Issuu on Google+

TÉMA

MONIKA NOVÁKOVÁ Studuje Ateliér odevného dizajnu naËVysoké škole výtvarných umení vËBratislavç. Už dnes vytváĜí vlastní kolekce aËmezi zasvçcenci se oËní dobĜe ví.

VERONIKA BENEŠOVÁ Navrhuje pod znaÝkou Sophistic. VËroce 2010 otevĜela svĶj vlastní obchĶdek. Tato práce ji dnes živí aË Veronika si dokáže poradit iËse sériovçjší výrobou.

MIMI NGUYEN HOANG LAN Nestudovala VŠUP ani UMPRUM, ale mezinárodní vztahy. Už zaËstudií ale zaÝala vyrábçt modely aËprodávala je spolužákĶm. Dnes patĜí kËtçm návrháĜĶm, kteĜí mají vlastní znaÝku (La Femme Mimi) aËbutik. Mimi ale prodává taky venku. Dokonce oËní nedávno psali veËVietnamu. Zavolala jí šéfredaktorka vietnamské Ženy aËživota aËomlouvala se jí, že je zËmalého plátku, který Ýtou pouhé 2Ëmiliony ÝtenáĜek.

CO NA TO NÁVRHÁŘI 24

CHATTY VËroce 2004 je založily tĜi mladé sleÝny, dnes studio vedou jen Anna Tušová aËRadka Sirková. Mají rády hru sËmateriálovou koláží, technologickým zpracováním aËužitkovostí modelĶ. Navrhují elegantní obleÝení naËulici aËpravidelnç je mĶžete vídat naËvšech prestižních Ýeských módních akcích.

DANA HAPALOVÁ GrafiÝka, ze které se nakonec vyklubala návrháĜka. Svoji znaÝku založila ještç pĜi práci už skoro pĜed 9 lety. Její showroom najdete kousek odËstadionu pražské Bohemky. Navrhuje aËšije pod znaÝkou sweet666design. PatĜí kËtçm, které jejich práce už živí, má vlastní ateliér aËstovky vracejících se zákaznic.

LA FORMELA Antonín Soukup, Mirka Kohutiarová aËKatarina Ravasová se pĜed pár lety potkali naËstudiích vËLiberci. VËroce 2009 založili znaÝku LaFormela (ano, podle televizních formelákĶ) aËodstçhovali se spoleÝnç doËPrahy. NaËrozdíl odËvçtšiny ostatních návrháĜĶ všichni tĜi chodí doËnormální práce.

ZUZKA KUBÍČKOVÁ LoĎská absolventka pražské VŠUP studovala iËvËPaĜíži Ýi vËReykjavíku. VeËdvaceti šesti letech má rodaÝka ze Zlína naËkontç nçkolik celostátních cen, naËCzech Grand Designu byla nominována naËObjev roku iËMódního designéra roku. Ještç zaËstudií pracovala vËItálii pro uznávanou znaÝku Gianni Tolentino. Letos vËdubnu se ale vrátila aËvËPraze si otevírá vlastní ateliér.


2012 | 10 | Čilichili: Naučte se oblíkat