Issuu on Google+

10 1 2012 2012

Nauãte Xxxxxxxse Xxxx oblíkat Xxxx Xxxx Xx

www.cilichili.cz

www.facebook.com/cilichili


/%6$BBLQ]1RWH%ODFNBBB&=B[LQGG
ROZJEZD Fakebook

Františka z Blesku Veĥejnĕ známá mumie Pracuje ve spoleĆnosti Módní policie jako Senior drbna PoĆet lidí, kteĥí se toho bojí 985 693 To sa mi páĆi Setĥít

Urazit

Ponížit

Zašlápnout

Jméno celebrity

Františka Pĥed hodinou v okolí místa záchod KoneĆnĕ jsem zvítĕzila ve fetálním boji s anorexií. Toto se líbí 1254 koster Jirka Tak proto jste poslední dobou buclatĕjší! Františka SAKRA.

To sa mi pĥíĆi

Poslat to pĥíteli

Poslat to nĕkam

Františka Pĥed 10 hodinami v okolí místa Kino Moskva Pussy Riot nemají vkus Tĥi ruská dĕvĆata, o kterých mluví celý svĕt, se neumĕjí pĥed odvolacím soudem obléci ani nalíĆit. Vytahaná triĆka, kruhy pod oĆima, nezapudrované modĥiny od mlácení, tak se pĥed oÀcínální justinici nechodí. TriĆka pĥed soudem jsou trapná. Nedĭstojná. Degustující. Pussy Riot od nás mají horší Ćtyĥku. Františka Pĥed 14 hodinami v okolí místa Hudební divadlo Karlín Yvettĕ BlanaroviĆové by prospĕla epileptace! Toto se líbí Svazu chlupatých epileptikĤ Milan Františko, obdivuji vás. Jste Darth Vader Ćeské módy.

Františka Pĥed 3 hodinami v okolí místa Hostivaĥská pĥehrada Dnes bez servírkĭ – nudisté se neumĕjí oblékat! Františka Pĥed 6 hodinami v okolí místa Malá Strana Chválíme novináĥku Marcelu Parlamentová televezní zpravadajka Marcela se vyznamenala pĥi interfelacích v Poslanecké snĕmovnĕ. Její zpravodalský výron podtrhl pĥíjemný, dementní úsmĕv provizionální moduritorky a nechal zazáĥit aportní kostýmek z luxovaného materiátu. Marcela má od nás jedniĆku s hvĕzdou Aldeburan! Toto se líbí 4212 analfabetĤ Andrea Proboha ženská, jaké máte vzdĕlání, že si troufáte hodnotit nĕĆí vzhled?

Foto: Proŏmedia

Františka Neznám nikoho v oboru, kdo by potĥeboval nĕjaké vzdĕlání.

ČiliChili | 10 | 2012 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

Františka byla oznaĆena v Ćlánku Módní policistka netušila, co nosí! Komentátorka módy Františka ąížková chodí stále v Ćerné. Teprve poté, co se na vĆerejším veĆírku v Chateau Kotĕra chlubila pestrobarevností svého tmavošedého šátku, vyšlo najevo, že nejde o styl, ale o barvoslepost. Po odhalení zrakové vady pĥešla ąížková do protiútoku a vyhlásila, že na praxi svých Ćernobílých hodnocení nehodlá nic mĕnit. Františka Pĥed 20 hodinami v okolí místa Slavín Otevĥeli jsme rakev Jiĥího Šlitra Elegotní zpĕvák zvolil slušivý, slavnostní odĕv z trvanlivého metariálu v temnĕjších odstínech s proužky. NadĆasový stĥih dobĥe doplğuje tmavá kravata a polobotky. Svĕtlá košile ovšem nejde tón v tónu s bĕlostným povrchem tĕla, outfet pĭsobí nesvižnĕ, celek ztuhle. Mrtvý Jiĥí od nás odešel zklasiÀkán za dvĕ.

3


ROZJEZD Malý superman

Balada z hadrů Je o mně známo, že na módu hodně dám. Třeba tepláky mám troje, v různých barvách. V práci vždycky udělají velikou parádu. Taky strašně metalových triček. Až se nevejdou do skříně, takže pak v charitě potřebným vydávají postarší trika Napalm Death nebo Deicide. Ponožky doslova miluju. Jenom těch se Spongebobem mám sadu na týden! K tomu všemu, pravda, už dva roky jenom jedny boty, ale to patří k ležérnímu stylu. Stejně jako německá vojenská bunda. Ta je ostatně mojí ženy. Ovšem outdoor mě jako správného modemana samozřejmě moc nebere, v tramvaji se držím normálně za madlo, ne cepínem. Jinými slovy: všimli jsme si, že ne každý Čech je v odíNejdřív vepředu, potom vzadu vání kovaný jako třeba právě já, 6 BedĜich žije tak jsme připravili nejen celé 8 Jak je neznáte téma, ale taky super aplikaci pro 10 Monstra zËbetonu chytré telefony. Mrkněte do naše12 Jak si módníme? ho tématu a polepšete se! 34 Superbçžec michal.schindler@vodafone.com

Dočtete se u nás

Dopis měsíce

Dobrý den, v srpnovém čísle Čilichili je (nejméně) na dvou místech zmínka o našem trampském pozdravu ahoj. V obou případech se píše o jeho etymologii, podle mého názoru chybně. Každý pravověrný tramp ví, že původní pravopis tohoto pozdravu byl – A hoy – tedy člun s plochým dnem, pramice, někdy se toto slovo překládalo jako šalupa. A bylo to volání, kterým námořníci na širém moři vyzývali loď, se kterou se náhodně setkali, aby zastavila a počkala na návštěvu, kterou k nim vysílali na šalupě – nebo podle významu obou lodí žádali o návštěvu případně i jejich kapitána. Z toho se postupně stal pozdrav při setkání dvou lodí. Dnes už se málo ví, že první čeští trampové ve Štěchovicích a na Sázavě předstírali, že jsou námořníci, staří mořští vlci, samo slovo tramp znamenalo původně loď bez pevné plavební trasy, mořského tuláka. Zbyly z toho stožáry u některých chat, které jim původně měly dodat vzhled lodi, dlouho nosili námořnická trika, někdy i čepice. A pozdrav, počeštěný na Ahoj. A používaly ho i další generace trampů, i když se už – podle dobové módy – tvářili jako cowboyové nebo indiáni. Zdraví vás tramp Vladimír

<

40 44 54 56 64

NaËMars! Prožraný San Sebastian Karbanátky naËhouby ěíje vËĜíjnu Ochlastové jižních krajin

123: Vodafone 67

Zprávy zËVodafonu

68

Vodafone experti

70

Férové tarify

72

Studentská nabídka

73

Vodafone menu

74

Mobilní web, aplikace aËe-knihy

76

PĜipojení sËVodafonem

80

PĜedplacené karty

82

SËVodafonem vËzahraniÝí

83

Volací jistina

84

Všechno oËtelefonech

94

Vymyšleno pro ŏrmy

96

Nabídky mçsíce

4

Pěkný den Vladimíre, my si teda s tím Ahoj trváme na svém, máme na to zdroje, ale ta vaše etymologie je boží. Přidáváme si ji do zápisníčku. Děkujeme! Redakce

MÓDA VËÜILICHILI ěeditelka redakce – Markéta Svrchník Moreno Šéfredaktor – Michal Rukáv Schindler Zástupce šéfredaktora – Štefan Nátçlník Švec Kreativní Ĝeditel – Simon Blejzr Brown &&& Creative – www.andandandcreative.com Editor sekce Vodafone – Martin Košilka Pistulka EditoĜi aËpsavci – Jindra SáÝko Novák, Filip Šle HoráÝek, Martin Pumpky Groman, Jakub Širák König DesignéĜi – Petr Pohorka Toman, Tomáš Roury Trnobranský, Jakub Rolák MaĜík Manažer – Marek Konç Slezák ProdukÝní – Pavel Bejsbolka Matuška DTP – Aleš Outdoor DuroĎ Asistenka – Lenka Halenka Ciznerová Manažer inzerce – Marek Mikina Hammerschmied ProdukÝní sekce Vodafone – Magda MrkváÝe Rückschlossová

TIRÁŽ Vydavatel Boomerang Publishing, s. r. o., Nad Kazankou 37/708, 171Ë00 Praha 7 – Troja, tel.: 244 023 201, www.bpublishing.cz, pro Vodafone Czech Republic, a. s. Tisk Helma Roto, s. r. o. Uzávçrka vydání 15.Ë9.Ë2012. Datum vydání 1. 10. 2012. Distribuce Üeská republika. Periodicita mçsíÝník. Prodej inzerce Marek Hammerschmied, e-mail: marek.hammer@bpublishing.cz. Uzávçrka podkladĶ inzerce 11/2012 13. 10. 2012 MKÜR 15371. Šaty podçlají Ýlovçka. Údaje jsou platné keËdni uzávçrky. Zmçny uvedených údajĶ nebo tiskové chyby jsou vyhrazeny. Módní polucie. E-mail doËredakce: redakce@cilichili.cz. Kompletní ceník sËaktuálními cenami stejnç jako kompletní popis podmínek jednotlivých produktĶ aËslužeb najdete naËwww.vodafone.cz. Ë


Foto: Proŏmedia

RYCHLE ROZPUSTNÉ UMæNÍ

Z TOHOHLE TAJEME Brazilec Nele Azevedo vydlabal 1000 sošek zËledu, které posadil pĜed budovu univerzity vËchilském Santiagu. Mçly symbolizovat postup globálního oteplování. Zdravotní osvěta

ZËCIZINY:

T

Pot z parfumerie

ŠVÉDSKÝ PARLAMENT SE JAKO PRVNÍ NA SVĚTĚ ROZHODL POVOLIT REGISTROVANÉ PARTNERSTVÍ SE PSY.

Pokud si člověk oblékne propocené sportovní oblečení, jeho tělo o m získá pocit, že opravdu sportovalo, a postupně se stane štíhlejším a vypracovanějším. Oznámil to americký biologický think-tank Building of Bodybuilding. Výrobci sportovního Protiútok T zboží se už chystají vrhnout na trh první kolekce tzv. Sweatwear. Přijímají velký počet nových zaměstnanců Britská královská rodina oznámila, že se při pří(potičů), kteří mají za úkol zajistit doležitosti Dne žurnalistů objeví na balkóně Bucstatečnou propocenost oděvů. Pracuje kinghamského paláce se i na vývoji umělého kompletně bez šatů. potu, kterým bude oble- Zprávy „Věříme, že tím ušetříT čení sprejováno přímo me našim novinářům Na univerzitç v Královci byl nalezen poslední rukopis při výrobě. Zákazníci si mnoho práce a hodin čekání v nepoŏlozofa Immanuela Kanta. Titulní list svazku, náhodnç pak budou moci vybrat hodlných houštinách. Budou si nás objeveného v univerzitní knihovnç, nese název Kritika třeba dresy s  potem moci vyfotit ze všech stran, které na ně Ýistého lihu. Sereny Williamsové, Mivystrčíme,“ uvedla královna Alžběta II. lana Baroše nebo Usaina Generální inspekce Ministerstva školství, mládeže v oficiálním prohlášení. „A pak už nám aËtçlovýchovy s hrĶzou odhalila, že žádnej neví, co jsou Bolta. snad dají pokoj.“ Domažlice.

Nahatá královna ovna

<

ČiliChili | 10 | 2012 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

<

5


ROZJEZD

Pavlač Emila Hakla

T

Problém s ohozem LEGENDÁRNÍ „PĚTSETJEDNIČKY“ – NA TĚCH SE DÁ DOBŘE DEMONSTROVAT, JAK JE TO U NÁS S OBLEČENÍM. Nejdřív jsem netušil, že existují, pak jsem se dozvěděl, že ano, ale nebyly, potom začaly být. První mi vydržely sedm let, druhé čtyři, třetí tři a poslední troje ztratily barvu a ruply po půl roce. Nehledě na to, že manipulovat s knoflíky je v mnoha situacích směšnější, než použít zip. Typicky na toaletě, kde to musí odsejpat, a jedinec, co si podezřele dlouho zajišťuje poklop, působí divně. To ale mluvím o pětsetjedničkách a ne o módě. No, asi se to celkově zlepšuje, Diesel s Calvinem Kleinem si mnou ruce a thajské manufaktury též. Většina lidí už pochytala, co se tak nosí, outfity se mění, vracejí, rotují, vše, jak má být. Některé prvky se, pravda, nevrátí. Třeba tzv. podnikatelská saka, dvou nebo jednořadé upocené krovky v borůvkové či bordó barvě, zapínání nejlépe na jeden knoflík. Po těch se mi stýská. Nedávno se mi zastesklo po obyčejných keckách. Prochodil jsem přes dvacet obchodů, smířil se s tím, že to můžou být konversky za 3 litry, caterpillar nebo podobné, jenže ve všech jsem vypadal jako pošahaný starý metrosexuál. Všechny byly barevně vychytané, zženštile filigránské a pokryté logy. Loga mě straší i na mikinách, ale nedá se nic dělat – jsme třetí svět a ten bere, co se nabízí, ne co se nosí v normální Evropě. Takže tak – kdo chce vypadat jako Kotvald apod., nemá problém. Koupí originál nebo kopii, on i originál je vlastně kopie originálu, pravá je jenom značka,

Výstraha

Ekologové varují před globálním zateplováním. 6

T

nasadí klobouček a je v nirváně. Kdo se chce obléct jako normální člověk, vyvážit eleganci s nedbalostí, musí do toho buď vrazit několik platů, nebo se na to vykašlat a chodit v mikině, forever young. Každopádně místo dalších pětsetjedniček asi koupím diesely a vypadnou mi oči, až zjistím, že po čtvrtém praní dostávají neblahou barvu, dole z nich visí roztřepené francle a seká se zip.

<

51 – Exhumace Píše Ž.I.V.O.T, kreslí Nikkarin


Duel

Kabát : Nohavica PĜevlíká ho jenom kariérista 0 : 1 MĶžete je stĜídat, jak vás napadne StaÝí hodit naËvçšák aËhotovo 1 : 0 Správnç byste mçli mít žehliÝku ProstrÝíte pracky aËvymalováno 1 : 0 Dostat se doËkalhot chce cvik IËbez kabátu mĶžete mezi lidi 1 : 0 Bez gatí snad leda doËbazénu Schováte pod nçj kde co 1 : 0 ObÝas nçco neÝekanç provalí Má ji motorovou 1 : 0 Má ji akustickou

5:1 Módní policie má jasno. Kabát vyhrál na plné čáře. Možná jsme proti němu měli nasadit Střihavku!

Doprava dnes

T

Zebrofobie Statistiky ministerstva dopravy prokázaly, že lidé se záměrně vyhýbají přechodům pro chodce, jelikož z nich mají panickou hrůzu. Někteří z nich říkají, že si na pruzích připadají jako na lávce nad propastí. Vyhledávají proto nepruhovaná místa na vozovkách, kde by mohli přejít. To však způsobuje četné autohavárie, z nichž většina nekončí šťastně. Odborníci lidem doporučují, aby se prozatím na přechodech jistili lanem, dokud nebude vynalezen teleport. Ve Švédsku jsou nově přechody značeny puntíky místo pruhů.

<

UMæNÍ

TO JE MASO AmeriÝan Jack Link vyrábí portréty zËkouskĶ sušeného hovçzího. Barack Obameat mu prý trval asi 50 hodin. Výsledek je ale pĶsobivý. ObrazĶ zËmasa má umçlec naËkontç už nçkolik.

ČiliChili | 10 | 2012 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

OZNMENÍ

ZTRTILO SE PRVNÍ PÍSMENO BECEDY! 7


ROZJEZD Čumenda

Kruševo (2007)

8


Zapomenutí obři

Knin (2007)

SCHVÁLNĚ, ZKUSTE NEJDŘÍVE UHÁDNOUT, CO NA TĚCH FOTKÁCH JE. NEJSOU TO ANI STROJE ZE SCI-FI FILMŮ, ANI STAVBY DÁVNÝCH CIVILIZACÍ. Jsou to zapomenuté památníky připomínající bojiště nebo místa koncentračních táborů z 2. světové války v bývalé Jugoslávii. Jejich vytvoření zadal sochařům a architektům v 60. a 70. letech minulého století komunistický vůdce Josip Broz Tito. Pak je navštěvovali pionýři a svazáci, ale nakonec se na ně zapomnělo. Až je objevil belgický fotograf Jan Kempenaers, s mapou je objel a nafotil je a vydal knižně. A kolekci nazval Spomnik. www.jankempenaers.info

ČiliChili | 10 | 2012 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

9


ROZJEZD Čumenda

Vlevo nahoře: Ilirska Bistrica, 2007 Vlevo uprostřed: Jasenovac , 2007 Vlevo dole: Nikšic, 2009 Vpravo nahoře: Niš, 2007 Vpravo dole: Kozara, 2007

10


Ä&#x152;iliChili | 10 | 2012 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

11


TÉMA

12


ČiliChili | 10 | 2012

cilichili.cz | facebook.com/cilichili

13

Te x Ka ty: N ter a ina táli eV Sa es iP el ho to á, Jiř gr ap í Ho lub hy ec Ti , tu lní Lenk mo a de Cizn lka e : Š rová ár F ka H. oto: ,C M ze ich ch ae os lov l Kra ak to c M od hvíl, els On dř ej Ko šík ,P etr Ku reč ka ,C he ck Cz ec hF as hio n, M ar tin a

Va ck ov á,

V  D N O KR Ý JI  OB ITIZ JIN D N A L E OV Ý N ÁL K Č Á Á L Í . V E N NÍ R O P. ČE Í A SA D TO A SK  ST M S S BU N U YL A S E T D A Š S E . M EB A K E J E Í A L I D Y T O E, P N E ŠT P L I O A O V Y KU Ž Ě IK L B E Í Ú A ŽA C LÍK VI D J VÁ S N Í S A J D Í DE Ě J T Y L Í Č ME ŠÍ E B Í M . EE

ŽÁ


TÉMA

ČEŠI SE UMĚ JÍ OBLÉKAT. A NE ŽE NE! Ano, před patnácti či deseti lety jsme se všichni oblékali poněkud... jinak. Pamatujete si na legendární fialová saka, uniformy tehdejších pololegálních podnikatelů? Kdo z vás by se za svoje fotky z té doby nestyděl? Dneska je situace o dost jiná. Když se podíváte na některý z projektů mapujících českou pouliční módu (třeba CheckCzechFashion), uvidíte tam spoustu originálních kreací. Důkazem toho, že začínáme na oblékání dbát, je i vlna módních bloggerů. Podobně jako před časem foodblogeři se ti nejlepší mění v celebrity. Chcete tipy? Mrkněte třeba na Adu z blogu modnipeklo.cz, holky z jedenactkocek.blogspot.cz nebo na Terezu z terunyblog. blogspot.cz, kterou chválí i časopis Elle. A kdyby

BEÁTA RAJSKÁ, VYHLÁŠENÁ MÓDNÍ NÁVRHÁŘKA A PEDAGOŽKA NA UMPRUM, NEDÁVNO PROHLÁSILA: „MÓDA NA ULICÍCH SE ZLEPŠILA, LIDÉ JSOU ODVÁŽNĚJŠÍ A POSTUPUJEME VÝŠ.“

14

vám chyběl chlap, je tu Vítek z webu Czech Fashionisto. Češi jsou možná jako celek konzervativnější, ale kreativních tvůrců autorské módy u nás žije bezpočet a můžete si být jisti, že jejich výrobky rozhodně nejsou Made in China. Za všechny jmenujme autorské duo Leeda, streetovou značku Ségra Ségra, Chatty, značky Yana Thal, Oldschool, Mayda, Yaxi Taxi, DaDiva, Jakoby, AtomRat... Je jich mnohem více a všechny hýří nápady a prodávají svoje zboží za přátelské ceny. Toho svého designéra si můžete najít třeba přes Dyzajn Market, Design Supermarket, Holešovice Fashion Market, CodeMode atd. Pokud vám streetwear a alternativa příliš nevoní a chtěli byste něco fakt nóbl, hledejte na portálu Czech Fashion Centre. Najdete tu butiky Kláry Nademlýnské, Tatiany Kovaříkové, Hany Havelkové či značky Timoure et Group. Všechny dámy se úspěšně uchytily i za hranicemi České republiky a není se čemu divit. V jejich obchodech se oblečete pro formální příležitosti i do práce. Na rozdíl od obchodů v Pařížské ulici v Praze, kde sídlí obchody světových značek, si tady na nic nehrají, jejich ceny nepřipomínají astrofyzikální výpočty a trendy si přebírají po svém. O to víc se zaměřují na kvalitní materiály a precizní řemeslné zpracování. Pokud stále pochybujete o originalitě a kreativitě tohoto národa, zajděte na některou z pravidelných přehlídek české autorské módy a podívejte se na portál Fler. Tedy pokud tento první a největší český server věnovaný nákupu a prodeji rukodělných výrobků, módy a užitého umění už dávno nevyužíváte. Což je pravděpodobné, protože Fler navštívilo od jeho vzniku v roce 2008 8 miliónů uživatelů. Své výtvory tu k prodeji nabízí přes 40 000 kreativních duší. Leckterá jejich dílka jsou barevná, vtipná a originální. A co boty? Ve svém posledním rozhovoru nebožtík Tomáš Baťa Lidovým novinám řekl: „Naší zkušeností je, že se Češi obouvají dosti dobře. Rozhodně v porovnání tady s touto částí Evropy.“ Pokud chcete hezké české boty, máte šanci. Můžete si je nechat ušít na míru v některém z rodinných podniků. Vyhlášené je umění ševce Radka Zachariáše, specialisty na luxusní obuv na celý život, a Libora Podroužka, který umí všechno od botiček na plesy až po jezdecké a motorkářské holínky. Krásné botky pro originální slečny na míru i v malosériových kolekcích šije také česko-slovenská návrhářka Zuzana Serbáková (www.zuzanaserbak. blogspot.cz). Balerínky na míru od ní vyjdou tak na 3000 Kč.

<


JE VEěEJNÝM TAJEMSTVÍM, ŽE VELKÉ MÓDNÍ ěETæZCE KËNÁM VOZÍ DVA AŽ TěI ROKY STARÉ KOUSKY AËSËVELKOU SLÁVOU JE PRODÁVAJÍ ÜASTO IËSËNæKOLIKASETPROCENTNÍ PěIRÁŽKOU. Aħ UŽ JDE OËVYVONæNÝ REPLAY, NEBO LIDOVÉ H & M. IËPROTO STÁLE VÍCE ÜECHĵ NAKUPUJE VËCIZINæ. PODÍVEJTE SE, JAK NAËTO SNADNO A RYCHLE.

New York Tenhle výlet představuje sice poněkud vyšší investici, co se týká času i peněz za dopravu, ale pokud obléknete celou svou rodinu řekněme na tři sezóny dopředu, vyplatí se to velmi. Ceny v USA jsou ještě tak o 30–50 % nižší než v západní Evropě a obchodními domy se to v New Yorku jen hemží. Jeden z největších a nejoblíbenějších Century 21 nabízí snad všechny evropské i americké značky. Se slevou tu nakoupíte 365 dní v roce. Mezi 34. a 35. ulicí pak jistě nepřehlédnete obchodní dům Macy’s, který je největší na světě. Na 11 pater přecpaných nejrůznějším zbožím si vyhraďte pokud možno celý den. Oddělení slev tu mají také celý rok. Po předložení pasu vám navíc v zákaznickém centru vystaví slevovou kartičku, se kterou ušetříte dalších 11 %.

Na spodní prádlo se určitě vypravte do některého z butiků Victoria’s Secret. A budete-li mít ještě energii, vyzkoušejte některý z obchodních domů Marshall’s nebo Duffy’s. Na kabelky a obuv se zase specializuje obchodní řetězec DSW. Londýn Koupíte-li si letenku na letiště Gatwick, přistanete kousek od outletové vesničky Ashford. Stovka obchodů slovutných značek od Adidasu po Vero Modu tu nabízí své zboží s 60% slevou. V samotném Londýně pak určitě navštivte obchod T.K.MAXX. Ten prodává oblečení pro všechny příležitosti, boty a doplňky v obrovském množství a ve městě je hned několikrát. Máte-li pevné nervy, prolezte si samozřejmě i Oxford Street, kde v podstatě nic jiného než oblečení a boty nenajdete.

JAK NAKOUPIT VENKU

ČiliChili | 10 | 2012 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

Miláno V Miláně se z pochopitelných důvodů vyplatí nakupovat hlavně konfekci italských značek. Výrazně tu ušetříte při nákupu pánské formální módy. Oblek od Armaniho stojí v Praze zhruba 60 000 Kč, tady ho pořídíte za polovic. Navíc každoročně první sobotu v červenci a první sobotu v lednu startuje po celém městě šílenství jménem výprodej. Ceny pak klesají ještě o dalších zhruba 30 %. Fox Town Na hranicích Švýcarska a Itálie leží další outletová víska, kde nakoupíte oblečení Armani či Valentino za zlomek jeho původní ceny. A protože jste mimo EU, můžete ušetřit ještě o něco víc a nechat si vrátit DPH. „Češi o této možnosti moc nevědí, a proto ji moc nevyužívají,“ říká Jiří Macas ze společnosti Global Blue, která se zabývá vracením DPH turistům. A tak můžete při nákupech v Turecku, Chorvatsku, Norsku či Švýcarsku plesat dvojnásob. Je k tomu třeba jen maličko byrokracie. Při nákupu si vyžádáte tax free formulář, který vám prodavač vyplní a vy si ho na hranicích či letišti necháte orazítkovat. Svoje peníze si pak necháte vyplatit na přepážce buď před odletem, nebo doma na Ruzyni. Drážďany Je to sem asi nejblíž a taky je tu často slyšet čeština. Jezdí se sem především za běžnou konfekcí, ale i milovníci luxusu tu nakoupí levněji než v ČR. Množství obchodů tu každým rokem roste a výprodeje začínají poslední pondělí v lednu a červenci,

kdy se zhruba na deset dnů město promění v obří outlet. Sázkou na jistotu je návštěva hlavní nákupní třídy Prager Strasse a její velkoobchoďák Karlstadt. V historickém centru na vás a vaši peněženku čeká zhruba stovka obchodů v Altmarkt Galerii. Než dojedete do města, stavte se v nákupním centru Kaufpark Dresden kousek od dálnice. Pozor: Nezapomeňte, že v neděli je všude zavřeno. Nákupy po síti Výhodně nakoupíte také na specializovaných portálech (doporučujeme net-a-porter.com a matchesfashion.com) nebo v e-shopech zahraničních značek. V rámci Evropské unie neplatíte žádné clo, poštovné např. z Itálie je cca 15 eur, a tak vás nejnovější džíny DIESEL vyjdou zhruba stejně jako v českém kamenném obchodě džíny 2 roky staré. Na všechno je samozřejmě záruka a zboží můžete v rozumném čase vrátit. V amerických e-shopech jsou ceny proti tuzemsku až o 80 % nižší, ale může tu být problém s objednáváním mimo USA, proclením (pokud hodnota zásilky přesahuje 150 eur) a také platbou cla. I to se dá ale snadno vyřešit přes specializované české zásilkové služby, které váš nákup zrealizují a balíček vám doručí až ke dveřím, kde za něj zaplatíte v Kč. Vše je naprosto legální a v podstatě jde o to, že si prostřednictvím firmy zřídíte poštovní schránku na americké adrese, ta váš nákup zaplatí, zkontroluje, zabalí a odešle prostřednictvím DHL či jiné služby do ČR.

15


ŠE

D

Y

Č

ES

M

Ó D

Y

V ST AN I L KA ET V Y LČ TO K BY OV LA Á J AK E J CE ED PR NA O ZE PÁ ZA R KL KA A M DA AR TE ÁD LE Ů KP ,D Ř N EH ES L JE ÍD Z  K Y N A Í J LT ED E N RN A A Z  T I H V LA N VN Í M ÍC ÓD H Y U CO D ÁL DE O M ST O Í S DE EZ . P Ó ŘE N Y. D

JO

TÉMA

16


Proč jste s CodeMode vlastně začali? Bylo to v roce 2006 a důvod byl prostý. S kamarádkou jsme si chtěly koupit hezké věci na sebe, ale nemuset při tom obcházet půl Prahy po sekáčích a obchůdcích, kterých tehdy ke všemu ještě moc nebylo. Napadlo nás dát dohromady lidi, kteří doma šijí a nemají možnost nebo chuť svoje věci dodávat do obchodů. Takže za tím nebyl úmysl pozvednout českou módní sféru? Ne, my jsme si prostě chtěly nakoupit oblečení. Až při samotné akci jsme zjistily, že takové setkání pomáhá jak tvůrcům, tak lidem, kteří se o módu zajímají. Máte nějak zmapováno, kolik návrhářů, výrobců a dalších tvůrců u nás vlastně působí? To je těžké odhadnout, protože tvůrce může být kdokoliv. Je pak ale otázka, jestli je ten člověk dostatečně zručný, originální, jestli má šanci se šitím eventuálně uživit. Takových jsou u nás odhadem dejme tomu dvě stovky. Určitě je ale spousta takových, o kterých nevíme. Jestli ale mluvíme o lidech, kteří se můžou módou živit, tak dvě stě není vůbec málo. Nebo ano? Málo to není. Je to ale průřez celou scénou od zavedených značek, jako je Playbag, až po dvě holky z Umprumky, na kterých je vidět, že mají na to se v budoucnu prosadit.

A je to vidět, když se projdete po venku? Ale ano. Tedy – ona nezávislá módní scéna nebude asi nikdy schopna konkurovat HMku, kde stojí všechno tři stovky. Stále víc lidí je ale ochotno si na nějaký originální kus oblečení ušetřit a dělat s ním parádu, když jdou na nějakou akci. Co teď mimochodem frčí třeba v Anglii? Mám dojem, že teď je v kurzu tak trochu dávat najevo, že mě móda vlastně až tak moc nebere. Spousta lidí chodí ven ve vytahané teplákovce.

cilichili.cz | facebook.com/cilichili

Co česká sekáčová scéna? Po revoluci tu byla spousta příjemných obchůdků, kde se dalo koupit originální oblečení z druhé ruky, a navíc za odpovídající ceny. Dnes mi přijde, že se sekáče přejmenovaly na „vintage butiky“ a staré onošené věci tam stojí dva tisíce. Který národ se podle vás obléká nejlépe? Já mám pořád zafixované dojmy z Francie, kam jsem jako studentka francouzského gymnázia často jezdila. Jak se Francouzky dokážou obléknout, je neuvěřitelné. A je přitom jedno, kolik mají peněz.

MOC MĚ NEBAVÍ BLOGY OSMNÁCTILETÝCH SLEČEN, CO SI PROHLÍŽÍ ELLE A VOGUE A SNAŽÍ SE JE NAPODOBOVAT. TĚCH JE BOHUŽEL STRAŠNÁ SPOUSTA.

Je snaha a tvorba těch dvou stovek statečných nějak poznat? Před šesti lety bych řekla, že pochybuji. Tenkrát byla módní komunita soustředěná hodně kolem lidí, kteří šili. Dnes jsem už větší optimista. Přehlídek, jako je ta naše, už běží spousta, otvírají se obchody, kde je nezávislá móda k dostání, píšou se blogy...

ČiliChili | 10 | 2012

Když se nebudeme srovnávat s Londýnem a Paříží – co Polsko, Maďarsko či Slovensko? Jak jsme na tom v porovnání s nimi? Slovenky si na sebe dovedou vzít věc, kterou bychom u nás brali jako nevkus, ale ony do toho stejně jdou a tou odvahou ji dokážou obhájit. V Maďarsku zase scéna návrhářů, šperkařů a designérů hodně drží pohromadě. Provozují třeba společné webovky, které výborně fungují, a na jejich akce chodí hromada lidí.

Co vás napadne jako největší rozdíl mezi Francouzkou a Češkou? Francouzky nosí podpatky. Stejně je ale nosí třeba Slovenky. V Česku mají podpatky trochu stigma coby znak vysolárkovaných fiflen. Holku z DAMU na podpatcích skoro neuvidíte.

Co chlapi? Chlapi jsou těžká kategorie všude. Když už se na naší přehlídce chlap do nějaké mikiny zamiluje, tak aby si ji koupil, musí být superfunkční a univerzální, aby v ní mohl i do práce, i do kavárny. Bude ji nosit pět let, dokud se na něm nerozpadne, a pak si v ideálním případě koupí úplně stejnou. Existuje recept, jak se dobře obléct a neutratit majlant? Nejlépe funguje kombinace konfekce, sekáče a pár originálních kousků. Jestli někoho nebaví postávat ráno před zrcadlem a kombinovat, tak ať má ve skříni dvacet černých trik, patery džíny a obměňuje to jen pomocí šperků. Ale pozor – styl není jen o oblečení. Důležité je i to, jak se člověk učeše, jak jde, jaké má doplňky a jestli do toho dokáže dát něco ze sebe. Znám holku, která má jeden klobouk, který jí neuvěřitelně sluší. Nosí ho pořád a ostatním oblečením ho jen doplňuje. Našla si něco, co definuje její styl, nemusí řešit oblečení od hlavy k patě a je pořád svoje.

<

17


TÉMA

PROJEKT CHECK CZECH FASHION ZALOŽILY ANETA KADERKOVÁ A MARIETA KAJABOVÁ. PODPORUJÍ MLADÉ NÁVRHÁŘE POŘÁDÁNÍM TEMATICKÝCH MÓDNÍCH PŘEHLÍDEK, A HLAVNĚ MAPUJÍ DOMÁCÍ POULIČNÍ MÓDU.

ČESKÁ MÓDA Z ULICE 18


FESTIVALOVÁ ELEGANCE Letos vËlétç jsme vyrazili naËhudební aËfilmové festivaly. NçkteĜí návštçvníci dali pĜednost pohodlí, jiní pĜekvapili stylovým lookem.

ŽLUħÁSEK Tahle kráska nás vËcentru Prahy zaujala ladçním doËjediné barvy aËnetradiÝní kabelkou naËĜetízku.

HIPPIE IËuprostĜed mçsta narazíte naËsleÝnu, která zabrousila doËpestrobarevných vod hippie stylu. Üelenky se teá prostç nosí.

ČiliChili | 10 | 2012 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

VESELÝ KŠILT IËvËmódç je dĶležitý nadhled. DĶkazem toho je mladík, který naËfestival vyrazil sËvtipnými doplĎky.

19


TÉMA

PěÍKLAD Pánové letos naËOpen Air Festivalu jednoznaÝnç pĜeválcovali holky. Mrknçte naËtohohle týpka.

US GIRL Tahle sleÝna nám naËHip Hop Kempu pĜedvedla jeden zËnejstylovçjších outfitĶ léta. Byla sexy aËamerická vlajka letí.

MILOVNÍK BAREV Když je Ýlovçk pohodáĜ, nemusí se bát niÝeho. Ani pestrých kombinací.

20


LADNÁ ROMANTIÜKA Klobouk aËsnçhobílé šaty? Skvçlý základ pro romantiku vËneúprosné mçstské divoÝinç!

ANETA KADERKOVÁ Jedna ze dvou zakladatelek Check Czech Fashion vËoutfitu sËrockerskými prvky. Najdçte si projekt vËGooglu nebo naËFacebooku! ČiliChili | 10 | 2012 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

21


TÉMA

22


PONCLE V SANCLÍCH

<

V O  ZÁ   T Ú Ř V  OR RO Í 20 SA K V 0 N A D NI 9 N D IV O A ÁL Á D T EC K ÍV OČ H ŮM ÁN IL .“ N Í V I R AP  Č EP ŘÍ ES OR KL KÝ T AD CH ÉŘ „Š U L I I N O IC TE KU Í R JÍ CH NE CÍ . V T FA  D OV KT OP É T , Ž RO EL E V EV KA O I ŽD DU ZE Ý D STR TŘ R E IN AM AM ÁC A .C T Ý TIC Z Z CH KÉ AS O HU E J D D ED EC B N M YP U Á ŘE KR N D I A  N T I N E C O SL KO H A U O M U O SO PO D N N ER DU O Á ŽK Y

Na fusekle v sandálech u nás módní snobové nadávají už 15 let. Možná nevědí, že modelové v naprosto totožném obutí se dnes procházejí po molu na přehlídkách ikony módnosti, luxusu a stylu – Louise Vuittona. A v Londýně je to nejnovější top výstřelek. A najednou už nosit tohle obutí není ostuda a smrtelný hřích proti dobrým mravům, ale trend, který váš táta vyhmátl už před třiceti lety. Táta navíc nebyl první. Vykopávky v severním Yokrshiru přinesly šokující objev – římští legionáři, považovaní za vzor mužné dokonalosti tělesné i duševní, si prokazatelně pod své vysoko vyšněrované sandály natahovali ponožky. Národ, na jehož nohách se sandálová móda rozšířila po Evropě, si z ponožek v sandálech nic nedělal. V Česku je ponožka nazutá do sandálu považovaná za ekvivalent společenské sebevraždy. Nikdo ale přesně neví proč. Když odhlédneme od neurčitých poznámek typu „Vono to vypadá blbě“, tak ta kombinace vlastně dává smysl. Užíváte si pohodlí šněrovací obuvi, přitom vám nesmrdí nohy, větráte, nezasviníte si chodidla a neošoupete paty o zákeřné kamínky. Za prohřešek proti vkusu ponožky v sandálech taky nejde snadno označit, protože je kromě Louise Vuittona na mola pravidelně posílají takové módní ikony, jako je Marni, Margaret Howellov��, Burberry, Galliano, a dokonce i nejvyšší kněží módního stylu Miuccia Prada a Christian Dior. I hvězdy, jako jsou Chloe Sevigny nebo Kate Moss, se nerozpakují chodit s ponožkami v otevřených botách. Navíc se zdá, že proklínaná kombinace je jakýmsi záhadným způsobem propojená se silnými osobnostmi a vysokým intelektem. Oblíbili si ji třeba matematický génius Paul Erdos, neporazitelný šachista Bobby Fischer, softwarový mág a aktivista Richard Stallman a údajně i Albert Einstein. I na dnešních univerzitách (zejména matematicko-fyzikálně zaměřených fakultách) je výskyt ponožek v sandálech vyšší než kde jinde. Jestli se vám v ponožkách a sandálech dobře chodí, směle do toho. Na módní teror se vykašlete a případné kritiky setřete citátem Oscara Wildea. Ten prohlásil, že „móda je jen forma ohavnosti, navíc tak nesnesitelná, že ji musíme každých šest měsíců měnit.“

ČiliChili | 10 | 2012 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

23


TÉMA

MONIKA NOVÁKOVÁ Studuje Ateliér odevného dizajnu naËVysoké škole výtvarných umení vËBratislavç. Už dnes vytváĜí vlastní kolekce aËmezi zasvçcenci se oËní dobĜe ví.

VERONIKA BENEŠOVÁ Navrhuje pod znaÝkou Sophistic. VËroce 2010 otevĜela svĶj vlastní obchĶdek. Tato práce ji dnes živí aË Veronika si dokáže poradit iËse sériovçjší výrobou.

MIMI NGUYEN HOANG LAN Nestudovala VŠUP ani UMPRUM, ale mezinárodní vztahy. Už zaËstudií ale zaÝala vyrábçt modely aËprodávala je spolužákĶm. Dnes patĜí kËtçm návrháĜĶm, kteĜí mají vlastní znaÝku (La Femme Mimi) aËbutik. Mimi ale prodává taky venku. Dokonce oËní nedávno psali veËVietnamu. Zavolala jí šéfredaktorka vietnamské Ženy aËživota aËomlouvala se jí, že je zËmalého plátku, který Ýtou pouhé 2Ëmiliony ÝtenáĜek.

CO NA TO NÁVRHÁŘI 24

CHATTY VËroce 2004 je založily tĜi mladé sleÝny, dnes studio vedou jen Anna Tušová aËRadka Sirková. Mají rády hru sËmateriálovou koláží, technologickým zpracováním aËužitkovostí modelĶ. Navrhují elegantní obleÝení naËulici aËpravidelnç je mĶžete vídat naËvšech prestižních Ýeských módních akcích.

DANA HAPALOVÁ GrafiÝka, ze které se nakonec vyklubala návrháĜka. Svoji znaÝku založila ještç pĜi práci už skoro pĜed 9 lety. Její showroom najdete kousek odËstadionu pražské Bohemky. Navrhuje aËšije pod znaÝkou sweet666design. PatĜí kËtçm, které jejich práce už živí, má vlastní ateliér aËstovky vracejících se zákaznic.

LA FORMELA Antonín Soukup, Mirka Kohutiarová aËKatarina Ravasová se pĜed pár lety potkali naËstudiích vËLiberci. VËroce 2009 založili znaÝku LaFormela (ano, podle televizních formelákĶ) aËodstçhovali se spoleÝnç doËPrahy. NaËrozdíl odËvçtšiny ostatních návrháĜĶ všichni tĜi chodí doËnormální práce.

ZUZKA KUBÍČKOVÁ LoĎská absolventka pražské VŠUP studovala iËvËPaĜíži Ýi vËReykjavíku. VeËdvaceti šesti letech má rodaÝka ze Zlína naËkontç nçkolik celostátních cen, naËCzech Grand Designu byla nominována naËObjev roku iËMódního designéra roku. Ještç zaËstudií pracovala vËItálii pro uznávanou znaÝku Gianni Tolentino. Letos vËdubnu se ale vrátila aËvËPraze si otevírá vlastní ateliér.


MONIKA NOVÁKOVÁ Jak je na tom česká móda? Troufám si říct, že se situace zlepšuje. Pomalu, ale zlepšuje. Jsou samozřejmě momenty, kdy si uvědomím, že to bude ještě nějakou chvíli trvat, než se srovnáme se západní evropskou úrovní. Tyhle momenty nastávají hlavně, když navštívím jinou metropoli nebo zemi v Evropě, a pak se vrátím zpět. Často ještě s kufrem v ruce, když jedu pražským metrem domů, hledám něco nebo někoho zajímavého. Snažím se pohledem najít potenciálního zákazníka. Leckdy marně. Proč u lidí stále vedou Vuittonky, Lacosty atd.? Proč nekupují víc českých originálů? Můžeme jen spekulovat. Protože mají pocit, že tak každý bude vědět, co a za kolik si koupili? Často jsou to oděvy, které jsou před slevami za opravdu neuměřenou cenu – když si uvědomíme, že je jich několik set tisíc na světě a že jejich kvalita je většinou až neuvěřitelně děsná. U nás pořád ještě kupujeme stylem „čím víc, tím líp“. Máme spoustu trendy oblečení, které už za rok nevezmeme na sebe. V cizině se přeci jen více hledí na to mít pár kvalitních, originálních kousků.

<

ČiliChili | 10 | 2012 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

25


TÉMA

VERONIKA BENEŠOVÁ Jak to vidíš s českou módou? Česká móda se v posledních letech razantně mění. Jedním z důvodů této proměny je velký nárůst výskytu módních akcí, jako jsou Designblok, Prague Fashion Week/Weekend a různé prodejní markety. Móda a designové věci se tak dostávají více mezi lidi a tím vzniká ekonomický koloběh. Co je pro návrháře největší problém? Český oděvní průmysl. Většina firem zaměřených na textilní, oděvní nebo kožedělnou výrobu pomalu krachuje nebo už zkrachovala. Je skoro nemožné spojit se s někým a chtít vyrobit požadovaný materiál pro kolekci. Takové firmy už buď neexistují, nebo mají nastavená minima na výrobu, aby se jim to rentovalo.

<

26


MIMI LAN Co si myslíš o české módě? Jsem tady už od roku 1993 a česká móda je na tom pořád líp. Dokonce jsem na český design hrdá a pořizuji ho taky své rodině ve Vietnamu. Česká móda je něco mezi minimalismem a hippie. Vždycky sleduji nějakou paní v metru a říkám si, co bych na ní trochu změnila, ne moc, aby to byla pořád ona, ale tak aby jí to slušelo. Jaké je prosadit se v Česku? Jsem úplně jiný případ než ostatní. Nemám žádnou školu, nestála za mnou žádná módní ikona. Navíc jsem Vietnamka, která prodává hadry. Prosadit se chce trpělivost a pracovitost. Pořád se musíte zlepšovat. Sama navrhuji, sama si zařizuji produkci, 3 dny v týdnu pracuji jako prodavačka, uklízečka, majitelka, návrhářka. Pořád zkoumám nové materiály i návrhy. Sleduji a vnímám život kolem sebe. Od politiky až k životnímu stylu. Protože všechno souvisí se vším. Neumím dělat módu, aniž bych věděla, co se kolem děje.

<

ČiliChili | 10 | 2012 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

27


TÉMA

28


CHATTY HATTY

Holky, co česká móda? Kde jsme? Česká móda dělá velké pokroky, ale upřímně: ještě stále nedosahujeme ani na ocas té mezinárodní. Nemluvíme tu ani tak o nadání a motivaci českých návrhářů, ale o přijímání módy jako takové. U nás se bere módní branže jako roztomilý rozmar několika nadšenců, v Německu je tamější scéna považována za regulérní vývozní artikl, za hybnou složku tamější ekonomiky. Co je největší problém pro malé návrháře? Dodavatelé materiálů, galanterie atd. Devadesát devět procent z nich se nehodlá vůbec zabývat dodávkou v limitovaných nákladech, nezajímají je klienti s malým, byť pravidelným odběrem. Návrháři u nás nemají vůbec špatné nápady, dokázali by konkurovat zahraniční scéně, ale většinou kolabují na realizacích, v důsledku nedostatku materiálů, technologií nebo prostředků. Vnímají Češi vůbec něco jako českou módu? Samozřejmě, že Češi vědí, že tu existuje nějaká módní scéna, a mají na tom zásluhu především módní periodika, která se o dění v módě zajímají. Málo se ale o české módě zmiňují například největší zdejší média, jako jsou veřejnoprávní a soukromé televizní kanály. Je těžké se u nás prosadit? Prosadit se v českém rybníčku podle nás zas až tak těžké není. Mnohem těžší je vybudovat si respekt a uznání jako český návrhář i na zahraniční scéně.

<

ČiliChili | 10 | 2012 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

29


TÉMA

DANA HAPALOVÁ

Jak se ti v Čechách tvoří? Česká móda je na vzestupu. Něco se děje, a dokonce nejen v Praze, a to je jen dobře. Tvoří se mi úžasně.

Jak dostat věci mezi lidi? Nejlepší reklama je spokojený zákazník. Velké plus je mít zajímavé internetové stránky. Na tom jsem si dala hodně záležet už na začátku. No a pak samozřejmě pomáhají akce typu Fashion Week, Prague Fashion. Prostě tam, kde máte možnost svoje věci ukázat a zákazník si to může koupit. Proč si lidi pořád chodí pro předražené luxusní značky, místo aby zkusili něco českého? U nás se těžko obhajují ceny za kvalitní materiál, šití v Čechách, a navíc za autorský nápad. Pořád mám pocit, že obecná nálada ve společnosti je přehnaně kritická k jakékoliv odchylce či výstřednosti, takže je tu snaha moc nevybočovat. Na druhou stranu my zase nepočítáme, že by se na nás vrhaly davy.

<


LA FORMELA: V ČECHÁCH NENÍ PROSTOR, KDE SI MŮŽEŠ MÓDU UŽÍT

Má u nás smysl vůbec něco tvořit? Česká móda smysl rozhodně má. Sice tady pořád chybí lidem vlastní styl, bojí se názoru ostatních a raději se oblékají tak, aby nevybočovali z řady. Navíc tady ještě není prostor, kde si módu můžeš užít. I to se ale lepší. Lidi pokukují do světa. A snaží se tomu přibližovat.

Je těžké se u nás prosadit? Prosadit se je dřina všude, a to nejen v módě. Je bohužel dost návrhářů, kteří podlehnou a nevydrží a místo, aby si drželi svůj rukopis, přizpůsobí se mase. To my nechceme. Jdeme tak sice o dost těžší cestou, ale od svých nápadů neustupujeme, stojíme si za nimi. Sice nás to zatím neživí, ale pořád děláme to, co nás baví. Proč jste chtěli být návrháři? Tak v tomhle jsme zajedno. Všichni jsme to věděli už odmalička. Anton je z prostředí, kde všichni malovali, a tak si maloval taky. Katka to věděla už jako děcko a o Mirce ani nemluvě. Ta si první kalhoty ušila snad ve druhé třídě.

ČiliChili | 10 | 2012 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

31


TÉMA

ZUZKA KUBÍČKOVÁ Jak jsi se dostala k tomu, že jsi pracovala pro Gianni Tolentino? Jinak než přes známost to nešlo, takže díky módnímu fotografovi Karlovi Losenickému, který znal osobně návrháře a představil mě. To ale vůbec neznamenalo, že by bylo vyhráno, čekal mě dvouhodinový pohovor, který dopadl dobře. Můžeš srovnat, jak se staví k módě Češi a jak Italové? Itálie má fungující módní průmysl. Italské značky jsou všude kolem a Italové se do nich rádi oblékají. Vetšinou jde o kvalitní vyšší třídu. Typickým příkladem je Max Mara group, u nás luxus. V každém středním městě jsou obchody s italskými značkami a návrháři. U nás najdete takové obchůdky jenom v Praze. Trochu škoda, ne? Jak se ve světě dívají na českou módu? Jako na kvalitní. Jen je to otázka čistě v kruzích soukromých zakázek. Italskou módu najdete v obchodních řetězcích. U nás jde jen o limitované prodeje. Ale je vidět, že něco se hýbe a já to začínám vidět docela růžově. Nejdříve jsem byla hlavně v Itálii, teď mám čím dál víc práce tady... Nečekají nás zlé časy.

<

32


A  H

N

ED

TE

,C

O

VÁ M

SE

KN

E

N KO ER O N VY D E DR  S C. V Ý D ÁS CH ÍK A J Y PŘ AP ÍCÍM ÍT LI EL KA U R K Y C OZ Ň I ST H A  Y O D KÁ LE O M BE VÁ O E ŠŮ O NÍ , N D V V K EB O AB O DA I N D FO K O Á KO NU CH N SE O CE O B O KA CH O D  V MŽ D ŠE IT Ů CH Ě (AL D U OZ E T ŽI Ř VA VÍT EB E A TE LŮ NÁ I R T É ZO Á N H RN OP LE Ř VY A Z ED V CH A ŠA Y T ŽOV T N ÁV A Í S KY NÝ KŘ O ÍN . U T F Í) J IT E

ČiliChili | 10 | 2012 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

Koupit, či nekoupit? Obléct, či neobléct? Každý z  nás občas potřebuje poradit, jestli nám to sluší, zda vyhlédnuté džíny nedělají velký zadek nebo ten kabát opravdu stojí za  ty peníze. V  lepším případě se ptáme kamarádky nebo kamaráda, když jsou po ruce, v nejhorším si holt musíte poradit sami. Tedy donedávna. Od 1. října si můžete do svého chytrého telefonu s Androidem zadarmo stáhnout aplikaci StyleBee. Ta už navždycky ukončí vaše váhání při nákupech. StyleBee funguje jednoduše: vyfotíte se v tom, s čím potřebujete poradit, a pošlete dotaz spolu s fotkou přes aplikaci vašim kámošům a  kámoškám a  ostatním uživatelům StyleBee. Pak už je na vás, jestli dáte

na  jejich doporučení a  danou věc si koupíte, nebo si vyberete jiný kousek. Názory získáte během několika minut, takže si na ně můžete počkat ve zkušební kabince. A nejen to. Kdykoliv můžete přes StyleBee konzultovat i životní otázku: „Co si dneska vezmu na sebe?“ Proti MMSkám je aplikace StyleBee rychlejší, levnější, ale také s její pomocí získáte mnohem víc názorů během chvilky. Se StyleBee vás bude oblékání bavit zas o něco víc. Kde najdete StyleBee? Nejsnáz a nejrychleji na www.cilichili.cz/stylebee.

33


POKEC

Ještě nikdy jsem neomdlel

34


U některých lidí nepoznáte, jestli jsou hrdinové, nebo šílenci. Dvaačtyřicetiletý Daniel Orálek běhá, na čemž by nebylo nic zvláštního. On ale miluje ultramaratony, třeba sto kilometrů zvládne pod sedm hodin. A když běží v kuse dva dny, uběhne těch kilometrů víc než tři sta šedesát. Text: Goča Komárek Foto: Michael Kratochvíl

vyčerpáním Kolik jste dnes naběhal kilometrů? Odpočíval jsem, takže jen dvanáct. Řekněme, že byste zaběhl maraton za tři hodiny. Co by to pro vás bylo – taky odpočinek? To by byl vytrvalostní trénink. Závod na sto kilometrů obvykle běžím tempem, které odpovídá času 2:48 na maraton. Takže bych ten maraton běžel vlastně pomaleji než při své normální stovce. Po jakém závodě jste vypadal nejhůř? Po těch prvních, někdy před osmi lety. Třeba moje premiérová dvanáctihodinovka! Anebo první závody na sto kilometrů – to byly hrozné zážitky, při kterých jsem se dost zrušil. Většinou mě chtěli zachraňovat lékaři, protože jsem byl bledý až dozelena, měl jsem křeče a nemohl se pohybovat. Po pár letech si organismus zvykl? Zaprvé si zvykl a  zadruhé jsem čím dál víc trénoval. Zpočátku jsem naběhal třeba jen tři a  půl tisíce kilometrů ročně, což je sice pro normálního běžce slušná dávka a na půlmaratony by stačila, ale na ultramaratony to bylo málo. Takže jsem musel přidat na objemu.

>

ČiliChili | 10 | 2012 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

35


POKEC A přidáváte si pořád? Na objemu už ne. Šlo by to, ale nevidím v tom velký význam. Spíš se snažím přidat na kvalitě. Co to znamená? Naběhat osm tisíc ročně stačí, ale musím to dělat intenzivněji. Rychleji. Nebo ještě víc do kopců... Lidský organismus má hloupou vlastnost, že se rychle přizpůsobí zátěži, a  pak už výkonnost neroste, naopak se začne zhoršovat. Stále stejný trénink přestává být dostatečným stimulem. Je vám dvaačtyřicet – můžete se ještě zlepšovat? Na půlmaratonu se už zlepším jen těžko. Na maratonu ještě můžu, protože jsem s ním začal pozdě – na první jsem šel až tak v pětatřiceti letech. A s ultramaratony to je v pohodě, protože vytrvalost se věkem ztrácí daleko pomaleji než třeba tempo. Jasně, kdyby se dlouhým tratím věnovali mladí běžci, tak by nás asi poráželi, ale tahle disciplína pro ně není atraktivní. Čím to je? Tak hlavně bych dlouhé běhy ani nedoporučoval lidem pod pětadvacet let, protože ti ještě nemusí mít uzavřený vývoj kostí a námaha při závodech by jim mohla ublížit. A potom tu máme rovnici našeho sportu: Velká námaha, malá atraktivnost... Jiné sporty se dají dělat snáz a s větším ohlasem. Ultramaraton není pro mladé lidi kdovíjaká výzva ani zábava. Vzdáváte někdy závody? Když ztratím motivaci. Z  nějakého důvodu jsem Po sto kilometrech bych se asi moc nesmál... zklamaný, nejde mi to nebo Přijďte na závody a uvidíte, že se lidi smějí. Víte, když mám zdravotní problém... jsem dělal atletiku před pětadvaceti roky, tak jsem Naposledy jsem vzdal měl jasný cíl – být co nejlepší, pokud možno vyhráloni noční stovku v  Belgii vat. A trénink býval prostředkem k dosažení tohoto – po čtyřiceti lehce přepácíle. Kdežto dnes už mě baví samotný trénink – lených kilometrech na mě závody nebo vítězství jsou bonus. přišla taková krize, že se mi běželo už těžko, a  najednou mi bylo jasné, že bych se trápil jenom kvůli tomu, abych stěží doběhl na hrozném umístění. Mozek to neunesl. Vzdal jsem. Hodí se vůbec slovo zábava k ultramaratonům? Samozřejmě. Kdyby mě to nebavilo, nedělám to.

Kdyby tělo opravdu nemohlo, tak ztratím vědomí, což se nikdy nestalo

Je to pokořující? V té chvíli je to velká úleva, ale druhý den si člověk říká, že měl raději vydržet: „Bylo to hrozné – ale nešlo to ještě chvilku zvládnout? Možná šlo...“ Krize přijde vždycky, skoro v každém závodě vás napadne, že byste mohl vzdát, ale většinou nezastavím – zvášť, když mě sledují lidi, které bych zklamal. Třeba loni jsem běžel Spartatlon, legendární závod z Athén do Sparty, a ten jsem prostě musel dokončit, protože mě sledovala spousta fanoušků, byli tam i čeští novináři. Kdybych vzdal, mrzelo by mě to hodně.

36


Přijďte na závody a uvidíte, že se lidi smějí

Neměli bychom tělo poslechnout, když naznačí, že už nemůže? Spíš se smiřte s tím, že krize přijdou vždycky. Kdyby tělo opravdu nemohlo, tak ztratím vědomí, což se nikdy nestalo. Ano, doběhnu vyčerpaný a otupělý, mám zimnici, křeče, ale neomdlívám. Kdy se vám zas vrátí energie? To je hned. Za několik minut už jsem v pořádku. Míváte při dlouhých bězích mikrospánky? Nedostatek spánku je ze všeho nejhorší, tím trpím, hlavně v noci. Když máte běžet dva dny, tak je to pro hlavu opravdu rána. Kolik času jste prospal, když jste si zaběhl osobák na čtyřicet osm hodin? Dohromady dvě hodiny. Nejdelší spací pauzu jsem měl dvacet pět minut, ale z toho jsem spal jen čtvrt hodiny – zbylých deset minut trvá, než člověka vysvléknou, uloží, postaví a zase obléknou. Na rovinu – není ten sport příšerně nezdravý? Nemyslím si. Tělo trochu opotřebujete, ale není to dramatické, to už bych byl dávno zničený. Vyčerpání je nepříjemné, ale já jsem vždy do týdne v pohodě.

Říkáte si někdy v cíli: Tohle byl tak krásný závod, ten jsem si neskutečně užil! Skoro pokaždé. Všechno, co jsem do závodu vložil, se mi během několika vteřin vrací. Třeba na Spartatlonu jsem sice nevyhrál, ale měl jsem dobrý čas – těch několik minut po doběhu jsem si užil tak silně, že to vyvážilo všechno utrpení. Dobíháte k soše krále Leonida a  diváci vás vítají jako antického hrdinu, najednou máte na hlavě vavřínový věnec... Ze tří set závodníků nedokončí těch 246 kilometrů ani polovina, ale z těch, co to zvládnou, je každý vítán, jako by právě on přinesl důležité poselství... Najednou to je obrovské zadostiučiní; emoce a endorfiny vyplavou na povrch: Já toho dosáhl! Můžete druhý den chodit? Nohy bolí, ale přinutím se, abych aspoň pomalu klusal. Já taky občas běhám, ale potom vždycky tři dny odpočívám. Škoda. Na druhý den nemusíte přímo běhat, stačí, když se projedete na kole. Je to výborný způsob, jak se zbavit bolesti a urychlit regeneraci. Když týden neběžíte, míváte abstinenční příznaky? Mívám. Nedávno jsem byl trochu zraněný, bolela mě pata, takže jsem nemohl běhat. A čtvrtý den bez zátěže jsem ve spánku začal dostávat křeče. Prý to tak mají i jiní, nejsem výjimka. Tělo si prostě zvyklo na zátěž, a když ji nedostává, v noci protestuje. Jakou trať máte nejradši? Pro mě je hlavní ultramaratonskou tratí sto kilometrů, ale moc se mi líbí taky cesty odněkud někam – běžíte třeba přes kopce, pozorujete krajinu... Naopak nejmíň mě baví závody hodinové, čtyřiadvacítky nebo osmačtyřicítky. Říkám tomu čisté běhání, protože opravdu nemyslím na nic jiného než na samotné běhání. Právě v těchhle bězích mám největší rezervy.

Jsou nudné? Pomalu ubíhají. Když běžím odněkud někam, tak si řeknu: „Teď trochu přidám a v cíli budu dřív.“ Jenže když přidáte na hodinovce, tak sice budete unavenější, ale do cíle se dřív nedostanete.

DANIEL ORÁLEK Narodil se roku 1970. Startuje naËtratích odËpçti kilometrĶ pĜes maratón až poËzávody naË48 hodin. Bçhat zaÝal vËjedenácti. Roku 1989 poprvé startoval naË10Ɠkm, mçl Ýas 30:34. Vzápçtí se naËmistrovství ÜSSR mezi muži dostal naË30:20 aËnaËME juniorĶ až naË30:13,03. Všechny výkony tenkrát byly lepší Ýeskoslovenského rekordu. Je amatér, pracuje jako inženýr programátor. VËroce 2010 byl prvním Üechem, který bçžel nejtçžší ultra závod planety – Badwater Ultramarathon. Závod se startem vËDeath Valley poË217Ëkilometrech konÝí pod horou Mt. Whitney. VËÝasovém limitu 60 hodin je nutno pĜekonat celkové stoupáníË4000Ɠm vËteplotách až 55°C veËstínu. Nçkteré osobní rekordy: Maratón: 2:36:58, 100Ɠkm: 6:54:50, 12 hodin: 131,270Ɠkm, 24 hodin: 223,990Ɠkm, 48 hodin: 366,872Ɠkm

Když běžíte krajinou, skutečně se někdy kocháte? Sto kilometrů je ještě hrozně rychlý závod, při kterém se – zvlášť ke konci – musíte soustředit jen na běh. Ale při opravdu dlouhých závodech máte času víc a ono je příjemné uvědomit si, že nádherně svítá, že támhle něco kvete... To zpestří cestu. Který váš závod byl z tohoto hlediska nejhezčí? Nádherný zážitek je třeba Badwater v Údolí smrti. To je krása – umocněná tím, že ji málokdo vidí. Turisti tam sice přijedou, ale na chvíli vylezou z auta, řeknou si, to je hrozné horko, a odjedou.

>

ČiliChili | 10 | 2012 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

37


POKEC

Vám horko nebylo? Taky, ale stejně to byla nádhera... Třeba západ slunce. Ačkoli bylo opravdu strašné počasí, nějakých pětačtyřicet stupňů, navíc foukal prudký a horký vítr, takže mi vysychaly oči... Ale když jsme začali stoupat do kopce, otevřel se neskutečný výhled. U nás máme nejvyšší horu Sněžku – ale na tomhle závodě běžíte z nějakých minus padesáti metrů do šestnácti set na jediný kopec. Takže si ten krásný výhled asi dovedete představit. Když běžíte takhle dlouhý závod, míváte v uších hudbu? Třeba při závodech na sto kilometrů je to z bezpečnostních důvodů zakázané, takže smůla. Ale při závodech delších nebo při tréninku poslouchám muziku běžně. Jakou? Rychlou? Rychlá je dobrá, člověk na chvíli přemůže únavu, takže mám soustu rocku nebo metalu, ale občas to prostřídám třeba folkem. Mám zkušenost, že i když pustím do  uší naplno něco svižného, tak mě to po hodině stejně začne uspávat – a pak si pustím ten folk. Dokonce si ho i zazpívám, což je výborné. Vy pak potkáte běžce, který si nahlas falešně zpívá... Nevyčítáte si, že vám to zpívání ubere pár vteřin? Ne, takové věci jsou mi v tu chvíli ukradené. Bude mi pětatřicet. Mám naději, že bych stovku uběhl taky? Určitě máte. Já bych to jen nedoporučoval lidem, které běh vlastně nebaví, kteří mají jedinou motivaci – něco si dokázat. To je zbytečně moc dřiny. Mě běhání celkem baví. V tom případě stovka není nedostižným cílem. Většina závodů má limit dvanáct hodin, což je dost času. Jenže já kouřím. Nevadí. Znám dobré běžce, kteří kouří taky. I při běhu?! Když je přestávka, tak si zapálí. Co jiného mají dělat, když jsou závislí? Jakou bych neměl udělat chybu? Nejhorší je, když někdo začne s velkým nadšením, přetíží se a za půl roku je odrovnaný. Načež se půl roku léčí, zkusí to znovu, zase se léčí a pořád dokola. To jsou lidi, kteří si nechtějí připustit, že si tělo musí zvykat, zátěž se musí rozumně přidávat. Kdybych se dostal do špičky – můžu si tím sportem trochu přivydělát? Prémie jsou občas při závodech na sto kilometrů. Největší odměna, kterou jsem kdy dostal za vítězství,

38

Věřím, že čtyři sta kilometrů můžu zvládnout

bylo tisíc eur. A když uvážím, že stokilometrových závodů s prémiemi mám za rok nanejvýš pět, tak... možná se dostanu na nulu. V New Yorku mají závod na 3100 mil, což je skoro pět tisíc kilometrů. To vás neláká? Zrovna tohle je opravdu příšerná dřina, tam moje ambice nesahají – navíc: kdo by mi dal dva měsíce dovolené? To bych musel skončit se zaměstnáním. Tak čeho ještě chcete dosáhnout? Na sto kilometrů je pro mě velkou výzvou čas 6 hodin a  40 minut, což by byl průměr patnáct kilometrů v hodině. A pořád zbývá dost hezkých závodů, které jsem zatím nezkusil. Chci třeba zažít závod v Jižní Africe, který se jmenuje Comrades Marathon a  na  kterém startuje nejvíc běžců – skoro třicet tisíc. Většinou místní černoši, ale jezdí tam i řada Evropanů. Na to jsem se chtěl zeptat – jak je možné, že dlouhé tratě ovládají černí běžci, ale na těch ultradlouhých nejsou vidět? Po  několikaleté přípravě by určitě taky vyhrávali, jenže jak jsem říkal – na dlouhých tratích nic nevyděláte, nula od nuly pojde. Afričani neběhají pro radost, ale kvůli penězům. Kdyby běželi tři závody s malými prémiemi ročně, umřou hlady. Jaký jste zatím uběhl nejdelší úsek? Tři sta šedesát sedm kilometrů v Brně, to bylo v rámci osmačtyřicetihodinovky. Chcete ten výkon překonat? Určitě to zkusím. S přibývajícím věkem budu asi zkoušet hlavně delší tratě. Věřím, že čtyři sta kilometrů můžu zvládnout. Protože já mám na těchhle tratích opravdu velké výkonnostní rezervy.

<

ČiliChili | 10 | 2012 cilichili.cz | facebook.com/cilichili


CO

Vynikající zvuk. Oslnivý výkon.

Doporučeno

| Beats Audio™ pro dokonalou kvalitu zvuku | Dvoujádrový procesor a 4" displej pro vysoký výkon | Kontinuální snímání pro zachycení perfektního snímku

Powered by

HTC Sense Copyright © 2012 HTC Corporation. Všechna práva vyhrazena.

Vámi?


ZOOM

KONEC KLIDU

40


r

g c'h

?

??

PRO MARŤANY Mars fascinuje lidi od  nepaměti. Když jsme v roce 1969 dokázali nějakým zázrakem dofrčet na Měsíc, začalo se vážně mluvit o tom, že za pár let to protáhneme až na Rudou planetu. Až do dnešního dne zůstalo jen u plánů. Text: Jiří Holubec Foto: Profimedia

ČiliChili | 10 | 2012 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

41


KÁCÍME MODLY O Marsu sníme už víc než půlstoletí

NĚKTERÉ PLÁNY LETU NA MARS

USA a  Sovětským svazem, ale dnes vesmírné programy nejsou zdaleka tak štědře dotovány. Naděje se tedy vkládají do  nových technologií, úsporných motorů a alternativních scénářů, které by měly náklady srazit.

pilotované výpravě na Mars se začalo po dlouhé době nahlas mluvit v srpnu, kdy na povrchu planety přistála automatická sonda Curiosity. Není to ovšem tak, že bychom se tou myšlenkou až doteď nezabývali. Naopak, scénáře vznikají už od konce 2. světové války, a  některé z  nich dokonce ani nejsou úplně šílené. Když se podíváte na rozpracované plány, zjistíte, že sice zbývá dořešit spoustu problémů, ale žádný z nich není zásadní. Kromě jednoho – sehnat na  to všechno peníze. Odhady nákladů na vypravení pilotovaného letu k Rudé planetě se různí, ale od oka lze střelit, že půl bilionu dolarů by mělo stačit. Na rozdíl od doby, kdy byl vesmírný program prestižní záležitostí studeného souboje mezi

42

WERNHER VON BRAUN (60. léta) Nçmecký raketový konstruktér, který byl poËII. svçtové válce pĜevezen doËUSA, poÝítal sËtisícovkou kosmických letĶ, které by vynesly naËobçžnou dráhu Zemç materiál potĜebný kËsestrojení deseti vesmírných lodí. Ty by kËMarsu dopravily 700 kosmonautĶ aËpĜistávaly by pomocí kĜídel (vËjeho dobç ještç nebyly pĜesné údaje oËhustotç atmosféry Marsu). EMPIRE (60. léta) Teoretický projekt, naËkterém spolupracovala NASA se spoleÝnostmi Ford, General Dynamics, TRW aËdalšími soukromými ŏrmami – nçco, sËÝím poÝítá iËbudoucnost vesmírného programu. Nikdy nebyl urÝen kËrealizaci, ale položil teoretické základy pro budoucí projekty.

PŘÍMO NA MARS Jeden z  nejslibnějších nápadů představil už v  roce 1990 Robert Zubrin během série konferencí na  Coloradské univerzitě. Na rozdíl od předchozích scénářů, které vesměs počítaly s dosud neznámou technikou a neúnosně drahými obřími raketami, je Zubrinův koncept Mars Direct nejen prakticky proveditelný, ale hlavně zredukoval předpokládané náklady asi o 90 %. Díky tomu je základem pro plány, na kterých pracuje NASA i dnes. Velmi zjednodušeně by to mělo vypadat následovně: Mise Mars Direct by měla odstartovat nadvakrát, vždy během nejvýhodnější konstelace naší a Rudé planety, která nastává přibližně každých 26 měsíců. Během prvního startovacího okna bude vypraven dálkově ovládaný modul zvaný ERV (Earth–Return Vehicle). Ten se usídlí na oběžné dráze Marsu a bude sloužit pro návrat posádky zpět na  Zemi. Současně s ním odstartuje další loď, která ponese jednak zařízení a vybavení pro samotný pobyt lidské posádky na Marsu, a hlavně speciální modul MAV (Mars–Ascent Vehicle), který kosmonauty po skončení mise vynese z povrchu na oběžnou dráhu. MAV začne po přistání na Marsu okamžitě z přivezených i místních ingrediencí vyrábět palivo potřebné k výstupu na orbit. Jakmile MAV ohlásí, že nasyntetizoval dostatek pohonných hmot, odstartuje ze Země při dalším vhodném „okně“ loď s čtyř až šestičlennou lidskou posádkou.


Na Marsu je sice pouze třetinová přitažlivost, ale to ještě neznamená, že vše půjde bez problémů. Jerry Linenger prý po pětiměsíčním pobytu na vesmírné stanici dokázal uzvednout pouze 15 kg a trvalo mu celé měsíce, než se dostal zpět do kondice. Posadit do rakety mladší kosmonauty nelze kvůli riziku nádorových onemocnění způsobených vesmírným zářením. Starší kosmonauti proti nim sice nejsou imunní, ale zhoubné bujení by u nich postupovalo pomaleji a byla by tak větší šance, že na Mars vůbec doletí. O tom, jestli zvládnou cestu zpátky, už TMK (1981–1996) panují takové pochyby, že některé scénáře – například „Mars to Stay“, který proRuský projekt, který mçl být sazuje lunochodec Buzz Aldrin – otevřeně hovoří o tom, že bychom se na zpáodpovçdí naËpĜistání AmeriÝanĶ teční cestu měli rovnou vykašlat a první vyslanci by na Rudé planetě měli prostě naËMçsíci. TĜíletá mise kËMarsu zůstat. Samozřejmě by na Marsu neměli bídně zahynout, ale vybudovat na jeho aËVenuši mçla odstartovat vËroce povrchu soběstačnou kolonii, která by postupně přibí1971. Neplánovala pĜistání, ale rala další osadníky. shození vçdeckých sond naËpovrch Na cestě by měla strávit 4–6 měsíců (nové konplanet. Nikdy neodstartovala, cepty pulzních motorů ovšem mohou dobu zkrá- ZACHRAŇTE PLANETU protože se nepodaĜilo vychytat tit na pouhých 90 dní) a na povrchu pobývat asi Rizika ale nehrozí jen samotným kosmonautům. mouchy naËpotĜebné raketové tech- 18–20 měsíců. Až provedou všechny předepsané Dosavadní robotické sondy sice nepřinesly signály, že nologii N1.1 úkoly, nasednou do  MAV, ten je vynese zpět by na Marsu bujel život, ale přítomnost vody nasvěddo vesmíru, kde přesednou do ERV a pofrčí si čuje, že podmínky pro výskyt určitých forem života PěÍPAD MARS (1981–1996) to 56 milionů kilometrů zpátky na matičku Zemi. na planetě existují. Šance, že tam najdeme třímetrové Poté, co naËMarsu pĜistály vËroce Pokud se tedy něco nepokazí, k čemuž bude tolik modré krasavice s ohonem, je celkem mizivá. Různé 1976 sondy Viking 1 aË2, se naËColopříležitostí, až se z toho jednomu nedělá dobře. mikroskopické breberky by se tam hemžit mohly, a my radské univerzitç odehrála Ĝada bychom si je tedy mohli přivézt zpátky a nestačit se pak sympozií, kde se diskutovaly již VESMÍRNÁ PSYCHÓZA divit. Riziko ovšem hrozí i obráceně. Lidé sice vzhlížejí víceménç reálné aËkonkrétní scénáĜe Když si odmyslíte problémy techk Marsu s nadějí, že ho někdy výpravy naËMars. Robert Zubrin zde nického rázu (odborníci tvrdí, v budoucnu budou moct osídvËroce 1990 pĜedložil svĶj koncept že otázka nezní „jestli nastanou“, lit a  přetvořit v  obyvatelnou Mars Direct. ale „kdy a  kolik jich nastane“), planetu. Předpokládalo by to spočívá největší neznámá lidské MARPOST (2000) ale umělé vytvoření čehosi, výpravy na Mars v lidech. Na rozRuský plán pĜedpokládající vývoj čemu se na  Zemi přezdívá díl od  ostatních vesmírných misí rakety sËmotorem pohánçným ioniGaia – samoudržitelného má let na  Mars tu nevýhodu, že zovaným xenonovým plazmatem a  samoregulujícího systému se bude postupně prodlužovat TĜicetisvazkový projekt dokonÝil Jurij umožňujícího propojené funinterval spojení se Zemí a  velkou Karaš vËroce 2005, letos má být gování všech živých i neživých část několikaleté mise budou koshotový plán rakety aËvËroce 2021 systémů. Problém spočívá monauti odkázáni sami na  sebe. Musí počítat iËraketa samotná. v tom, že sami netušíme, jak Gaia na Zemi funguje, s  psychickými problémy, ponorkovou (vlastně natož abychom byli schopni ji zavést na Marsu. Hrozí PROJEKTY ESA raketovou) nemocí a  dalšími nepříjemnostmi. ovšem scénář, že bychom svou přítomností na Marsu ESA, Evropská kosmická agentura, Moc se o tom nemluví, ale kosmonauti proti nim mohli tamější ekosystém narušit a  nastartovat tak vypracovala vËroce 2001 dlouhodobý nejsou rozhodně imunní. Například Jerry Linenterraformaci nechtěnou. Důsledky je lepší nedomýšprojekt, který poÝítá sËvysláním lidské ger, který pracoval na orbitální stanici Mir, se svělet, pokud tedy nechceme mít na svědomí zničení už posádky doËroku 2033. VËsouÝasné řil, že upadal do letargie, trpěl nespavostí, přivádruhé planety. Tváří v tvář všem problémům, těžkostem dobç aËpodmínkách se ale zdá, že děl ho k šílenství neustálý hluk motorů a zápach a nezodpovězeným otázkám se nabízí legitimní otázka, naËto nebudou peníze. ruských kolegů, kteří se celé týdny nesprchovali. jestli se lidské výpravy na  bůhvíjaké planety vůbec Na palubě Apolla 13 to mezi posádkou a pozemvyplatí. Někteří prudilové už dnes namítají, že přínos ními kontrolory vřelo natolik, že kosmonauti ohlálidské výpravy je pofidérní a že dálkově řízení roboti sili, že si berou den volna, aby si mohli všechno vyříkat. Celý bohatě stačí. Třeba Brent Sherwood, který pracuje pro den stávkovala i posádka vesmírné laboratoře Skylab 4. A ruští NASA jako jeden z vesmírných architektů, se nechal slykosmonauti Anatolij Berezovoj a  Valentin Lebeděv se zase šet, že „neexistuje žádný vědecký experiment, který by během pobytu na stanici Saljut 7 tak zhádali, že Lebeděv zavomísto robotů museli na Marsu dělat lidé.“ Jenže my víme lal do řídicího střediska: „Okamžitě nás dostaňte dolů! Jinak své. Dokud do rudého prachu nehňápne lidská noha Berezovoje zabiju.“ a její majitel nepronese nějakou nesmrtelnou moudrost, Ani po fyzické stránce nebude let na Mars žádná malina. tak to prostě nebude ono. Půl roku ve stavu beztíže se i při pravidelném tělocviku projeví zakrnělými svaly, odvápněnými kostmi a ztrátou pohyblivosti.

Neexistuje žádný vědecký experiment, který by místo robotů museli na Marsu dělat lidé.

<

ČiliChili | 10 | 2012 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

43


LETEM SVĚTEM

Za vším hledej ženu, říká se. A zdá se, že ji lze vystopovat i za tím, proč jsou baskičtí chlapi jedni z nejlepších kuchařů na světě. Ne-li nejlepší. Text: Filip Serranito Foto: Isifa, Profimedia

Prokousat se San Sebastianem Na to, že je San Sebastian krásné město, kašlete. Proto se sem nejezdí. Leží sice u moře, přesněji u atlantského pobřeží Španělska jen kousek od hranice s Francií. Navíc obtáčí jednu z nejhezčích městských pláží Evropy. Lze tu surfovat, prolézat památky, studovat tradice i folklor, nakupovat. Jenže důvodem, proč je to jedno z nejnavštěvovanějších míst Španělska (Baskové by trvali na Baskicku), je jídlo. A máte-li jídlo vášnivě rádi, jako ho mají rádi Baskové, je návštěva Staré čtvrti (Parte Vieja) povinnost. Už po prvním večeru jsem si dokázal živě představit obligátní scénku u sv. Petra, lustrujícího budoucí obyvatele ráje. „A v San Sebastianu jsi jedl?“ ptá se boží klíčník. „Ne? Smůla, protože tady u nás vařej hůř...“ Ostatně John Carlin v článku „Je San Sebastian nejlepším místem na jídlo v Evropě?“ pro list The Observer tohle město popisuje jako místo, kde „každý lokální bar je kulinářské nebe a michelinské hvězdy tu rostou na stromech“. To je, abyste neřekli, že jsem si to vymyslel. Carlin má pravdu, i co se týká michelinských hvězd – San Sebastian pravidelně boduje v poměru tříhvězdičkových restaurací k počtu obyvatel. Ale ani to není to, za čím se sem táhnou davy nenažraných turistů. Většina z nich sem jede na pintxos.

>

44


Zvlรกdnete dรกt si jen jeden kousek?

ฤŒiliChili | 10 | 2012 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

45


LETEM SVĚTEM

DRŽ SE SVÉHO BARMANA To, že ke španělské kuchyni patří tapas, ví už dnes asi každý. No a v Baskicku jim říkaji pintxos (párátka) a tvrdí, že je vymysleli. (Také třeba říkají, že objevili Ameriku. Baskičtí námořníci se až k jejím břehům vydali za úlovkem a nalezli tu obrovská hejna tresek. Ale protože se báli, aby jim je nevyfoukli Portugalci, nikomu to neprozradili...) Do jejich přípravy vkládají snad veškerou zručnost, pečlivost, kreativitu, náročnost a léta zkušeností, které v takovém národě jsou. A tak se večer co večer do ulic Staré čtvrti vyhrnou davy místních i turistů a korzují od jednoho baru k druhému. Ty jsou hustě rozesety v pravoúhlé síti zdejších uzounkých uliček. V každém si dají sklenici z výšky nalévané (prý je to tak lepší) sidry (příbuznost názvu s anglickým cider není náhodná – jde o jablečné víno), txakoli (čti tšakoli – mladé bílé víno) nebo vína červeného a k tomu pár vyšperkovaných drobných lahůdek. A seznamují se a povíDnes vaří Xaver, aneb kluci sobě. dají si. Hlavně o jídle, ale klidně o čemkoliv s  výjimkou politiky. Ta je zcela rozumně zapovězena. „Prostě si objednáš pití a tady na baru si nabereš, co chceš k jídlu. Pak mi ukážeš, co sis vybral. Ale jen mně, protože jen já si tě budu pamatovat,“ odpovídá nám nad

46

barovým pultem přecpaným nejrůznějšími lahůdkami barman, kterého jsme se zeptali, jak to na takových pintxos chodí. „A až budete chtít platit, řeknete a já vám to spočítám,“ dodává. Zatím má na vysvětlování čas. Je šest večer. Až se za hodinu uličky zaplní, dojde nám, co je to za machry, tihle barmani. Pravda je, že jich v takovém minibaru maká šest i víc, jenže bary jsou natřískané k prasknutí, samotný bar obležený jak Stalingrad a lidé se neustále mění, přesunují a nakládají si talíře s jídlem. A tihle chlápci udržují v  tomhle nebetyčném chaosu obdivuhodný řád. Takže pravidlo číslo jedna zní: Drž se svého barmana. A ten už ti to podle párátek spočítá. Ale to není zdaleka jediné dobře míněné pravidlo. Další zní: V každém podniku maximálně jeden dva kousky. A dva jen opravdu výjimečně. Spíš se držte toho jednoho. Ani nevíte, jak je to těžké. My do toho šli vybaveni tímto pravidlem, a stejně jsme na začátku ulítli. Aby bylo jasné, proč je to tak těžké, je potřeba si říct, jak to v takovém baru vypadá. Rozhodně to není čisté a nablýskané místo. Hlavní designový prvek je povětšinou omšelost až otřískanost. Podlaha je navíc hustě vystlána vrstvou použitých ubrousků. Tahle minijídélka se bez nich jíst nedají, a pokud by se každý v tom nahuštěném prostoru ještě sháněl po odpadkovém koši, míra chaosu by


Nejlepší jídlo mají tak nějak za tím ostrůvkem

Nejkrásnější nohy v Baskicku

pravděpodobně přerostla únosnou mez. Nakonec se to prostě zamete. Takže máme takový omšele útulný a hojným užíváním vystlaný... ano, chrám, nebo spíš kapličku jídla. Od stropu visí za kotníčky desítky prasečích nohou, toho času ve stavu jamón serrano nebo jamón iberrico. Pak tu máme barový pult, za kterým co chvíli barmani z výšky minimálně půl metru přesně nalévají skleničky vína či sidry. Zda to pak chutná líp, nevím, ale rozhodně to vypadá lákavě. Ale střed všeho, kolem kterého se vše točí, je barový pult. Ten neslouží k opírání zákazníků. Je celý obležen jídlem. Plátky pečiva naložené krevetami, šunkou, sýry, zeleninou, rybami v nejroztodivnějších kombinacích, bramborové tortilly a další zapékané kousky, smažené všechno možné. A teď se máte udržet a ochutnat jen jeden jediný kousek. Ale musíte. Protože přejdete o dveře dál a je to totéž. Navíc jsme probrali jen studenou kuchyni. Jenže v každém z barů je ještě tabule popsaná křídou, na které jsou další minijídla vyžadující tepelnou úpravu. Nasolená treska, chobotnice, houby... A ty taky stojí za to. Ona ta jídla sama o sobě nejsou zase tak překvapivá. Dostane vás dokonalost, s jakou jsou připravována. Přesně vyvážené kombinace různých druhů absolutně čerstvých surovin. Nic není navíc a nic neschází. Ano, je to dokonalé. VAŘÍ KAŽDÝ CHLAP Náš osobní žebříček? Třeba chobotnicový salát a smažené papričky z baru Gandarias. Ty papričky ostatně trochu vysvětlují, oč jde. Autor tohoto článku rozhodně není magor do zeleniny. Ale... Španělé si na tohle jídlo pěstují speciální druh papriček – pimientos de padrón. Tmavě zelené sladké papričky. Ty se zprudka osmahnou na olivovém oleji a posypou hrubou mořskou solí a je to... božské. Nic složitého. Akorát musíte mít tyhle papričky a žádné jiné, mořskou sůl, přesně odhadnout dobu přípravy i poměr.

>

ČiliChili | 10 | 2012 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

47


LETEM SVĚTEM

TIPY A TRIKY JAK SE TAM DOSTAT ZaËpĜijatelnou cenu mĶžete sËnízkonákladovkou letçt doËbaskické metropole Bilbaa. ZËtamního letištç jezdí každou chvíli doËSan Sebastianu autobus. Cesta trvá asi hodinu. KDE BYDLET Ceny jsou evropské, výbçr aËrozpçtí také. Dobrá rada zní: PĜed poÝtem hvçzdiÝek aËluxusem radçji upĜednostnçte vzdálenost (resp. blízkost) centra. Nejenže to je pĜímo uËmoĜe aËvše dál je doËkopce. PĜedevším ale naËpokoji nebudete trávit moc Ýasu, tak aĨ ho neztrácíte ani zbyteÝnými pĜesuny. A to už není jen tak. Smažené krevety CO JÍST v  těstíčku z  baru Paco Bueno je pak Všechno. IËkdyž oËjedné vçci jsme potřeba také ochutnat a  vrchol jsou nemluvili. Budete-li se potĜebovat houby z  baru Ganbara. Na  pultu si spravit poËnároÝné noci, není lepší vyberete z čerstvých hub. Je na vás, zda snídanç než churros sËÝokoládou. to budou lišky, žampiony, hříbky nebo Churros jsou takové dlouhé všechny dohromady. Ty vám orestují, sladké tyÝe zËtçsta podobného okoření a nakonec vám těsně předtím, koblihovému. NamáÝené doËšálku než je přinesou, mezi ně vyklepnou opravdu husté Ýokolády dçlají jeden nádherně oranžový žloutek. zázraky. Možná vám přijde, že vás tahám za nos, když tady básním o tak jednoduchém jídle. Tak si poslechněte, co o něm napsal Anthony Bourdain, slavný americký kuchař, kterého asi nejspíše budete znát z  gastronomicko-cestovatelského pořadu No Reservations. Ve své knize Šéfkuchař na cestách píše toto: „... přede mnou přistál talířek s mučivě vařícími, krátce osmahnutými houbami. Byly zlatavě hnědé, křupavé, černé a žluté. Vprostřed hromádky se pozvolna roztékal syrový žloutek. Po  přípitku červeným vínem jsem jej vidličkou opatrně zamíchal s houbami a vložil do úst velkorysý vzorek směsi. Pod vlivem tohoto zážitku jsem byl takříkajíc odhodlaný zemřít. Kdyby

48

Takový zdejší Václavák

mě v  té chvíli znenadání trefila zbloudilá střela, v tom kratičkém okamžiku, v posledních záblescích vědomí bych shledal, že jsem prožil hodnotný a uspokojivý život, že jsem se v závěrečných momentech přinejmenším řádně, ba přímo královsky najedl a že jsem pravděpodobně ani nic lepšího jíst nemohl. Že teď klidně můžu zaklepat bačkorama. Stav degustační extáze přerušilo další víno...“ Jak tak sedíme u  stolečku vystrCO NEDæLAT čeného před bar, jedné věci si není Vynechte politiku, baskický možné nevšimnout. Jako Slovan vím, separatismus, ETA... VËpintxos že dál ve  světě se nedají očekávat barech neoslovujte jiného barmana zázraky, ale tady je to do  očí bijící. než toho svého aËsnažte se držet Zdejší holky jsou opravdu ošklivé. A to pravidla vËkaždém baru jeden možná vysvětluje, proč zdejší chlapi tak kousek. propadli vaření. Dokonce natolik, že po celém městě jsou rozesety privátní ÜÍM OSLNÍTE kluby, jakési hospody pro uzavřená NauÝíte-li se pár slov baskicky, společenství, kam přijmou nováčka jen Baskové to ocení. Mimochodem San po náročných testech a jedině za podSebastian je vËbaskiÝtinç Donostia. mínky, že některý z  členů bratrstva Budete-li vçdçt, že fotbalový zemřel. A  tam se po  večer scházejí, reprezentant Xabi Alonso je Bask, tlachají, pijí a  zpívají. To známe. Ale urÝitç zabodujete. To, že vaĜí nejlíp tihle chlapi u toho ještě vaří. A kdo vařit naËsvçtç, sice vçdí, ale stejnç budou neumí, toho nevezmou. Jenže to tady rádi, když jim to dáte najevo. umí skoro každý.

<

ČiliChili | 10 | 2012 cilichili.cz | facebook.com/cilichili


VÍKENDOVKA Dřív bývalo muzeum úctyhodná instituce. Stánek vědy a uspořádaná kartotéka pokladů minulosti. Dneska se stačí projít po pražském centru a muzeí na vás vybafnou desítky. Mučicí nástroje, čokoláda, KGB, sex, strašidla i voskové figuríny. V malém seriálu si ukážeme, jak to v takových podnicích vypadá. Text: Natálie Veselá Foto: Lucie Kroupová

Podle definice Mezinárodní muzejní rady je muzeum organizace stálá a nezisková. Jako Národní muzeum třeba. Žádné z  komerčních muzeí tuhle definici nenaplňuje. Ale možná to nevadí. Vydali jsme se do pražských turistických podniků zjistit, jaké cenné poznatky o lidstvu si z nich odnesete. JAK SE SPRÁVNĚ NAPÍCHNOUT Začneme zostra, na Křižovnickém náměstí v samém srdci Prahy je Muzeum mučicích nástrojů. Nořím se do jedné z nejkřiklavějších pasáží ve městě, přecpané matrjoškami a dalším východním haraburdím. Za hlasitého tucání diska vstupuji na schodiště

>

50

ČiliChili | 10 | 2012 cilichili.cz | facebook.com/cilichili


51


VÍKENDOVKA

morálka a etika.“ Účelem tohoto místa je evidentně mučení lingvistů a filozofů. U nástroje s popiskem garrota, což je železná obruč na krk s hřebem, kterým vám mučitel postupně láme vaz, dokonce stojí, že se „jedná o nástroj široce používaný až do dnešních dnů k nejvyšším trestům ve Španělsku.“ Jak se tohle dočtu, začnu se rozhlížet po dvojici Španělů od kasy, jestli je ta věc nestresuje. Jenže ti už jsou pryč. Odhad mladíka z pokladny byl střízlivý. Do půl hodiny toho má opravdu každý dost.

...každý do něj zabitý hřeb mučí jeho duši. Zatlučte si také svůj hřebík... 52

NAPĚTÍ MEZI PROTILEHLÝMI SVĚTY Muzeum pražských pověstí a strašidel v Mostecké ulici na Malé Straně působí o dost příjemněji už zvenku. Z rušné ulice zahnete do klidného nerudovského dvorku, kde se na vás pán v  pokladně mile usmívá. Přízemním prostorem zní goticko-mystická hudba a ze sklepení se ozývá dusot kopyt a ržání. Z  milého pokladníka se později do domu, který slibuje ve třech patrech šest desítek vyklube duchovní otec a provozovamučicích instrumentů. „Zvládnete to za 20 minut,“ tel tohoto zařízení pan Zvolský. „Jsem hlásí prodavač lístků španělsky hovořícímu páru. rodilej Malostraňák a vždycky jsem snil Rychlomuzeum zřejmě. Za 150 korun českých. o tom, že bych nějak chtěl vzdát hold Přestože nejsem odborník na  historii, rychle pražským pověstem,“ vysvětluje mi, pochopím, že středověk tu pamatuje jen sám dům. proč to všechno dělá. Exponáty nedávno zbastlila parta šikovných truhlářů Na úvod tu stojí tablo s nejdůležia kovářů podle historických nákresů. Takže tu máme tějšími daty historie Prahy v  češtině pranýř – dvě prkna s dírami pro hlavu a ruce, sekyru, a  angličtině. Následuje monstrózní dřevěný kůl s ostrým hrotem a nad ním ilustraci, jak kniha, otevřená na stránce nastiňující se na něj správně napíchnout, olezlý bič a křeslo pro- možné teorie o  původu názvu hlavšpikované hřeby. ního města. Od Libuše a jejích haluPokud jde o obrázky, jsou to reprodukce a často cinací až k „vysvětlení, že v Praze leží i fotokopie reprodukcí v rámečcích z IKEA. Většinou práh do jiných světů. Jedno z takových neuvádějí autora, rok ani místo vzniku. Obdobně míst je přímo na  Pražském hradě, vágní jsou i čtyřjazyčné popisky. Např. „Tento nástroj energetický střed Evropy pak má ležet byl nedávno objeven v jedné turistické lokalitě.“ Toť na  Karlově mostě. Původ tajemné vše. Nebo „Alsaská bota pravděpodobně pochází energie, která je v  Praze přítomna, z Francie, jak usuzujeme z názvu.“ Mám pocit, že si pramení z věčného napětí mezi dvěma ze mě italský majitel bizária utahuje. Postupně jsem si víc a víc jistá, že autorem textů je překladač google. Jen místy se digitální autor rozjede a doplní informace vlastní myšlenkou. O dvě patra výš se ocitám u dalšího pranýře a na cedulce stojí: „…pranýř, jehož zmizení nás v dnešní době přivádí na myšlenku, zda s pranýřem nezmizela i veřejná


Dobový erotický obrázek

který je vybaven, jako kdyby se tu měla každým okamžikem začít natáčet Saxana, mi sděluje například, že Kateřina z Hradce porodila Shakespearovo dítě, a to se jmenovalo Kelley. Jenže ten byl chudák neplodný. Shakespeare dostal námět na Sen noci svatojánské právě od  Kelleyho a  jejich společný Když to všechno vypijete, kámoš John Dee mluvil s anděly. A alchymisté sice budete mít okno nenašli recept na výrobu zlata, ale vynalezli pivo, slivovici a skleník. Figuríny tří zmíněných mužů spolu protilehlými světy.“ Po  troše esoteriky přicházejí s Rudolfem II. slepě koukají, co já na to. A já se ptám, na řadu exponáty. Tedy, exponáty. Ze zdí tu vystupují odkud to slečna ví. Prý na to snad sádrové postavy znázorňující jednotlivá praž- se oběsil bezbožný muž a každý do něj zabitý svým bádáním přišel Ameriská strašidla a dochází i na hmotné doklady. Leží tu hřeb mučí jeho duši. Zatlučte si také svůj hře- čan Vincent Bridges, co bydlí staré koště, děravý hrnec, zaprášená brokátová šper- bík…“ To musí být oblíbená atrakce. Přicházím tady v  domě. Ano, muzeum kovnice, pár ošoupaných jezdeckých holínek, zreza- k nástěnce věnované svatému Václavovi. Pří- alchymistů, co jiného čekám. vělé řetězy a další veteš. Každý předmět je naštěstí tomnost světce v  tomto obludáriu mi přijde Na  závěr prohlídky se ještě vybaven cedulkou, kde se dozvíte, která zavražděná trochu ujetá, ale což. Nástěnkář listy papírů dovídám: „My tvrdíme, nebo herečka, víla, vodník, jeptiška, kostlivec či bezhlavý vlastnoručně opálil nad svíčkou a doplnil foto- spíš nám řekli, abychom říkali, rytíř býval jeho majitelem. Další žert. Ale o poznání grafií Václava tak, jako ho známe z Václaváku. že nohu Kelleymu amputovali povedenější. Na  přiložené mapě si najdete místa Se smíšenými pocity sestupuji do  sklepení. po pádu z křivoklátské věže, výskytu strašidel a už víte, kam v noci nechodit. U dře- Tady v šeru a za strašidelného kvílení z repro- když odtamtud utíkal. Ale mně věného kříže plného hřebíků stojí: „Kříž, na kterém beden pokračuje přehlídka vcelku slušné práce se to moc nezdá…“ Zato mně scénografů. Jsme zase na pouti. A pak už venku. se to zdá snad celé. Dole se nakonec dočtu, že energeSHAKESPEARŮV NEPLODNÝ PRAŽSKÝ SYN tický střed Evropy je tentokrát Strašidáriu se asi daří, protože pan Zvolský si k němu pořína Kampě. Asi ani pan Zvolský dil další podnik, a sice Muzeum alchymistů na nedalekém v tom nemá úplně jasno. Ale Jánském vršku. „Tam se vám bude líbit,“ ujišťuje mě. Když slečna pokladní měla pravdu. ve dvoře domu U Osla v kolébce otevírám dveře s nápisem Hezký to je. Muzeum, slyším, jak slečna v pokladně odpovídá na otázku týkající se alchymistické dílny magistra Kelleyho v přilehlé věži: „Originál to není, ale je to tam hezký.“ Aha. Svítá mi. Tady je to o esoterice úplně celé. Do věže vede šedesát schodů a nahoře nevím, jestli lapám po dechu kvůli plícím, nebo kvůli šokujícím informacím od  slečny průvodkyně. V  prostoru,

<

ČiliChili | 10 | 2012 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

53


SPORÁK

Rostou? Rostou. A kdo hledá, najde. Takže až vám už houby sušené, houby dušené, kyselé i zadělávané či s vejci míchané polezou i ušima, udělejte si houbové karbanátky. Jsou bezvadné jako předkrm nebo lehký oběd. Nebo pro vegoše.

PRO ČILICHILI VAŘÍ MÁMA IVA Z PENZIONU V POLÍCH www.penzionvpolich.cz CO POTěEBUJETE Ýerstvé houby (tak pĶl kila)

4 šalotky máslo olivový olej sĶl drcený kmín utĜený Ýesnek 3 vajíÝka dçtskou krupiÝku strouhanku trojobal (mouka, vajíÝko, strouhanka) olej na smažení

54

Houbanátky Text: Martin Groman Foto: Michael Kratochvíl


Šalotka vás ošálí

1. MISTR ŠALOTKA

Sice dçláme karbanátky zËhub, ale nejdĜív si kapík poplkáme oËšalotce. Podle té se totiž pozná, jestli sËvaĜením zaÝínáte, nebo jste už sporákem ošlehaný matador. MistĜi dávají pĜed normální cibulí pĜednost šalotce. Hlavnç doËomáÝek, majonéz, pĜedkrmĶ aËvĶbec menších aËvymazlených jídel. Je totiž skvçlá. ChuĨovç iËnaËpráci. Takže si 4 tyhle malé krásky pçknç nakrájejte nadrobno aËtradá sËnimi naËžhavou pánev se lžící olivového oleje aËlžící másla.

2. HOUBELES

Jakmile cibule zesklovatí (aËuËdrobné aËkĜehké šalotky je to hned, proto ji kuchaĜi tak milují), pĜidejte nakrájené houby, sĶl, drcený kmín aËšpetku utĜeného Ýesneku. Všechno to duste, dokud nejsou houby mçkké. Taky to bude hned, uvidíte. Pak všechno nechejte vystydnout.

Houby musí vonět

3. SMAŽKY

DoËstudené smçsi pĜidejte tak 3ËvajíÝka, lžíci dçtské krupiÝky aËdvç lžíce strouhanky. Jestli bude smçs Ĝídká aËnepĶjdou zËní dçlat karboše, pĜidejte strouhanku. Kdyby to bylo naopak moc hustý, pĜidejte vejce. Umíchejte to vËprima hmotu, vytvarujte houbanátky aËklasicky je osmažte vËtrojobalu. KËtomu vaĜený brambor, posypat pažitkou, trocha tatarky aËtradááá. =

<

TIP:

Místo vajíÝek mĶžete dát jenom žloutky, aby smçs byla hutnçjší. Akorát bacha, tçch žloutkĶ musíte úmçrnç pĜidat, aby nahradily celá tĜi vejce.

A teď karbonizujte

ČiliChili | 10 | 2012 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

55


REMIX

Doporučujeme, co jsme sami prubli a dostalo nás do kolen. Anebo čemu věříme, že se povede a dostane do kolen vás. Kašleme na novinky z posledního týdne, tohle prostě bude stát za to pořád. Text: Michal Pařízek, Magdalena Schlindenbuchová Foto: Profimedia, archiv

56


ZE ZDI NA NÁS TEMNĚ ZÍRÁ

AFÉRA JMÉNEM PLEASE THE TREES Please The Trees na  české scéně vždy trochu vybočovali, a  to nejenom svou snahou neřešit místní dění a prosadit se ve světě. Kapela se i za cenu častých personálních změn snaží pořád posouvat dál. Nové album A Forest Affair je toho důkazem. Kolekce natočená v Kalifornii se jednoznačně vymyká českému průměru. Lesní aféra zastihuje skupinu někde na  pomezí vypjatých alternativně-rockových momentů a odlehčených country pozic. Please The Trees zasahují s lehkostí a grácií, skupina skvěle pracuje s tichem i hlukovými výbuchy. A přitom jde pořád hlavně o písničky, jasně a zřetelně. A Forest Affair vychází 10. října, ve stejný den ji skupina pokřtí na koncertě v Malostranské besedě v Praze. www.pleasethetrees.com

ČiliChili | 10 | 2012 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

V roce 2009 vzniklo okolo Francouzského institutu v Praze několik streetartových počinů od francouzského umělce C215, které vytvořil bokem, když se podílel na projektu Street Art Štěpánská. Přestože už tam ta díla pár let jsou, mnoho lidí o nich stále neví. C215, pravým jménem Christian Guémy, používá šablony, přes které sprejuje barvu, a vznikne tak parádní ojedinělý výtvor. Inspirací pro jeho portréty jsou většinou zajímaví staří lidé, vousáči, bezdomovci, prostě ti, kteří jsou přehlíženi společností a vyzařuje z nich touha po svobodě. Tenhle Banksy žabožroutů tvořil ve spoustě měst po světě a také už stihl zaškolit svou dceru, takže jeho fígly určitě nezaniknou.

CHŇAPNE VÁS A NEPUSTÍ Roztomilých slaďoučkých filmů je samozřejmě spousta, ale co opravdu stojí za gurmánovu pozornost, jsou černé komedie. A kde jinde je hledat, než za Kanálem. Snímek Chňapáci není radno brát na lehkou váhu, krasotinkám zakryjte oči. Začátek je pekelně lekavý a vzhledem k tomu, že v popisu filmu píšou, že jde o komedii, budete lehce překvapeni. Kde je sranda? Nemějte strach, po nějaké půlhodince pronese hlavní koumák (Richard Coyle) klíčovou větu „Mám nápad. Zašijem se v hospodě“ a máte jasno. Pak už to jede jako po másle; nemáte šanci zastavit salvy chechtotu, které z vás samovolně vycházejí. Jon Wright dodal filmu správnou dávku peprného irského humoru, na který nemůžete nevzpomínat.

57


REMIX ISTANBUL, MÁ LÁSKA Tureckého spisovatele Orhana Pamuka už dlouhá léta zbožňují čtenáři i kritika. Většina jeho děl naštěstí vychází i česky, a tak se u nás nedávno ve výtečném překladu Petra Kučery objevil i  jeho zásadní román Černá kniha. Díky dvěma rovinám příběhu se čtenář ocitá v těžko uvěřitelném světě narážek, paradoxů, nápověd a  náznaků, který navenek cudná a uvnitř prudce vroucí turecká společnost dokonale ovládá. Každé slovo je důležité, na každou situaci je třeba dávat pozor, každá věta je zásadní. Od čtenáře se vyžaduje vlastní aktivita, kaskádě příběhů a jinotajů snadno podlehne a časem si začne pomalu, ale jistě vytvářet svoje vlastní. Konec příběhu vlastně není tak důležitý jako otevření čtenářovy vlastní imaginace, po přečtení knihy můžete v příběhu pokračovat vlastně sami. Černá kniha je navíc možná ta nejlepší pozvánka k cestě do Istanbulu, Orhan Pamuk knihu napsal během pobytu v New Yorku a je naprosto zřejmé, jak mu jeho rodiště tehdy chybělo. Vynikající. www.argo.cz

V BRITÁNII A MIMO Galerie Rudolfinum připravila na podzim reprezentativní přehlídku současné britské malby. Expozice se jmenuje Beyond Reality – British Painting Today (Mimo realitu – dnešní britská malba) a jde většinou o prověřené umělce a díla, která vznikla v posledních deseti letech. Výstava je koncipovaná přímo pro prostor galerie v úzké spolupráci se samotnými umělci. Hvězdy typu Damiena Hirsta si hrají s realitou a jejími úrovněmi a kromě nezpochybnitelné kvality jde také o slušnou zábavu. Už z názvu výstavy vyplývá, že hlavním programem skoro všech zúčastněných je dostat se mimo realitu. Realita je zábavná věc, pojďme se ale podívat, co by se stalo, kdybychom si ji trochu upravili, zkombinovali nebo zkreslili. Pochopitelně nechybí pro Británii typický suchý humor a jakési sebeznevažování, ze kterého si na britských ostrovech udělali už dávno oblíbený sport. Výstava potrvá do konce roku 2012. www.galerierudolfinum.cz

58

ČiliChili | 10 | 2012 cilichili.cz | facebook.com/cilichili


FENOMÉN

t Tex

y žk ý no lik l po ve pů ílé , že ro y b i si ko . ód al t s lo m izn ka ad lech do . Př nase ž op čís u l la e h ed op za a n ýc řiv le p oká st, čern d álo v á p Krá er ům ud ase kt ní tí, čet říjm stná tví z p s a los li ú dá eš ým ešť lov u u e s ick a n krá ko ů, s om ala t se, n t gic rst iv s o tra z p astr se te, d k ě ed be a př ice vým ů. P , sv s lo nů av h ýd uk ory lu , by d rt ér ů d ní Pá ern navz olar hle c a č jkl y d tru edia a M liard dné o: Profim i m oma bec Fot hr : Jiří Holu

ČiliChili | 10 | 2012 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

60


podobizně slušných 10 milionů ročně. Když máte v rukou bezpečně zvěčnělou popikonu, máte zkrátka vyhráno. Nemusíte se starat o její výstřelky a skandály, utěšovat ji, když se nervově zhroutí, a jen počítáte, jak se vám sypou tantiémy. Snad jediná nevýhoda je, že svého koně nemůžete vypustit jednou za čas na turné. ZOMBIE NA PÓDIU Tedy nemůžete – to platilo do dubna letošního roku. Vše se změnilo na megafestivalu Coachella, kde během vystoupení superhvězd devadesátkového hiphopu na půl minuty zhasla všechna světla a před zraky užaslého publika se vyloupnul šest let mrtvý Tupac Shakur. Pořadatelé se s vysvětlením celého zázraku vytasili až dlouho poté, co dozněly výkřiky „já věděl, že Tupac žije“. Shakura samozřejmě nevytáhli z mrazáku. Vystoupení obstaral „hologram“ vytvořený v dílnách hollywoodských speciálních efektářů Digital Domain (v práci měli načka Michael Jackson dnes vydělává třeba mládnoucího Brada Pitta v Případu Benjamina jako snad nikdy předtím. Vycházejí Buttona nebo zázračně omládnutého Jeffa Bridgese desky, prodávají se licence, a dokonce v Tron Legacy). O jejich služby už projevili zájem se plánuje otevření stálé rezidentní další bossové šoubyznysu a MTV dokonce vypustilo show Michaela Jacksona v Las Vegas. nepotvrzenou zprávu, že finalisté X Factoru 2013 Majkl v tomhle není vůbec výjimkou. Existuje by měli zpívat duety s holografickým Elvisem, spousta umělců, kteří se začali svým blízkým vypláMichaelem Jacksonem a Amy Winehouse. Nakocet až v okamžiku, kdy zaklepali na nebeskou bránu. nec, co by ne. Vzkříšení Tupaca prý stálo nějakých Když si prohlédnete žebříček nejlépe vyděláva400 000 dolarů, což třeba v perspektivě nákladů jících mrtvých celebrit, který každoročně vydává na světové turné (o kterém se velmi hlasitě šeptá) časopis Forbes, pravděpodobně vás napadne, že není žádná vysoká částka. Za převážení živé hvězdy čistě z byznys hlediska je lepší celebrita mrtvá než by promotéři zaplatili daleko víc a ke všemu by ji živá. Třeba takový Elvis po sobě nechal 5 milionů nemohli v případě potřeby vypnout. – dnes každoročně vydělává víc než Celkový obrat byznysu z mrtvých desetkrát tolik. Dokonce i úplně celebrit čítá jen v USA kolem nešoubyznysový Albert Einstein FINANČNĚ 2,25 miliard dolarů ročně. (respektive jeruzalémská Hebrew NEJPILNĚJŠÍ Do této částky přitom nejsou University, které odkázal své dědictví) DESÍTKA započítány příjmy z reklam. vydělává na slavné rozprostovlasatělé SLAVNÝCH Tupacův hologram se sice ještě na turné neobjevil, ale zato má Michael Jackson 170 milionĶ roÝnç svůj vlastní Twitter s 27 000 následovníky. Ve světě mrtvých Elvis Presley 55 milionĶ celebrit je ale pořád malé pivo. Marilyn Monroe 27 milionĶ Pokud by chtěl být Tupac-Hologram lepší aspoň než Elvis Charles Schulz 25 milionĶ (73 000 následovníků), musel by John Lennon 12 milionĶ se spojit s Tupacem samotným, který jich nasbíral 146 000. ZdaLiz Taylorová 12 milionĶ leka by ovšem neměl na Boba Albert Einstein 10 milionĶ Marleyho (309 000) nebo Amy Winehouse (610 000). Největší Theo Geisel 9 milionĶ mrtvý šampion Twitteru je pak Jimi Hendrix 7 milionĶ samozřejmě Michael Jackson (818 000).

Z  

Stieg Larsson 7 milionĶ

ČiliChili | 10 | 2012 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

61


FENOMÉN

Bob Hulič

62

PO BOKU BLONDÝNY Zajímavé posmrtné osudy má majetek celebrit, které zemřely bezdětné. Třeba Marilyn Monroe pověřila svého učitele herectví Lee Strasberga, aby její pozůstalost rozdal jejím přátelům a kolegům. Namísto toho skončily artefakty ve skladu a v roce 1999 je za 13 milionů prodala Strasbergova manželka. Ta potom úspěšně vysoudila i  práva na  Marilynu podobu a jméno, která ročně vynáší 25 milionů dolarů a která letos koupila kanadská reklamka Authentic Brands Group za blíže nespecifikovaný balík. Marilyn Monroe ovšem nevydělává jen svým dědicům. Třeba paní Elsie Poncherová neváhala exhumovat pozůstatky svého manžela a rodinnou kryptu sousedící s místem hereččina posledního odpočinku vydražit na eBayi za 4,6 milionů dolarů. Výherce – neznámý japonský gentleman – ovšem od koupě nakonec ustoupil. Na rozdíl od zakladatele Playboye Hugha Hefnera, který v roce 1992 koupil kryptu po Marilynině levém boku a bude tedy vedle krásné blondýny ležet i po své smrti.

RASTAMAGLAJZ Ne vždycky je dědictví po skvělém hudebníkovi výhra. Učebnicovým příkladem může být dredatý apoštol reggae Bob Marley. Rastafariánská víra mu údajně nedovolovala přiznat vlastní smrtelnost a tedy ani sepsat závěť. Přibližně třicetimilionová pozůstalost měla proto být rozdělena podle jamajského práva, které přisuzuje naprostou většinu dědictví dětem. Jelikož jich Bob stačil zplodit 14 legitimních a nespočet levobočných, zbyla na  jeho ženu Ritu Marley pouhá desetina majetku, což se jí samozřejmě nelíbilo. Zapletla se kvůli tomu do dlouhých soudních pří plných antedatovaných dokumentů a  falšovaných podpisů a nakonec byla ráda, že vyvázla jen s pokutou a právy na manželovu podobu a jméno Marley. Tím to ale celé neskončilo. Zatímco se Rita a děti hádaly o dědictví, vstoupil do hry Bobův bratr Richard Booker, pod bratrovým jménem rozjel několikero byznysů a začal pořádat hudební festival. Kosa padla na kámen, když založil firmu na  výrobu rybích PŮL MEGA NESTAČÍ pochoutek pod jménem U soudů skončily i děti soulové legendy Raye CharMama Marley. Tím samo- lese. Ten si dal těsně před svou smrtí svolat všech zřejmě nakrknul hlavně tu svých dvanáct potomků (tedy kromě dvou synů, kteří opravdovou mámu Marley, zrovna byli v base) a oznámil jim, že každý z nich která ho zažalovala a zaká- dědí půl milionu dolarů. Všechny ostatní peníze, zala mu pořádat i festival... autorská práva a výnosy z písní i filmů Ray odkázal na kterém ovšem tradičně dobročinné nadaci Ray Charles Foundation, která vystupují minimálně tři její podporuje nevidomé a neslyšící děti. To bylo v roce vlastní děti. 2004. Letos v dubnu ovšem některým dětem zřejmě došly peníze. Navzdory tatínkovu poslednímu přání začaly nárokovat práva na nejstarší (a nejslavnější) Charlesovy hity a  odůvodňují to tím, že autorská práva patřila vydavatelství Atlantic a poslední vůle se na ně tedy nevztahuje. Celá záležitost je teď u soudu.

ČiliChili | 10 | 2012 cilichili.cz | facebook.com/cilichili


Z122926_Zivot90_Nasili na seniorech_I_190x245mm.indd 1

31.8.12 18:35


ZAŘÍZNUTO

Dementní

ochlastov jižních krajin

Když jsem šel z kina, měli slzy v očích i někteří muži. Režisérovi filmu Divoká stvoření jižních krajin nelze upřít, že jeho snímek je opravdu dojemný. A přes samé slzy nevidíme, že jde o ideologickou slátaninu, která ukazuje, že ten jediný správný život prožívají vymatlanci na okraji společnosti. Text: Jaromír Trpký Foto: Kino Aero

64


Připadá nám nesmyslné promarnit svůj život v bažině a dělat ze svých dětí losery. 

K  

 dybychom debut Benha Zeitlina posuzovali z čistě filmařského hlediska, asi by bylo na místě mluvit o mimořádném talentu či dokonce géniovi. V tom filmu prostě všechno funguje: hudba je výborná, herecké výkony (a to patří většina zúčastněných mezi neherce) skvělé a tak dále. Směšně snad působí jen mytická zvířata – vietnamská prasátka s kly, symbolizující všeničící sílu přírody, bychom čekali spíš v loutkovém filmu Břetislava Pojara. PRŠÍ, PRŠÍ Hlavní hrdinkou filmu je zhruba šestiletá Hushpuppy, malá černoška, která se svým otcem žije v komunitě vypitých trosek kdesi na pobřeží Jižní Louisiany. Vyrůstá tu jako dříví v lese, tatínek ji učí leda to, že jídlu se říká žrádlo a že nejlepší je jíst pořád dokola kuře. Jednou jí otec zmizí, ale zase se objeví v nemocničním oblečení, zjevně utekl ze špitálu, protože nemoci se nejlépe léčí kořínky a kořalkou. Pak začne pršet, otec se jako obvykle opije a střílí do nebe, protože se bouřky nebojí, i když je to hurikán Katrina. Když je krajina celá pod vodou, Hushpuppy s otcem najdou zbytek přeživších ubožáků a snaží se žít dál jako předtím, tedy pít a trhat kraby rukama, protože když použijete nůž, tak nejste správné zvíře, a tudíž nestojíte na straně těch opravdových hodnot. Naopak – když se civilizace snaží chránit před záplavami hrází, je třeba vyhodit ji do povětří. A když se vás lidé „z druhé strany“ snaží evakuovat ze zničené a solí otrávené bažiny, musíte jim utéct, neboť čistota, lékařská péče a jídlo na talíři smrtelně ohrožují vaši osobní integritu.

a pak bude vše v pořádku. Něco podobného bychom čekali spíš od postarší vyznavačky hnutí New Age, ale přiznejme si, povrchní plácání je přijatelnější z úst malé holčičky než od padesátileté ženy jurodivého vzhledu. Pozitivní je, že každý divák rozumí, co se chce říci, takže se tak nějak bez námahy stane rovněž filozofem. Instantní moudrost v téhle podobě je mnohem užitečnější než nějaký Kant, protože i úplný tupoň si může říct k jakémukoliv tématu své a nevypadá jako blb. A protože film je takhle myšlenkově jednoduchý, jsou filmoví kritici nadšení a hned dávají hraběcí rady třeba takovému Tedu Malickovi, režisérovi slavné Tenké červené linie a loňského filozofického opusu Strom života. Kdyby Malick točil jako Zeitlin a nebyl tak komplikovaný, bylo by to úžasné, mohli jste číst po premiéře filmu na festivalu v Karlových Varech. Hm. Kdyby režiséři s opravdu hlubokým vhledem do života, jako je právě Malick, točili filmy jako Zeitlin, učili by se budoucí filozofové na vysokých školách o knihách Paula Coelha. VEN Z BAŽINY My na druhé straně hráze – tam, kde se ryby jedí z igelitu, jak nám říká Hushpuppy – nejsme schopni žít v souladu se sebou a okolím. Asi proto, že nám připadá nesmyslné promarnit svůj život v bažině a dělat ze svých dětí losery. Ale když dostaneme depresi, že náš úděl není to pravé ořechové, můžeme se v multikině za 160 korun vždycky dojmout nad uhozeným příběhem o malé holčičce, která ví všechno líp než my.

<

FILOZOFIE Z PYTLÍKU Hushpuppy pořád filozofuje o tom, že svět je z různých součástí, které do sebe musí zapadnout, ČiliChili | 10 | 2012 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

65


66

Zadáno pro Vodafone

Tady je Vodafonovo Zprávy z Vodafonu

67

Vodafone experti Férové tarify

68

70

Studentská nabídka Vodafone menu

72 73

Mobilní web, aplikace a e-knihy Pęipojení s Vodafonem Pęedplacené karty

76

80 82

S Vodafonem v zahraniÍí Volací jistina

83

Všechno o telefonech

84

Vymyšleno pro ūrmy

94

Nabídky mÛsíce

96

74


Zadáno pro Vodafone

67

Více informací najdete na: www.vodafone.cz/seniorinspect

Senior Inspect – bezpeÍí pro vaši babiÍku Senior Inspect je systém, který pomįže starším Ílenįm vaší rodiny a vám dá vÛdÛt, když se s babiÍkou nebo dÛdou nÛco stane. Systém dává seniorįm šanci žít v domácím prostęedí a pęitom mít pomoc rodiny na dosah. Díky nevelké komunikaÍní jednotce mįže starší ÍlovÛk kdykoliv pęivolat záchranu zmáÍknutím tlaÍítka SOS. Pęístroj navíc monitoruje pohyb uživatele a pęi nenadálé situaci automaticky spustí alarm.

Celé tajemství se skrývá v malé krabiÍce, kterou si každý dá snadno do kapsy nebo na krk. Zaęízení je funkÍnÛ obdobou mobilu s jedním nouzovým tlaÍítkem, ale s ęadou chytrých Íidel uvnitę. Dokáže rozpoznat krizovou situaci, i když babiÍka nebo dÛdeÍek tlaÍítko nestiskne. Pęístroj zaregistruje delší nehybnost nebo nestandardní stav (tęeba pád), a to dokonce i když uživatel nemá krabiÍku u sebe. Pak vyšle signál na nonstop asistenÍní linku, která si hlasem ovÛęí stav seniora a vylouÍí planý poplach. Hned uvÛdomí rodinu nebo záchrannou službu. Jak ęíká Marie Hrdinová z Prahy, která dostala krabiÍku od dcery: „Nikdy mÛ nenapadlo, kolik vÛcí jsem se bála dÛlat. KrabiÍka je mįj hlídací pes a vÛci, které už jsem radÛji nedÛlala, najednou zase jdou.“ Službu dnes využívá asi 700 uživatelį, z toho 84 % žen. Vyvinula ji a zajišĥuje firma CleverTech za finanÍního pęispÛní Nadace Vodafone. Vodafone jako mobilní operátor pomohl uvést systém do komerÍního provozu, ve kterém službu poęídíte za 550 KÍ mÛsíÍnÛ. Systém používá už ęada partnerį, tęeba neziskovka Život90, mÛstská policie Brno a úspÛchy slaví i u partnerį ve Švédsku.

Co všechno vám Senior Inspect nabízí: BezpeÏí pro seniora a maximální jistotu pro rodinu. Nepěetržitou asistenci a pomoc v krizové situaci (24 hodin dennÝ, 7 dní v týdnu). Lokalizaci po celé ÎR, doma i v pěírodÝ. Detekce polohy umožĊuje vyslat pomoc v pěípadÝ potěeby na konkrétní místo. Automatickou detekci krizových stavı. Pěístroj snímá ěadu ukazatelı a vyhodnocuje nestandardní situace vÏetnÝ nefunkÏnosti zaěízení.


68

Vodafone experti

Více informací naleznete na www.vodafone.cz/experti

Jsme experti na to, co vás pálí Naši borci ze super obchodu v Ústí nad Labem vám pęedstaví to nejlepší z nabídky Vodafonu.

Íerpání minut z tarifu i pro volání do zahraniÎí. ÚÎtování po vteĚinách. S námi už nemusíte platit za Îas, který doopravdy neprovoláte.

Za volání do ciziny vám nepĚidáváme další minuty. ProstÜ Îerpáte ty své z tarifu.

Neomezené SMS. Není super SMSkovat úplnÜ bez hranic?


Vodafone experti

Super zvýhodnÜné telefony k férovým tarifİm. Vodafone Smart II Samsung GALAXY Ace Huawei Ascend G300

PĚenos kontaktİ do nového telefonu. Pomİžeme vám spolehlivÜ pĚevést kontakty, fotky nebo SMSky ze starého telefonu do nového.

69

On-line rezervace Vodafone experta.

Nastavení nového zaĚízení. Telefon, tablet nebo notebook pĚipravíme tak, abyste s nimi mohli ihned pracovat. VytvoĚíme vám úÎet pro Android nebo Apple, nastavíme e-mail a pomİžeme s aplikacemi.

Pokud nenaleznete odpovÜÐ v Centru péÎe nebo potĚebujete pomoci s nastavením svého zaĚízení, zarezervujte si na www.vodafone.cz/experti Vodafone experta v nejbližší prodejnÜ.


70

Férové tarify

Více informací ke všem nabídkám naleznete na www.vodafone.cz nebo volejte zdarma 800 777 777

ÚÍtování po vteęinách

Férové tarify

Víte, že 97 % hovorı v Îeské republice se úÏtuje dráž, protože se jejich Ïas poÏítá na minuty a ne na vteěiny? S Vodafonem to neplatí. NepoÏítáme po minutách, ale po vteěinách. A to od zaÏátku. Takže když váš hovor trvá 45 vteěin, odeÏteme vám 45 vteěin, a ne celou minutu.

Máme pro vás nejférovÛjší tarify na trhu. Chcete vÛdÛt, jak to mįžeme tvrdit? MrknÛte na hlavní výhody.

Neomezené SMS

Ìerpání minut z tarifu i pro volání do zahraniÍí

ÚÍtování po vteęinách

Fér tarif 599

Fér tarif 999

Fér tarif 1499

neomezené SMS

neomezené SMS

neomezené SMS

6000

vteĚin volání

další cca 0,08 KÎ/vteĚinu

300 MB

100 minut

18 000

vteĚin volání

další cca 0,08 KÎ/vteĚinu

600 MB

300 minut

36 000

vteĚin volání

další cca 0,08 KÎ/vteĚinu

1,2 GB

PĚipojení pro mobil super

PĚipojení pro mobil premium

PĚipojení pro mobil premium+

1249 KÏ

1715 KÏ

2349 KÏ

599 KÏ

999 KÏ

1499 KÏ

600 minut


Férové tarify

71

Neomezené SMS Ìerpání minut z tarifu i pro volání do zahraniÍí

SMSky do všech sítí mıžete s Férovými tarify (kromÝ toho nejnižšího) posílat bez omezení. ProstÝ kolik chcete. Těeba tisíc dennÝ. Nebo víc.

Za volání do ciziny vám nepěiÏítáme žádné další minuty. ProstÝ používáte ty, které máte v paušálu.

Sleva 25 % pro studenty Studenti od nás dostanou Férové tarify ještÝ o Ïtvrtinu výhodnÝjší. Mládí se musí podporovat.

Máte IÍO?

Fér tarif 399

neomezené SMS

v síti Vodafone ostatní 1,50 KÎ/SMS

3000

50

minut

vteĚin volání

Fér tarif 799

neomezené SMS

Neomezený tarif 3299

MrknÜte na Business Fér tarify na strany 94, 96–97.

neomezené SMS

oo

200

12 000

minut

vteĚin volání

minut

neomezené volání

další cca 0,08 KÎ/vteĚinu

další cca 0,08 KÎ/vteĚinu

150 MB

300 MB

1,2 GB

PĚipojení pro mobil super

PĚipojení pro mobil premium+

677 KÏ

1499 KÏ

4149 KÏ

399 KÏ

799 KÏ

3299 KÏ

PĚipojení pro mobil standard

Tak od nás dostanete VPN zdarma a ještÜ lepší podmínky pro volání.


72

Studentská nabídka

Více informací najdete na www.vodafone.cz/student

Férové tarify pro studenty

Studenti u nás mají pré. ProÎ? Sleva platí pro všechny Férové tarify.

Pro studenty jsou Férové tarify ještÛ výhodnÛjší. Na všechny varianty jsme pęipravili slevu 25 %. StaÍí být student ve vÛku 15–26 let a mít potvrzení o studiu. Neomezené SMS

Ìerpání minut z tarifu i pro volání do zahraniÍí

ÚÍtování po vteęinách

Fér tarif 599

Fér tarif 399 Po slevÝ

Po slevÝ

449 KÏ neomezené SMS

6000

vteĚin volání

další cca 0,08 KÎ/vteĚinu

300 MB

MrknÜte na strany 70–71. Volání i SMSky do všech sítí za stejnou skvÜlou cenu.

neomezené SMS

299 KÏ

v síti Vodafone ostatní 1,50 KÎ/SMS

100 minut

3000

vteĚin volání

další cca 0,08 KÎ/vteĚinu

150 MB

PĚipojení pro mobil super

PĚipojení pro mobil standard

1249 KÏ

677 KÏ

599 KÏ

399 KÏ

50

minut


Vodafone menu

73

Více informací naleznete na www.vodafonepark.cz

Vodafone menu ProÍ se pęihlásit do Vodafone menu? Pokud voláte s námi, tak se prostÝ budete mít doběe. Pro každého máme exkluzivní slevy od svÝtových znaÏek, které jinde nenajdete. SMS kupón se slevou mıžete mít pěímo v mobilu – na jedno kliknutí. Mıžeme vám nabídnout slevy na produkty nebo služby, napěíklad od tÝchto partnerı: Nikon, Garmin, Ticketstream, Národní divadlo, Study.cz, Merell, Diadora, Teva, Pizza Coloseum, Litex a mnoha dalších. Máte to absolutnÝ zadarmo. Když budete chtít, budeme vás o nových slevách informovat – ale jen o tÝch, které vás zajímají.

Sleva 30 % na pojištÛní S Vodafone menu máte u Slavie exkluzivní slevu 30 % na pojištÝní domácnosti, cestovní EuropojištÝní a cestovní pojištÝní SvÝt. Další informace najdete na www.slavia-pojistovna.cz, kde si mıžete pojištÝní sjednat online . Pěi objednávce zadejte slevový kód, který dostanete z Vodafone menu. Nabídka platí jen do 31. 10. 2012.

Tady všude a ještÝ u spousty dalších Ůrem dostanete super slevy:

Speciální nabídka pro Íleny Vodafone menu se slevou 50 % Díky Vodafone menu máte 50% slevu na dva produkty Fithall. Zaprvé na edici 3 Fithall cviÏebních DVD a zadruhé na šestimÝsíÏní jídelníÏek ušitý na míru. KliknÝte na www.Ůthall.cz a vložte promo kód, který dostanete SMSkou z Vodafone menu. Objeví se vám zvýhodnÝná nabídka a dál nakoupíte bÝžnÝ jako v ostatních e-shopech. Nabídka platí jen do 31. 10. 2012.

Jak se pĚihlásit do Vodafone menu? Vodafone menu najdete na www.menu.vodafone.cz. Po pĚihlášení mrknÜte na záložku „Moje výhody“.

K registraci a pĚihlášení potĚebujete jen mobilní telefon.

Po registraci vám budou chodit zdarma SMSky o slevách podle vašeho gusta.


74

Mobilní web, aplikace a e-knihy

Hromadu dalších skvÝlých aplikací do svého chytrého telefonu najdete ve Vodafone galerii. StáhnÝte si ji na tam.je/glr

Ìasopisy k listování... Vypucujte si brejle, na ęíjen pro vás máme poęádnou porci Ítení. StaÍí vám aplikace Floowie a budete mít Íasákį víc než v traūce.

Floowie m má Îtiva na rozdávání ÍASÁKY I NOVINY ZADARMO Když se Ìeši a Slováci dají dohromady, je to vÛtšinou síla. Takže není divu, že aplikace Floowie, za kterou stojí Íeskoslovenský tým, má našlápnuto stát se nejvÛtší zdejší knihovnou Íasákį a novin, kterou mįžete mít kdykoli po ruce. Na prvni pohled je to stejné jako v trafice – police plné rozmanitých titulį zdarma nebo za pár kaÍek. Rozdíl tu ale je! Trafiku máte vždy u sebe, nehledáte drobáky, protože platíte mobilem a hlavnÛ nemusíte s sebou tahat stohy potištÛných papírį – jednoduše vybíráte, kupujete a Ítete pęímo v poÍítaÍi, v mobilu nebo v tabletu. Pęidejte se k rodinÛ online Ítenáęį pęes mobilní aplikaci Floowie: Edice Vodafone nebo na www.floowie.com! U lidí dost bodují tituly jako E15, Hospodáęské noviny, Koktejl, Respekt, 100+1 zahraniÍních zajímavostí, Playboy a fįra dalších. Jak by taky ne, když tady najdete už na 8000 publikací. A každým dnem pęibývají další. UrÍitÛ si užijete jednoduché vyhledávání, kdy staÍí zadat slovo a Floowie vám ho najde ve všech svých magazínech. A když si ve Floowie svįj vybraný Íasák jednou koupíte, máte ho na vÛky. U nÛkterých Íasopisį si mįžete koupit rovnou online pęedplatné nebo si ho za zvýhodnÛnou cenu pronajmout. A co víc, zanedlouho ve Floowie najdete také Íasáky z rįzných koutį svÛta! Zkrátka, solidnÛ zásobená trafika rovnou u vás v mobilu. Nebo v tabletu. To už je na vás.

K Îemu je Vodafone galerie?

S Vodafone galerií nemusíte hledat mezi záplavou aplikací pro chytrý telefon. Ty „nej“ jsme vyzobali za vás.

DoporuÎíme vám ty nejlepší aplikace a hry pro iPhone, telefon s Androidem nebo Windows telefon.


Mobilní web, aplikace a e-knihy

Vodafone na ěíjen doporuÏuje

iOS

WAZE Navigace jako sociální komunita – varování pěed radary, rychlé dopravní info i super benzínky. IKEA KATALOG Promakané spojení papírového katalogu s vaším telefonem. Raz dva si navrhnete vlastní domov. PINTEREST Virtuální nástÝnka, kam pěipíchnete, co vás baví nebo zajímá. A hned víte, kdo v tom lítá s vámi.

75

… knížky ke studiu Jestli už nejste školou povinní, tak se vzdÛlávejte sami. Máme k tomu pro vás pÛkných pár e-knih od Grady. StaÍí stáhnout. Co všechno najdete v sekci E-knihy? Spousta odborné literatury, jazykové uÎebnice, dÜtské e-knihy... Co vám hlava pobere. Tak doplĉujte e-knihovnu ostošest. Pošlete SMSkou kód knížky na 90299 a ÎtÜte!

Nejen školou ale živ je ÎtenáĚ. Zalovte u nás i v bestsellerech od Viewegha, Nesvadbové, Larssona, Nesba, Irvinga a dalších.

Android BODOVÝ SYSTÉM MrknÝte, za jaké pěestupky za volantem pěijdete o body a o kolik.

DISK GOOGLE Zálohujte si fotky, dokumenty, videa a další soubory a s touhle aplikací k nim máte pěístup kdykoli a kdekoli. LOGO QUIZ Těi proužky, fajfka, Ïervená uvozovka, kosoÏtverec… poznáte znaÏky podle jejich log?

Windows Phone ÍSOB SMARTBANKING Prosté jako facka – první Ïeská bankovní aplikace pro klienty ÎSOB.

MOJE VÝPLATA SpoÏítejte si, kolik vám to hodí. Nechybí srážky a mzdové náklady zamÝstnavatele. SMS JÍZDENKA KliknÝte, jakou jízdenku zrovna potěebujete a o nic jiného se už nestarejte. Rovnou mıžete jet.

VŠECHNO JE JINAK Vladimír Pikora, Markéta Šichtaęová

TRÉNINK SLOVNÍ SEBEOBRANY Matthias Nöllke

NebuÏte jedním ze stáda, které vÛęí všemu! Ve spoleÍnosti roste napÛtí. Nepokoje se šíęí Evropou. Možná se blíží kolaps. Jak to skonÍí? Známí ekonomové Vladimír Pikora a Markéta Šichtaęová odpovídají zpįsobem srozumitelným každému laikovi. Boęí jeden mýtus za druhým, odmaskovávají nekompetentní politiky, odhalují, co nás Íeká. A nemine. Wooky cena: 229 KÍ SMS kód: VODAFONE LT2S8

NejprodávanÛjší e-kniha z nakladatelství Grada Najít vhodnou odpovÛÏ na hloupé narážky a umÛt zareagovat v trapných situacích, kdo by to nechtÛl. Když to umíte, nikdo vás jen tak neuvede do rozpakį. S touto e-knihou si mįžete pomocí 50 praktických cviÍení zlepšit své umÛní slovní sebeobrany. A kdyby to nefungovalo, zkuste box. Wooky cena: 144 KÍ SMS kód: VODAFONE YT2PH


76

Pęipojení s Vodafonem

Internet v mobilu

Více informací ke všem nabídkám naleznete na www.vodafone.cz/internet

Internet v mobilu Je jedno, jestli surfujete Ïasto, nebo chcete platit jen za dny, kdy se pěipojíte. Máme datové tarify, ze kterých si vybere každý. Už nemusíte ěešit, kde je nejbližší Wi-Fi. E-maily, sociální sítÝ, chat i oblíbené weby budete mít poěád u sebe. S aplikací Mıj Vodafone máte poěád pěehled, kolik jste prosurfovali.

Ceník Služba

Objem dat (FUP)

Cena

DodateÍný objem dat

Cena

25 MB/24 hodin

25 KÍ

60 MB/7 dní

49 KÍ

60 MB

39 KÍ

Pęipojení pro mobil standard

150 MB

177 KÍ

150 MB

100 KÍ

Pęipojení pro mobil super

300 MB

249 KÍ

300 MB

100 KÍ

Pęipojení pro mobil premium

600 MB

315 KÍ

600 MB

200 KÍ

Pęipojení pro mobil premium+

1,2 GB

449 KÍ

1,2 GB

200 KÍ

Tarify pro pęíležitostné a týdenní užívání Pęipojení na den Pęipojení na týden MÛsíÍní datové tarify

Jak získat nejvýhodnÜjší cenu za Internet v mobilu? PoĚiÐte si Férový tarif.

MrknÜte na strany 70–71.

Jak si poĚídit další data po vyÎerpání FUP? Budete-li nÝkdy potěebovat víc dat, než je FUP vašeho tarifu, snadno si je pěikoupíte. BuÑ si je mıžete poěídit rovnou v aplikaci Mıj Vodafone, nebo si staÏí v Internetové samoobsluze zapnout automatické navýšení objemu dat, takže se o navyšování nebudete muset starat. O každém navýšení vám samozěejmÝ dáme vÝdÝt SMSkou.


Pęipojení s Vodafonem

Internet v tabletu

77

Internet v tabletu Aħ chcete surfovat na iPadu, Samsung GALAXY Tab nebo jiném tabletu, s naším pěipojením ho využijete na plné pecky. Díky nové technologii mıžete surfovat rychlostí až 21,6 Mbps. Pro každého, kdo se s tabletem potěebuje pěipojit i mimo domov, aħ už v kavárnÝ, nebo těeba na nádraží. Snadno si dokoupíte objem dat podle toho, jak zrovna surfujete.

Ceník Služba

Objem dat (FUP)

Cena

ZvýhodnÛná cena

DodateÍný objem dat

Cena

500 MB

265 KÍ

199 KÍ

500 MB

200 KÍ

1 GB

398 KÍ

299 KÍ

1 GB

200 KÍ

MÛsíÍní datové tarify Pęipojení pro tablet super Pęipojení pro tablet premium

PĚipojení pro tablet mİžete mít Pokud si ho poĚídíte za lepší cenu.

s jakýmkoliv balíÎkem Férových tarifİ.

MrknÜte na strany 70–71.

Vodafone Smart Tab 10 OperaÏní systém Android 3.2 Displej v cm/" 25,6 cm/10,1" Uživatelská pamÝħ až 16 GB Fotoaparát 5Mpix Pohotovostní doba (hodiny) až 300

už od

5477 KÏ

Jak si poĚídit další data po vyÎerpání FUP? Budete-li nÝkdy potěebovat víc dat, než je FUP vašeho tarifu, snadno si je pěikoupíte. BuÑ si je mıžete poěídit rovnou v aplikaci Mıj Vodafone, nebo si staÏí v Internetové samoobsluze zapnout automatické navýšení objemu dat, takže se o navyšování nebudete muset starat. O každém navýšení vám samozěejmÝ dáme vÝdÝt SMSkou.


78

Pęipojení s Vodafonem

Internet v notebooku

Více informací ke všem nabídkám naleznete na www.vodafone.cz/internet

Internet v notebooku Chcete ještÜ lepší cenu?

Surfujte bez starostí ve vlaku, autÝ i jen tak na Ïerstvém vzduchu. StaÏí vám jen notebook a USB modem. Užijte si rychlé pěipojení až 21,6 Mbps a 73 % pokrytí populace sítí 3G. Aħ už potěebujete být online každý den nebo jen obÏas, pěipojení máme pro každého. S tarifem i pěedplacenou kartou. Snadno si dokoupíte objem dat podle toho, jak zrovna surfujete.

PoĚiÐte si Internet v notebooku s jakýmkoliv Férovým tarifem! Víc najdete na stranách 70–71.

Ceník Služba

Objem dat (FUP)

Cena

ZvýhodnÛná cena

DodateÍný objem dat

Cena

Datové tarify 500 MB

75 KÍ/48 hodin

Pęipojení pro notebook standard

Pęipojení na 2 dny

1 GB

398 KÍ/mÛsíc

299 KÍ/mÛsíc

1 GB

200 KÍ

Pęipojení pro notebook super

4 GB

532 KÍ/mÛsíc

399 KÍ/mÛsíc

1 GB

200 KÍ

Pęipojení pro notebook premium

10 GB

1000 KÍ/mÛsíc

750 KÍ/mÛsíc

1 GB

200 KÍ

Internet pro pĚedplacenou kartu Potęebujete-li mobilní pęipojení jenom na Ías (tęeba na dovolené nebo v nemocnici), máme pro vás pęedplacené sady mobilního internetu a USB modemu. A až využijete všechna data v sadÛ, mįžete se tęeba rozhodnout pro datový tarif.

Sada s datovým objemem 1GB

699 KÏ

NEBO Sada se 3 mÝsíci internetu

Vodafone Mobile Connect K4510 Využití Notebook, PC Spojení s poÏítaÏem USB port Podporované systémy Windows Vista, XP, 7, Mac OS X 3G/HSDPA ano/až 28,8 Mbps Pěipojení GPRS/EDGE ano/ano

997 KÏ

už od

Vodafone Mobile Connect K3770 Využití Notebook, PC Spojení s poÏítaÏem USB port Podporované systémy Windows Vista, XP, 7, Mac OS X 10.4.11 a vyšší 3G/HSDPA ano/až 7,2 Mbps Pěipojení GPRS/EDGE ano/ano

už od

577 KÏ

77 KÏ


Pęipojení s Vodafonem

Internet na doma

79

Internet na doma Kvalitní a rychlé pěipojení na doma až 25 Mbps dostupné pro vÝtšinu domácností v Îeské republice. Žádné datové limity, žádná FUP. Surfovat mıžete zcela bez omezení. VýjimeÏnÝ výhodné ADSL bez pevné linky v kombinaci s dalšími službami.

Ceník ADSL 8 Mbps ADSL

ADSL 16 Mbps/ VDSL 25 Mbps

Plná cena

ZvýhodnÛná cena

Plná cena

ZvýhodnÛná cena

ADSL bez pevné linky

660 KÍ/mÛsíc

396 KÍ/mÛsíc

880 KÍ/mÛsíc

528 KÍ/mÛsíc

ADSL s pevnou linkou

500 KÍ/mÛsíc

750 KÍ/mÛsíc

Chcete zvýhodnÜnou cenu za Internet na doma? Spojte Internet na doma s kterýmkoliv Férovým tarifem.

MrknÜte na strany 70–71.

ADSL/VDSL modem Podpora ADSL/VDSL Pěipojení LAN, Wi-Fi Podporované standardy 802.11 b/g/n ZabezpeÏení WPA2-PSK/WPS PSK/WPS Napájení ení externí

577 KÏ

standardní cena 1677 KÏ

Tip Pevné pęipojení si mįžete objednat bez modemu, s modemem za plnou cenu 1677 KÍ nebo s modemem za zvýhodnÛnou cenu 577 KÍ s úvazkem na 24 mÛsícį.


80

Vodafone karta

Více informací ke všem nabídkám naleznete na www.vodafone.cz nebo volejte zdarma 800 777 777

Pęedplacené karty

Výhody našich karet.

Žádný mÜsíÎní paušál ani vyúÎtování. Stejné ceny za volání po celý den. Po první minutÜ úÎtování po vteĚinách.

KARTA NA MÍRU Když voláte stejnÜ do všech sítí

DIVOKÁ KARTA Když voláte nejvíc do Vodafonu

Víkendové volání a SMS v síti Vodafone zadarmo. Napoěád! Vodafone karta na míru Volání do všech sítí

Volání v síti Vodafone za 3 KÏ/minutu. Napoěád! Vodafone divoká karta

6,50 KÍ/min.

Volání v síti Vodafone

3,00 KÍ/min. 7,20 KÍ/min.

SMS do všech mobilních sítí v ÌR

1,50 KÍ

Volání do ostatních sítí v ÌR

MMS do všech mobilních sítí v ÌR

4,50 KÍ

SMS do všech mobilních sítí v ÌR

2,40 KÍ

DoplĈkové balíÍky k Vodafone divoké kartÛ

Super nabídka pro víkendové kecky StaÏí provolat bÝhem týdne aspoĊ 5 minut nebo poslat 5 zpráv. A pak už mıžete volat nebo SMSkovat o víkendu do aleluja. Anebo mıžete využívat obojí. Zadarmo a napoěád!

SkoÍte si pro karty do Vodafonu nebo k našim partnerįm:

Program dvojka LevnÛjší volání na 2 vybraná Íísla v síti Vodafone, první nastavení Íísel zdarma. Víkendové nonstop volání do Vodafonu Celý aktuální nebo následující víkend budete volat na všechna vodafonní Íísla v ÌR neomezenÛ.

Cena volání: 2,38 KÍ/min.

59,50 KÍ


Vodafone karta

81

Více informací najdete na www.vodafone.cz/mobito

Internet v mobilu

zdarma PęEDPLACENÁ KARTA s Internetem v mobilu zdarma Nová karta je tady pro všechny, kdo rádi surfují a volají za stejnÛ výhodnou cenu do všech sítí. StaÍí každý mÛsíc jednorázovÛ dobíjet alespoĈ 300 KÍ, a mįžete si užívat Internet v mobilu zdarma a napoęád. BuÏte online vždycky a všude. Volání 6,50 KÍ za minutu SMSka za 1,50 KÍ MMSka za 4,50 KÍ Internet v mobilu zdarma SIM karta stojí 300 KÍ a obsahuje kredit 300 KÍ

Novinka Dobíjejte si kredit pĚes MOBITO, získáte SMS zdarma do sítÜ Vodafone na 7 dní S MOBITEM máte peníze v mobilu. No a mobil máte poęád s sebou, takže máte peníze na dobití kreditu poęád s sebou.

BlackBerry Curve 8520 + Pěedplacená karta s Internetem v mobilu zdarma

3777 KÏ

Dobíjení pęes MOBITO je: Jednoduché – otevěete MOBITO, zadáte dobíjené Ïíslo a Ïástku k dobití. Rychlé – dobít si mıžete kdykoliv, kdekoliv jste a dobito máte okamžitÝ. BezpeÎné – dobití kreditu je chránÝno vaším osobním PINem.


82

Volání a data v cizinÛ

Více informací o volání a datech z ciziny najdete na www.vodafone.cz

V cizinÛ jsme doma Všude dobęe, když je to tam jako doma. Tak jako s novým tarifem Vodafone Roaming na den. S ním si užijete ze služebky nebo dovolené volné minuty, SMS a data z vašeho tarifu ve vÛtšinÛ zemí Evropy stejnÛ jako doma. Volné minuty, data a SMS v 41 evropských zemích

99 KÏ/den

Služba

Cena

Co za to?

Vodafone Roaming na den

99 KÍ/den

Volné minuty, data a SMS v 41 evropských zemích

Vodafone Roaming na den Pěíchozí volání a SMS jsou zadarmo. Žádné další poplatky. Minuta hovoru po provolání volných minut vás bude stát 6,50 KÏ.

Novinka

Cena SMSky po vyÏerpání tÝch volných bude 1,50 KÏ.

Jak je to s poplatkem? Denní poplatek 99 KÎ je úÎtován pouze v pĚípadÜ uskuteÎnÜní odchozí aktivity – volání, SMS, data – Îi pĚíchozího hovoru.

SMS, volání a data z domácího tarifu si pak mİžete užívat od okamžiku aktivace do pİlnoci téhož dne.

Objednání i zrušení Vodafone Roamingu na den je zdarma. Zvládnete to jednoduše pĚes Internetovou samoobsluhu nebo v našich prodejnách.


Volací jistina

83

Více na www.vodafone.cz

Volací jistina Volací jistinu si od vás vezmeme jako zálohu pęi poęizování tarifu nebo pęi pęechodu z Vodafone karty na tarif. Ale nebojte, brzy vám ji vrátíme. Když tęi po sobÛ jdoucí VyúÍtování v poęádku uhradíte, automaticky vám ji vrátíme – snížíme vám o ni VyúÍtování. K Volací jistinÛ, kterou nám složíte, Vodafone pęidá virtuálnÛ 3000 KÍ. SouÍet obou Íástek tvoęí váš Volací limit, což je hranice pro Íerpání všech vašich služeb v daném úÍtovacím období.

Výše Volací jistiny Minimální mÛsíÍní plnÛní

Minimální výše Volací jistiny bez zvýhodnÛného telefonu

Minimální výše Volací jistiny se zvýhodnÛným telefonem

Minimální výše Volací jistiny pro stávající zákazníky pęi poęízení další SIM

0–276,99 KÍ

500 KÍ

Nenabízíme zvýhodnÛný telefon

0 KÍ

277–476,99 KÍ

500 KÍ

500 KÍ

0 KÍ

477–776,99 KÍ

500 KÍ

1000 KÍ

0 KÍ

777–1176,99 KÍ

500 KÍ

1500 KÍ

0 KÍ

1177–2176,99 KÍ

500 KÍ

2000 KÍ

0 KÍ

2177 KÍ a více

500 KÍ

3000 KÍ

0 KÍ

Aby bylo jasno CO JE MINIMÁLNÍ MÛSÍÍNÍ PLNÛNÍ? Peníze, které se zavážete mÛsíÍnÛ platit za naše služby pro poęízení zvýhodnÛného telefonu nebo zaęízení. Do tohoto plnÛní se zapoÍítávají platby za pravidelný paušál i za služby využité nad rámec tarifu. Možná to zní složitÛ, ale v zásadÛ jde o to, dohodnout se na minimální Íástce, na kterou vám v následujícím období budou chodit faktury. A JAK TO SOUVISÍ S DOTACÍ NA ZAęÍZENÍ, TęEBA NA TELEFON? Ta závisí právÛ na tom, kolik vaše Minimální mÛsíÍní plnÛní dÛlá. Když si dotované zaęízení poęídíte, zavazujete se tím, že budete 24 mÛsícį používat naše služby aspoĈ ve výši Minimálního mÛsíÍního plnÛní. Když se tęeba zavážete, že budete volat v rozmezí 277–476,99 KÍ, musíte dva roky každý mÛsíc utratit aspoĈ 277 KÍ, abyste si mohli telefon nechat za dotovanou cenu. Je jenom na vás, jak ze souÍtu plateb za VF služby (snížené o slevy a promoakce) dosáhnete té minimální spodní hranice. Jestli to prostÛ provoláte, nebo využijete víc SMS, MMS, datových služeb apod. Když porušíte dané pásmo smÛrem k nižšímu Minimálnímu mÛsíÍnímu plnÛní do 24 mÛsícį od poęízení dotovaného zaęízení, Vodafone vám doúÍtuje rozdíl mezi útratou za VF služby a nastaveným Minimálním mÛsíÍním plnÛním.

Všechny ceny uvádíme i s 20% DPH


84

Nejlepší mobily, co známe

Ty nejlepší stroje, co pro vás máme

LG Optimus L7 OperaÎní systém: Android 4.0 Uživatelská pamÜĦ: až 2,7 GB Fotoaparát: 5 Mpix

Designový frajer Huawei Ascend P1 OperaÎní systém: Android 4.0 Uživatelská pamÜĦ: až 2,3 GB Fotoaparát: 8 Mpix

Stylová žiletka Do souboje znaÍek mobilních telefonį teÏ pÛknÛ zostra ęízla jedna moc povedená žiletka. Designový a dokonale štíhlý telefon Huawei Ascend P1 má snad všechno, co od chytrého telefonu dneska Íekáte. A celé to balí do parádního designu. Inu, asijský tygr. A protože bychom ho tu mohli chválit hodnÛ dlouho, vypíchneme jenom ty hlavní vychytávky a funkce, které Ascend P1 má. Výrobci mu na cestu do svÛta dali 4,3 palce velký dotykový displej SuperAMOLED s rozlišením 540 × 960 pixelį. A abyste si ho zbyteÍnÛ nezniÍili, chrání ho gorila. Tedy, odolné sklo Corning Gorilla. A za sklem odolným tak, že by se na nÛm dalo krájet, si spokojenÛ vrní dvoujádrový procesor 1,5 GHz a operaÍní systém Android Ice Cream Sandwich. Je až s podivem, jak se do tak štíhlého mobilu vešel osmimegapixelový foĥák s BSI snímaÍem a možností natáÍení Full HD videa. Ale vešel se a to je hlavní. A jestli si potrpíte na muziku, nabídne vám Ascend P1 technologii Dolby Mobile 3.0 s 5.1kanálovým prostorovým zvukem. Inu, zábavný fešák s poęádnou výdrží.

Tak takového šviháka jsme tu už dlouho nemÛli. Design je totiž hlavní devíza novinky od LG. Ale nejen design, taky kvalitní zpracování, dobrá výdrž baterie nebo pęirozená barevnost displeje. Optimus L7 poznáte na první pohled. Nejde o nÛjaký vyęvaný cirkus – naopak, na trh vlítnul mladší brácha luxusního modelu Prada. A protože u LG ví, že vzhled není všechno, vsadili na super zpracování a služby. Velký 4,3palcový IPS displej a operaÍní systém Android 4.0 jsou hlavní chlouby nového LG. Tęeba ženy u displeje ocení, že vypnutý se mÛní ve skoro dokonalé zrcátko. V tomhle telefonu se uvidíte jako v žádném jiném. Baterku zase ocení manažeęi – tenhle telefon nepotęebuje nabíjeÍku v jednom kuse. Díky úspornému displeji a úsporným funkcím vydrží opravdu hodnÛ dlouho. A co se týÍe dalších funkcí, tak tam jednoznaÍnÛ boduje NFC, kdy tęeba staÍí pęiložit k sobÛ dva mobily, a ony si samy vymÛní tęeba odkazy na web, na které zrovna koukáte... Jednoduchost ovládání je na tomhle kousku od LG vįbec skvÛlá.


Nejlepší mobily, co známe

Podívaná pro fajnšmekry S novinkou od HTC budete fakt koukat. A nejen na to, co všechno umí, ale hlavnÛ na to, co vás baví. Desire X je totiž ideální na hraní her nebo na sledování HD videí. Na Ítyępalcovém Super LCD displeji to bude opravdu podívaná. Tenhle chytrý telefon je svojí výbavou zase o poęádný kus dál než jeho pęedchįdci. Má o generaci modernÛjší Íipovou sadu, více pamÛti a ještÛ lepší displej. Pohání ho výkonný dvoujádrový procesor Snapdragon S4 s frekvencí 1 GHz. A to jsme málem zapomnÛli na pamÛĥ – ta uživatelská má až 4 GB a navíc se dá rozšíęit pamÛĥovou kartou o dalších až 32 GB. Jestli máte rádi muziku, tak pak pro vás bude to pravé oęechové technologie Beats Audio a HTC Music Hub. Super zvuk a vychytaný zpįsob, jak získat snadný pęístup k hudbÛ z jednoho místa. K tomu pęidejte superrychlý foĥák s rozlišením 5 Mpix, co si hravÛ poradí s momentkami i focením za šera, a navíc mįžete fotit i bÛhem toÍení videa. Jak ęíkáme, super mobil za rozumnou cenu.

CENTRUM CHYTRÝCH TELEFONį: Nejširší nabídka smartfounİ ze všech! Vodafone se stává centrem chytrých telefonı a pěedstavuje nabídku tÝch nejvzácnÝjších a nejnadupanÝjších smartphonı, které jsou u nás k mání. Koupit se dají v devíti vybraných prodejnách: • Praha, Jugoslávská • Praha, Nový Smíchov • Brno, OC Olympia • PlzeĊ, nám. Republiky • Olomouc, Ostružnická • Ostrava, Nová Karolina • Ostrava, Avion • Ústí nad Labem, Mírové námÝstí • Pardubice, nám. Republiky Tyhle vlajkové lodÝ mezi vodafonními obchody nabízejí naprostou špiÏku mobilı dneška. A k ní samozěejmÝ taky pěíslušenství, které jinde nenajdete, těeba speciální handsfree, kryty na smartphony, fólie atd. Všechny tyhle vychytávky a telefony si samozěejmÝ mıžete objednat i ve zvláštní sekci na eshop.vodafone.cz.

HTC Desire X OperaÎní systém: Android 4.0 Uživatelská pamÜĦ: až 4 GB Fotoaparát: 5 Mpix

85

Je váš mobil Eko-tęída? Být šetrný k pĚírodÜ není problém. StaÎí si dobĚe vybrat Jak dneska nejste eko, máte utrum. A tak i mobily teÏ mají svoji Eko-tęídu. Specializované agentury u našich telefonį bedlivÛ sledují 230 kritérií a rozdÛlují je do tęíd podle toho, jak moc zatÛžují matiÍku Zemi. Ìím vyšší Eko-tęída, tím lepší hodnocení. HravÛ si tak mįžete domyslet, jestli telefon pęi výrobÛ spotęebuje hodnÛ vody, kolik pęi tom asi vypustí emisí oxidu uhliÍitého, jak daleko se už on a jeho souÍásti vezly, kolik potęebuje energie nebo jak je na tom s recyklací. A aby to výrobci nemÛli tak jednoduché, proklepli jsme i jejich chování a pracovní podmínky. Tak a teÏ už se podívejte, jak je na tom váš favorit. A pokud u nÛjakého telefonu uvidíte “neohodnoceno”, nebojte se, na hodnocení zkrátka ještÛ pracujeme. Víc se o Eko-tęídách dozvíte na www.vodafone.cz/eko-trida.


86

Telefony

Chytré telefony dostupné v prodejnách a v e-shopu Vodafonu

Vodafone Smart II

LG Optimus L3

Samsung GALAXY Y

Nokia C5-00 5MP

BlackBerry Curve 8520

Huawei Ascend G300

Základní cena / ZvýhodnÜná cena, pokud si k telefonu poĚídíte i nÜkterý z našich datových tarifİ Standardní cena

2577 KÍ

2777 KÍ

2977 KÍ

3577 KÍ

3777 KÍ

3977 KÍ

MMP od 277 KÎ

2177 KÍ / 1677 KÍ

2377 KÍ / 1877 KÍ

2577 KÍ / 2077 KÍ

3177 KÍ / 2677 KÍ

3377 KÍ / 2877 KÍ

3777 KÍ / 3277 KÍ

MMP od 477 KÎ

577 KÍ / 77 KÍ

1777 KÍ / 1277 KÍ

1777 KÍ / 1277 KÍ

2177 KÍ / 1677 KÍ

2577 KÍ / 2077 KÍ

2777 KÍ / 2277 KÍ

MMP od 777 KÎ

77 KÍ / 77 KÍ

977 KÍ / 477 KÍ

977 KÍ / 477 KÍ

1377 KÍ / 877 KÍ

1577 KÍ / 1077 KÍ

577 KÍ / 77 KÍ

MMP od 1177 KÎ

77 KÍ / 77 KÍ

77 KÍ / 77 KÍ

77 KÍ / 77 KÍ

377 KÍ / 77 KÍ

577 KÍ / 77 KÍ

77 KÍ / 77 KÍ

MMP od 2177 KÎ

77 KÍ / 77 KÍ

77 KÍ / 77 KÍ

77 KÍ / 77 KÍ

77 KÍ / 77 KÍ

77 KÍ / 77 KÍ

77 KÍ / 77 KÍ

Tęi barevné kryty v balení

Poslední šance

Poznámka

Poslední šance

Technická specifikace OperaÎní systém Displej v cm/"

Android

Android

Android

Nokia S60

BlackBerry OS

Android

8,1 cm/3,2“

8,1 cm/3,2"

7,62 cm/3"

5,6 cm/2,2"

6,2 cm/2,46''

10,2 cm/4"

Rozlišení displeje Uživatelská pamÜĦ telefonu/ PamÜĦová karta v balení

320x480

240x320

240x320

240x320

320x240

480x800

až 150MB/2GB

až 1,15GB/–

až 180MB/2GB

až 50MB/2GB

až 256MB/2GB

až 2GB/–

832 MHz

800 MHz

832 MHz

600 MHz

512 MHz

1 GHz

•/–

•/–

•/–

•/–

•/–

•/–

3Mpix

3Mpix

2Mpix

5Mpix

2Mpix

5Mpix

Procesor Internet/Podpora HSPA+ Fotoaparát Blesk/Autofocus

•/•

–/–

–/–

•/–

–/–

•/•

Kapacita baterie (mAh)

1200

1500

1200

1050

1150

1500

Délka hovoru (minut)

až 360

až 360

až 360

až 720

až 270

až 400

Pohotovostní doba (hodiny)

až 400

až 300

až 120

až 672

až 408

až 420

Wi-Fi/GPS

•/•

•/•

•/•

–/•

•/–

•/•

Bluetooth

•/3.0

•/3.0

•/2.0

•/2.1

FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ Frekvence (MHz) RozmÜry (mm)

•/•

•/•

•/•

•/•

–/•

•/•

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900

850/900 /1800/1900/2100

109x58x12,35

102,6x61,6x11,8

104x58x11,5

112x46x12,3

109x60x13,9

122,5x63x10,5

120

109

99,7

89,3

106

140

Íerná + modrá, rįžová, citrónová

stęíbrno-bílá

šedá

šedá

Íerná

šedá

Hmotnost (g) Barevné provedení Eko-tĚída (viz s. 85)

ZvýhodnÜná cena, pokud si k telefonu poĚídíte i nÜkterý z našich datových tarifİ. Naši právníci by to Ěekli takhle: Sleva 500 KÏ z ceny telefonu platí jak pro nového zákazníka, tak pro stávajícího zákazníka, který má nárok na výmÝnu telefonu po 24 mÝsících. Podmínkou slevy je využívání nebo nová aktivace mÝsíÏního datového tarifu na telefonním Ïísle, k nÝmuž se telefon za zvýhodnÝnou cenu prodává, a to nejménÝ po dobu 24 mÝsícı od koupÝ telefonu. Slevu 500 KÏ lze získat i aktivací tÝchto internetových tarifı v rámci Férových tarifı (viz strany 70–71). Podmínkou zvýhodnÝné ceny telefonu je dále dodržení stanoveného minimálního mÝsíÏního plnÝní nejménÝ 24 mÝsícı od koupÝ telefonu.

Všechny ceny uvádíme i s 20% DPH


Telefony

87

Chytré telefony dostupné v prodejnách a v e-shopu Vodafonu

Motorola Defy Mini

Sony Xperia miro

BlackBerry Curve 9320

HTC Desire C

Samsung GALAXY Ace

Samsung GALAXY Ace La Fleur

Základní cena / ZvýhodnÜná cena, pokud si k telefonu poĚídíte i nÜkterý z našich datových tarifİ Standardní cena

3977 KÍ

4577 KÍ

4577 KÍ

4577 KÍ

4777 KÍ

4777 KÍ

MMP od 277 KÎ

3577 KÍ / 3077 KÍ

3977 KÍ / 3477 KÍ

3977 KÍ / 3477 KÍ

3977 KÍ / 3477 KÍ

4177 KÍ / 3677 KÍ

4177 KÍ / 3677 KÍ

MMP od 477 KÎ

2577 KÍ / 2077 KÍ

3177 KÍ / 2677 KÍ

3177 KÍ / 2677 KÍ

3077 KÍ / 2577 KÍ

3077 KÍ / 2577 KÍ

3077 KÍ / 2577 KÍ

MMP od 777 KÎ

1777 KÍ / 1277 KÍ

2377 KÍ / 1877 KÍ

2377 KÍ / 1877 KÍ

1977 KÍ / 1477 KÍ

577 KÍ / 77 KÍ

577 KÍ / 77 KÍ

MMP od 1177 KÎ

777 KÍ / 277 KÍ

1377 KÍ / 877 KÍ

1377 KÍ / 877 KÍ

1177 KÍ / 677 KÍ

77 KÍ / 77 KÍ

77 KÍ / 77 KÍ

MMP od 2177 KÎ

77 KÍ / 77 KÍ

177 KÍ / 77 KÍ

377 KÍ / 77 KÍ

577 KÍ / 77 KÍ

77 KÍ / 77 KÍ

77 KÍ / 77 KÍ

Poznámka

Poslední šance

Novinka k dostání v prįbÛhu mÛsíce

Limitovaná edice

Technická specifikace OperaÎní systém Displej v cm/" Rozlišení displeje Uživatelská pamÜĦ telefonu/ PamÜĦová karta v balení Procesor

Android

Android

BlackBerry OS

Android

Android

Android

8,12 cm/3,2"

8,89 cm/3,5"

6,2 cm/2,44''

8,9 cm/3,5"

8,9 cm/3,5"

8,9 cm/3,5"

320x480

320x480

320x240

320x480

320x480

320x480

až 120MB/2GB

až 2,2GB/–

až 512MB/2GB

až 90MB/2GB

až 150MB/2GB

až 150MB/2GB

600 MHz

800 MHz

806 MHz

600 MHz

832 MHz

832 MHz

•/–

•/–

•/–

•/–

•/–

•/–

3Mpix

5Mpix

3Mpix

5Mpix

5Mpix

5Mpix

Internet/Podpora HSPA+ Fotoaparát Blesk/Autofocus

•/–

•/•

•/–

•/–

•/•

•/•

Kapacita baterie (mAh)

1650

1460

1450

1230

1350

1350

Délka hovoru (minut)

až 1150

až 360

až 420

až 430

až 660

až 660

Pohotovostní doba (hodiny)

až 510

až 545

až 432

až 570

až 640

až 640

Wi-Fi/GPS

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

Bluetooth

•/2.1

•/2.1

•/2.1

•/4.0

•/3.0

•/3.0

FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ Frekvence (MHz) RozmÜry (mm)

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

109x58,5x12,5

113x59,4x9,9

109x60x12,7

102x56,6x11,95

113,4x60,5x11,5

113,4x60,5x11,5

107

110

103

100

112

112

Íerná s oranžovým lemem

Íerná

Íerná

Íerná, bílá

Íerná, bílá

kvÛtinový vzor

Hmotnost (g) Barevné provedení Eko-tĚída (viz s. 85)

ZvýhodnÜná cena, pokud si k telefonu poĚídíte i nÜkterý z našich datových tarifİ. Naši právníci by to Ěekli takhle: Sleva 500 KÏ z ceny telefonu platí jak pro nového zákazníka, tak pro stávajícího zákazníka, který má nárok na výmÝnu telefonu po 24 mÝsících. Podmínkou slevy je využívání nebo nová aktivace mÝsíÏního datového tarifu na telefonním Ïísle, k nÝmuž se telefon za zvýhodnÝnou cenu prodává, a to nejménÝ po dobu 24 mÝsícı od koupÝ telefonu. Slevu 500 KÏ lze získat i aktivací tÝchto internetových tarifı v rámci Férových tarifı (viz strany 70–71). Podmínkou zvýhodnÝné ceny telefonu je dále dodržení stanoveného minimálního mÝsíÏního plnÝní nejménÝ 24 mÝsícı od koupÝ telefonu.

Všechny ceny uvádíme i s 20% DPH


88

Telefony

Chytré telefony dostupné v prodejnách a v e-shopu Vodafonu

Nokia Lumia 610

HTC One V

Samsung GALAXY Ace plus

LG Optimus L7

HTC Desire X

Nokia Lumia 800

Základní cena / ZvýhodnÜná cena, pokud si k telefonu poĚídíte i nÜkterý z našich datových tarifİ Standardní cena

3977 KÍ

4977 KÍ

5177 KÍ

5577 KÍ

6177 KÍ

8577 KÍ

MMP od 277 KÎ

3777 KÍ / 3277 KÍ

4577 KÍ / 4077 KÍ

4577 KÍ / 4077 KÍ

4977 KÍ / 4477 KÍ

5577 KÍ / 5077 KÍ

8177 KÍ / 7677 KÍ

MMP od 477 KÎ

2777 KÍ / 2277 KÍ

3777 KÍ / 3277 KÍ

3777 KÍ / 3277 KÍ

3977 KÍ / 3477 KÍ

4577 K�� / 4077 KÍ

7177 KÍ / 6677 KÍ

MMP od 777 KÎ

1977 KÍ / 1477 KÍ

2977 KÍ / 2477 KÍ

2777 KÍ / 2277 KÍ

3177 KÍ / 2677 KÍ

3777 KÍ / 3277 KÍ

6377 KÍ / 5877 KÍ

MMP od 1177 KÎ

977 KÍ / 477 KÍ

1277 KÍ / 777 KÍ

1277 KÍ / 777 KÍ

2177 KÍ / 1677 KÍ

1277 KÍ / 777 KÍ

5377 KÍ / 4877 KÍ

MMP od 2177 KÎ

77 KÍ / 77 KÍ

577 KÍ / 77 KÍ

577 KÍ / 77 KÍ

1177 KÍ / 677 KÍ

577 KÍ / 77 KÍ

4177 KÍ / 3677 KÍ

Funguje pouze na MicroSIM

Poslední šance

Novinka k dostání v prįbÛhu mÛsíce

Novinka

Funguje pouze na MicroSIM

Poznámka

Technická specifikace OperaÎní systém

Windows Phone

Android

Android

Android

Android

Windows Phone

9,4 cm/3,7"

9,4 cm/3,7"

9,27 cm/3,65"

10,9 cm/4,3"

10,16 cm/4"

9,4 cm/3,7"

Rozlišení displeje

480x800

480x800

320x480

480x800

480x800

480x800

Uživatelská pamÜĦ telefonu/ PamÜĦová karta v balení

až 8GB/–

až 1GB/–

až 1,8GB/–

až 2,7GB/–

až 4GB/–

až 16GB/–

Procesor

800 MHz

1 GHz

1 GHz

1 GHz

2x1 GHz

1,4 GHz

•/–

•/–

•/–

•/–

•/–

•/–

5Mpix

5Mpix

5Mpix

5Mpix

5Mpix

8Mpix

Displej v cm/"

Internet/Podpora HSPA+ Fotoaparát Blesk/Autofocus

•/•

•/•

–/•

•/–

•/•

•/•

Kapacita baterie (mAh)

1300

1500

1300

1700

1650

1450

Délka hovoru (minut)

až 630

až 500

až 690

až 360

až 600

až 780

Pohotovostní doba (hodiny)

až 670

až 617

až 630

až 550

až 833

až 265

Wi-Fi/GPS

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

Bluetooth

•/2.1

•/3.0

•/3.0

•/3.0

•/4.0

•/2.1

FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ Frekvence (MHz) RozmÜry (mm)

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

119x62,2x11,95

120x59x9,2

116x63,1x11,4

125,5x67x8,8

118,5x62,3x9,3

116,5x61,2x12,1

120

115

115

122

114

142

Íerná

šedá

modrá

Íerná

Íerná

Íerná

Hmotnost (g) Barevné provedení Eko-tĚída (viz s. 85)

ZvýhodnÜná cena, pokud si k telefonu poĚídíte i nÜkterý z našich datových tarifİ. Naši právníci by to Ěekli takhle: Sleva 500 KÏ z ceny telefonu platí jak pro nového zákazníka, tak pro stávajícího zákazníka, který má nárok na výmÝnu telefonu po 24 mÝsících. Podmínkou slevy je využívání nebo nová aktivace mÝsíÏního datového tarifu na telefonním Ïísle, k nÝmuž se telefon za zvýhodnÝnou cenu prodává, a to nejménÝ po dobu 24 mÝsícı od koupÝ telefonu. Slevu 500 KÏ lze získat i aktivací tÝchto internetových tarifı v rámci Férových tarifı (viz strany 70–71). Podmínkou zvýhodnÝné ceny telefonu je dále dodržení stanoveného minimálního mÝsíÏního plnÝní nejménÝ 24 mÝsícı od koupÝ telefonu.

Všechny ceny uvádíme i s 20% DPH


Telefony

89

Chytré telefony dostupné v prodejnách a v e-shopu Vodafonu

Sony Xperia P

HTC One S

HTC One X

Samsung GALAXY S III

Apple iPhone 4S 16GB

Základní cena / ZvýhodnÜná cena, pokud si k telefonu poĚídíte i nÜkterý z našich datových tarifİ Standardní cena

8977 KÍ

10 577 KÍ

13 177 KÍ

14 577 KÍ

14 977 KÍ

MMP od 277 KÎ

7977 KÍ / 7477 KÍ

9577 KÍ / 9077 KÍ

11 777 KÍ / 11 277 KÍ

12 777 KÍ / 12 277 KÍ

12 977 KÍ / 12 477 KÍ

MMP od 477 KÎ

6977 KÍ / 6477 KÍ

8777 KÍ / 8277 KÍ

11 177 KÍ / 10 677 KÍ

11 777 KÍ / 11 277 KÍ

11 977 KÍ / 11 477 KÍ

MMP od 777 KÎ

6177 KÍ / 5677 KÍ

7977 KÍ / 7477 KÍ

10 177 KÍ / 9677 KÍ

10 977 KÍ / 10 477 KÍ

10 977 KÍ / 10 477 KÍ

MMP od 1177 KÎ

5377 KÍ / 4877 KÍ

6977 KÍ / 6477 KÍ

9377 KÍ / 8877 KÍ

10 177 KÍ / 9677 KÍ

9977 KÍ / 9477 KÍ

MMP od 2177 KÎ

4177 KÍ / 3677 KÍ

5777 KÍ / 5277 KÍ

8177 KÍ / 7677 KÍ

8277 KÍ / 7777 KÍ

8277 KÍ / 7777 KÍ

Funguje pouze na MicroSIM. Nepodporuje microSD

Poslední šance. Funguje pouze na MicroSIM. Nepodporuje microSD

Poznámka

Funguje pouze na MicroSIM

Technická specifikace OperaÎní systém Displej v cm/" Rozlišení displeje Uživatelská pamÜĦ telefonu/ PamÜĦová karta v balení Procesor Internet/Podpora HSPA+ Fotoaparát Blesk/Autofocus

Android

Android

Android

Android

iOS

10,16 cm/4"

10,9 cm/4,3"

11,94 cm/4,7"

12,2 cm/4,8"

8,9 cm/3,5"

540x960

540x960

720x1280

720x1280

640x960

až 13GB/–

až 10GB/–

až 25GB/–

až 16GB/–

až 16GB/–

2x1 GHz

2x1,7 GHz

4x1,5 GHz

4x1,4 GHz

2x1 GHz

•/–

•/•

•/•

•/•

•/–

8Mpix

8Mpix

8Mpix

8Mpix

8Mpix

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

Kapacita baterie (mAh)

1305

1650

1800

2100

1420

Délka hovoru (minut)

až 360

až 510

až 400

až 700

až 840

Pohotovostní doba (hodiny)

až 475

až 263

až 400

až 790

až 200

Wi-Fi/GPS

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

Bluetooth

•/2.1

•/4.0

•/4.0

•/4.0

•/•

•/•

•/•

•/•

–/•

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

122x59,5x10,5

131x65x7,8

134x69x8,9

136,6x70,6x8,6

115,2x58,6x9,3

120

119

130

133

140

Íervená

stęíbrná

šedá

modrá, bílá

Íerná, bílá

FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ Frekvence (MHz) RozmÜry (mm) Hmotnost (g) Barevné provedení Eko-tĚída (viz s. 85)

ZvýhodnÜná cena, pokud si k telefonu poĚídíte i nÜkterý z našich datových tarifİ. Naši právníci by to Ěekli takhle: Sleva 500 KÏ z ceny telefonu platí jak pro nového zákazníka, tak pro stávajícího zákazníka, který má nárok na výmÝnu telefonu po 24 mÝsících. Podmínkou slevy je využívání nebo nová aktivace mÝsíÏního datového tarifu na telefonním Ïísle, k nÝmuž se telefon za zvýhodnÝnou cenu prodává, a to nejménÝ po dobu 24 mÝsícı od koupÝ telefonu. Slevu 500 KÏ lze získat i aktivací tÝchto internetových tarifı v rámci Férových tarifı (viz strany 70–71). Podmínkou zvýhodnÝné ceny telefonu je dále dodržení stanoveného minimálního mÝsíÏního plnÝní nejménÝ 24 mÝsícı od koupÝ telefonu.

Všechny ceny uvádíme i s 20% DPH


90

Tablety

Rozšíěená nabídka mobilı a tabletı, které si mıžete koupit ve vybraných datových prodejnách a v e-shopu Vodafonu

Vodafone Smart Tab 7

Vodafone Smart Tab 10

Samsung GALAXY Tab 2 10.1

Základní cena / ZvýhodnÜná cena, pokud si k telefonu poĚídíte i nÜkterý z našich datových tarifİ Standardní cena

5577 KÍ

6577 KÍ

10 977 KÍ

MMP od 277 KÎ

4977 KÍ / 4477 KÍ

5977 KÍ / 5477 KÍ

9777 KÍ / 9277 KÍ 8977 KÍ / 8477 KÍ

MMP od 477 KÎ

3977 KÍ / 3477 KÍ

4977 KÍ / 4477 KÍ

MMP od 777 KÎ

2977 KÍ / 2477 KÍ

3977 KÍ / 3477 KÍ

8177 KÍ / 7677 KÍ

MMP od 1177 KÎ

1977 KÍ / 1477 KÍ

2977 KÍ / 2477 KÍ

7177 KÍ / 6677 KÍ

MMP od 2177 KÎ

977 KÍ / 477 KÍ

1977 KÍ / 1477 KÍ

6177 KÍ / 5677 KÍ

Poznámka

Poslední šance

Technická specifikace OperaÎní systém Displej v cm/"

Android

Android

Android

17,7 cm/7"

25,6 cm/10,1''

25,7 cm/10,1''

Rozlišení displeje

800x1280

1280x800

1280x800

Uživatelská pamÜĦ telefonu/ PamÜĦová karta v balení

až 16GB/–

až 16GB/–

až 16GB/–

Procesor

2x1,2 GHz

2x1,2 GHz

2x1 GHz

•/–

•/–

•/–

5Mpix

5Mpix

3Mpix

Internet/Podpora HSPA+ Fotoaparát Blesk/Autofocus

–/•

–/•

–/–

Kapacita baterie (mAh)

4000

6800

7000

Podpora volání/SMS Pohotovostní doba (hodiny)

–/•

–/•

•/•

až 180

až 300

až 2000

Wi-Fi/GPS

•/•

•/•

•/•

Bluetooth

•/2.1

•/2.1

•/3.0

FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ Frekvence (MHz) RozmÜry (mm) Hmotnost (g) Barevné provedení

–/•

–/•

•/•

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

194x120x11,4

257x172x11,3

256,6x175,3x9,7

391

672

587

Íerná

Íerná

stęíbrná

ZvýhodnÜná cena, pokud si k telefonu poĚídíte i nÜkterý z našich datových tarifİ. Naši právníci by to Ěekli takhle: Sleva 500 KÏ z ceny telefonu platí jak pro nového zákazníka, tak pro stávajícího zákazníka, který má nárok na výmÝnu telefonu po 24 mÝsících. Podmínkou slevy je využívání nebo nová aktivace mÝsíÏního datového tarifu na telefonním Ïísle, k nÝmuž se telefon za zvýhodnÝnou cenu prodává, a to nejménÝ po dobu 24 mÝsícı od koupÝ telefonu. Slevu 500 KÏ lze získat i aktivací tÝchto internetových tarifı v rámci Férových tarifı (viz strany 70–71). Podmínkou zvýhodnÝné ceny telefonu je dále dodržení stanoveného minimálního mÝsíÏního plnÝní nejménÝ 24 mÝsícı od koupÝ telefonu.

Všechny ceny uvádíme i s 20% DPH


Telefony

91

Rozšíěená nabídka mobilı a tabletı, které si mıžete koupit ve vybraných datových prodejnách a v e-shopu Vodafonu

Samsung GALAXY mini 2

Huawei Ascend P1

HTC One S

Samsung GALAXY Note

Základní cena / ZvýhodnÜná cena, pokud si k telefonu poĚídíte i nÜkterý z našich datových tarifİ Standardní cena

3977 KÍ

9977 KÍ

10 577 KÍ

11 377 KÍ

MMP od 277 KÎ

3377 KÍ / 2877 KÍ

8177 KÍ / 7677 KÍ

9577 KÍ / 9077 KÍ

11 177 KÍ / 10 677 KÍ 10 177 KÍ / 9677 KÍ

MMP od 477 KÎ

2577 KÍ / 2077 KÍ

7177 KÍ / 6677 KÍ

8777 KÍ / 8277 KÍ

MMP od 777 KÎ

1777 KÍ / 1277 KÍ

6377 KÍ / 5877 KÍ

7977 KÍ / 7477 KÍ

8977 KÍ / 8477 KÍ

MMP od 1177 KÎ

777 KÍ / 277 KÍ

5577 KÍ / 5077 KÍ

6977 KÍ / 6477 KÍ

7977 KÍ / 7477 KÍ

MMP od 2177 KÎ

77 KÍ / 77 KÍ

4377 KÍ / 3877 KÍ

5777 KÍ / 5277 KÍ

6977 KÍ / 6477 KÍ

Novinka

Poslední šance. Funguje pouze na MicroSIM. Nepodporuje microSD

Poslední šance

Poznámka

Technická specifikace OperaÎní systém

Android

Android

Android

Android

8,31 cm/3,27''

10,9 cm/4,3"

10,9 cm/4,3"

13,4 cm/5,29''

Rozlišení displeje

320x480

540x960

540x960

800x1280

Uživatelská pamÜĦ telefonu/ PamÜĦová karta v balení

až 4GB/–

až 2,3GB/–

až 10GB/–

až16GB/–

Procesor

800 MHz

2x1,5 GHz

2x1,7 GHz

2x1,4 GHz

•/–

•/•

•/•

•/•

3Mpix

8Mpix

8Mpix

8Mpix

Displej v cm/"

Internet/Podpora HSPA+ Fotoaparát Blesk/Autofocus

–/–

•/•

•/•

•/•

Kapacita baterie (mAh)

1300

1800

1650

2500

Délka hovoru (minut)

až 480

až 480

až 510

až 1020

Pohotovostní doba (hodiny)

až 300

až 450

až 263

až 600

Wi-Fi/GPS

•/•

•/•

•/•

•/•

Bluetooth

•/3.0

•/3.0

•/4.0

•/3.0

FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ Frekvence (MHz) RozmÜry (mm)

–/•

•/•

•/•

•/•

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100 147x83x9,7

109,4x58,6x11,81

129x65x7,7

131x65x7,8

Hmotnost (g)

106

110

119

178

Barevné provedení

žlutá

Íerná

Íerná

Íerná

Eko-tĚída (viz s. 85)

ZvýhodnÜná cena, pokud si k telefonu poĚídíte i nÜkterý z našich datových tarifİ. Naši právníci by to Ěekli takhle: Sleva 500 KÏ z ceny telefonu platí jak pro nového zákazníka, tak pro stávajícího zákazníka, který má nárok na výmÝnu telefonu po 24 mÝsících. Podmínkou slevy je využívání nebo nová aktivace mÝsíÏního datového tarifu na telefonním Ïísle, k nÝmuž se telefon za zvýhodnÝnou cenu prodává, a to nejménÝ po dobu 24 mÝsícı od koupÝ telefonu. Slevu 500 KÏ lze získat i aktivací tÝchto internetových tarifı v rámci Férových tarifı (viz strany 70–71). Podmínkou zvýhodnÝné ceny telefonu je dále dodržení stanoveného minimálního mÝsíÏního plnÝní nejménÝ 24 mÝsícı od koupÝ telefonu.

Všechny ceny uvádíme i s 20% DPH


92

Telefony

Rozšíěená nabídka mobilı a tabletı, které si mıžete koupit ve vybraných datových prodejnách a v e-shopu Vodafonu

BlackBerry Bold 9900

Nokia Lumia 900

Vodafone 353

Nokia 100

Základní cena / ZvýhodnÜná cena, pokud si k telefonu poĚídíte i nÜkterý z našich datových tarifİ Standardní cena

11 577 KÍ

11 977 KÍ

677 KÍ

MMP od 277 KÎ

10 177 KÍ / 9677 KÍ

11 177 KÍ / 10 677 KÍ

MMP od 477 KÎ

9377 KÍ / 8877 KÍ

10 377 KÍ / 9877 KÍ

677 KÍ

MMP od 777 KÎ

8577 KÍ / 8077 KÍ

9577 KÍ / 9077 KÍ

MMP od 1177 KÎ

7577 KÍ / 7077 KÍ

8577 KÍ / 8077 KÍ

MMP od 2177 KÎ

6377 KÍ / 5877 KÍ

7377 KÍ / 6877 KÍ

Funguje pouze na MicroSIM

Novinka k dostání v prįbÛhu mÛsíce

Poznámka

Technická specifikace OperaÎní systém

BlackBerry OS

Windows Phone

Vodafone

Nokia S30

7,1 cm/2,8"

10,92 cm/4,3''

4,57 cm/1,8''

4,57 cm/1,8''

Rozlišení displeje

640x480

480x800

128x160

128x160

Uživatelská pamÜĦ telefonu/ PamÜĦová karta v balení

až 8GB/–

až 16GB/–

až 2,8MB/–

–/–

1,2 GHz

1,4 GHz

N/A

N/A –/–

Displej v cm/"

Procesor Internet/Podpora HSPA+ Fotoaparát Blesk/Autofocus

•/–

•/•

–/–

5Mpix

8Mpix

VGA

•/–

•/•

–/–

–/–

Kapacita baterie (mAh)

1230

1830

770

800

Délka hovoru (minut)

až 390

až 480

až 360

až 432

Pohotovostní doba (hodiny)

až 307

až 300

až 300

až 35 dní

Wi-Fi/GPS

•/•

•/•

–/–

–/–

Bluetooth

•/2.1

•/2.1

•/2.1

•/•

•/•

•/•

•/•

Frekvence (MHz)

850/900 /1800/1900

850/900 /1800/1900/2100

900/1800

900/1800

RozmÜry (mm)

115x66x10,5

127,8x68,5x11,5

109,2x46x12,2

110x45,5x14,9

130

160

68

70

Íerná

Íerná

stęíbrno-Íerná

Íerná

FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ

Hmotnost (g) Barevné provedení Eko-tĚída (viz s. 85)

ZvýhodnÜná cena, pokud si k telefonu poĚídíte i nÜkterý z našich datových tarifİ. Naši právníci by to Ěekli takhle: Sleva 500 KÏ z ceny telefonu platí jak pro nového zákazníka, tak pro stávajícího zákazníka, který má nárok na výmÝnu telefonu po 24 mÝsících. Podmínkou slevy je využívání nebo nová aktivace mÝsíÏního datového tarifu na telefonním Ïísle, k nÝmuž se telefon za zvýhodnÝnou cenu prodává, a to nejménÝ po dobu 24 mÝsícı od koupÝ telefonu. Slevu 500 KÏ lze získat i aktivací tÝchto internetových tarifı v rámci Férových tarifı (viz strany 70–71). Podmínkou zvýhodnÝné ceny telefonu je dále dodržení stanoveného minimálního mÝsíÏního plnÝní nejménÝ 24 mÝsícı od koupÝ telefonu.

Všechny ceny uvádíme i s 20% DPH


Telefony

93

ObyÏejné telefony dostupné v prodejnách a v e-shopu Vodafonu

Vodafone 155

Nokia C1-01

Nokia 113

Nokia C2-01

Samsung Xcover 2

Základní cena / ZvýhodnÜná cena, pokud si k telefonu poĚídíte i nÜkterý z našich datových tarifİ Standardní cena

877 KÍ

1077 KÍ

1177 KÍ

1777 KÍ

1977 KÍ

MMP od 277 KÎ

MMP od 477 KÎ

MMP od 777 KÎ

MMP od 1177 KÎ

MMP od 2177 KÎ

Poznámka

Poslední šance

Technická specifikace OperaÎní systém Displej v cm/" Rozlišení displeje Uživatelská pamÜĦ telefonu/ PamÜĦová karta v balení Procesor Internet/Podpora HSPA+ Fotoaparát

Vodafone

Nokia S40

Nokia S40

Nokia S40

Samsung

4,57 cm/1,8''

4,57 cm/1,8"

4,57 cm/1,8"

5,1 cm/2"

5,6 cm/2,2"

128x160

128x160

128x160

240x320

240x320

–/–

až 64MB/–

až 16MB/–

až 43MB/–

až 40MB/–

52 MHz

N/A

N/A

N/A

N/A

–/–

•/–

•/–

•/–

•/–

VGA

VGA

3Mpix

2Mpix

Blesk/Autofocus

–/–

–/–

–/–

–/–

–/–

Kapacita baterie (mAh)

1000

800

800

1020

1300

Délka hovoru (minut)

až 540

až 636

až 468

až 525

až 1140

Pohotovostní doba (hodiny)

až 700

až 528

až 790

až 430

až 1000

Wi-Fi/GPS

–/–

–/–

–/–

–/–

–/–

Bluetooth

•/2.1

•/2.1

•/3.0

FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ

•/–

•/•

•/•

•/•

•/•

850/900 /1800/1900

900/1800

850/900 /1800/1900

900/1800 /1900/2100

850/900 /1800/1900

110x56,5x13,5

108x45x14

110x46x14,8

109,8x46,9x15,3

122,5x52,9x17,9

88

78,8

77

89

110

šedá

šedá

Íerná

stęíbrná

šedá

Frekvence (MHz) RozmÜry (mm) Hmotnost (g) Barevné provedení Eko-tĚída (viz s. 85)

Všechny ceny uvádíme i s 20% DPH


94

Pro ūrmy

Více informací ke všem nabídkám naleznete na www.vodafone.cz/ŭrma

BuÏte stále online, a máte podnikání pod kontrolou Máte IÌO? Vyberte si nÛkterý z našich nových Business Fér tarifį s úÍtováním po vteęinách, chytrý telefon za jedineÍnou cenu, ale i super slevu na pęipojení do tabletu!

Business Fér tarify PoěiÑte si nÝkterý z našich Business Fér tarifı s úÏtováním po vteěinách, neomezenými SMS, volnými minutami do zahraniÏí a výhodnÝjším voláním do všech sítí, ale také zvýhodnÝný telefon. Napěíklad Samsung GALAXY S III za skvÝlou cenu. K tomu teÑ navíc mıžete k jakémukoliv Business Fér tarifu získat slevu 25 % na PĚipojení pro tablet premium. Budete vždy online a navíc mıžete telefonovat v rámci Ůrmy zcela zdarma.

Business Fér 1499

neomezené SMS

36 000

600 minut

vteĚin volání další cca 0,05 KÎ/vteĚinu

1,2 GB

PĚipojení pro mobil premium+

neomezené volání a SMS ve ŭrmÜ

2589 KÏ 1499 KÏ 4777 KÏ

zvýhodnÝný tablet Vodafone Smart Tab 7


Pro ūrmy

95

BlackBerry pro vaši firmu PoęiÏte si telefon BlackBerry s kompletním a plnÛ zabezpeÍeným mobilním ęešením ūremní komunikace.

BlackBerry – ęešení pro vaši firmu UmožĊuje spravovat až 10 e-mailových úÏtı v reálném Ïase na vašem telefonu. Okamžitá synchronizace e-mailı, kontaktı, kalendáěe. Poskytuje vÝtší datový komfort i v oblastech bez 3G pokrytí. Zdarma posíláte textové, hlasové a multimediální zprávy na jiné telefony BlackBerry.

BlackBerry Enterprise Server Express (BESEx) Máte ve firmÛ vlastní e-mailový server? V tom pęípadÛ je služba právÛ pro vás.

BlackBerry Internet Service (BIS) Nemáte ve firmÛ vlastní e-mailový server? Využijte spolehlivé a pohodlné e-mailové ęešení.

Co pĚináší

Co pĚináší

Poęízení služby a všechny uživatelské licence zdarma. Automatickou synchronizaci kalendáęe, kontaktį, úkolį. ExtrémnÛ jištÛnou bezpeÍnost vaší komunikace pomocí šifrování. Možnost snadno se propojit s firemními aplikacemi, napę. SAP, Oracle, Java. Mobilní e-mail

Vzdálený pęístup k firemnímu e-mailu a pęístup na web. Pro využívání BIS není zapotęebí vlastní BlackBerry server ani jiné poÍáteÍní investice. Nastavení je snadné a rychlé pęímo z pęístroje bez nutnosti IT podpory. Mobilní e-mail

BES Express

449 KÍ

BIS

315 KÍ

Limit pro stahování

1,2 GB

Limit pro stahování

600 MB


96

Snadná cesta k Vodafonu

Business Fér tarify

Více informací ke všem nabídkám naleznete na www.vodafone.cz/ŭrma

Nabídka mÛsíce pro firmy Máte IÌO? Vyberte si nÛkterý ze skvÛlých Business Fér tarifį navrch s neomezeným voláním a SMS ve ūrmÛ a ještÛ výhodnÛjšími podmínkami pro volání.

Business Fér tarify Neomezené SMS

Máme pro vás ty nejférovÛjší tarify na trhu. PoęiÏte si je i s nÛkterým ze zvýhodnÛných chytrých telefonį.

Business Fér 399 neomezené SMS v síti Vodafone ostatní 1,50 KÎ/SMS

3000

50

minut

ÚÍtování po vteęinách

Business Fér 599

Business Fér 799

Business Fér 999

Business neomezený

neomezené SMS

neomezené SMS

neomezené SMS

neomezené SMS

6000

100 minut

12 000

200 minut

18 000

3299

oo

300 minut

minut

vteĚin volání

vteĚin volání

vteĚin volání

vteĚin volání

150 MB

300 MB

300 MB PĚipojení pro mobil super

600 MB

PĚipojení pro mobil premium

PĚipojení pro mobil premium+

neomezené volání a SMS ve ŭrmÜ

neomezené volání a SMS ve ŭrmÜ

neomezené volání a SMS ve ŭrmÜ

neomezené volání a SMS ve ŭrmÜ

neomezené volání a SMS ve ŭrmÜ

917 KÏ

1489 KÏ

1739 KÏ

1955 KÏ

4389 KÏ

399 KÏ

599 KÏ

799 KÏ

999 KÏ

3299 KÏ

další cca 0,08 KÎ/vteĚinu

PĚipojení pro mobil standard

další cca 0,08 KÎ/vteĚinu

PĚipojení pro mobil super

další cca 0,08 KÎ/vteĚinu

další cca 0,05 KÎ/vteĚinu

neomezené volání

1,2 GB


Business Fér tarify

Ìerpání minut z tarifu i pro volání do zahraniÍí

HTC One V

VPN

Neomezené volání a SMS ve firmÛ

Business Fér 1499

neomezené SMS

36další000 cca

600 minut

0,05 KÎ/vteĚinu

1,2 GB

PĚipojení pro mobil premium+

neomezené volání a SMS ve ŭrmÜ

2589 KÏ

777 KÏ

standardní cena 6577 KÏ

1499 KÏ

Snadná cesta k Vodafonu

97


98

Snadná cesta k Vodafonu

Férové tarify

Více informací ke všem nabídkám naleznete na www.vodafone.cz nebo volejte zdarma 800 777 777

Nabídka mÛsíce Tady najdete to nejlepší, co pro vás máme. Aĥ už internet za bájeÍnou cenu, nebo tęeba všechny služby dohromady.

Férové tarify Neomezené SMS

Máme pro vás ty nejférovÛjší tarify na trhu. PoęiÏte si je i s nÛkterým ze zvýhodnÛných chytrých telefonį.

Vodafone Smart II

Huawei Ascend G300

Fér tarif 599

neomezené SMS

6000

100

18 000

minut

vteĚin volání

vteĚin volání

300 MB

600 MB

PĚipojení pro mobil super

1249 KÏ

standardní cena 2577 KÏ

Fér tarif 999

neomezené SMS

další cca 0,08 KÎ/vteĚinu

77 KÏ

ÚÍtování po vteęinách

599 KÏ

300 minut

další cca 0,08 KÎ/vteĚinu

77 KÏ

standardní cena 3977 KÏ

PĚipojení pro mobil premium

1715 KÏ 999 KÏ


Férové tarify

Snadná cesta k Vodafonu

99

Internet za nejvýhodnÛjší ceny Pęipojení pro notebook, tablet nebo ADSL mįžete mít ještÛ levnÛji, pokud si ho poęídíte s jakýmkoliv Férovým tarifem.

Už od

299 KÏ

Ìerpání minut z tarifu i pro volání do zahraniÍí

Fér tarif 1499

HTC One V

neomezené SMS

36 000

600 minut

vteĚin volání

Internet v notebooku Snadno si vyberete mezi Pěipojením pro notebook standard s objemem dat (FUP) 1 GB za 299 KÏ mÝsíÏnÝ a Pěipojením pro notebook super s objemem dat 4 GB za 399 KÏ mÝsíÏnÝ.

Už od

199 KÏ

další cca 0,08 KÎ/vteĚinu

1,2 GB

PĚipojení pro mobil premium+ Už od

2349 KÏ

777 KÏ

standardní cena 6577 KÏ

1499 KÏ

396 KÏ

Internet na doma Ideální pro uživatele, kteěí chtÝjí data bez limitu. Podle rychlosti pěipojení si vyberete tarif za 396 KÏ mÝsíÏnÝ s rychlostí 8 Mbps nebo za 528 KÏ mÝsíÏnÝ až 25 Mbps.

Internet v tabletu Mıžete volit mezi Pěipojením pro tablet super s objemem dat (FUP) 500 MB za 199 KÏ mÝsíÏnÝ a Pěipojením pro tablet premium s objemem dat 1 GB za 299 KÏ mÝsíÏnÝ.


KB G2 Komiks 190x245.indd 1

11.09.12 15:09


2012 | 10 | Čilichili: Naučte se oblíkat