Issuu on Google+

KÁCÍME MODLY

...za ďábelským komplotem stála tajná organizace zubařů, která tvrdila...

PROČ TOMU LIDÉ PŘESTO VĚŘÍ Na každé správné konspiraci musí být něco pravdivého. V případě chemtrails je to především fakt, že kondenzační stopy letadel – zvlášť při současné hustotě leteckého provozu – mohou opravdu ovlivňovat počasí. Ve zprávě, kterou zveřejnila NASA v roce 1998, LEDÁRNA jsou popsány případy, kdy kroužící letadla vytvořila Hlavní výfukovou zplodinou moderního letadlového svou kondenzační stopou ledový oblak zvaný meteomotoru spalujícího kerosin je vodní pára (kromě ní je rology cirrus. Zvýšený výskyt cirrů od konce 70. let to i oxid uhličitý, oxidy dusíku, sirnaté částice a saze). vědci skutečně připisují narůstajícímu množství prouV prostředí s teplotou kolem –40 °C pára okamžitě dových letadel. Ono se není čemu divit. Jen od konce mrzne a  například motor Boeingu 747 vyprodu80. let narostla hustota letů o 500 % a v porovnání kuje v normálních podmínkách za každý metr letu s padesátými lety létáme 50x více. Každý den letadla 50 gramů ledu. V určitých vrstvách atmosféry ale spálí 300 milionů tun kerosinu a miliony tun vysrámůže toto množství mnohonásobně narůst a byly ženého ledu dokážou v citlivě vyváženém prostředí naměřeny hodnoty dosahující až 16 kg ledu za každý stratosféry nadělat maglajz. Stejně tak pokusy ovlivmetr. Věřte, že něco takového dokáže za letadlem ňovat na lokální úrovni počasí – například vytváření nakreslit pěknou lajnu. dešťových mraků za  pomoci jodidu stříbrného – Dalším důležitým detailem je, že velká dopravní nejsou ničím tajným. Provádí se ovšem a nákladní letadla létají ve velkých výškách. Pohyale i  vertikálně. Kondenzační stopa raketami nebo lehkými letadly létajícími bují se v prostředí, kde atmosférická vrstva, ve které tedy může zničehonic začínat a končit v malých výškách. A nemají absolutně žijeme a dýcháme (odborně se jí říká troposféra) nebo být přerušovaná v místech, kde nic společného s jakousi globální modipřechází do vrstvy vyšší, zvané stratosféra. Ta má letadlo vlétává do odlišného prostředí. fikací počasí prováděnou dopravními tu zajímavou vlastnost, že je vyskládaná z neviditelNa  webových stránkách osud.cz to letadly. ných vrstev, které se navzájem liší teplotou, tlakem považují za důkaz cíleného nebeského a vlhkostí. Co se stane, když do ní pustíme letadlo? SPIKNUTÍ ZUBAŘŮ sprejování. Motor letadla letícího v chladné a vlhké vrstvě stratoPokud stále vzhlížíte k obloze s obasféry za sebou bude zanechávat ledovou stopu, která PROČ TO NEFUNGUJE vami o své zdraví (tělesné či duševní), vydrží i několik hodin a vzdušné proudy ji dokážou Důvodů, proč jsou teorie o  práško- máme pro vás jednu závěrečnou rozehnat po  pořádném kusu oblohy. O  něco výš vání Země pomocí dopravních leta- otázku: Pokud by nás někdo chtěl letící letadlo se může zase pohybovat ve vrstvě teplé del nesmysl, je samozřejmě celá řada. dopovat chemikáliemi, dělal by to a suché, kde se kondenzační stopa okamžitě roz- Těžko se například vymýšlí nějaká opravdu způsobem, který po  sobě pustí. Ze Země samozřejmě nelze rozpoznat, funkční logistika takového spiknutí. zanechává stopy načmárané po celé v jaké výšce letadla letí, a bystrý konspirátor si tento Každé letadlo je pod neustálým obloze? Nebylo by daleko jednodušší, naprosto přirozený jev vysvětlí tím, že to první leta- dohledem bezpočtu lidí, prochází nenápadnější a hlavně účinnější vypusdlo patří Iluminátům a „práškuje“. Aby to bylo ještě povinnými pravidelnými kontrolami, tit chemikálie třeba do vodovodního legračnější, stratosféra se nevrství jen horizontálně, které navíc mohou kdykoliv bez ohlá- řadu? A než se nad tím zamyslíte, tak šení přijít navštívit kontroloři výrobce, vězte, že od 70. let až do roku 1988 pojišťoven a dalších a dalších institucí. byla voda tekoucí z kohoutků opravdu Na spiknutí by se tedy musely podílet stovky aero- napuštěná vysoce toxickým a smrtelně linek, letišť, pojišťoven a tisíce jejich zaměstnanců jedovatým plynem jménem fluor. Všeod  techniků, pilotů až po  uklízečky v  hangárech. obecně se ví, že za ďábelským komMotory letadel jsou navíc velmi citlivá zařízení chrá- plotem stála tajná organizace dentistů, něná filtry s propustností v řádech mikronů, a nejsou která nám namlouvala, že díky fluotedy ideálním zařízením pro vypouštění fujtajblů. Asi ridované vodě se nám nebudou kazit nejlogičtější námitka potom je, že rozprašovat něco zuby. Konspirační teoretici o tom, bůhve  stratosféře plné nevyzpytatelných vzdušných víproč, mlčí. proudů je čirá pitomost. Tedy alespoň v případě, že by dotyčný práškovač chtěl něco konkrétního trefit.

<

44

ČiliChili | 11 | 2012 cilichili.cz | facebook.com/cilichili


2012 | 11 | Čilichili: Made In Japan