcore pĜes noise rock až poËsludge metal. Zabývají se tím kapely se samými reprezentativními názvy – tĜeba Man Is the Bastard nebo Cryptic Slaughter.

65


2012 | 11 | Čilichili: Made In Japan