Issuu on Google+

FENOMÉN

Z nekonečného seznamu hudebních směrů, které kolem rostou jako lysohlávky po dešti, jde hlava kolem. Při vší té pestrosti se ovšem vynálezci hudebních trendů nemůžou divit, že takový teutonic trash metal, mushroom jazz nebo post-trip-hop spoustě lidí nic neříká. Kdo si má proboha pamatovat truck-driving country music? Abyste aspoň vzdáleně nahlédli do hudebního žánrového šílenství, máme pro vás přehled toho nejdivnějšího, co se ve světových studiích natáčí. Text: Magdalena Schlindenbuchová Foto: Profimedia

SEAPUNK

Kombinaci tvrdého metalu sËrockem ocení matfyzáci. Název odkazuje naËsložité matematické kombinace pĜi vytváĜení rytmu mathcore hudby. SËjejich variacemi si hraje tĜeba americká skupina Car Bomb.

SpoÝívá vËtom, že si odbarvíte háro naËnçjakou pçknou letní barviÝku, tĜeba tyrkysovou nebo rĶžovou, aËsoustĜedíte se naËzbožĎování všeho, co má nçco spoleÝného sËmoĜem. KËtomu pustíte psychedelickou elektro hudbu 90. let aËmišmaš je hotový.

64

ZËnázvu by se mohlo zdát, že jde oËhudbu pro farmáĜe, ale se zemçdçlstvím tenhle žánr nemá nic spoleÝného. Texty aggrotech písní jsou spíš militantní než oËsklizni. Celkovç znçjí dost agresivnç (odËtoho je zĜejmç název) aËpesimisticky. Tuhle hudbu hraje napĜíklad nçmecká skupina Agonoize.

Je tu pro milovníky roztomilých písniÝek oËcukrových vatách aËovoci. AËmá dvojÝe – Disney pop. Mrknçte naËsladkou Mandy Moorovou aËjejí hit Candy.

LOWERCASE

MATHCORE

AGGROTECH

BUBBLEGUM POP

Vymyslel to Steve Roden aËje to trošku nuda. Hudbu tvoĜí poÝítaÝ, ale žádné techno skĜeky neuslyšíte. Vlastnç toho vĶbec moc neuslyšíte. Lowercase je totiž složený zËtáhlých jemných zvukĶ, které pĜerušuje naprosté ticho. Jedno lowercasové album bylo tak tiché, že si posluchaÝi Ĝíkali, jestli si nekoupili jen prázdný disk.

PORNOGRIND Death metal má dítç sËgrindcore music. Pojmenovali ho pornogrind aËje to – pĜekvapivç – zpívání oËpornu. NezapomeĎte si poslechnout Cock and Ball Torture.

ČiliChili | 11 | 2012 cilichili.cz | facebook.com/cilichili


2012 | 11 | Čilichili: Made In Japan