Issuu on Google+

Mobilní web, aplikace a e-knihy

Vodafone na ěíjen doporuÏuje

iOS

WAZE Navigace jako sociální komunita – varování pěed radary, rychlé dopravní info i super benzínky. IKEA KATALOG Promakané spojení papírového katalogu s vaším telefonem. Raz dva si navrhnete vlastní domov. PINTEREST Virtuální nástÝnka, kam pěipíchnete, co vás baví nebo zajímá. A hned víte, kdo v tom lítá s vámi.

75

… knížky ke studiu Jestli už nejste školou povinní, tak se vzdÛlávejte sami. Máme k tomu pro vás pÛkných pár e-knih od Grady. StaÍí stáhnout. Co všechno najdete v sekci E-knihy? Spousta odborné literatury, jazykové uÎebnice, dÜtské e-knihy... Co vám hlava pobere. Tak doplĉujte e-knihovnu ostošest. Pošlete SMSkou kód knížky na 90299 a ÎtÜte!

Nejen školou ale živ je ÎtenáĚ. Zalovte u nás i v bestsellerech od Viewegha, Nesvadbové, Larssona, Nesba, Irvinga a dalších.

Android BODOVÝ SYSTÉM MrknÝte, za jaké pěestupky za volantem pěijdete o body a o kolik.

DISK GOOGLE Zálohujte si fotky, dokumenty, videa a další soubory a s touhle aplikací k nim máte pěístup kdykoli a kdekoli. LOGO QUIZ Těi proužky, fajfka, Ïervená uvozovka, kosoÏtverec… poznáte znaÏky podle jejich log?

Windows Phone ÍSOB SMARTBANKING Prosté jako facka – první Ïeská bankovní aplikace pro klienty ÎSOB.

MOJE VÝPLATA SpoÏítejte si, kolik vám to hodí. Nechybí srážky a mzdové náklady zamÝstnavatele. SMS JÍZDENKA KliknÝte, jakou jízdenku zrovna potěebujete a o nic jiného se už nestarejte. Rovnou mıžete jet.

VŠECHNO JE JINAK Vladimír Pikora, Markéta Šichtaęová

TRÉNINK SLOVNÍ SEBEOBRANY Matthias Nöllke

NebuÏte jedním ze stáda, které vÛęí všemu! Ve spoleÍnosti roste napÛtí. Nepokoje se šíęí Evropou. Možná se blíží kolaps. Jak to skonÍí? Známí ekonomové Vladimír Pikora a Markéta Šichtaęová odpovídají zpįsobem srozumitelným každému laikovi. Boęí jeden mýtus za druhým, odmaskovávají nekompetentní politiky, odhalují, co nás Íeká. A nemine. Wooky cena: 229 KÍ SMS kód: VODAFONE LT2S8

NejprodávanÛjší e-kniha z nakladatelství Grada Najít vhodnou odpovÛÏ na hloupé narážky a umÛt zareagovat v trapných situacích, kdo by to nechtÛl. Když to umíte, nikdo vás jen tak neuvede do rozpakį. S touto e-knihou si mįžete pomocí 50 praktických cviÍení zlepšit své umÛní slovní sebeobrany. A kdyby to nefungovalo, zkuste box. Wooky cena: 144 KÍ SMS kód: VODAFONE YT2PH


2012 | 10 | Čilichili: Naučte se oblíkat