Issuu on Google+

Vodafone karta

81

Více informací najdete na www.vodafone.cz/mobito

Internet v mobilu

zdarma PęEDPLACENÁ KARTA s Internetem v mobilu zdarma Nová karta je tady pro všechny, kdo rádi surfují a volají za stejnÛ výhodnou cenu do všech sítí. StaÍí každý mÛsíc jednorázovÛ dobíjet alespoĈ 300 KÍ, a mįžete si užívat Internet v mobilu zdarma a napoęád. BuÏte online vždycky a všude. Volání 6,50 KÍ za minutu SMSka za 1,50 KÍ MMSka za 4,50 KÍ Internet v mobilu zdarma SIM karta stojí 300 KÍ a obsahuje kredit 300 KÍ

Novinka Dobíjejte si kredit pĚes MOBITO, získáte SMS zdarma do sítÜ Vodafone na 7 dní S MOBITEM máte peníze v mobilu. No a mobil máte poęád s sebou, takže máte peníze na dobití kreditu poęád s sebou.

BlackBerry Curve 8520 + Pěedplacená karta s Internetem v mobilu zdarma

3777 KÏ

Dobíjení pęes MOBITO je: Jednoduché – otevěete MOBITO, zadáte dobíjené Ïíslo a Ïástku k dobití. Rychlé – dobít si mıžete kdykoliv, kdekoliv jste a dobito máte okamžitÝ. BezpeÎné – dobití kreditu je chránÝno vaším osobním PINem.


2012 | 10 | Čilichili: Naučte se oblíkat