Issuu on Google+

3. PLŇTE

Jako nádivku doporuÝujeme játra. Játra oÝistçte aËnakrájejte naËnudliÝky. Šalotky nechte zpçnit naËmásle, pĜidejte játra aËorestujte. OpepĜete aËpĜidejte tymián. Pokud chcete mít náplĎ hutnçjší, šoupnçte doËkastrolu trochu kvalitní drĶbeží paštiky, pĜípadnç portského. Jakmile jsou játra hotová, mĶžete je posolit. DĜív ne, jinak by ztuhla. AËteá už naplnit lokše, zatoÝit sËnimi aËhurá naËtalíĜ. =

<

1. VYVALUJTE

UvaĜené brambory nastrouhejte naËjemno. PĜidejte sĶl, vajíÝka aËmouku tak akorát, aby vám vzniklo tçsto, které se nebude lepit aËbude se dobĜe válet. Uhníst ho trvá takových 10–15 minut. Üím déle budete hníst, tím lepší tçsto bude. ZËtçsta udçlejte knedlík aËrozkrájejte ho naË10–12 špalíÝkĶ. Každý zËnich naËpomouÝeném válu rozválejte naËplacku, která bude skoro prosvítat.

Co se tu válíš?

2. NAMASTĚTE

Smažte naËrozpálené suché pánvi zËkaždé strany tak 3 minuty. Jakmile máte lokše opeÝené, potĜete ho rozpuštçným sádlem. Skvçlé je husí, ale ani vepĜové nic nepokazí. Lokše díky tomu zmçkne aËlépe se vám bude skládat. Jestli mĶžeme radit, nevyválejte si všechny lokše pĜed peÝením, placky by mçkly aËlepily by se. Radçji si vyválejte jednu lokši, opeÝte ji, potĜete sádlem aËvyválejte další.

Ses namazal?

* Vychytávka Lokše si mĶžete dát taky nasladko sËmákem, povidly, tvarohem. Akorát sladké lokše jezte ještç teplé. Slané jsou fajn iËzaËstudena.

ČiliChili | 11 | 2012 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

No jo, ty ses namazal.

55


2012 | 11 | Čilichili: Made In Japan