Issuu on Google+

FESTIVALOVÁ ELEGANCE Letos vËlétç jsme vyrazili naËhudební aËfilmové festivaly. NçkteĜí návštçvníci dali pĜednost pohodlí, jiní pĜekvapili stylovým lookem.

ŽLUħÁSEK Tahle kráska nás vËcentru Prahy zaujala ladçním doËjediné barvy aËnetradiÝní kabelkou naËĜetízku.

HIPPIE IËuprostĜed mçsta narazíte naËsleÝnu, která zabrousila doËpestrobarevných vod hippie stylu. Üelenky se teá prostç nosí.

ČiliChili | 10 | 2012 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

VESELÝ KŠILT IËvËmódç je dĶležitý nadhled. DĶkazem toho je mladík, který naËfestival vyrazil sËvtipnými doplĎky.

19


2012 | 10 | Čilichili: Naučte se oblíkat