Issuu on Google+

ROZJEZD Fakebook

Františka z Blesku Veĥejnĕ známá mumie Pracuje ve spoleĆnosti Módní policie jako Senior drbna PoĆet lidí, kteĥí se toho bojí 985 693 To sa mi páĆi Setĥít

Urazit

Ponížit

Zašlápnout

Jméno celebrity

Františka Pĥed hodinou v okolí místa záchod KoneĆnĕ jsem zvítĕzila ve fetálním boji s anorexií. Toto se líbí 1254 koster Jirka Tak proto jste poslední dobou buclatĕjší! Františka SAKRA.

To sa mi pĥíĆi

Poslat to pĥíteli

Poslat to nĕkam

Františka Pĥed 10 hodinami v okolí místa Kino Moskva Pussy Riot nemají vkus Tĥi ruská dĕvĆata, o kterých mluví celý svĕt, se neumĕjí pĥed odvolacím soudem obléci ani nalíĆit. Vytahaná triĆka, kruhy pod oĆima, nezapudrované modĥiny od mlácení, tak se pĥed oÀcínální justinici nechodí. TriĆka pĥed soudem jsou trapná. Nedĭstojná. Degustující. Pussy Riot od nás mají horší Ćtyĥku. Františka Pĥed 14 hodinami v okolí místa Hudební divadlo Karlín Yvettĕ BlanaroviĆové by prospĕla epileptace! Toto se líbí Svazu chlupatých epileptikĤ Milan Františko, obdivuji vás. Jste Darth Vader Ćeské módy.

Františka Pĥed 3 hodinami v okolí místa Hostivaĥská pĥehrada Dnes bez servírkĭ – nudisté se neumĕjí oblékat! Františka Pĥed 6 hodinami v okolí místa Malá Strana Chválíme novináĥku Marcelu Parlamentová televezní zpravadajka Marcela se vyznamenala pĥi interfelacích v Poslanecké snĕmovnĕ. Její zpravodalský výron podtrhl pĥíjemný, dementní úsmĕv provizionální moduritorky a nechal zazáĥit aportní kostýmek z luxovaného materiátu. Marcela má od nás jedniĆku s hvĕzdou Aldeburan! Toto se líbí 4212 analfabetĤ Andrea Proboha ženská, jaké máte vzdĕlání, že si troufáte hodnotit nĕĆí vzhled?

Foto: Proŏmedia

Františka Neznám nikoho v oboru, kdo by potĥeboval nĕjaké vzdĕlání.

ČiliChili | 10 | 2012 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

Františka byla oznaĆena v Ćlánku Módní policistka netušila, co nosí! Komentátorka módy Františka ąížková chodí stále v Ćerné. Teprve poté, co se na vĆerejším veĆírku v Chateau Kotĕra chlubila pestrobarevností svého tmavošedého šátku, vyšlo najevo, že nejde o styl, ale o barvoslepost. Po odhalení zrakové vady pĥešla ąížková do protiútoku a vyhlásila, že na praxi svých Ćernobílých hodnocení nehodlá nic mĕnit. Františka Pĥed 20 hodinami v okolí místa Slavín Otevĥeli jsme rakev Jiĥího Šlitra Elegotní zpĕvák zvolil slušivý, slavnostní odĕv z trvanlivého metariálu v temnĕjších odstínech s proužky. NadĆasový stĥih dobĥe doplğuje tmavá kravata a polobotky. Svĕtlá košile ovšem nejde tón v tónu s bĕlostným povrchem tĕla, outfet pĭsobí nesvižnĕ, celek ztuhle. Mrtvý Jiĥí od nás odešel zklasiÀkán za dvĕ.

3


2012 | 10 | Čilichili: Naučte se oblíkat