Issuu on Google+

ROZJEZD Fakebook

Jarek Shimi Šimek Pracuje jako Snaživec v oboru Nepopulární populární hudba. O sobĕ Mezinárodnĕ uznávaný zpĕvák, vítĕz festivalĭ Donĕcký bazar a Hudební Lesosibirsk. Autor hitĭ Heja Heja, Gaya Gaya a GoJa GoJa v muzikálu NaháĆi.

Pĥátelé 2 Pĥilepit se

Pĥisát

Vysát

Známé jméno

Uživatelka Martina napsala na ZeĐ Jarek Shimli Šimek: Pĥed 3 dny v okolí místa sporák Jsem tady správnĕ? Jarek Shishli Šimek Hezký den Martino, vítejte na mém proÀlu! Jste toto Ćtvrtletí první, ale brzo se to tu jistĕ rozbĕhne! Martina Hledám kurz pĥípravy sashimi. Víte, takové to syrové maso na plátky. Jarek Sashimi Šimek Výbornĕ! O syrovém masu na plátky vám rád napíšu píseğ „Heja heja dĕkuji vám andĕlové za syrové maso na plátky“. Martina Nashledanou.

Jarek Shashlik Šimek Pĥed 2 dny v okolí místa Termix Právĕ mi pĥišel dopis, že jsem zvítĕzil na korespondenĆním hudebním festivalu v Dušanbe. Možná pojedu reprezentovat Ćeskou kulturu do krajského kola v Ulán-uze! Toto se líbí 6 MongolĤ

Jarek Shalom Šimek byl oznaĆen v Ćlánku

Foto: Proŏmedia

Rĭžový Petr Muk pro devítileté holĆiĆky. „Chci být jako Petr Muk,“ ozval se z turné po bĕloruských koupalištích muž, jehož jméno jsme si nezapamatovali. Chrağte svoje dĕti... Toto se líbí 3 devítileté holþiþky

ČiliChili | 11 | 2012 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

0

Naštĕstí žádní spoleĆní pĥátelé. Fotky 13 526

Fanoušci

Jarek Sushi Šimek Pĥed 16 hodinami v okolí místa Ĥitka Jsem hrdý na to, že mĭžu skládat písnĕ pro Helenu VondráĆkovou, Kateĥinu Brožovou, Bohuše Matuše, Ivetu Bartošovou, Pavla Vítka, prostĕ pro elitu Ćeské progresivní hudby. Toto se líbí 27 þeských masochistĤ

Jarek Myshi Šimek Rýsuje se i rozsáhlejší spolupráce s Marií Pojkarovou. Jarek Shasha Šimek byl oznaĆen v Ćlánku

„NaháĆi — jediný muzikál v ąesku, který skonĆil ten mĕsíc, kdy zaĆal.“ Jeden pechvogl je problém. Ale když se spojí dva, pĥijde tragédie. Slávek Boura a Jarek Šimek se... Uživatel Jiĥí ąerný napsal na ZeĐ Jarek Shumi Šimek: Pĥed 2 hodinami v okolí místa doma Pane Šimku, k stáru se zaĆínám zajímat o hudební kuriozity. I na vás došlo. Ĥekl byste mi, jak jste zmanipuloval ąeského slavíka 2001 a ocitl se v první pĕtce? Jarek Stydli Šimek Dodnes mĕ to mrzí. Mĭj tehdejší manažer sehnal nĕjaké otroky, kteĥí vyplnili 5000 koresponĐákĭ. Já s tím nemĕl nic spoleĆného. Od té doby chci vítĕzit v soutĕžích už jen svým talentem. Jako tĥeba nedávno v Taškentu! Jiĥí ąerný Vy jste vyhrál Taškentského cirkusáka? Gratuluji, to pĥed vámi dokázal jen Pepa Melen! Jarek Shplhi Šimek napsal na ZeĐ uživateli Sagvan ToÀ Pĥed 22 minutami v okolí místa Jevany Sagi, máme mnoho spoleĆného. Mĭžu Ti napsat písniĆku? Toto pĜimČlo spáchat sebevraždu uživatele Sagvan

3


2012 | 11 | Čilichili: Made In Japan