__MAIN_TEXT__

Page 1

9/ 2012

www.cilichili.cz

Vybrané telefony a tarify Vodafonu plus porce pěkně ostrého čtení

9 1 2012 Xxxxxxx Malí supermani Xxxx Xxxx Xxxx Xx

Malí supermani Děti se změnily ve stroje na úspěch. Kam až dojde rodičovská posedlost? edlost?

www.cilichili.cz www.facebook.com/cilichili


Úžasný fotoaparát. Vynikající zvuk.

Pořízené Nickovým HTC One S při pádu rychlostí 200 km/h

Doporučeno Nick Jojola Módní fotograf

Sledujte Nickovu osobní zkušenost na htc.com

Zachycuje HD video a fotografie současně S HTC Sense


ROZJEZD Fakebook

Reality šou FARMA Televizní poĥad Lidé z Prahy dojí býky. Moderátorka Pergnerová dojí slzy. Kdo dojí knedlík? Toto se líbí: 15 206 chudákĭ, kteĥí nemají vlastní život Dojetí Kydat

Krmit

Sázet

Rýt

Vymlátit?

Reality šou Farma Smutná zpráva: Na Farmĕ uhynul jezevĆík TlaĆenka. Magda Sch. Na Farmĕ chcípnul pes už dávno.

Objetí

PoĆetí

Hnĭj

Reality šou Farma byla oznaĆena v Ćlánku Zoufalství tvĭrcĭ reality show ąeské televize dĥou kýlem o dno. Po venkovských sériích Farma a Farmáĥ hlodá ženu chystají reality show z prostĥedí nu-metalu (s názvem Noid), z prostĥedí posiloven (Steroid), a hospicĭ (Umĥoid). Poslední poĥad bude opĕt moderovat empatická Tereza Pergnerová, která každého rozbreĆí už jen tím, že promluví. Farma Naprosto neobjektivní Ćlánek. Navíc vynechal náš nový projekt Mimoid z prostĥedí Matematicko-fyzikální fakulty!

Reality šou Farma Konkurz: Po sestavĕ psychotik, striptérka, uklízeĆka, hošan, svalnatec, servírka a dement vyhlašujeme pro druhou ĥadu Farmy konkurz na sestavu cirkusák, šlapka, pojišīovák, hajzlbába, neurotik, fotbalista, nafukovací panna a znovu dement. Linda B. ProĆ nafukovací panna? Farma Chceme zopakovat úspĕch Hotelu Paradise, kde jich úĆinkovalo sedm.

Reality šou Farma Svlíkáme soutĕžící do naha, pĥevlíkáme je za zvíĥata, necháváme je padat do moĆĭvky a poĥád je to nuda. Co s tím? Klára H. Aī Tereza vybalí pĥíbĕh „já a heroin“! Mirka T. Ano! Ráda ho uslyším i po šedesáté!

Robert K. Nemohli byste vyhlásit i pozici poddĭstojník? Reality šou Farma byla oznaĆena v Ćlánku Farma Pro vás už tam jedna pozice je.

Reality šou Farma Vyhráli jsme v soutĕži Televizní poĥad roku, kterou vyhlašuje Sdružení zooÀlĭ ąeské republiky! Farma U nekroÀlĭ vyhrála Všechnopárty. Gratulujeme!

Uživí mĕ focení! Devadesát sedm procent úĆastníkĭ reality show doufá, že se po vyĥazení uživí ježdĕním po diskotékách a focením s lidmi. Vzhledem k tomu, že v reality show už byl skoro každý ąech s IQ pod 70, není to pĥíliš pravdĕpodobné. Reality šou Farma

Foto: Proŏmedia

Finále: NejsympatiĆtĕjším úĆastníkem poĥadu Farma vyhlásili televizní diváci prase. Získává kosmetický balíĆek a dovolenou v Karibiku.

ČiliChili | 09 | 2012 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

3


ROZJEZD Malý superman

Dočtete se u nás Nejdřív vepředu, potom vzadu

6 8 10 14 30 36 42 52 56 62

HrobaĜi vËrakvi PĜekladaÝ psovštiny Vousaté fotky Co zËnich vyroste? Supermani! Wondermatky Když se miluje kĶĎ Foodnáckové Zkyslý fazole Kde to záĜí vËzáĜí TĜi roky naËjednom stromç

123: Vodafone 67 68 70 72 74 78 80 82 83 84 94 96

Zprávy zËVodafonu Vodafone experti Férové tarify Mobilní web, aplikace aËe-knihy PĜipojení sËVodafonem PĜedplacené karty SËVodafonem vËzahraniÝí Vodafone menu Volací jistina Všechno oËtelefonech Vymyšleno pro ŏrmy Nabídky mçsíce

Co se v mládí naučíš, k stáru ti nejspíš bude k ničemu

S psaním já měl vždycky problémy. Teda aspoň to tak vypadalo. Už od prvních pokusů s  předtištěnými písmenky jsem měl písanku plnou výhrůžných červených klikyháků. Táhlo se to se mnou léta. „Pozor na  úpravu!“ „Nedbalé!“ A   p o d o b ně. Ne j e no m po diktátech, ale dokonce i při slohu. Moje zážitky z prázdnin se dočkaly komentáře: „Dodržovat okraje!“ Úprava byla zkrátka většinou důležitější než obsah. Pak se člověk diví, kolik českých filmů má stupidní scénář nebo že naše současná literatura bohužel nikoho nezajímá. Ale to jsem odbočil. Chci říct, že u dětí se málokdy pozná, do čeho se po všech těch kroužcích a školách nakonec vrhnou. U mě to na psaní rozhodně nevypadalo. Takže jestli něco potřebují, tak prostor a podporu. Nemá cenu na ně odmala tlačit a nutit je zvládat hromadu různých aktivit, aby se náhodou něco neprošvihlo. Nebudou z nich supermani. Leda superneurotici. michal.schindler@vodafone.com

<

4

Novinka

T

Máme novou čtečku pro telefony s Androidem i pro iPhony. Najdete v ní úplně, ale teda fakt úplně všecko z tištěného ČILICHILI i z cilichili.cz, a to pěkně přizpůsobené pro obrazovku mobilu. Přejeme pohodlné čtení!

PěEZDÍVKY VËÜILICHILI ěeditelka redakce – Markéta ěíáa Moreno Šéfredaktor – Michal Metal Schindler Zástupce šéfredaktora – Štefan Pupík Švec Kreativní Ĝeditel – Simon Hnçdej Brown &&& Creative – www.andandandcreative.com Editor sekce Vodafone – Martin Pistolník Pistulka EditoĜi aËpsavci – Jindra Vostrá Novák, Filip HorĎák HoráÝek, Martin Doktor Groman, Jakub Canny König DesignéĜi – Petr Alfík Toman, Tomáš Tomík Trnobranský, Jakub KoĨátko MaĜík Manažer – Marek Mára Slezák ProdukÝní – Pavel Matunda Matuška DTP – Aleš BrĎák DuroĎ Asistenka – Lenka Cizrna Ciznerová Stážistka - Magda NácíÝek Schlindenbuchová Manažer inzerce – Marek HamroĎ Hammerschmied ProdukÝní sekce Vodafone – Magda Maáarka Rückschlossová

TIRÁŽ Vydavatel Boomerang Publishing, s. r. o., Nad Kazankou 37/708, 171Ë00 Praha 7 – Troja, tel.: 244 023 201, www.bpublishing. cz, pro Vodafone Czech Republic, a. s. Tisk Helma Roto, s. r. o. Uzávçrka vydání 15. 8. 2012. Datum vydání 27. 8. 2012. Distribuce Üeská republika. Periodicita mçsíÝník. Prodej inzerce Marek Hammerschmied, e-mail: marek.hammer@bpublishing.cz. Uzávçrka podkladĶ inzerce 10/2012 13. 9. 2012 MKÜR 15371. AĨ žijí uchové. Údaje jsou platné keËdni uzávçrky. Zmçny uvedených údajĶ nebo tiskové chyby jsou vyhrazeny. Kašpárek vËpupíku. E-mail doËredakce: redakce@cilichili.cz. Kompletní ceník sËaktuálními cenami stejnç jako kompletní popis podmínek jednotlivých produktĶ aËslužeb najdete naËwww.vodafone.cz. Ë


Foto: Proŏmedia

Předpověď počasí na zítra

Zdravotní osvěta

T

Místo pečiva zabaleného v pytlíku je lepší sníst ten pytlík

T

Nejspíš bude dost podobně jako dneska.

ZVÍěECÍ CELEBRITY

GARFIELD SE ZVĚTŠIL Majitel známého komiksového kocoura Jim Davis poËletech zjistil, že jeho vyžraný mazlíÝek pĜešel doËjiného živoÝišného druhu. „Nevadí, je to typický AmeriÝan,“ prohlásil Davis. Nová cesta za vzděláním

T

Revoluční čtečka vám nepřetíží mozek

Potraviny zabalené v igelitových sáčcích či nápoje v PET lahvích podle ekologů přebírají látky ze svého obalu, a to včetně nebezpečných ftalátů. Nová zjištění ukazují, že celý proces funguje i zpětně. Igelitové pytlíky získávají vlastnosti potravin. Při- Společnost Lamazon představila bližně po třech hodinách kontaktu se z průměrného zcela novou čtečku e-knih Dumb. Její nejdůležitější funkcí je, že igeliťáku stane rohlík a z rohlíku igeliťák. Následně dokáže číst za vás. Stačí knihu nahrát do paměti a čtečka ji celou se celý proces vrací zpět a při konzumaci je tedy přečte, aniž byste se museli obtěžovat sami. „Je to boží, jak budu chytrákovej! Koupim si hektolitry knížek nutné vyčíhnout chvíli, a šecky je budu mít přečtený za pět vteřin kdy je pečivo (případně sáINZERCE: a deset sekund!“ pochlubil se jeden z prvček, podle toho, co chcete ních majitelů čtečky Dumb těsně poté, co pozřít spíš) právě přibližně se mu nečekaně úspěšně podařilo zavázat nejblíž stavu potraviny. tkaničku na levé botě.

<

ČiliChili | 09 | 2012 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

PRODÁM KARDIOSTIMULÁTOR, K SRDCI MI MOC NEPŘIROST.

<

5


ROZJEZD

Pavlač Emila Hakla

T

Být nejlepší? ZÁKLADEM VÝCHOVY BÝVALA STRAŠIDLA. ZE ZAČÁTKU DOST PRIMITIVNÍ, ALE ÚČINNÁ. Jakmile dětem došlo, že ty stávající fungují na úrovni pomocného pedagogického personálu, nastoupily varovné příklady ze života: bude z tebe kopáč bez maturity, manuální dělník, prodavačka v sámošce, zloděj, feťák, alkoholik. Fabriky jsem se docela bál, ta na mě zabírala až zhruba do šestnácti. Co se děje dneska, dětem nezávidím. Strašidla víceméně vymřela a nastoupila holá ctižádost. Tu mají dospělí, děti zřídkakdy. Je to vlastně prastarý model: Kdo ničeho nedosáhl, ten svůj midrák promítá do potomků, kdo ano, ten na svoje ratolesti tlačí, aby byly stejně dobré ne-

bo lepší. Měly by se naučit v něčem vynikat. Dokud si nevyjasní v čem, musí se naučit nějaký sport, hrát na klavír, hoboj, violoncello a pro jistotu ještě na varhany. Samozřej- pod dozorem přísných trenérů mě umět španělsky, francouzsky, šest dní v týdnu, osm hodin dendánsky, norsky a tak dále. Přitom ně. Děje se to nejen v Číně, ale oni ve světě, který je čeká, se obejdou ti Číňánci mají takové dojemné klidně i  bez češtiny. Anglicky kouzlo – vypadají jako smutné ovšem umět musí. Samozřejmě. pandy. Čínština nastoupí na její místo až Nevím. Myslím, že by se měla za čas. Ta padne na naše vnuky, možná pravnuděcka nechat žít, život je vycvičí ky. Pokud se do té doby Čína nenaučí anglicky, až dost. Důležité je jenom to, aby neskončily při známé asijské ochotě přebírat vnější vzory ve fabrice. Což by je ale na druhou stranu osvoby nebylo divu. bodilo od nekonečných mítinků, brainstorminA jsme u těch fotek, co proběhly snad všemi gových maratonů, o utužování kolektivu pomodeníky. V souvislosti s úspěchy čínských atletů cí organizované zábavy nemluvě. ukazují, jak toho bylo dosaženo. Chudinky si už tak od sedmi let uvolňují klouby a vůbec kmitají

<

Pozoruhodné příhody mistra hrobaře a jeho učedníka

6


1974, Anneline Krielová, Jižní Afrika

1

TOP 10

Nejšerednější miss world Nejvíc světových miss v historii je z Venezuely. Tahle země měla už šest vítězek. Bohužel občas vyhrávají i holky z jiných států. Třeba Britky mají titulů pět. A hned dvě z nich se dostaly do našeho luxusního výběru. Smutné případy. Jeden by jim dal korunu...

Foto: Proŏmedia

1993, Lisa Hannaová, Jamajka

7 1965, Lesley Langleyová, Velká Británie ČiliChili | 09 | 2012 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

5

6 1960, Norma G. Cappagliová, Argentina

8 1975, Wilnelia Mercedová, Portoriko

1961, R. Franklandsová , Velká Británie

2005, Unnur Birna Vilhjalmsdóttir, Island

4

4 1999, Yukta Mookheyová , Indie

2

9 2000, Priyanka Chopraová , Indie

10 2006, Taťána Kuchařová , pěkná, ale mluví.

7


ROZJEZD

8

woof, woof; ruff, ruff; arf, arf; yap, yap; yip, yip (malý pes), bow wow blaf, blaf; woef, woef; keff, keff (malý pes) ham, ham hau, hau; how how haf, haf au, au; txau, txau (malý pes); zaunk, zaunk (velký pes); jau, jau (starý pes) kong, kong woef, woef; blaf, blaf; waf, waf (velký pes) keff, keff; wuff, wuff (malý pes) gheu, gheu; bhao, bhao bau-bau; jaff, jaff au au woke, woke bau, bau; bub, bub wong, wong wang, wang vau, vau haf, haf vov, vuf blaf, blaf; kef, kef; waf, waf; woef, woef boj, boj auh, auh hau, hau; vuh, vuh; rauf, rauf waouh, waouh; ouahn, ouahn; vaf, vaf; wouf, wouf; wouaf, wouaf; jappe, jappe wuff, wuff; wau, wau ghav, ghav hav, hav; hau, hau bow, bow vau, vau voff, voff guk, guk amh, amh bau, bau wan-wan; kyan-kyan meong, meong vau, vau au, au av, av gong, gong bhu, bhu; bho, bho voff, voff nebo boff vogh, vogh hau, hau au, au; ão-ão; béu-béu; cain-cain ham, ham; hau, hau gav, gav; tyav, tyav av, av buh, buh haf, haf; hau, hau hov, hov guau, guau; gua, gua; jau, jau

<

Zprávy

Zagorka dçlá zagorku. Neoprávnçnç, tvrdí OSA.

T

Malá Británie pĜerostla Velkou Británii. RozhodÝí bçhem zápasu Ýasto vyluÝoval.

Ilustrace: &&&

Anglický chrt Afrikánský vrt Albánský tiran Arabský salámový psík Arménský teriér Baskický mamalut Balijský čau Belgický jau Bengálský beng Bulharský ovčák Brazilský portugal Barmská fólie Katalánský kokršpaněl Kantonský štrudl Mandarinská hotdoga Chorvatský samojed Český vořech Dánský retrívr Holandský vr Esperant psík Estonský pudl Finský pastevecký Francouzský pígl Německý lovečák Řecká pita Hebrejský šalom Hindský bágl Maďarský jezevčík Islandský petr Indonéský setr Irský vlkodav Italská ciao viva Japonecký goro Korejský kokr Lotyšský rotvajler Litevský trajler Makedonský saša Malajský pitbul Maráthský marát Norský svetr Perský husky Polský fusky Portugalský aport Rumunský musk Ruský medvěd Srbský ohař Sinhálský vorař Slovenský salašnický Slovinský pelešnický Kokršpaněl

Foto: Proŏmedia

Jak štěkají psi v různých jazycích


News

T

Kyperské kavárny nabízejí rozpustného Turka. Jarmila Šuláková naËprezidenta kandidovat nebude. Jediná. Coming out JiĜího Hromady: „Jsem asexuál.“ Wikipedia byla obvinçna ze zveĜejĎování hesel.

Nové trendy v žurnalistice

T

Foto: Proŏmedia

Anonymní zprávy ZAËHORŠÍ SVæT

KREATIVNÍ SILNIČÁŘI „Když už nemáme naËto, abychom to opravili, budeme kolem toho aspoĎ malovat,“ prohlásil šéf ruských silniÝáĜĶ Vasilij IvanoviÝ Tér poté, co jeho zamçstnancĶm došly roÝní prostĜedky naËopravy silnic už vËbĜeznu. Kolem výmolĶ aËdçr vËasfaltu se tak zaÝaly objevovat veselé obliÝeje.

Duel

Einstein : Mozart

Čím dál vyšší počet žalob přinutil bulvární deníky cenzurovat jména celebrit, aby nebyly poznat. Typická zpráva ve společenské rubrice novin tak dnes vypadá takto: „Tlustá, blbá... se rozhodla vdát za dalšího nýmanda a popatnácté se vrátit k pěvecké kariéře. Co na to syn Artur?“ Deníky kupodivu nezaznamenávají úbytek čtenářů.

<

Dejte mu iPad, aËje klid 1 : 0 Bude chtít klavír, spinet, symfoĎák… Z kultury

NauÝí se asi slušnç naËhousle 0 : 1 Nezvládne ani poÝítat panáky Nejspíš se nikdy poĜádnç neuÝeše 0 : 0 NaËhĜeben vám taky leda nçco zabrnká

T

V Ordinaci hraje Alzheimer

Bude napadat váš smysl pro logiku 0 : 0 Bude zesmçšĎovat váš hudební vkus VzoreÝky asi návštçvy moc nepobaví 0 : 1 Návštçvy pĶjdou zËjeho koncertĶ do kolen

Nejspíš bude mít snahu žít skromnç 1 : 0 Peníze bude vyhazovat oknem V seriálu Ordinace v růžové zahradě 2:2 se objevil nový, zásadní hrdina – U génia si člověk nevybere. Jestli ono to nakonec s normálním Alzheimerova choroba. Scenáristé průměrným dítětem nebude lepší… zapomínají, co už napsali, v ději se jim objevují dávno mrtvé postavy, lidé z jiných seriálů, rodiče se stávají dětmi vlastních vnuků a stejní herci mají v různých dílech různá jména. Na vše se přišlo až po sedmi letech vysílání, protože čeští diváci jsou zvyklí z exotických telenovel.

<

ČiliChili | 09 | 2012 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

DALŠÍ ÜESKÝ ÚSPæCH

GENIÁLNÍ RYBÁŘ JAKUB VÁGNER CHYTIL MOŘSKOU FILCKU. 9


Foto: Justin James Muir

ROZJEZD Čumenda

Fousy proti rakovině JUSTINA JAMESE MUIRA FASCINOVALY VOUSY OD CHVÍLE, KDY SE PŘESTĚHOVAL DO MĚSTEČKA WEST CHESTER V PENSYLVÁNII. Z neznámého důvodu je tu prý vyšší koncentrace vousáčů, než je běžné. Vousy podle Jamese znamenají pro muže totéž, co pro strom letokruhy. Vyprávějí o ča- vá odpověď... čas,“ říká Justin. Vousáče začal fotit. se, který strávil na této planetě. A když měl slušnou sbírku, přišlo mu, že je škoda A  čas pro člověka znamená z toho udělat jen blog nebo post na Flickeru. A tak hodně. „Když jsem potkal ně- se rozhodl vydat knihu. V té době onemocněl jeho koho vousatého, vždycky jsem přítel rakovinou varlat a naneštěstí neměl zdravotní se ptal: ‚Chtěl bych si nechat pojištění. Justin se proto rozhodl, že veškerý zisk narůst takový vousy. Jak jsi to z prvního vydání knihy věnuje na uhrazení jeho léudělal?‘ Na to je jediná pravdi- kařské péče. Rakovinou trpěl i Justinův bratr dvojče, naštěstí se vyléčil. A protože celé rodině tehdy velmi pomohla Leukemia & Lymphoma Society, chce dát Justin zisk z případných dalších vydání této společnosti. A navíc jsou to všechno fakt pěkné fotky. www.bookofbeards.com

<

10


Ä&#x152;iliChili | 09 | 2012 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

11


ROZJEZD Čumenda

12


Ä&#x152;iliChili | 09 | 2012 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

13


TÉMA

Od tří měsíců plavat a do hudebky, od roku na pohybovky, od dvou na angličtinu a na výtvarku, od čtyř na jógu a na zobcovou flétnu, a už je tady pomalu čas vybrat nějaký ten sport, že? Nabídka aktivit pro děti je dneska úžasná. Jenže posedlost rodičů vylepšováním dětí už přesáhla rozumnou míru. Co přidat ještě paličkování nebo rumunštinu?

Malí supermani Písmenka: Natálka Veselá, Jiříček Holubec, Lenička Ciznerová Obrázky: Kristiánek Hammerstad, Míšánek Kratochvíl, Magdalenka Schlindenbuchová, Profimedia

14


Ä&#x152;iliChili | 09 | 2012 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

15


TÉMA

Richard Sandrak Táta taekwondista a máma cvičitelka aerobiku ho odmalička brali s sebou pod činky a Richard měl v pěti letech větší svaly než leckterý intoš ve dvaceti. Hrál v několika filmech, ale jak stárnul, přestalo jeho tělo kohokoliv zajímat.

Nebezpečná dokonalost

Současnému rodiči, který zažil tak maximálně Pionýra a housle, musí dnešní paleta aktivit pro děti připadat skvělá. Jenže znáte to, cesty do pekel jsou dlážděny dobrými úmysly. A marketingem. Okolo dětí se točí obrovské peníze.

VYTÍŽENÉ RATOLESTI Americké děti mají podle studie Michiganské univerzity o polovinu méně volného času než jejich rodiče začátkem osmdesátých let. Samy pro sebe urvou pouhých 12 hodin týdně a  jedí méně domácích obědů. Vedou méně rozhovorů s rodinou a méně jezdí s rodiči na dovolenou. Už před šesti lety vydala Americká pediatrická akademie zprávu o tom, jaká nebezpečí hrozí dětem s příliš plným diářem: „Dostatek nestrukturovaného času na  obyčejné hraní pomáhá dětem řešit problémy, poznávat sebe samy, vytvářet si sociální vazby a především poskytuje prostou čistou radost, která je hýčkanou součástí dětství.“ BLINKAJÍCÍ ANDÍLCI A SPOL. Přetížených dětí je čím dál víc nejen v USA. Už čtvrtý rok běží v americké televizi TLC neuvěřitelný pořad Toddlers and Tiaras (Batolata a  korunky), který

16

monitoruje zákulisí z dětských soutěží krásy. Chcete-li vi vidět, kam až může ambiciózní rodič zajít, n najděte si na YouTube některou z epizod a a podívejte se na miminka v kostýmech andílků blinkající na  pódiu a  tř tříleté princezny propadávající záchvatům paniky při aplikaci zá umělých řas, příčesů a  opálení um ve spreji. V Česku takhle daleko ve zatím nezacházíme, ale i u nás najdou ambiciózní matky prostor. Minimiss nedávno vybírali psychiatr Jan Cimický nebo politička Jana Bobošíková. SMUTNÁ REALITA Drezura krásy se týká výhradně holčiček. Ordinace českých psychologů ale stále častěji navštěvují vystresované neurotické děti, jejichž rodiče z nich chtěli mít slavné sportovce, šachisty či lingvisty. Během posledních dvou let se zdvojnásobil počet volání na Linku bezpečí kvůli sebevraždě. Za posledních deset let si v ČR dobrovolně vzalo život 500 dětí. Proč? „Dnešním dětem hrozí dva extrémy: buď jsou rozmazlované, nebo zanedbané,“ píše německý publicista Uli Hauser. „Jsou na ně kladeny nepřiměřené nároky, nejdůležitější je výkon. Děti ale chtějí být dětmi a nechtějí si dělat starost o budoucnost.“


PLAVÁNÍ? ANO, ALE... Všechno je otázkou míry. A samozřejmě tlaku okolí. „My máme školku s  výukou golfu. A  co plavání? Chodíte? Ne? To je škoda, to vaše mimi přichází o hodně...“ Snad každý rodič v 21. století ví, o čem mluvíme. Stíhání jedné aktivity za druhou, honba za  perfektním dítětem stresuje nejen děti, ale i rodiče. A propos, plavání. Tak jako všude existuje i tady druhá strana mince: „Já sama kojenecké plavání nezakazuji, ale vysvětluji, že se jedná především o zábavu pro matku. Dítě se rozhodně bez plavání obejde,“ říká lékařka Hana Cabrnochová, předsedkyně Odborné společnosti praktických dětských lékařů. „Dřív děti taky neplavaly a žádný důkaz toho, že by kvůli tomu byly zanedbanější, se neobjevil.“ MAJÍ SI KDY HRÁT? V dětské verzi dneska pořídíte všechno. Kurzy břišních tanců, jógy i relaxační masáže. Co si z bohaté nabídky vyberete, je na vás. Přesto odborníci trvají na  svém: Dítě není „projekt“. Terapeutka Alžběta Michalová tvrdí, že v předškolním věku by řízená činnost měla být minimální. Chcete-li učit své dítě ve třech letech etiketě, jezdectví a bengálštině, nikdo nemůže říct ani popel. Pokud u toho malému džentlmenovi zbude dost času na hraní...

<

ČiliChili | 09 | 2012 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

17


TÉMA Od měsíce a půl Plavání Plaváčci – Vířivka: 5 lekcí – 1050 Kč Od 3 měsíců Cvičení Ma-Mi klub Hanky Kišové: 1 vstup – 130 Kč Od 4 měsíců Hudební kroužky Hudební škola Yamaha – Plzeň, program Robátka (4–18 měsíců): 1500 Kč/ pololetí Od 6 měsíců Angličtina GoKids! Centrum Brno, GoKids English 0–3 roky: 36 hodin x 180 Kč/hod – 6480 Kč (školní rok) + pomůcky za 2000 Kč

Mažoretky Mažoretky Brno, Mimi mažoretky: cena neuvedena Od 4 let následuje téměř nepřehledná řada kurzů, kroužků, školiček a tréninků. Namátkou vybíráme: Tenis Tallent – Tenisová škola ČR kurzy tenisu pro předškoláky – od 1425 Kč / 3 měsíce Vaření Divoká vařečka, Školka vaření (5–10 let): 600 Kč za 1 kurz Junák Předškoláci ( 5–7 let) 500–1000 Kč/ročně (+ kroj 500 Kč), výpravy od 200 Kč, tábory od 2000 Kč

Znakování batolat Nejkrásnější svět, Znakujeme s opičkou Babu: 1399 Kč za 7 hodinových lekcí

Hokej HC Kobra Praha nábor chlapců a dívek od 5 do 8 let, cena neuvedena

Od 2 let Výtvarný kroužek Duhový ráj, Výtvarka: 1500 až 2200 Kč za půl roku

Aerobik Dětský aerobik Hradec Králové: 704 Kč za školní rok

Jízda na koni Jezdecká škola, Tělocvik & Relax – jízda s vodičem: 180 Kč za 1/2 hodiny Od 3 let Tanec Taneční škola Victoria, Všeobecná taneční příprava – 1590 Kč za školní rok Keramika Keramická dílna Nadi Poupětové, 2650 Kč za školní rok

18

Divadlo Lužánky, středisko volného času, Divadelní přípravka: 1600 Kč / rok Roztleskávačky Blue Wings Cheerleaders, cena neuvedena Kung fu pro děti a mládež Kung fu centrum: od 2000 Kč/pololetí Horolezectví Kurzy lezení pro děti: od 1600 Kč / pololetí

Kam poslat děti

Výběrový rozvrh pro rodiče, aby jejich děcko bylo superman


V poslední době se ale zdá, že to začínáme trochu přehánět. Jestli chcete ilustraci, zkuste zapátrat v Googlu po četnosti výskytu slova „parenting“. Jazykovědci vědí, že když se z podstatného jména (parent – rodič) stane sloveso (parenting – „rodičování“), znamená to, že společnost na tu konkrétní činnost začala klást obzvlášť velký důraz. Dětská psycholožka Madeline Levinová se dlouhá léta zabývala problémy dospívajících a během své praxe narazila na podivný paradox. Ve skupinách pacientů trpících závažnou úzkostí a depresemi se nejčastěji ocitaly děti bohatých a úspěšných rodičů. „Nedávalo mi to smysl,“ komentuje začátky svého výzkumu. Odpověď uveřejnila ve své práci Price of Privilege (Cena výsad). „Zjistila jsem, že namísto aby ty děti dostaly přirozený prostor pro vývoj osobnosti, vyrůstaly mnohé z nich jako výrůstky na nabubřelých egech rodičů. Ti je odmalička dirigovali od jedné ‚obohacující‘ a ‚rozvíjející‘ aktivity k druhé, plánovali jim život do poslední minuty. Zjednodušeně řečeno: pod tlakem zvenčí se děti neměly možnost vyvíjet uvnitř.“ Podobné jevy jako Levinová zaznamenal i  psycholog David Elkind. V článku Superděti a superproblémy publikovaném v časopise Psychology Today píše: „Na konferenci za mnou chodili učitelé, které napadali rodiče, protože dali dítěti na  prvním stupni dvojku. Jak se má kluk dostat na Harvard, když mu dáváte

ČiliChili | 09 | 2012 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

Vymodlené výrůstky na egu Dnešní životní styl nám diktuje mít méně dětí čím dál později. Nakonec se mnozí z nás dočkají potomků až po dlouhém čekání a vyčerpávající lékařské péči a logicky se vymodlené děcko snažíme vychovávat, seč nám síly stačí. dvojku? křičela na jednoho z nich rozlícená matka.“ O konzultaci doktora Elkinda rovněž požádal tenisový trenér. Prý pedagogickou průpravu začíná potřebovat, protože většině jeho studentů je mezi třemi a pěti lety. V dnešní superzrychlené, ultrasoutěživé společnosti cítí rodiče povinnost připravit své potomky na život ve světě, kde prorazí jen nejrychlejší, nejbystřejší a nejotrlejší. To, že zahrneme dítě nekonečnou řadou aktivit, her a kroužků, ale nezaručí, že z něj vyroste Mozart. James Hillman publikoval v knize The Soulˇs Code (Duševní kód) výzkum provedený na řadě houslových virtuosů. Zjistil, že naprosto nezáleží na tom, jestli je v jejich nadání rodiče podporovali, odrazovali od něj, nebo jim to bylo šumák. Genialita se projevila jak u opečovávaných zázračných dětí, tak u těch, ze kterých chtěli mít rodiče něco jiného než šmidlala. Na koncertním pódiu excelují ti i ti. Kathy Katzová, ředitelka psychologického oddělení Centra pro dětský vývoj na univerzitě v Georgetownu, varuje: „Pokud to se zátěží v raném dětství přeženete, dítě může ‚vyhořet‘. V  dospělosti z  něj bude člověk bez motivace a  snahy pouštět se do jakýchkoliv větších rizik.“ A na problémy koneckonců nemusíte čekat až do dospělosti. Alarmující nárůst nemocí, jako je bulimie, anorexie a  sebepoškozování, je jedním z důsledků přebujelých rodičovských ambicí. Doktorka Levinová popisuje příklad náctileté pacientky, která si rezavou žiletkou vyřezala do svého  předloktí

slovo Prázdno. „Řezání do sebe samé bylo jednou z mála činností, o kterých rozhodovala ona sama.“ Syndrom superdítěte je nové slovo, které původně označovalo rodičovské snahy nacpat své dvouleté dítě do vědecké přípravky, kurzu vaření, dramatického kroužku a ve volných chvílích na něj mluvit devatero jazyky. Bohužel takové úlety považuje spousta rodičů za  normální a pojem superdítě si přivlastnili i ti, kterým tyto výchovné metody imponují. Například přímo stránka Superkids.com nabízí softwarové nástroje od kurzů čtení detektivek (vynikající pro porozumění textu) po školu hry na  elektrickou kytaru (nikdy není brzy složit svůj první emohit). Ostatní stránky na tom nejsou lépe. Na jedné z nich (zaměřené na privátní výuku a zdokonalování se v sociálních dovednostech) problikává laškovný banner s  citáty pětiletých capartů: „V  superdětech se cítím super. Učíme se tady, jak být spolu s dalšími dětmi a  kamarádit.”

<

19


TÉMA

Otloukánci a socky Odborníci tvrdí, že vaše děti budou úspěšné, pokud to budou samy chtít. V oblasti, kterou si samy vyberou. Nabízíme vám pár příkladů toho, jak chudé, osiřelé, líné, hloupé či neduživé a věčně nemocné dítě ke štěstí přišlo. Protože to samo chtělo.

THOMAS EDISON

ALBERT EINSTEIN

Od dětství měl problémy se sluchem a nesoustředěností, do školy chodil jen epizodně a jeho učitel reverend Engle vstoupil do dějin tím, že nad svým žákem zlomil hůl, nazval ho pitomcem a poslal ho natrvalo domů.

V patnácti letech ho vyhodili ze střední školy a neuspěl ani při přijímačkách na Švýcarský federální technologický institut. Dostal se na něj až o dva roky později, poté, co si konečně dodělal maturitu.

20

MILOŠ FORMAN Budoucí oscarový režisér ztratil oba rodiče v nacistickém koncentráku a od dvanácti let cestoval s kufrem po příbuzných, velkou část dětství strávil v domově mládeže v Poděbradech. Odtud byl ale pro porušování kázně vyloučen.

MICHAEL JORDAN

CHARLIE CHAPLIN

CHARLIZE THERONOVÁ

Muž, který je považován za nejlepšího basketbalistu všech dob, byl ve druháku vyhozen ze školního basketbalového týmu. Naštěstí pro svět to Michael nevzdal, začal tvrdě trénovat a později řekl: „Minul jsem koš více než 9000krát. Prohrál jsem téměř 300 zápasů. Znovu a znovu jsem prohrával. A proto jsem nakonec uspěl.“

Charlieho dětství na přelomu 19. a 20. století v Londýně provázela extrémní chudoba, podvýživa a absolutní nejistota v čemkoliv. Jeho otec zemřel na následky alkoholismu ve 37 letech a matka nedlouho poté skončila v blázinci. A tak se dvanáctiletý Charlie ocitl ze dne na den na ulici a začal se o sebe starat sám.

Vyrosla ve farmářské komunitě poblíž jihoafrického Johannesburgu, a když jí bylo 15 let, viděla, jak máma v sebeobraně zastřelila tátu, agresivního alkoholika.


RINGO STARR

PRINCEZNA DIANA

Tak jako všichni z „brouků“ i Ringo vyrůstal pouze s jedním z rodičů. S matkou, která se od chlapcových dvou let snažila uživit svou mikrorodinu. Ringo strávil předškolní léta v péči sousedů z liverpoolské chudinské čtvrti nebo prarodičů. Tři roky školy zameškal v nemocnici. Naposledy se ve škamnách objevil, když mu bylo 13.

Propadla u srovnávacích zkoušek a vyhodili ji i ze soukromé švýcarské koleje. Živila se jako pomocná vychovatelka v mateřské škole.

WALT DISNEY V šestnácti letech odešel ze střední školy a dal se k armádě. Kvůli věku ho nevzali a uspěl až u Červeného kříže díky zfalšovanému rodnému listu. Živil se ve Francii jako řidič sanitky, kterou bůhvíproč celou pokreslil postavičkami myší.

BENJAMIN FRANKLIN Byl nejmladší z patnácti dětí. Vychodil jen dva roky latinské školy a v deseti letech začal pracovat pro svého otce.

ČiliChili | 09 | 2012 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

JIM CARREY

DEMI MOORE

Strávil se třemi sourozenci a rodiči neveselé dětství v Kanadě. Jimův otec pracoval v továrně na pneumatiky. Ta zaměstnávala celou Carreyovic rodinu a na oplátku ji nechala bydlet v polorozpadlém domečku vedle fabriky. V patnácti se Jim vykašlal na školu. Tou dobou přišla celá rodina o střechu nad hlavou a bydlela v karavanu.

Vychovávali ji matka a nevlastní otec – oba depresivní alkoholici. Rodina se neustále stěhovala a matka nakonec spáchala sebevraždu. Demi odešla ze střední školy kvůli kariéře modelky a televizní herečky.

OPRAH WINFREYOVÁ Coby dítě nezletilých rodičů vyrůstala u chudé babičky. Když se přestěhovala za matkou, byla obětí domácího násilí, dala se na alkohol, drogy a ve čtrnácti letech otěhotněla. Usadila se až poté, co se odstěhovala od rodiny a začala pracovat pro lokální televizi jako pomocná reportérka.

<

21


TÉMA

Děti občas baví sporty. Třeba fotbal. Jenže když je vaše ratolest šikovná a zdá se, že by jí to mohlo jít, přichází

Fotbalové šílenství OBCHOD S DĚTMI Uznávaná fotbalová federace UEFA má 53 členů. 52 z nich respektuje úmluvu o dětech vydanou OSN, respektive její článek 35. Jenom Česká republika ne. Zatímco v ostatních zemích UEFA můžou kluci do 15 let přestupovat z klubu do klubu bez problémů, náš stát je jediný, kde se za přestupy dětí platí. A to v podstatě legálně. Ustanovuje to totiž přestupový řád Fotbalové asociace ČR, která český fotbal zaštiťuje. A pokud chcete dát kluka na fotbal a nechcete to brát jako kroužek (což od jistého věku u fotbalu vlastně ani nejde), připravte se na to, že od okamžiku, kdy ho klub registruje, stává se v podstatě obchodním artiklem. Čím lepší kluk bude, tím víc za něj klub může jednou utržit. Což je v principu v pořádku. Jenže u nás se platí už za přestupy u dětí od 7 let. Tedy od chvíle, kdy je klub oficiálně registruje. A klub kluky oficiálně registruje proto, aby mohli hrát soutěže. Bez registrace u nás oficiálně hrát nejde. A už od 7 let jsou na to přestupové tabulky, které přesně stanoví, kolik bude přestup v tom kterém věku klub stát. Takhle to je u nás do 15 let. Od 15 let, u nás stejně jako ve světě, už může hráč uzavřít (za souhlasu rodičů) profesionální smlouvu. Článek 35 Mezinárodní úmluvy o právech dítěte praví, že s dětmi se nesmí obchodovat, a to za žádným účelem. Což všechny ostatní civilizované fotbalové země respektují. V nich to funguje tak, že dítě má volnost pohybu. Když je dobré, může jít do klubu, který ho kvalitně vychová.

22

zvláštní mašinerie. A nemusí jít nutně o prvoligový klub, protože prvoligové kluby ve světě s menšími oddíly spolupracují, posílají do nich trenéry, investují do fotbalové mládeže i jinde než doma. Malému hráči se tedy dostává kvalitní péče, aniž by rodiče šíleli, že má hrát za Spartu, protože jinde by nedostal, co potřebuje. No a když to ve světě kluk někam dotáhne a klub ho někam prodá, pak je částka, za kterou se hráč prodá, úměrně rozdělena mezi všechny kluby, které ho na fotbalovou kariéru připravovaly. Taky podle tabulek. U nás se s dětmi obchoduje už od 7 let. ROK STÁT První článek přestupových pravidel stanoví, že na prvním místě je dohoda. Když se kluby na přestupu hráče nedohodnou, je už jen jedno řešení, zrušit registraci. Bohužel to má háček – pokud registraci zrušíte, nesmí hráč celý rok oficiálně nastoupit na plochu a nikde hrát. Jediný, kdo je tak na systému bitý, je právě fotbalista. Tohle jsou věci, které rodiče předem nevědí. Ani trenéři a kluby o nich nemluví. Je to tak trochu tabu. Možná by pak mezi rodiči vypukla panika, že takhle by se s dětmi asi nemělo obchodovat. A možná by pak kluby s dětmi nemanipulovaly a kluci by mohli hrát tam, kde si zaslouží, a trenéři by si nepřetahovali děti, protože čím dříve prcky koupíte, tím levněji vás vyjdou. Mimochodem do 11 let rodič de facto plně platí fotbalovou výchovu svého dítěte. Je spočítáno, že do této doby vyjde jeden malý hráč fotbalový klub asi na tisíc korun ročně (rodiče platí trenéry, oblečení, turnaje, zápisné, soustředění atd.).

>


Dan, 5 let

Už vím, co je to černá díra ve vesmíru. A umím pustit pračku a myčku. To neumí ani táta.

ČiliChili | 09 | 2012 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

23


TÉMA Remi, 6 let

Mě strašně moc baví karate. Až od 12 let dítěte na něj klub přispívá a pak už do něj opravdu investuje. POSEDLÍ RODIČE Nenajde se ujetost, kterou by rodiče neudělali, pokud chtějí mít ze syna profíka. Na zápasech i trénincích si běžně nadávají, radí trenérům, které to samozřejmě nesmírně těší, a jsou schopní si počkat na rozhodčího. Co si sudí někdy vyslechnou během zápasů před dětmi je opravdu jen pro silné nátury. A občas dojde i na násilí. TY ZVADLEJ MAFIÁNE Jedna rodinka nabyla dojmu, že má doma Messiho. Táta hrával fotbal, ale nedostal se dál než do 2. ligy. Tím silněji se rozhodl, že jeho syn bude ten, který to dokáže. Maminka byla také ambiciózní bývalá sportovkyně, nicméně schopná a na první pohled sympatická žena. A tak se vrhla na trenéra, tedy ne doslova, ale tak, že pokud si chtěl s trenérem promluvit někdo o jejich dítěti a o fotbale, byla vždycky u toho. Musela o všem vědět, o všechno se starala. Jen aby byl vždy jejich synek v nominaci na příští zápas a mezi nejlepšími. Muž zase coby bývalý fotbalista trenérovi nabídl pomoc při tréninku. Postupem času to byl ale hlavně jeho kluk, kterého koučoval, ostatní se jen tak plácali po hřišti. Čas od čas každý lepší klub nabírá další hráče. Takže došlo na den, kdy do klubu přišel další kluk, který měl stejně ambiciózního tatínka. Taky fotbalista, pro změnu to dotáhl až do Rakouska. Byla otázka času, kdy si obojí rodiče začnou jít na nervy. Nejdřív se jen tak pomlouvali za zády, ale na jednom ze zápasů, kde byl problém se sestavou, se kluci místo finále a fandění rodičů dočkali toho, že se tatínkové během zápasu vyřvali, pozuráželi do mafiánů a porvali jako koně. HRÁT I BEZ NOMINACE Jedna maminka se pro změnu rozhodla, že má doma nadaného fotbalistu, a tak koupila byt hned vedle fotbalového stadionu prvoligového klubu. Klukovi to nešlo první rok, ani druhý, ani třetí. Nejdřív mu stačilo, že dřel, jenže pak přestal stíhat. V první lize už se jede na budoucí hvězdy, není to kroužek, a každý půlrok přichází vyřazování slabších

článků do nižší soutěže. Jenže jako nadšeně rodič kývá na přestup synka z horní dolní výš, o to negativněji vnímá sestup. Reakce maminky byla klasická. Trenérovi zopakovala, co všechno pro klub dělá, dává dary, vždycky pomůže. Dokázala účast synka prodloužit o další rok. A kdyby nezasáhl šéftrenér mládeže, možná by tam kluk chodil i dál. Maminka ho totiž po roce díky bytu u stadionu na tréninky posílala samotného, celý rok všechno ignorovala, poctivě platila příspěvky a posílala malého i na zápasy přesto, že nebyl v nominaci, a trenér dlouho neměl to srdce mu říct „už sem nechoď“. Pak už kluk na fotbal nikdy nepřišel. I takhle šílení jsou rodiče, když si myslí, že doma mají hvězdu. SBALIT TRENÉRA Když nemáte peníze, nebo třeba i máte a hrajete v dobrém klubu, není nad to si to pojistit. Leckterá maminka použije všechny zbraně. Maminky, které chodí s trenéry a časem začnou třeba i spolukoučovat, jsou u dětských oddílů k vidění leckde.

<

24

Julie, 6 let Dělám stojky a provaz a jezdím na koni a na kole a uzvednu těžkou židli a zalévám kytky a myju nádobí. Babeta, 3 roky Umím zpívat a vysoko se houpat. A ještě výš se houpat. A písničky. Adam, 7 let Dovedu plavat a potápět se a sjezdovat na lyžích a sčítat a odčítat tak do 1000. Ema, 4 roky Já umím všechno.


Susy, 4 roky

Miluju plavání!!!

ČiliChili | 09 | 2012 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

25


TÉMA

VerÝa, 5 let

Nejvíc ze všeho mi jde psát.

26


Chtějí, abych potomka opravila

Milena Nováková je psycholožka z organizace Neo CZ a o dětech toho ví hodně. Zeptali jsme se jí, co na všechny ty nároky říkají mrňousové.

Je vůbec reálné dítě někam cíleně „dostrkat“? Reálné to je. Ovšem s rizikem, že v pubertě si dítě řekne „kašlu na vás, už toho mám plné zuby“ a začne dělat přesný opak toho, k čemu ho zatím rodiče vedli. Jaký je tedy správný přístup? Nechat dítě, aby se rozhodlo samo, co chce dělat? Je otázka, jestli pětileté dítě ví, co chce dělat. Rodiče ho budou vždy někam směrovat a je určitě správné dítě vést k aktivnímu životu. Na druhou stranu by si rodiče měli uvědomit, jak citlivé rozhodnutí to je. Aktivní, pohybově nadané dítě by asi nemělo sedět u klavíru.

Jak se díváte na takové ty všeobecně vzdělávací snahy. Například na někoho, kdo na své děti mluví odmalička anglicky? Dvoujazyčná domácnost má smysl, pokud opravdu dvoujazyčná je. Nevidím moc ráda, když na dítě mluví anglicky dva Češi. Přišlo za vámi už dítě s tím, že ho rodiče přetěžují? S přímou stížností přijdou děti málokdy, protože nechtějí své rodiče zklamat. Stává se, že za mnou rodiče přivedou dítě s tím, že odmítá chodit do nějakého kroužku, a chtějí po mně, abych zjistila, jestli je tam třeba někdo nešikanuje. Já ale zjistím, že ten kroužek dítě prostě nebaví nebo jich ČiliChili | 09 | 2012 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

má jednoduše moc. Kvůli tomu je nesoustředěné, unavené, podrážděné, nedokáže vypnout. Je zajímavé, že projevy dítěte, na které rodiče kladou příliš vysoké nároky, jsou velmi podobné projevům dětí zanedbávaných. Co když je dítě nadané třeba na sport, se kterým se musí začít ve čtyřech letech, protože v osmi už je pozdě? Co udělá s psychikou dítěte prostředí vrcholového sportu v takovém věku? Mám klienta, kterému je deset a je velmi nadaný gymnasta. Trénuje od čtyř let, minimálně pětkrát týdně dvě hodiny. Nedokáže fungovat jinak než ve „výkonovém režimu“, nedokáže si hrát, bavit se, velmi těžko projevuje emoce, není spontánní. Je neustále nastavený na to, že dře a že musí něco dokázat, aby mohl fungovat. Dostal se ke mně proto, že proti té zátěži začal protestovat a rodiče to odmítají přijmout. To, že ho museli přivést za vámi, ale svědčí o tom, že tam asi nebude něco v pořádku. Oni vidí, že syn má psychické problémy. Nepřipouštějí si ale, že by mohli být příčinou. Chtějí po mně, abych jim syna „opravila“ a on aby mohl fungovat dál podle jejich představ.

<

27


TÉMA

Baby produkty Nevěřili byste, co všechno se dá dneska pro ty usmrkance pořídit...

BEJBY KOLÍNSKÁ Hovadské dětské produkty nejsou jen výsadou malých hovadských firmiček. I giganti jako Johnsonˇs si nenechají ujít příležitost přiživit se na hovadských rodičích, kterým vůně jejich dítěte připadá moc fádní. www.johnsonsbaby.com/ johnsons-baby-cologne KOJENÍM K ROVNOPRÁVNOSTI Výchovu k genderové korektnosti není možné podceňovat. Proto je nezbytné umožnit tatínkům, aby se podíleli na všech aktivitách s dětmi, včetně kojení. Poslouží k tomu speciální zařízení jménem pan Mlíčňák (Mr. Milker). Nezapomeňte proces zdokumentovat a fotografie dát vašemu potomkovi zarámované k jeho patnáctým narozeninám! ROCKOVÉ UKOLÉBAVKY Speciální verze největších rockových vypalovaček předělaných do audiopodoby vhodné k dětskému usínání. Nikdy není příliš brzy přijmout do svého života kvalitní hudbu a lorda Satana. www.rockabyebabymusic.com. Pro náročné doporučujeme zkombinovat s roztomilými dětskými kérkami, které jsou taky dostupné leckde.

NAUČTE BATOLE ČÍST Údajně existuje pár měsíců v raném věku, kdy se dítě naučí všechno. Hlavně číst. Proč čekat do školy. Začít prý můžete už v pěti měsících. Stačí mít sadu kartiček s jednoduchými slovy a obrázky, nazvanou „Your Baby Can Read“. Vzápětí si váš malý génius může krátit dlouhé chvíle strávené sezením na nočníku louskáním Nietzscheho v originále. NAŠE MALÁ VLASATÁ TANEČNICE Určeno pro děti s obzvláště vyvinutým smyslem pro krásu. Pokud strádá starostmi o svůj nevysoký vzrůst, kupte jim jednoduše botičky na pořádném šteklu. Bude to možná první krůček ke kariéře profitanečnice. www.heelarious.com. A když jejich sebevědomí trpí ostudným nedostatkem hlavového porostu? Uchraňte svého potomka posměšků na pískovišti a zakryjte jeho lysinu apartním tupátkem. Reklamní slogan? „Pro holčičky, co mají vše, jen ne vlásky.“ www.babybangsbabywigs.com

28

FITNESS PRO DĚTI Active Start je stále obnovovaná a velmi populární příručka fitness programu pro děti, posvěcená americkou Národní asociací sportu a tělesné výchovy. Program je určen pro děti od narození do pěti let. Poté můžou přejít na náročnější program po vzoru guru dětské kulturistiky Giuliana Stroea. PŘEHLÍDKY KRÁSY Holčičkovské soutěže krásy začaly v 60. letech a nejdřív šlo spíš o legrační akce, kde princezny mezi 6 a 12 lety soutěžily v recitování a dělaly tanyny. Dnešní soutěžící berou účast na misskách jako povolání na plný úvazek. Make-upy, paruky, korzety a nervózní ctižádostivé maminy jsou nezbytností, stejně jako botoxové injekce, plastické operace a speciální povzbuzující elixíry. Nejnovější hit jsou soutěže krásy pro malé chlapečky. Maxi Benningtonovi stačilo zatancovat do půl těla nahatému s džínami proklatě nízko, a už má našlápnuto na velmi úspěšnou kariéru pánského modela. Je mu už 10 let, takže měl nejvyšší čas. To malé Zuzance Barrettové se v soutěžích moc nevedlo, proto s ní její maminka objíždí noční kluby, kde ji nechává tancovat a zpívat písničky jako Iˇm Sexy and I Know It. Když o mamince v novinách napsali, že je nechutná, urazila se a zažalovala je o 30 milionů.


Vytetujte mi na zadeček Má-ma, jo?

Kojící Robert DeNiro ve filmu Jeho fotr, to je lotr

SALONKY KRÁSY V posledních letech rostou všude po světě salony krásy specializované na děti. Například v Candy Hair Kids Salon v australském Cheltenhamu nabízejí kompletní kosmetickou péči pro zákazníky do 14 let. Populární jsou bublinkové párty, během kterých děti pobíhají v pleťových maskách, županech a s namalovanými nehty, nechávají si nanášet make-up a to všechno završí módní přehlídkou na mole. www.candyhair.com.au

jeslí New Yorkˇs Ethical Culture Fieldston School zacvakáte v přepočtu kolem 700 000 korun. Jestli na to nemáte, musíte se smířit s tím, že z vašeho dítěte nevyroste člen elity. Když na to máte, musíte stejně podstoupit poněkud ponižující proces zápisu na čekací listinu, pohovory, eseje, psychotesty a další a další úkoly, až se po šesti měsících dozvíte, jestli bylo vaše dítko přijato čili nic. Když uspějete, můžete být rádi, že se bude vzdělávat v předmětech jako informatika, dramatická výchova, hudba, základy vědy a samozřejmě v několika cizích jazycích.

<

EXKLUZIVNÍ JESLE Každý ambiciózní rodič ví, že na dětech se šetřit nedá. Takže není divu, že za přijetí do exkluzivních

ČiliChili | 09 | 2012 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

29


ŠMRNC

Wonder matky Dokážou čeští návrháři obléknout nejen maminky, ale i jejich malé supermany? Zkusili jsme to a povedlo se. Maminky nám oblékla Petra Balvínová a pro děti jsme našli kolekci od La Femme MiMi a značku pro děti Sweetheart’s od Dany Hapalové. Fotil: Michael Kratochovíl Líčila a česala: Natálka Hostačná Modelové: Pavla Kratochvílová a dcera Mariana, Czechoslovak Models – Linda Vítů a syn Honzík, Tereza Srdínková a dcera Terezka Produkce: Lenka Ciznerová

30


Ä&#x152;iliChili | 09 | 2012 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

31


ŠMRNC

Maminka RĶžové šaty, Tiqe 7900 KÝ Üerné semišové stĜevíÝky, BaĨa 399 KÝ Honzík Pruhované triko s moĜskou pannou aËpirátem, La Femme MiMi 690 KÝ Üerná mikina s podšívkou, La Femme MiMi 890 KÝ Džíny, La Femme MiMi 550 KÝ

32


ŠMRNC Maminka Krémové šaty s puntíky, Tiqe 15 900 KÝ Mariana Modrá podkasaná sukýnka s puntíky, LaËFemme MiMi 650 KÝ

ČiliChili | 09 | 2012 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

33


ŠMRNC

Maminka Bílé zimní šaty, Tiqe 12 500 KÝ Üerné semišové stĜevíÝky, BaĨa 399 KÝ Honzík Triko s autíÝky, Sweetheart's, info o cenç u návrháĜky Džíny, Sweetheart's, info o cenç u návrháĜky

34


Maminka Krémové šaty s kvçty, Tiqe 16 900 KÝ RĶžové sandály na klínku, BaĨa 999 KÝ Terezka Pruhované triko s moĜskou pannou, LaËFemme MiMi 690 KÝ Kvçtovaná podkasaná sukýnka, La Femme MiMi 650 KÝ Zelený šátek, La Femme MiMi 350 KÝ ČiliChili | 09 | 2012 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

AdresáĜ: Sweetheartƍs, Dana Hapalová, Sweet666design, Sámova 12, P-10, www.sweet666design.cz Tiqe, Petra Balvínová, Benediktská 9, P-1, www.tiqe.cz La Femme MiMi, Kids & Accessories, Perlová 4, Štçpánská 51, P-1, www.lafemmemimi.com SíĨ prodejen BaĨa, www.bata.cz

35


REPORTÁŽ

MÁŠ NA HLAVđ VRTÁK ŠESTKU

Růžová je barva naše! Pro spoustu uživatelů je internet nástrojem k posílání e-mailů a sdílení čuňáren. Když se ale pustíte pověstnou králičí dírou dostatečně hluboko, octnete se v neprobádaném světě, kde na vás může vyskočit absolutně cokoliv. Písničky o jezevcích a hadech, žáby v mixéru, nekonečné komiksy a taky... poníci. Text: Jiří Holubec Foto: Lucie Kroupová

36 36

ČiliChili Či Čil Č il iliiCh iC Chiili Ch illi li | 09 09 | 22012 012 012 cilichili.cz cci cil iillic ich cch hili illli.cz c | facebook.com/cilichili cz fac acceb eebo bo b ook. ok. ok k com com co m/c /cciilic /ci lliiicchi hiilli hil


Reportáž R eportáž VIDIOVEJ?

Čil Čil Či ČiliChili iliCh Ch C hil ili | 09 ili 09 | 22012 012 0 1122 ccil ci iillici ic li ic lli.i cczz | |fface ac ace ceeboo boo bo oo o okk.c k..c .com/ om/cil om m//ccil ciiilliich icch chiili li li cilichili.cz cilicili.cz facebook.com/cilichili facebook.com/cilichili

37 37


REPORTÁŽ Co by na to řekla maminka?

Anatomické studie jak od Leonarda

Poníku, nezlob se

O

pravdu. Když už se zdá, že jste se dohrabali naprostého dna sítě sítí, vytryskne před vašima očima duha a za  sladkého zpěvu vyskotačí stádo malých poníků. Setkat se s komunitou, která vznikla na okraji okraje nejdivnějších výsep internetového undergroundu, je fascinující. Zvlášť když si uvědomíte, že ta komunita čítá miliony lidí. Vezměme to ale popořadě. Brony (složenina slov Brother a Pony) je termín označující muže, většinou mezi 18 a 30 lety, který nachází životní inspiraci v animovaném seriálu Lauren Faustové My Little Pony, Friendship Is Magic (Můj malý Pony, Přátelství je kouzelné). Seriál určený pro osmileté holčičky se navzdory veškeré logice uchytil na širých pláních diskusních fór 4chan a rozmnožil se tam tolik, že ho administrátoři museli v jednu chvíli dokonce z 4chanu vyloučit. Pro lidi nepoznamenané internetovým podsvětím to pravděpodobně nic moc neznamená. Těm alespoň trochu zasvěceným teď ale přeběhl mráz po zádech. Být vyloučen z 4chan pro divnost je něco jako být vyhozen z pekla, protože jste moc zlý. Virtuální vyhnanství však bronies

nezahubilo. Naopak. Komunita se bůhvíproč rozvinula do celosvětového hnutí, které neuniklo ani hledáčkům oficiálních médií. Poté, co minulé léto zveřejnil profil komunity vlivný server Wired.com, se nad ním dokonce pohoršil i zpravodajský kanál Fox News: „Bille, myslíš si, že existuje horší zábava pro mladé muže? Například terorismus?“ ptá se hlasatel pořadu RedEye seriózně vyhlížejícího džentlmena po své levici. „Nejsem si jist,“ odtuší Bill. „Myslím, že je to tak půl na půl.“

PONÍCI NA HRADBÁCH Má výprava do říše poníků začala pozvánkou od zasloužilého člena české bronies komunity jménem Dave. Sraz se má konat ve  vyšehradské zahradní putyce Na Hradbách. Tematicky mi to připadá jako dobré místo, protože odsud prý kdysi skákal Šemík. Hned po příchodu ale narážím na zádrhel. Dave má totiž zpoždění, ale pošle mi esemesku, že prý na zahrádce už pár bronies sedí. Já se tím pádem ocitám před problémem, jak mezi mnohými partičkami uvelebenými u stolků identifikovat tu pravou. Zkouším to u několika vytipovaných skupin, ale na otázku „Ahoj, nejste náhodou pražští bronies?“ se setkávám v lepším případě s nechápavým pohledem, v tom horším s otázkou: „Co to je bronies?“ Bojím se odpovědět. Kdybych začal vysvětlovat, že jsou to kluci, co si ulítávají na kreslených

38


Přátelství je kouzelné

sjíždět nekonečnou řadu oblíbených scén ze seriálu na YouTube. Ostatní si v klidu vybalí skicáky a podle anatomických schémat stažených z internetu začnou kreslit poníky. Pohled na deset víceméně dospělých ponících, mohl bych taky dostat pár facek. Rozhoduji chlapíků hmoždících se záludnostmi koňské anatose tedy počkat a čas si krátím tipováním, která grupa mie je tak fascinující, že na chvíli přestávám vnímat se tu sešla kvůli poníkům. Když se Dave asi po půli brebentění jejich předsedy, který mě upozorňuje hodině dostaví, zjišťuji, že tu pravou jsem kvůli nijak na obzvlášť zajímavé popkulturní reference. Je tedy výjimečnému složení úplně minul. Je to asi deset fakt, že porovnání závěkluků a jedna dívčina, popíjejí pivka a limču, věkové rečné scény ze Star kroužkuji citaci z mezinárodního poníkovského žurrozmezí tipuji mezi dvaceti a třiceti lety. Vypadají sice Wars a jakési poníkovské nálu Equestria Daily: vesměs trochu jako komparz z Big Bang Theory, ale oslavy je legrační. Stejně V 80. letech objevili vědci část lidského mozku, který na první pohled nic zvláštního. Na ten druhý se tu tak jako moment, kdy se je odpovědný za náklonnost lidí k poníkům. Výrobci dějí neuvěřitelné věci. v  epizodě na  bowlingu hraček a televizní exekutivci se rozhodli tento objev „Mohl by mi někdo z vás stručně a jednoduše ve  scénách objevují využít pro marketing nové řady produktů zaměřené vysvětlit, proč s takovým zanícením sledujete kresponíci nápadně podobní na dívky mezi 4. a 8. rokem. Až následně bylo zjištěno, lené koně?“ zkouším to hned ze začátku rozštíppostavám z Big Lebowže stejná část mozku se vyskytuje i u dospělých mužů, nout. „Já bych za tím nehledal nic moc víc, než to, že skiho včetně poníka až na to, že je čtyřikrát větší! Studie dokázaly, že pro MLP je po dlouhý době dobrej seriál,“ krčí rameny Jesuse Quintany. dospívajícího muže mezi 18 a  21 lety jsou poníci Dave. „V televizi běží většinou srágory. Prostě není návykovější než heroin. Při zachování exponenciální PORNO TO NENÍ nic lepšího, to, že jsou v  tom zrovna poníci, je křivky nárůstu závislosti bude podle statistik v roce Po další půlhodině vděnáhoda. Zrovna tak se mohli dobrý režiséři, animá2021 80 % světové ekonomiky závislé na ponících. čím za  přetrvávající toři a muzikanti sejít třeba u pokémonů,“ přizvukují Doufám, že je to vtip. odhodlání vnímat brokolemsedící. „Dobrých seriálů je ale mrtě,“ nedám nies jako úplně normální se tak snadno přesvědčit. „Proč si zrovna tolik lidí MŮJ MALÝ VELKÝ LEBOWSKI lidi pouze své pečlivé frčí na něčem, co je prvoplánově zaměřené na malé Jak opadá ostych ponymilců vůči mé přítomnosti, domácí přípravě. V  té holčičky?“ Přímý dotaz bronies na okamžik zarazí. začínám se dozvídat drby ze zákulisí české bronies jsem pročetl obsáhlou „No, ono je to chytlavý jak sviňa,“ odtuší nakonec scény. Oblíbené pasáže, osobní favoriti mezi poníky jeden z nich. Ostatní přikyvují a já si v poznámkách nebo příhody ze společného sledování epizod. „Kamarád, co šel kolem baráku, kde jsme se dívali na poslední epizodu první řady, si myslel, že se díváme na fotbal,“ vypráví jeden brony. „Akorát mu bylo divné, že na celou ulici řveme LUNO, DO TOHO!“ Ta představa mě upřímně rozesměje, a  bronies mě tím pádem přestanou brát jako rušivý element. Několik nejzaujatějších poníkoznalců se připojí na wifi a začnou

>

ČiliChili | 09 | 2012 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

39


REPORTÁŽ

psychologickou studii Patricka Edwardse a Marshy Reddenové. Těmto psychologům se podařilo zapojit do světové bronies komunity a získat pro svůj průzkum obrovské množství dat v několika tisících podrobně vyplněných dotazníků. Výsledky jsou publikované na webu Bronystudy.com, ale v podstatě se dají stručně shrnout do Edwardova prohlášení: „Musíme konstatovat, že na společenJéééé... ství bronies není nic bizarního ani úchylného.“ Tuto větu si opakuji pokaždé, když si uvědomím, co se to kolem mě děje. Evidentně jsem vytahuji z rukávu poslední trumfovou otázku. Násleobklopen minimálně nadprůměrně duje chvíle ticha přerušovaného trochu rozpačitým inteligentními lidmi. Přesto se nemohu uchechtáváním. zbavit pocitu, že za touhou scházet se „Jeden kamarád se mi svěřil, že když mu u Wall-E nebo jiné pixaroviny. Dokonce v hospodě pod stromem a pokrývat do pokoje neočekávaně vlezla máma, tak z My Little i když přiznáte, že si ujíždíte na Jájovi skicák kresbami poníků Pony rychle přepnul na porno,“ ozve a Pájovi, tak se na vás nebudou dívat musí být něco víc než se nakonec Dave. „Prej mu připadalo, jako na úchyla. Bronies jsou ale úplně to, že „je to fakt dobrej že se to dá líp vysvětlit.“ jiná liga. U nich se nemůžete schovat seriál“. Bohužel na  to za večerníčkovou nostalgii nebo tvrLOVE AND TOLERATE ne a  ne přijít. Zkouším zení „ale ono je to vlastně dělaný pro S  bronies ještě chvíli klábosím nadhazovat nadšení dospělý“. Přes všechny popkulturní a  chechtám se klipům na  YouTube, pro bizarní zábavy, fasšpílce a citace z Big Lebowskiho, My ale moudrý z toho nejsem. Evidentně cinaci internetovými Little Pony JE seriál pro šestileté holexistuje nějaký důvod, proč tenhle fenomény nebo čistou čičky. A jestli se chcete stát broniem, seriál působí na  otrlou internetogeekovinu, ale mí hosmusíte odhodit předsudky a obejmout vou generaci jako elixír kamarádství titelé jen bez zájmu krčí svět Equestrie takový, jaký je. Proč to a tolerance. Mimochodem Love and rameny. Dotaz na  erolidé dělají? Možná se snaží redefinoTolerate je přímo heslo, které si brotickou atraktivitu něžvat stereotyp maskulinity. Nebo je to nies vetkli do popředí své existence. ných koníků je evidentně přirozená reakce generace, která je Pokud můžu posoudit, důsledně se trochu naštve. Největší deset let bombardována strachem jím řídí a  na  nemilosrdných interneúspěch nakonec utrpím, z terorismu, a hledá tím pádem útotových diskusích svou nekonečnou když se snažím v seriálu najít přitažličiště ve světě, kde laskavost, smích, veltrpělivostí a laskavostí porážejí i nejzavilejší trolly. vost světa nekomplikovaného přátelkorysost, upřímnost a loajalita dávají Snažit se vyprovokovat bronies k nějakým sprosťárství, která mou generaci táhla třeba dohromady kouzlo přátelství (citace nám je stejně marné jako vyzývat Gándhího k souboji k Rychlým šípům. „Když jsem se díval z první epizody seriálu). Teorií, studií na pohlavky. Jestli chcete důkaz, najděte si recenze na epizodu, kde vystupuje brácha Twia chytrých videí na téma bronies exisna jinak nemilosrdně sekernickém ČSFD a bacha, light Sparkle, tak jsem si uvědomil, že tují desítky a pravděpodobně se z nich abyste si neukroutili hlavu. Můžete si stokrát říkat, mám taky mladší ségru a že bych se dá poskládat nějaké vysvětlení. Já jsem že nikdo dospělý se nebojí přiznat, že uronil slzu k ní měl chovat hezky,“ ozve se odněho, otevřeně přiznávám, nenašel. kud z druhé strany stolu. Co s tím? Nakonec dospívám k názoru, že pokoušet se bro„Hele, to máš těžký,“ utěšuje mě jeden z bronies. „Kdo se na ten nies přimět k nějakému vysvětlení své podivné záliby seriál nedívá, tak to prostě nepochopí a bude mu to vždycky přije vlastně urážlivé. Protože tím v podstatě naznapadat divný. To je třeba podle mě důvod, proč se na něj dívá tak čuji, že s nimi není něco v pořádku. A pokud mohu málo holek. Mám pocit, že holky se nerady staví do situace, kde posoudit, tak opak je pravdou. Je něco nevinnějšího by se jim někdo mohl smát,“ rozvádí své teorie. „Takže nikdy nepřinež dívat se s kamarády na dobře udělaný kreslený znají, že se dívají na seriál pro holčičky. Aby nevypadaly směšně.“ seriál, kde vítězí dobro a který prvoplánově a neza„Teď mi ale prosím vás řekněte, co na tuhle vaší zálibu říkají rodiče,“ krytě oslavuje přátelství? Ať žijou Poníci!

Když k němu nečekaně

vlezla máma,

tak z My Little Pony rychle přepnul na porno.

<

40

ČiliChili | 09 | 2012 cilichili.cz | facebook.com/cilichili


WWW.CONVERSECZ.COM


KÁCÍME MODLY

Začátkem tohohle roku lynčovala půlka internetu v USA jediného muže. Zástupce Zemědělského odboru USA, který procházel dětem ve školce obědy, jež si přinesly z domova. Pak je doplňoval jídlem ze školní jídelny tak, aby odpovídaly předpisům instituce jménem „The Division of Child Development and Early Education at the Department of Health and Human Services“. Text: Jiří Holubec Foto: Profimedia

42


Ä&#x152;iliChili | 09 | 2012 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

43


KÁCÍME MODLY JAK POZNÁTE FOOD BLOGERA V RESTAURACI

2

6

své fámuly pěstuje například nejvyšší satrapa české kulinářské pubHned po dosednutí luskne na licistiky pan Cuketka, který těm nejvěrnějším Ýíšníka a hlasitç si postçžuje, dovoluje publikovat že na stole nestojí kohoutková voda moudra na webu scuk. sËÝerstvou mátou, ledem a Ĝezy cz. Fór je ovšem v tom, minimálnç dvou druhĶ citrusĶ. že si vás mistr nejdřív PĜinesený jídelní lístek Poté, co se dostateÝnç musí osobně prolustropĜijme sËvýrazem nejvyššího pohoršil, pošle jídlo zpçt, vat, abyste mu nedělali odporu, protože ho považuje za pĜiÝemž trvá na doslovném ostudu. Což je pochoprojev kuchaĜovy zbabçlosti. Kdyby tlumoÝení svých pĜipomínek pitelné, protože i malé totiž byl šéf kuchynç co kËÝemu, kËnevychucenému consomé zaváhání může negastaÝilo by mu nabízet jídlo jediné. šéfkuchaĜi. Je to schopen tivně ovlivnit vlivnost vlivprovést i nçkolikrát za sebou, ředpisy úřadu nařizují, že každé PĜi procházení menu ného blogera. nadto sËvýrazem, že pĜece Ýiní jídlo konzumované předškoJaká kritéria guru nevçĜícnç pomlaskává, láky má obsahovat porci masa, kolegovi vËkuchyni dobro, protože českých foodblogerů nahlas oznamuje svému okolí porci mléka, porci obilovin a dvě konstruktivní kritika mezi námi aplikuje při výběru svých odhalené hĜíchy a jídelní lístek si na porce ovoce nebo zeleniny. profíky je potĜeba, že ano? hodnotitelů, se nám zjiszávçr vyfotí. Skandál vyvolala maminka, která tit bohužel nepodařilo. SËkamennou tváĜí vysloví své dceři zabalila k obědu sendvič s krůtím masem Ať je to jak chce, rozhonejnepĜedstavitelnçjší a sýrem, banán, bramborové lupínky a jablečný dující rozhodně nemůže být literární gramotnost. objednávku. Místo polévky zásadnç džus. Zástupce to shledal nedostatečným. Holčička Jinak by se v hodnocení na blozích nemohly vyskytoĜíká consomé, místo omáÝky dostala nášup tří kuřecích nugetů a maminka účet. vat perly typu: „Dobrý cukrárenský tip pro ty co mají glazé a bezvýhradnç vyžaduje Možná se divíte, proč se tu pohoršujeme nad především mlsné jazýčky” nebo „Pivní rohlíky byly kontrolami obědových pytlíčků. Je to proto, že něco nçco, co na jídelním lístku není. Že dobré, klasické rozhodně silně nadprůměrné, ale podobného může za pár let nastat i u nás. Plně rozvËpizzerii nevedou Ýerstvç utržený rohlíky moc nejím, tak nemám přehled“. vinuté jídlonáckovství je totiž pouhým důsledkem list Ýekanky sËlevým kĜepelÝím Abychom si rozuměli: nikdy nebude dost připonekontrolovatelného množení samozvaných kuliprsem marinovaným vËmladém mínek, že cpát se igelitovými pytlíky plnými modifikonářských expertů. A těch u nás pomlaskává víc než rýnském vínç, obloženým pyré vané sóji, barviv a jiných humusáren není v pořádku. dost. Jen prominentní shromaždiště jménem scuk. ze svçtléhoËhrášku pçstovaného Na druhou stranu fakt není potřeba cítit se jako barcz (výhonek blogu cuketka.cz) navštěvuje měsíčně vËmçsíÝním svçtle a zastĜíknutého bar pokaždé, když si skočíme do bufáče na sekanou kolem čtyřiceti tisíc gurmánů a celkový počet food lanýžovým olejem je pro nçj dĶkaz, nebo si namísto pravé, ručně válené fety hodíme do blogerů už přesáhl i počet smysluplných názvů. Jinak že si ta špeluĎka koleduje o zdrbání. košíku balkán za tři pětky. Zvlášť když nám tenhle si nelze vysvětlit, proč by někdo svůj blog nazýval pocit provinilosti nalezl „Cuisine by Klarish“ nebo „Gurmánka Leňulka“. udělejte legraci z Babici a pokračujte tím, že nemi- do hlavy z  blogů náctiStát se foodblogerem je jednoduché. V podstatě losrdně zdeptáte pár lokálních hospod. Tím máte letých dívčin, rozplývajíto vyžaduje pouze schopnost více či méně artikuzaděláno a po zbytek existence svého blogu můžete cích se nad vůní orgaslovaně sepsat své jedovaté poznámky na jídelníček ledabyle nahazovat recepty. Ovšem pozor – musíte ticky svůdně koketních prostých smrtelníků a vyvěsit je na internet. Chcete-li budit dojem, že se jejich výsledky i krmíte. V žádném květákových tartaletek. podrobnější návod, je ideální začít nadávkami libopřípadě nesmíte profláknout, že je ve skutečnosti stavolnému nadnárodnímu řetězci za to, že ve svých hujete z internetu a doma tlačíte špagety s eidamem supermarketech prodává ovadlá rajčata. Pak si a kečupem Olma ostrý. Výše uvedený postup vás zaručeně pasuje na instanci, která přesně ví, co má nám ostatním ležet v žaludku. Slávu ale zaručenou mít nebudete. Na tu musíte jinak. První foodblogerská liga je elitní skupina uzavřenější než odpolední čaj na Bilderbergu. V zásadě se tam můžete dostat dvěma způsoby. První je objevit pole neorané a vtipně ho zorat. Tak to například udělaly autorky webu vývařovna.com, který se jakoby vymezuje vůči nafuněným „foodies“, píše zásadně o jídlech z kantýn a hromadných jídelen, a i když to v podstatě není moc o jídle, aspoň je sem tam legrace. Jestli se vám nezdaří vymyslet něco podobně originálního, nezbude vám než začít svědomitě lézt do řiti nějaké blogerské celebritě a trpělivě klíčit v jejím stínu. Takto si

PĜinesené jídlo vyfotí a nahlas ho vybranými výrazy zkritizuje. Oblíbená terminologie zahrnuje napĜíklad nevychucené consomé, nedotažené glazé, pĜílohu postrádající charisma, a nerozvinuté víno.

3 4Ë

<

44

ČiliChili | 09 | 2012 cilichili.cz | facebook.com/cilichili


Reportáž

Chcete pejska? ZACHRAŇTE HO

Jsme O. S. Toulavé tlapky a pomáháme opuštěným zvířatům znovu do života. V současné době se staráme o 120 pejsků a 60 koček, kterým se snažíme najít nové domovy. U nás nemusíte zvíře kupovat. Můžete ho adoptovat. Protože jsme neziskovou organizací, je veškerá naše činnost závislá na lidech s dobrým srdcem, kteří nejsou lhostejní.

ČiliChili | 09 | 2012 cilicili.cz | facebook.com/cilichili

O. S. Toulavé tlapky 776 083 090, www.toulavetlapky.cz, www.facebook.com/toulavetlapky Číslo účtu: 216955754/0300 u ČSOB, Zasílání balíčků: P. O. Box 43, 158 00 Praha 5 Krmivo, stelivo atd. lze objednat na www.hafhaf.cz, www.z-krmiva.cz, www.spokojenakocka.cz, www.veterinarni-diety.cz

TOULAVÉ TLA

PKY

Libovolným finančním příspěvkem, předplacením veterinární péče, vlastní pomocí s inzercí a roznosem letáků, nákupem v některém z našich spřízněných e-shopů, materiálem na zlepšování zázemí zvířat (deky, hadry, stavební materiál, přepravky na zvířata a podobně), sledováním a sdílením informací na facebooku, ale hlavně adopcí, a to virtuální i přímou.

O.S.

Jak nám můžete pomoci?

Nejedná se o sbírku ve smyslu zákona č. 117/2001 Sb.

45


POKEC Naďa Johanisová, která na brněnské Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity přednáší ekologickou ekonomii, někdy sama sobě říká ekonomická disidentka. Kvůli svým názorům je zvyklá na rozbouřené vášně v diskusích naživo i pod svými články na internetu.

Připusťme si, že máme problém Text: Jiří Holubec Foto: Michael Kratochvíl

Není ekologická ekonomie protimluv? Nebo spíš kočkopes? Je to ekonomický směr, který se zrodil v 80. letech. Vychází z jiných předpokladů, než ekonomie mainstreamová. Tvrdí třeba, že by ekonomika neměla neustále růst. Že by se měl najít nějaký optimální stav, který by bylo možné udržovat. A jak napovídá název, ekologičtí ekonomové staví na přední místo přírodu a ohled na životní prostředí. Ekonomika by podle nás měla být součástí ekosystému, uvědomit si, že je na něm závislá, a ne ho využívat a zneužívat.

Odkud je ten mainstreamový ekonomický model, podle kterého se dnes řídíme? Ono těch modelů je víc, nejvýraznější je možná model všeobecné rovnováhy. Také se mu říká model dokonalé konkurence a u nás ho asi nejlíp pochopíme, když řekneme „neviditelná ruka trhu“. Pochází z konce 19. století a od té doby se různě upravuje a vylepšuje. Velmi zjednodušeně tvrdí, že nabídka i poptávka se automaticky vyrovnávají.

>

46


Ä&#x152;iliChili | 09 | 2012 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

47


POKEC

A na přírodu se dívá jak? Životní prostředí je v něm zredukované na úroveň výrobního prostředku. V učebnicích ekonomie se ekosystém vyskytuje výhradně v kolonce „zdroje“, případně ho najdete pod pseudonymem „půda“. Současný ekonom si prostě přírodu zaškatulkoval do nějaké rovnice a snaží se ji osekat tak, aby mu ta rovnice vycházela. Tím dochází k situaci, že se například nepočítá s  tím, že určité zdroje nejsou nevyčerpatelné. A co se tedy podle těch rovnic stane, když se nějaký zdroj vyčerpá? Má se objevit zdroj nový, který ten vyčerpaný nahradí. Když vylovíme všechny tuňáky, začneme jíst jiné ryby.

NAĎA JOHANISOVÁ Narodila se roku 1956. Vystudovala PĜírodovçdeckou fakultu UK

Zná někdo řešení? Řešení je řada. Na jedné rovině je to regulace bankovního systému, o  které se už otevřeně mluví. Na jiných úrovních je to třeba podpora jiných druhů bank, než jsou ty komerční. Mohly by být nahrazeny družstvy, finančními institucemi vlastněnými městy, etickými bankami, které budou cíleně podporovat společensky prospěšné projekty. Další úrovní je zpětné převzetí kontroly nad kapitálovými toky, které dnes ovládají banky a hrozí, že v případě jakékoliv intervence odejdou do  daňových rájů. Možných řešení je mnoho, ale základem je začít o nich diskutovat. Nebo si aspoň připustit, že máme problém.

Vy jste zastánkyní nulového růstu, tedy teorie, že ekonomika nepotřebuje ke svému zachování růst. Ono je velmi těžké to v krátkosti vysvětlit. Systém, tak, jak je dnes nastavený, růst potřebuje. Jinak hrozí Dlouhodobç se zabývá vztahy mezi pokles poptávky , který ovlivní výrobu, dojde ke ztrátě ekonomií aËekologií. UÝí naËnçkolika pracovních míst, která dále sníží poptávku a tak dále. vysokých školách. My ale vycházíme z jednoduchého předpokladu, že WIKICITÁT nekonečný růst není možný. Už jen proto, že je podEkonomové se snaží Ĝídit svçt, míněný spotřebou zdrojů, které nekonečné nejsou. Takže naše ekonomika stojí na bezmezné kterému nerozumçjí. Měli bychom tedy hledat způsob, jak přestat stoupat víře ve vědu a techniku? a dokázat hladce přistát Víra je správné slovo. Současná ekonomie se kvůli na  nějaké trvale udržiexistenci podobných axiomů – někdo by řekl i dog- zakopaný pes. Efektivita znamená, že z co nejméně telné rovině. mat – často přirovnává k náboženství. Další důvod vstupů vyprodukujeme co nejvíce výstupů. Na to, co je to, že když se spolu baví dva ekonomové, může jsou ty vstupy a výstupy, se ale nikdo neptá. Pokud je Spousta ekonomů systém efektivní v oblasti peněz – tedy pokud přináší ovšem namítá, že laikovi připadat, že mluví latinsky. velký zisk, považuje se za fungující a dobrý. On ale takový stav by musel Pokud ale ten model vznikl před více než sto lety zároveň může být velmi neefektivní třeba v oblasti být uměle nastavený a dodnes funguje, neznamená to, že na něm něco energetické náročnosti, v sociálním dopadu na pra- a regulovaný. Že je? Že není tak špatný? covníky nebo bude dlouhodobě neudržitelný. bychom se tím dostali On je to ve své podstatě ideální systém. Čím více zpět k centrálně pláse budeme blížit k té dokonalé rovnováze nabídky Můžete to nějak znázornit na příkladu? novanému hospodářa  poptávky, tím efektivněji budeme uspokojovat Vezměte si dovážený čínský česnek. Čistě ekonoství, které moc dobře své potřeby. Právě v tom slovíčku „efektivita“ je ale micky je to fungující strategie, přinášející velký zisk. nedopadlo. Ovšem přináší s sebou spotřebu paliv na dopravu, To je ovšem omyl. zatěžování životního prostředí a likvidaci českých pěstitelů česneku. Nerůstové hnutí, které A taky se z něj nedá moc dobře vařit. je aktivní třeba v  jižní Evropě, je naopak silně Co se tedy stane, když kvůli vidině zisku budeme zanedbávat zaměřeno proti každému fakt, že se z česneku nedá vařit? Vidíme to kolem nás. Já si myslím, že žijeme v  době, kdy dojde centrálnímu plánování. k velkým zlomům ve fungování společnosti. Jedním je vyčerpávání Spíš se opírá o  komusurovin, na kterých jsme energeticky i jinak závislí. Dalším, neméně nity, samozásobování, závažným, je fakt, že se vyčerpává funkčnost finančního systému. Ten funguje jen proto, že se čím dál víc a víc zadlužujeme, abychom mohli splácet dluhy a udržet peníze v oběhu. Dospělo to už tak daleko, že svůj model začínají kritizovat i mainstreamoví ekonomové. My už to děláme dvacet, třicet let. Dojde nám ropa, začneme jezdit na vodík... Ano. Víte, on se tenhle model tváří jako objektivní a  nezaujatý. Ve  skutečnosti ale stojí na předpokladech, které se považují za fakt, a nediskutuje se o nich. Technooptimismus je jedním z nich. V podstatě se vůbec nepočítá s tím, že se technologický vývoj octne ve slepé uličce a nebude vědět, jak dál.

48


rozvoj místních měn. Další omyl je tvrzení, že ekonomika založená na růstu funguje sama o sobě. Ona je naopak silně podporována. Koupíte si stroje? Můžete si je odepsat z daní. Investujete do reklamy? Zase si náklady odečítáte. Takových drobných i větších nástrojů existuje obrovské množství a jsou nastavené tak, aby podporovaly růst, protože to je model, který dnes převládá. Dnešní systém tedy neudržuje v chodu jen neviditelná ruka trhu, ale také uměle nastavené mechanismy. Pokud bychom tyto mechanismy nastavili jinak, mohly by stejně účinně podporovat systém jiný. To by ovšem předpokládalo dospět k nějaké celosvětové shodě, ke které by se musely připojit i instituce, kterým dnešní systém vyhovuje. Například banky by musely přistoupit na fakt, že budou regulovány. Nelze vzít jeden systém a nahradit ho jiným. Už jen proto, že dnešní svět se vyvíjí tak rychle, že nevíme jak bude za několik let vypadat. Před šedesáti lety ekonomie v podstatě nepracovala s pojmem HDP. Nemůžeme tedy odhadovat, co bude reálné a s čím budeme pracovat za dalších šedesát let. Můžeme jen říkat, co považujeme za  správné, a  snažit se

prosazovat věci, které pokládáme za smysluplné. Jak to dopadne, to musíme nechat na budoucnosti.

Ne škrtům. Mladé Španěly krize zvedla od klávesnic

Myslíte si vy osobně, že k přechodu na jiný ekonomický model dojde? Dřív nebo později nám nic jiného nezbude. Vezměte si, že dnešní ekonomie například moc nepřemýšlí o penězích. Ty v ní fungují jen jako nějaké mazadlo, které koluje a usnadňuje nám život. Jenže v praxi jsou vliv peněz, mechanismy jejich vzniku a další s nimi spojené jevy natolik složité, že si přední ekonomové přiznávají, že jim nerozumí. Slavný ekonom John Maynard Keynes prohlásil: „Poznal jsem jen jednoho studenta a jednoho bankovního pracovníka, který rozumí ekonomickému systému.“ Pokud jsme závislí na systému, kterému nikdo nerozumí, pak ovšem máme velký problém, který bychom si měli přiznat a rychle ho začít řešit. Zatím se ale tváříme, že se vše spraví, když začneme šetřit.

Děje se už něco, tedy kromě snahy šetřit? Ano, děje se spousta věcí, o kterých se moc neví, nemluví a  nepíše. Vznikají například komunity s vlastní měnou. Objevují se finanční instituce, jejichž cílem není zisk, ale podpora smysluplných projektů.

>

ČiliChili | 09 | 2012 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

49


POKEC

Ožívá družstevní model hospodaření který má za cíl konkrétní službu nebo produkt spíš než finanční zisk. Hodně se to děje třeba v Jižní Americe, ale i v Evropě se najde spousta příkladů. Co u nás? U  nás bylo například to družstevní hospodaření zdiskreditované za minulého režimu. Tehdejší družstva ale nebyla pravými družstvy. Kontrolovala se z centra, nefungovaly v nich demokratické principy... Proto jejich myšlenka ožívá až dnes, kdy se jich ujala nová generace, které tu vazbu na minulost nevnímá. Třeba v Brně vzniklo car-sharingové družstvo Autonapůl. Šedesát lidí sdílí deset aut. Což je drobnost, ale fungující. V Německu existují družstva, která mají deset tisíc členů a normálně fungují. Čím to je? Záleží zase na tom, jak se k podobným projektům postaví společnost. Ve Švédsku podporuje vláda produkci malonákladových novin a časopisů, protože věří, že by každý člověk měl mít právo vyjádřit svůj názor. To je krásný příklad toho, že si vláda stanoví priority a pomocí ekonomických mechanismů je prosazuje. Pokud necháme všechno na neviditelné ruce trhu, nikdy se k  tomuto nedopracujeme, protože možnost vyslovit svůj názor není zboží. Stejně jako nejsou zboží zdraví, kultura nebo péče o seniory.

Manažer je sám obětí systému, pro který pracuje. Když nebude hrát podle pravidel, přijde o práci. interakce s určitými lidmi. Takové modely ale fungují jen za předpokladu, že do jejich rovnic dosazujeme nějakého „homo ekonomikuse“. Skutečný člověk je příliš složitý na to, aby se do modelů vměstnal a  pokud se o  to bude ekonomie snažit, bude se dostávat do oblastí, kde nemá co dělat. Domnívám se, že třeba hnutí jako Occupy Wall Street protestuje přesně proti takovému prorůstání „ekonomismu“ do fungování naší společnosti.

Když jsme na to narazili, jaký máte názor na taková hnutí? Často se jim vyčítá, že kromě protestů nenabízejí nic konkrétního. To ale nemusí být pravda. Španělské hnutí „Rozhořčených“ nějakou dobu okupovalo V poslední době se ekonomie pouští i do oblastí, veřejné prostory. Pak se stáhlo a přeorientovalo se kde by ji člověk nečekal. Například ve slavné Frena  systém pracovních skupin, kde každá pracuje akonomics se jejími nástroji popisuje fungování na  konkrétním řešení určitých problémů. Jedna drogového gangu, nebo odhalují podvody v pronapříklad analyzuje státní dluh – jaká část je legifesionálních stájích japonského suma. Neubírá jí timní, a která by se podle nich neměla splácet. Další taková popularizace na vážnosti? Já bych řekla, že je problém trochu jinde. Ekono- se orientují na místní problémy. Jeden můj tamější mie se už velmi dlouhou dobu tváří, že dokáže student například působí ve skupině, která se zasapopsat cokoliv. Viděla jsem například ekonomický zuje proti omezení zdravotnického zařízení v jeho model fungování lidských vztahů, který je redukoval městě. Celé hnutí tedy vychází z obecných hodnot na jakési dosahování osobního zisku prostřednictvím – sociální spravedlnost, demokracie, ekologie. Ty hodnoty ale pak přetváří do konkrétních projektů. To je podle mě správný směr uvažování. Dělat sám za sebe věci, o kterých jsem přesvědčen, že povedou ke změně k lepšímu, je ostatně někdy smysluplnější než okupovat banky. Bankovní manažer je sám obětí systému, pro který pracuje. Protože pokud nebude hrát podle nastavených pravidel, tak přijde o práci. Několikrát tu padlo, že by ekonomové měli změnit názor na svět. Proč k tomu ještě nedošlo? Protože je nejdříve musí někdo přesvědčit, že se ve svých teoriích mýlí. A s ekonomem mluvícím latinsky se těžko vyhrávají debaty.

<

50

ČiliChili | 09 | 2012 cilichili.cz | facebook.com/cilichili


SPORÁK

PRO ČILICHILI VAŘÍ MÁMA IVA Z PENZIONU V POLÍCH www.penzionvpolich.cz CO POTěEBUJETE NAËHRNECËKYSELA 500Ɠg zelených nebo žlutých fazolek

Litr až dva zeleninového vývaru 5 kuliÝek nového koĜení 3 bobkové listy 10 kuliÝek pepĜe Vçtší špetku soli Üerstvç mletý pepĜ 1/4 litru 31% smetany ŠĨávu zËcitronu Lžíci octa Svçtlou jíšku ze dvou lžic másla aËdvou lžic hladké mouky Vejce vaĜené natvrdo Üertsvý kopr (nemusí být, pokud nemáte rádi) Vychlazené máslo

Fazole, netvařte se kysele Fazolky dneska nejčastěji potkáte jako přílohu k masu. Dá se s nimi ale nadělat mnohem víc parády. A je buřt, jestli je máte ještě čerstvé na zahrádce nebo zalovíte v hlubinách mražáku. Naším kyselem totiž můžete krmit všechny kolem v zimě v létě. Text: Martin Groman Foto: Michael Kratochvíl

52


A bude kyselo

2. HUSTĚTE

1. VAŘTE

Fazolky dejte vaĜit doËvývaru, musí vËnçm být potopené. PĜidejte nové koĜení, bobkový list aËkuliÝky pepĜe (ideálnç si nové koĜení aËpepĜ dejte doËváÝku zËgázy nebo doËsítka naËÝaj, abyste je nemuseli lovit poËjednom). Jakmile fazolky veËvroucí vodç zmçknou tak, že jsou ještç naËskus pevné, slijte je. Vývar ale nevylejte, schovejte si ho naËpozdçji. Scezené fazolky propláchnçte studenou vodou – zĶstanou pevné aËzachovají si barvu. Vyndejte zËnich koĜení.

Smetanu ne light, nikdy

DoËvývaru pĜidejte smetanu. Pokud vám pĜijde, že je jí málo, klidnç dejte víc, oËto hutnçjší kyselo bude. PĜidejte sĶl, mletý pepĜ, šĨávu zËjednoho citronu aËocet (viz tip). Zahustçte svçtlou jíškou. Nechejte polévku projít varem.

3. DOLAĎTE

Jakmile se vám zdá kyselo dost husté (nemçla by to být Ĝídká polévka ani hustá omáÝka, nçco mezi), vraĨte fazolky, dochuĨte pĜípadnç solí nebo octem. PĜidejte lžiÝku studeného másla. AËje to. DoËtalíĜe nakrájejte natvrdo uvaĜené vajíÝko, nalijte kyselo aËnavrch posypte trochou Ýerstvého kopru.=

<

TIP:

Fazolando grando

ČiliChili | 09 | 2012 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

SËoctem opatrnç, pokud ho budete pĜidávat doËhorkého vývaru se smetanou, mohla by se smetana zdrcnout. PĜidejte ho buá hned poËsmetanç, dokud je studená, nebo ho pĜed pĜidáním rozvaĜte vËtroše horké vody.

53


D An opo K eb ru za ašle o č čuj to m em em po e n u e, řá a n věř co d. o ím js vi m nk e, e y z že sam s po e p i p sle ov ru dn ed bli íh e, a d o ad o tý dn ost stal e, an o n to e d ás hl o e p k do ro ole kol st n v en ěb á . ud s. es tá t

REMIX

54


KOČKA NA ROZPÁLENÉ NEPLECHOVÉ DESCE Cat Power se vrací. Americká písničkářka Chan Marshallová žila několik let zamilovaná do herce Giovanniho Ribisiho. Své nové autorské album několikrát odsunula, a když skončilo její turné ke kolekci coververzí Jukebox, tak se v podstatě odmlčela úplně. Vlastně to tak úplně klidně mohlo zůstat, dvojice prožívala idylické dny a Chan byla moc šťastná. Jenže pohádky neexistují. Ribisi se loni vydal jinudy a najednou bylo témat na nové skladby až dost. Další kočičí život načíná Cat Power s albem idylicky (a krutě ironicky) nazvaným Sun, které vychází 4. září. Písničkářka do něj zaklela veškerý smutek ze svého rozchodu, album je plné skrytých i veřejných vzkazů, je vlastně až zarytě interní, ale jednoduše krásné. Cat Power se tentokrát (možná i pod vlivem hlubokého osobního zklamání) rozhodla spoléhat sama na sebe, album si nahrála a produkovala sama a v jejím soulem ovlivněném folk rocku se objevuje nečekaná spousta elektronických rytmů a smyček. Trocha odstupu a možná i technologického chladu písním rozhodně neuškodila, ať už jsou to ty upřímně smutné, nebo ty zapáleně rozhněvané. Vrcholem alba je desetiminutová sága Nothin But Time, ve které spolu s Cat Power zpívá Iggy Pop. Intenzívní skladba je skvostem podobným dávno klasickým písním typu Like a Rolling Stone nebo Old Man. www.catpowermusic.com

ČiliChili | 09 | 2012 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

COOL AS FUCK Anglická skupina Gallon Drunk stála vždycky tak trochu mimo. Pro britskou scénu byli moc divocí a opravdoví, zbytek světa k nim přistupoval jako k anglické kapele, která doma neuspěla. Jejich divoký mix surového blues, rock’n’rollu a garážového rocku si zamilovali jen odborníci a podobně vyšinutí freaci, citát Nicka Cavea „Gallon Drunk? Cool As Fuck?” se sice líbil všem, ale kapela z něj rozhodně moc neprofitovala. Silnou sérii alb z poloviny devadesátých let vystřídalo dlouhé mlčení, lídr James Johnston strávil deset let právě po boku Nicka Cavea, Terry Edwards zase spoluutvářel zvuk spřízněných Tindersticks. Před pěti lety se GD vrátili se skvělým albem The Rottten Mile, slibný rozjezd bohužel zastavila náhlá smrt basisty Simona Wringa. Poslední dobou to konečně vypadá, že Gallon Drunk po čtvrtstoletí dosahují na pořádný úspěch, letošní album The Road Gets Darker from Here sklízí nadšené ovace, a to dokonce i ve zhýčkaném britském tisku. Gallon Drunk ve skvělé formě vystoupí 29. září v Malostranské besedě v Praze. www.scrapesound.org

55


REMIX

KLASIKOVÉ NA DIVOKO Kniha Petera Biskinda Easy Riders Raging Bulls je jednou z biblí filmové novinařiny. Teď vyšla konečně česky. Ponechme teď stranou příšerný a polopaticky popisný obal knihy, tohle je bezpochyby jedno z nejcennějších děl posledních let. Jde o detailní mapování jednoho desetiletí v Hollywoodu, které naprosto změnilo chod filmového průmyslu a vlastně i filmu jako uměleckého odvětví. Schémata typu „ten natočil tohle a přitom potkal tamtoho” se v knize samozřejmě vyskytují, ale jinak jde o naprosto strhující čtení a úžasný příběh, který je možná sám o sobě chytlavější než leckterý z filmů, o kterých se v knize píše. A v mnoha případech i podstatně tragičtější. Do království velkorozpočtových romantických dojáků koncem šedesátých let vtrhla mladá generace. Co načal o dekádu dříve James Dean, dokončili Dennis Hopper, Francis Ford Coppola nebo Martin Scorsese. Kmotr, Vymítač ďábla nebo Hvězdné války George Lucase navždy změnili vnímání filmu. Nikdo z nové generace režisérů ovšem nebyl rytířem ve zlaté zbroji, šlo o partu sebestředných egoistů, kteří svůj talent rozhodně nijak nehýčkali, až na světlé výjimky typu Stevena Spielberga nebo právě Lucase ho rozpouštěli v alkoholu a drogách. Jedna z nejslavnějších scén dalšího přelomového filmu Lovec jelenů ukazuje ruskou ruletu ve Vietnamu, právě tímhle sportem (obrazně řečeno) se zaobírala v podstatě celá jedna generace, v historii filmu ta možná vůbec nejtalentovanější. Podle knihy vznikl dokonce i stejnojmenný dokumentární film, který ovšem ani zdaleka nedokáže pojmout šíři záběru více než čtyřsetstránkového díla. www.mf.cz

56

SKUTEČNÉ GOYOVY PŘÍZRAKY Francisco Goya nebyl rozhodně jednoduchý chlapík, a tak ani od výstavy jeho grafik a kreseb není radno čekat nic oddechového. Jeho vize jsou temné až depresivní, truchlivé obrazy Španělska 19. století doplňují autorovy fantastické představy. Výstava Goyovy vize představuje výběr 80 děl ze čtyř slavných grafických souborů Franciska Goyi: Rozmary, Přísloví, Hrůzy války a Tauromaquia. Každý z nich je sám o sobě fascinující, všechny dohromady působí doslova monstrózně. Čas strávený uprostřed Goyových děl plyne mnohem pomaleji, jako by ho všechny čarodějnice, démoni, býci a vůbec hrdinové jeho kreseb nějak ovlivňovali, jako by se snažili návštěvníky ve svém světě zdržet. Stáří okolo dvou set let na nich rozhodně není znát, naopak je většina z nich vlastně stále živá a zatraceně působivá. Procházka po malířově imaginaci je vtahující, vlastně celou dobu si lze jen děkovat, že tyhle představy má (tedy měl) někdo jiný. Možná i proto jde o tak přitažlivou a lákavou záležitost. Goyovy vize budou vystaveny v pražském Museu Kampa pouze do konce září, jedno z jeho hesel ale bude platit navždy. Přemýšlet a vzpomínat je potřeba, protože „spánek rozumu plodí nestvůry“. www.museumkampa.cz


KDYŽ TO UMÍTE STRUČNĚ KYKYRY KIBUC! Nejlepším pracovníkem celého kibucu je osel. Teda aspoň v románu, který se jmenuje jednoduše Ruský román a napsal ho Meir Šalev. Tohle groteskní počtení o budování beztřídní komunity v Izraeli připomene českému čtenáři výstavbu socialismu, ovšem na rozdíl od nás v neskutečně tvrdých podmínkách. Bude vás bavit od první do poslední věty. Navíc se vám možná stane, že někde kolem strany 200 přijdete na to, že je celá knížka vtipná ještě úplně jinak, na druhou, a tím víc si pak budete zbytek užívat. Sto roků samoty po izraelsku. www.e-garamond.cz

Kdekdo na Západě se snaží napodobit japonská haiku, třířádkové básně na 17 slabik. Nejlíp ze všech je ale umějí pořád Japonci. Antonín Líman, dlouholetý propagátor japonské literatury, přeložil a v krásném svazku vydal výbor z haiku od 17. století dodnes. Jmenuje se Chrám plný květů. Zdálo by se, že knížku složenou z tříveršových miniatur slupnete jako malinu, jenže tahle haiku vás vtáhnou a nad leckterým z nich můžete v zasnění strávit spoustu času. Prostě poezie v nejlepší možné verzi. A bude bavit i ty, kdo na básničkách normálně neulítávají. www.dharmagaia.cz

NICK CAVE SI HRAJE Další společná práce režiséra Johna Hillcoata a scenáristy Nicka Cavea přišla do českých kin pod názvem Země bez zákona. Po australském westernu The Proposition se osvědčená dvojice tentokrát vydává do Virginie v časech prohibice, předlohou snímku se stala úspěšná kniha Matta Bonduranta The Wettest Country in the World (česky vyšlo jako Krajina pašeráků v roce 2009). Nick Cave se v posledních letech skutečně baví, jeho literární i hudební tvorba je hustě protkaná černým humorem, kterému se nevyhnul ani v případě scénáře k Zemi bez zákona. Strhující příběh trojice bratrů živících se výrobou a pašováním kořalky dostává díky nadhledu a lehké taktovce režiséra Hillcoata grády. Skvělý soundtrack je samozřejmost. V hlavních rolích drsných bratrů Bondurantových bodují John Hardy, Shia LaBeouf a Jason Clarke, doporučený nápoj: kukuřičná whisky. www.bontonfilm.cz

ČiliChili | 09 | 2012 Čil cilich cilichili.cz | facebook.com/cilichili

57


FENOMÉN

PrknA Na prknech České divadlo je pozadu, v tom se od ostatních druhů umění neliší. Našim scénám chybí pestrost. Prakticky všechno, co se na jevištích děje, se pohybuje v bezpečném pásu měšťanských představení pro celou rodinu. Text: Eva Srpová, redakce Foto: Luděk Peřina, MF Dnes, Profimedia

Jirka a jeho pán

58


CO STOJÍ ZA TO SLEDOVAT Řachanda i pro babičku

O

divadle se u nás v širší společnosti moc nediskutuje. Divadlo neprovokuje, nepřináší nová témata, neboří tabu. Za největší revoltu se považuje, když ze sebe herec vysype pytlík sprostých slov, a za divadelní zážitek, když se na scéně objeví někdo známý z televize. V Evropě to přitom funguje úplně jinak. Ne že by se tu nehrálo pro buržousty, i tady frčí muzikály a rodinné komedie. Najdete tu ale taky představení jako laboratoř, školu, chrám zasvěcování. Leckdy je o strach Divadelní zážitek je, když usednout do hlediště. Dochází tu ale k zážitkům na celý život. se na jevišti objeví někdo takyV roce 1996 se v Česku konal známý z televize. první festival německého divadla. herců, která se nebála pobíhat  Parta po scéně s odhalenými zadky i předky, demonstrovat násilí a jít s textem tak hluboko, že jste jim to maximálně věřili, působila v kontextu místních zahnilých vod jako zjevení. ČiliChili | 09 | 2012 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

Malé soubory a festivaly Ne že by všechno stálo za pozornost, ale někdy tu najdeme zárodky, které slibují lepší budoucnost. Jeden příklad za všechny: projekt Spitfire Company. Jde o experimentální divadlo, které poslední dobou sklízí čím dál větší úspěch. Tenhle umělecký soubor pořádal i zajímavý festival Nultý bod. Spojili se s druhým, tematicky podobným festivalem Za dveřmi do jednoho a nebojí se do Čech zvát i divadelní legendy, které jsou jejich stylu blízké.

Nový cirkus Sice se zpožděním, ale tenhle vizuálně zajímavý divadelní trend se už usadil i u nás. Festival Letní Letná má už pěknou tradici a v srpnu jste se na něj mohli přijít podívat i vy.

59


FENOMÉN

Experimentátoři Třeba v Polsku existují divadelní farmy, kde herci a režiséři daleko v lesích celé měsíce zkoušejí a pracují na svém divadelním výrazu, meditují a přemýšlejí o divadle i o svých osobních tématech, a výsledkem bývá třeba i jen jediné představení, které pak mění hranice umění. Lidí ochotných obětovat slávu a živobytí divadlu u nás moc není.

I tohle se dá vidět na Letní Letné...

Improvizace

CO V ČESKU CHYBÍ? ... teda vedle chlapů v trenclích

Někteří režiséři se tím zážitkem nechali inspirovat a na české scény pronikl německý vliv. Díky festivalu se na scénu Národního divadla dostal světoznámý režisér Robert Wilson. Pražské Divadlo Komedie si na německých hrách udělalo jméno a vytvořilo si silnou základnu návštěvníků. Jenže minulá sezona byla pro současnou Komedii a její ansámbl tak, jak ji známe, poslední – současný umělecký šéf Dušan Pařízek končí a na jeho místo nastupují provozovatelé fungující doposud ve Strašnickém divadle. Jestli navážou na úspěch, který současná Komedie nastolila, je zatím ve vzduchu. České divadlo se občerstvuje dvěma cestami. Buď mladí režiséři absolvují stáž někde v cizině, nebo kolem sebe silná osobnost soustředí skupinku stoupenců jako režisér Jan Nebeský, který působí v Divadle Na zábradlí a současně učí na DAMU. Obecně by se ale daly scény, kde se snaží trochu experimentovat, spočítat na prstech jednoho diváka. Ve většině divadel budou hrát to samé, co před patnácti lety – nějakého Shakespeara, Charlieho tetu a Sluhu dvou pánů. Herci umějí hrát, ale vyvíjejí se asi jako dubová prkna.

60

Klasická stand-up comedy V cizině jsou komici, co musí svoji kůži obhájit před zmlsanými, často večeřícími diváky, vytrénovaní tak, že jejich humor boří zdi. Navíc je obvykle aktuální prakticky ke dni. U nás se od Vladimíra Dvořáka žádný dobrý stojací komik neobjevil a show Na stojáka to nezmění. Proto se musíme smát Rudovi z Ostravy, Vladimíru Hronovi a blbým blondýnám, a když jednou za čas Čtvrtníček natočí Ivánku, kamaráde, můžeme vytéct blahem. Úspěch mají i v zásadě průměrné dramatizace politických kauz, jako je scénické čtení Blonďatá bestie v Divadle Rubín, která aktuálně odkazovala na politickou kauzu s Kristýnou Kočí.

Jasně, Ivan Vyskočil a Jaroslav Dušek s Martinem Zbrožkem tu udělali svoje, ale zůstali raritou. Když už někdo u nás na jevišti udělá vtip, který nebyl v textu hry, zakonzervuje se a jako „improvizace“ pak předvádí v každém dalším představení. Teda snad s výjimkou Partičky. Vlastní téma Nic takového, jako jsou coolness dramatika na britských ostrovech nebo hořké, jazyk i společnost drásající angažované hry rakouských vyvrhelů, u nás nevzniká. České divadlo nemá vlastní téma, těžko ho pro svět čímkoliv charakterizovat. Je prima, že napodobit umíme ledacos, ale sami ničím vlastním zajímaví nejsme.


Nový cirkus už není starý cirkus? Mluvíme o divadelním žánru, který vznikl v sedmdesátých letech ve Francii. Na jedné straně se principálové tradičních cirkusů snažili hledat nové cesty, jak oslovit a znovu získat diváky, naproti tomu divadelníci začali využívat cirkusová umění pro vlastní umění. Oba dva proudy se setkaly a ze změti co nejefektnějších cirkusových čísel se stala snaha akrobacií a dalšími cirkusovými prostředky něco říct.

Zkusíte si, že to bolí

Nový cirkus je žánr, který u nás nabírá popularitu raketovou rychlostí. Kde se vzal a o co v něm vlastně jde? Šárka Maršíková, hlavní manažerka centra Cirqueon pro podporu a rozvoj nového cirkusu v České republice, nám dala rychlokurz. Text: Natálka Veselá Foto: Profimedia

V sedmdesátých letech ve Francii? To jsme fakt tolik let za opicemi? Chci říct za Francouzi. Ona to upřímně řečeno úplná novinka není, ale až teď jsme začali používat termín nový cirkus. Už od poloviny sedmdesátých let vznikala v Čechách představení, o kterých bychom dneska mluvili jako o novém cirkusu, především tvorba Ctibora Turby. Letní Letná pořádá letos už devátý ročník, předtím byl Kolín. Ale je pravda, že za poslední zhruba čtyři roky nastal boom, začaly se objevovat nové české projekty, cirkus se dostal do médií, díky tomu se rozšířila divácká a fanouškovská základna.

Když půjdu na nějaké představení nového cirkusu, co mě nejvíc ohromí? Především výkony artistů a akrobatů, to je základ. Ohromující fyzické dovednosti otevírají cestu k divákovi, ten se baví a nechá se díky tomu unášet na vlnách příběhu. Anebo jenom pozoruje, co je ještě možné s tělem v mezích fyzikálních zákonů udělat. Nový cirkus je strašně široký pojem – od klauniád a žonglérských pouličních produkcí přes velké podívané typu La Putyka až po experimentální performance, které využívají nová média, svícení a autorskou hudbu. Nejdůležitější je dokonale zvládnout řemeslo.

V Cirqueonu trénují i děti

Workshopy táhnou (do stran)

No jo, ale kde se mu POJMY NOVÉHO naučit? Poslední dva roky proCIRKUSU vozujeme v pražských V ČESKU ANEB Nuslích Centrum pro nový cirkus, které vytváří CO HLEDAT NA tréninkový prostor pro PLAKÁTECH umělce. Hlavně ale nabíCirk La Putyka, Letní Letná, zíme pravidelné a intenCirkus Mlejn, Décalages, zivní kurzy cirkusových Živá ulice technik pro veřejnost. Máme štěstí na skvělé lektory. Sehnat lidi, kteří kvalitně učí na vysoké úrovni, je dost těžké, je jich pořád málo. Třeba závěsnou akrobacii v Čechách umí dobře vyučovat tak čtyři pět lidí, kteří jsou v první řadě umělci. Když sháním záskok na některý kurz, zažívám někdy těžké chvilky. Na workshopech si pak může kdokoliv vyzkoušet, že to není žádná sranda, že to dost bolí...

<

ČiliChili | 09 | 2012 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

61


ROZHOVOR

Tři roky na jednom stromě

Počítačová hra může být umění. Dokázal to Jaromír Plachý, který ve svých šestadvaceti poslal do světa báječnou počítačovou hru jménem Botanicula. Text: Goča Komárek Foto: Petr Kurečka

62


Kolikrát musí člověk hru hrát, než ji pustí ven? To nespočítám. Tisíckrát? Dělal jsem ji tři roky. V posledních měsících jsem už jenom testoval, opravoval chyby a to byla dost otrava. Vždycky jsem hru jenom projel, odklikal co nejrychleji, ale i tak to zabralo třeba hodinu a čtvrt. Tři roky. Nezdálo už se vám o těch postavičkách? Mně ne. Ale Honza z dua DVA, které nám k Botanicule dělalo hudbu, měl prý jednou v noci sen. Jedna postavička ze hry, konkrétně pan Lampion, v něm vystupovala u Krause v televizi. Normálně tam povídal, jak se mu s náma spolupracovalo... Takhle daleko to se mnou nikdy nezašlo. Dá se tvorbou her vůbec uživit? Pokud pracujete v herním studiu, které dělá jen mainstreamové 3D střílečky, tak jste na tom velmi dobře. Na druhou stranu jsou tu malá nezávislá studia s vývojáři, kteří nedělají hry jen proto, aby na nich zbohatli. Tahle studia si mohou dovolit experimentovat, vymýšlet netradiční vizuály atd. Ale s penězi je to tam horší. To je váš případ? Ano. Amanita Design, která Botaniculu dělala, má štěstí. Její předchozí hry byly tak úspěšné, že vlastně financuje vznik her nových. Nepotřebujeme žádné investory, kteří by nám říkali, jak má hra vypadat. Nestane se, že by někdo přišel a řekl: „Pan Lampion je moc tlustý, měli byste ho nakreslit hubenějšího, ať se to lidem líbí.“ Naše práce nás slušně živí, rozhodně si nemáme nač stěžovat. Je pravda, že byste na tom mohli být ještě líp, kdyby si tu hru skoro každý nestáhl zdarma... Ale já jsem opravdu spokojený s tím, co je. Ano, většina lidí si Botaniculu stáhne, ale třeba o ní na oplátku napíšou na netu, že je super. Já přece po nějakém šestnáctiletém klukovi nemůžu chtít, aby si kupoval všech těch sto her, které za rok

ČiliChili | 09 | 2012 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

smaží... Navíc vyjde brzy verze pro iPady, tam bude stát pár dolarů, a to už je člověku hloupé si nekoupit.

JAROMÍR

Celý příběh se odehrává na jediném stromě. Jak vás to napadlo? Ležel jsem na zahradě v jižních Čechách a na hlavu mi spadlo jablko... Dobře, na hlavu ne, ale jinak je to pravda. Ležel jsem na zahradě, vymýšlel téma a najednou mi došlo, že ho mám přímo před sebou. Vzal jsem foťák a celé to léto si zahradu fotil.

Šestadvacetiletý rodák z Mělníka vystudoval obor filmová a televizní grafika na pražské Vysoké škole uměleckoprůmyslové. Dosud vydal dvě samostatné komiksové publikace: Koule a Krychle, Kmen a jiné příběhy. Je autorem mnoha krátkých animovaných filmů nebo hudebních klipů – jejich poznávacím znamením je jednoduchá kresba a lehce morbidní humor. Je hlavním autorem logické adventury Botanicula, která letos vyšla u společnosti Amanita Design a sbírá ceny i ve Spojených státech. Žije a pracuje v pražské Libni, vzal si spolužačku ze střední školy.

Kromě nominací a ceny z Independent Game Festivalu v San Francisku, což jsou takové Oscary nezávislých her... čí pochvala za Botaniculu byla nejhezčí? Jeden táta mi poslal fotky z pokojíčku svých dětí, které prý konečně nemají na stěnách obrázky z Angry Birds, protože je vyměnily za naši hru. Obrázky z Angry Birds? Jste asi jediný, kdo to nezná. To je hra, kde ptáci střílejí na prasata.

<

PLACHÝ

63


Borské povstání-12. kapitola: Poprava

Scénáĕ: Mikuláš Kroupa Kresba: Petr Vďelka

11. a 12. kvátna 1950 se v plzeéském divadle, do kterého byli svezen i pãíslušníci vázeéské stráže z celého Üeskoslovenska, odeh rával sou d. Pu bliku m báh em procesu skandovalo: „Povásit!“. Kromá tãí rozsu dkç smrti vyn esl Státní sou d deset trestç doživotního odn átí svobody, pát mužç dostalo pátadvacet let a Ýtyãi dvacet let. Všich n i byli uznán i vi n ným i zloÝi n em velezrady, ú kladç proti repu blice, pokusu o pãevrat. Devát odsouzených se proti rozsu dku odvolalo, za rekordních osm dní N ejvyšší sou d j ejich žádostem n evyhovál a potvrdil tresty. Odsouzenci na smrt – Petrlík, Broj, Üerný – napsali žádost o m ilost prezidentu repu bliky Gottwaldovi. Vyrozu mání dostali den poté, co jim došlo i zamítnutí N ejvyššího sou du . M i n isterstvo spravedlnosti (ú ãad, kterému byly žádosti o m ilost pãedány k vyãízení) jim sdálilo, že bylo rozhodnuto „postu povat podle zákona“.

23. kvátna 1950 v Pankrácké váznici na dvoåe, 5:30 h.

postupná pãivádájí Petrlíka, Broje a Üerného.

Petrlík.

Poslední slova prý zlomený dozorce Petrlík ustrašená vzlykal. v úãedním záznamu stojí: „Dákuji svému právnímu obhájci za obhajobu, pozdravuji rodinu a dáti, vzpomínám matky, dákuji soudu a prosím kolegy, aby mi odpustili, že jsem se proti nim prohãešil.

Škrcení trvalo dvá minuty.

klak!

Sbohem, ženo a dáti, odpuštání, kamarádi, že jsem vám událal takovou hanbu – sbohem!

Snad do poslední chvíle doufal, že nákdo kata zastaví, že pãijde milost.

konec exekuce.

poslední pãání?

Stanislav Broj, muž ostrých rysç a pevného postoje.

Chci jen prosit Boha, aby vám tuto vraždu odpustil. Vím, že umírám proto, že jsem chtál mít svobodné zemádálce ve svobodné zemi. Oni také budou!

sedlák, poslanec za lidovou stranu, toho Ýasu mukl a odsouzenec na smrt.

Rádi byste si přečetli víc komiksů o naší nedávné minulosti? Kniha „Ještě jsme ve válce“ ke koupi od listopadu 2011. K dostání také CD „Příběhy 20. století“.

Příběh je inspirován vzpomínkami pamětníků, které zaznamenali lidé ze sdružení Post Bellum. Nahrávky naleznete na www.pametnaroda.cz. Z vyprávění pamětníků vznikají rozhlasové dokumenty Příběhy 20. století, které vysílá Český rozhlas - Rádio Česko vždy v neděli v 10:05. 

Moje dáti, odkazuji vás ochraná Boží a Panny Marie, ženu také. Nechå žije svobodné Üeskoslovensko!

Minutu poté byl „Kozina“ zavraždán.

Chcete-li podpořit Post Bellum, sdružení, které již deset let zaznamenává příběhy, zašlete DMS ve tvaru: DMS ROK PAMET na číslo 87777, cena roční podpory činí 12 x 30 Kč. Post Bellum obdrží 27,- Kč z každé DMS. Nebo se staňte členem Klubu přátel Paměti národa na www.pametnaroda.cz.


...hrdý prvorepublikový dçstojník Ýeskoslovenské armády...

René Üerný. pohublý svalovec, atlet...

...bojovník ze západní fronty.

klak!

Chci vám ãíci, že jste mne odsoudili pro nic a že je to vyložená vražda. To ãíkám pod šibenicí. Tady bych vám ãekl, že jsem náco událal, ale já nic neudálal. A vám, pane státní prokurátore, mnoho štástí nepokvete.

Epilog: Josef Bryks dostal k pçvodnímu trestu dalších dvacet let. Do své smrti váãil, že „to musí jednou rupnpout”. Tážce pracoval v uranových lágrech. Jeho nákdejší spoluvázni vyprávájí, že dãel víc než ostatní. Myslel si, že se napracované hodiny platí a peníze dostává jeho žena s dítátem v Anglii. Zemãel krátce po nákolikadenní mrazivé korekci na infarkt 11. srpna 1957 ve 23.00 hodin v táborové nemocnici. Lékaãi konstatovali, že takový infarkt ještá nevidáli. Prý se mu srdce doslova roztrhlo. Velitel váznice a bachaãi z tzv. bicího komanda nebyli nikdy za své zloÝiny odsouzeni. V roce 1969 plzeéská prokuratura usoudila, že jejich Ýiny jsou promlÝené.

Projekt podporují:

MF Dnes, Pink Produktions, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Jan Dobrovský, Petr Pudil, Everesta, Scio, AutoCont CZ, Perfect Catering, hlavní město Praha, Český rozhlas - Rádio Česko, Ústav pro studium totalitních režimů, KomiksFEST!


66

Zadáno pro Vodafone

Tady je Vodafonovo Zprávy z Vodafonu

67

Vodafone experti Férové tarify

68

70

Mobilní web, aplikace a e-knihy 74

Pęipojení s Vodafonem Pęedplacené karty

78

S Vodafonem v zahraniÍí Vodafone menu Volací jistina

82 83

Všechno o telefonech Vymyšleno pro ūrmy Nabídky mÛsíce

80

96

84 94

72


Zadáno pro Vodafone

67

Více informací o Férových tarifech najdete na stranÝ 70–71 nebo na webových stránkách www.vodafone.cz

ProstÛ férovÛ Férové. PęesnÛ tak se dají nazvat nové tarify, které pro vás Vodafone od konce srpna pęipravil. Je jich šest a pęinesou vám levnÛjší volání nebo SMSky do všech sítí zdarma.

Kdo mİže získat Férový tarif? Noví i stávající zákazníci Vodafonu.

Ti s pĚedplacenkou i s tarifem. Firemní i neŭremní. Se smlouvou i beze smlouvy.

Od první vteęiny PÛtadvacátého srpna pęišly velké zmÛny. ZaÍnÛme tím, že od teÏ už vám všechny hovory, vÍetnÛ tÛch zahraniÍních, bude Vodafone úÍtovat hned od zaÍátku po vteęinách. Ne po první, tęetí, páté provolané minutÛ, ale hned. VÛdÛli jste, že vÛtšina hovorį, které uskuteÍníte, má prįmÛrnÛ jenom jednu minutu? S novým úÍtováním po vteęinách od samého zaÍátku tak ušetęíte (to je spoÍítáno) až 30 % nákladį. Tedy pokud je vaším operátorem Vodafone.

SMSky zadarmo Ale pojÏme dál. NovÛ teÏ mįžete s každým tarifem (kromÛ toho nejnižšího) SMSkovat, až vás budou palce bolet. Za SMSky totiž už nezaplatíte ani korunu. Tedy v rámci Ìeské republiky a všech zde pįsobících operátorį. Zkrátka všechny SMSky máte od nás ke všem operátorįm zadarmo.

V cizinÛ jako doma Takže, Vodafone vám teÏ nabízí 6 hlasových, datových a SMS sad, které jsou jasné a pęehledné. Volné jednotky mįžete novÛ využívat i v zahraniÍí. A když ęíkáme zahraniÍí, nemyslíme tím jen Evropu, ale taky USA, Rusko nebo tęeba Vietnam. Pro které zemÛ nabídka platí, zjistíte podle tabulek na internetu, nebo vám je sdÛlí pęímo operátor. Navíc zaplatíte jen to, co provoláte, protože odteÏ Vodafone úÍtuje po vteęinách hned od té první. A i tady nabídka platí jak pro doma, tak když budete venku. No a k tomu všemu máte volné SMS do všech sítí, a to u všech tarifį (kromÛ toho nejnižšího).


68

Vodafone experti

Více informací naleznete na www.vodafone.cz/experti

Jsme experti na to, co vás pálí Naši borci ze super obchodu na Novém SmíchovÛ v Praze vám pęedstaví to nejlepší z nabídky Vodafonu.

Íerpání minut z tarifu i pro volání do zahraniÎí.

ÚÎtování po vteĚinách.

Za volání do ciziny vám nepĚidáváme další minuty. ProstÜ Îerpáte ty své z tarifu.

S námi už nemusíte platit za Îas, který doopravdy neprovoláte.

Neomezené SMS. Není super SMSkovat úplnÜ bez hranic?


Vodafone experti

PĚenos kontaktİ do nového telefonu. Pomİžeme vám spolehlivÜ pĚevést kontakty, fotky nebo SMSky ze starého telefonu do nového.

Super zvýhodnÜné telefony k férovým tarifİm. Vodafone Smart II Samusung GALAXY Ace Huawei Ascend G300

On-line rezervace Vodafone experta.

Nastavení nového zaĚízení. Telefon, tablet nebo notebook pĚipravíme tak, abyste s nimi mohli ihned pracovat. VytvoĚíme vám úÎet pro Android nebo Apple, nastavíme e-mail a pomİžeme s aplikacemi.

Pokud nenaleznete odpovÜÐ v Centru péÎe nebo potĚebujete pomoci s nastavením svého zaĚízení, zarezervujte si na www. vodafone.cz/experti Vodafone experta v nejbližší prodejnÜ.

69


70

Férové tarify

Více informací ke všem nabídkám naleznete na www.vodafone.cz nebo volejte zdarma 800 777 777

ÚÍtování po vteęinách

Férové tarify

Víte, že 97 % hovorı v Îeské republice se úÏtuje dráž, protože se jejich Ïas poÏítá na minuty a ne na vteěiny? S Vodafonem to neplatí. NepoÏítáme po minutách, ale po vteěinách. A to od zaÏátku. Takže když váš hovor trvá 45 vteěin, odeÏteme vám 45 vteěin, a ne celou minutu.

Máme pro vás nejférovÛjší tarify na trhu. Chcete vÛdÛt, jak to mįžeme tvrdit? MrknÛte na hlavní výhody.

Neomezené SMS

Ìerpání minut z tarifu i pro volání do zahraniÍí

ÚÍtování po vteęinách

Fér tarif 599

Fér tarif 999

Fér tarif 1499

neomezené SMS

neomezené SMS

neomezené SMS

6000

vteĚin volání

další cca 0,08 KÎ/vteĚinu

300 MB

100 minut

18 000

vteĚin volání

další cca 0,08 KÎ/vteĚinu

600 MB

300 minut

36 000

vteĚin volání

další cca 0,08 KÎ/vteĚinu

1,2 GB

PĚipojení pro mobil super

PĚipojení pro mobil premium

PĚipojení pro mobil premium+

1249 KÏ

1715 KÏ

2349 KÏ

599 KÏ

999 KÏ

1499 KÏ

600 minut


Férové tarify

71

Neomezené SMS Ìerpání minut z tarifu i pro volání do zahraniÍí

SMSky do všech sítí mıžete s Férovými tarify (kromÝ toho nejnižšího) posílat bez omezení. ProstÝ kolik chcete. Těeba tisíc dennÝ. Nebo víc.

Za volání do ciziny vám nepěiÏítáme žádné další minuty. ProstÝ používáte ty, které máte v paušálu.

Sleva 25 % pro studenty Studenti od nás dostanou Férové tarify ještÝ o Ïtvrtinu výhodnÝjší. Mládí se musí podporovat.

Máte IÍO?

Fér tarif 399

neomezené SMS

v síti Vodafone ostatní 1,50 KÎ/SMS

3000

50

minut

vteĚin volání

Fér tarif 799

neomezené SMS

Neomezený tarif 3299

MrknÜte na Business Fér tarify na strany 94, 96–97.

neomezené SMS

oo

200

12 000

minut

vteĚin volání

minut

neomezené volání

další cca 0,08 KÎ/vteĚinu

další cca 0,08 KÎ/vteĚinu

150 MB

300 MB

1,2 GB

PĚipojení pro mobil super

PĚipojení pro mobil premium+

677 KÏ

1499 KÏ

4149 KÏ

399 KÏ

799 KÏ

3299 KÏ

PĚipojení pro mobil standard

Tak od nás dostanete VPN zdarma a ještÜ lepší podmínky pro volání.


72

Mobilní web, aplikace a e-knihy

Hromadu dalších skvÝlých aplikací do svého chytrého telefonu najdete ve Vodafone galerii. StáhnÝte si ji na tam.je/glr

Aplikace do lavice... Prázdniny skonÍily a nedá se svítit, škola zaÍíná. Máme pro vás alespoĈ dvÛ aplikace, které vám školní rok výraznÛ ulehÍí. K Îemu je Vodafone galerie?

Vodafone na záěí doporuÏuje

Vodafone galerie vám pomİže s orientací ve svÜtÜ aplikací pro chytré telefony.

DoporuÎíme vám ty nejlepší aplikace a hry, aĦ už máte iPhone, nebo telefon s Androidem. A teÐ novÜ i pro Windows Phone telefony!

Škola pod kontrolou ROZVRH V KAPSE Papírový školní rozvrh se musí složitÛ vypisovat, aby nakonec dęíve Íi pozdÛji skonÍil v dezolátním a nepoužitelném stavu na dnÛ batohu. Byla jen otázka Íasu, kdy ho nÛkdo úhlednÛ zapracuje a složí do chytrého telefonu. A tak si teÏ uživatelé Androidį mįžou stáhnout aplikaci Školní rozvrh. S ním si rozpis hodin vytvoęíte bÛhem chvilky. A pak ho budete mít neustále u sebe, nezmaÍkáte ho a ani neumastíte od svaÍiny.


Mobilní web, aplikace a e-knihy

73

…pod lavici e-knihy Ve Vodafone galerii v sekci E-knihy už najdete více než 3700 titulį všech žánrį, z toho více než 1300 e-knih zdarma. Co všechno najdete v sekci E-knihy? Máme tu Îeské spisovatele jako napĚíklad Michala Viewegha, Barbaru Nesvadbovou i autory svÜtových bestsellerİ Stiega Larssona, Jo Nesba, Johna Irvinga a další.

Netahejte sešity

A do školní lavice si mİžete vybrat i ze 70 titulİ e-Îasopisİ i s multimediálním a interaktivním obsahem. Tady máte dva tipy.

ŠKOLNÍ ZÁPISKY POęÁD PO RUCE Už vás nebaví nosit tÛžké sešity do školy nebo mít nepęehledné dokumenty rozházené po celém poÍitaÍi? Chcete snadno a rychle získat zápisky z hodin, pęi kterých jste zrovna museli být nÛkde jinde? PrubnÛte Školní sešit.cz, nenahraditelného pomocníka pęi studiích. Je to aplikace pro psaní školních zápiskį online. Jednoduše si v ní vytvoęíte sešity, do kterýho zapíšete svoje zápisky. Pak je mįžete sdílet s pęáteli na Facebooku. KromÛ sdílení se dají zápisky zveęejnit tak, že budou vyhledatelné kýmkoli na internetu. Mįžete povolit svým pęátelįm, aby je upravovali. Vytvoęené sešity jsou rozdÛleny do jednotlivých témat a hodin, které se automaticky Ííslují pro celkovou pęehlednost. Navíc je aplikace pęístupná kdykoli a kdekoli, protože funguje i bez pęipojení k internetu!

Pošlete SMSkou kód knížky na 90299 a ÎtÜte!

NEVIDITELNÝ C. D. Payne E-kniha s neopakovatelným bonusem: vÛnováním od autora. Neviditelnost mįže být požehnáním, stejnÛ jako prokletím... Poznejte pęíbÛh muže, jenž nevrhá stín. Pomįže objevená dovednost Alexovi zachránit život, který si úspÛšnÛ niÍí už tolik let? Bavte se pestrým a humorným pęíbÛhem a nechte se pęekvapit neÍekaným rozuzlením. Od kultovního spisovatele a autora deníku Mládí v hajzlu. Wooky cena: 149 KÍ SMS kód: VODAFONE KT2US

OTAZNÍKY HISTORIE Záhadné a tajuplné dÛjiny, šokující a neznámé osudy. PojÏte se toulat nerozluštÛnými záhadami, které nám odkázali naši slavní i ménÛ slavní pęedkové. Poodhalíme tajemství historie zábavné, ale i temné a krvavé. Otazníky historie budou bez dechu Ííst i ti, které ve škole dÛjepis pęíliš nebavil. Wooky cena: 39 KÍ SMS kód: VODAFONE DT24U


74

Pęipojení s Vodafonem

Internet v mobilu

Více informací ke všem nabídkám naleznete na www.vodafone.cz/internet

Internet v mobilu Je jedno, jestli surfujete Ïasto, nebo chcete platit jen za dny, kdy se pěipojíte. Máme datové tarify, ze kterých si vybere každý. E-maily, sociální sítÝ, chat, oblíbené weby, to všechno mıžete mít poěád u sebe. Stovky aplikací, které vám usnadní život nebo vás zabaví.

Ceník Služba

Objem dat (FUP)

Cena

DodateÍný objem dat

Cena

25 MB/24 hodin

25 KÍ

60 MB/7 dní

49 KÍ

60 MB

39 KÍ

Pęipojení pro mobil standard

150 MB

177 KÍ

150 MB

100 KÍ

Pęipojení pro mobil super

300 MB

249 KÍ

300 MB

100 KÍ

Pęipojení pro mobil premium

600 MB

315 KÍ

600 MB

200 KÍ

Pęipojení pro mobil premium+

1,2 GB

449 KÍ

1,2 GB

200 KÍ

Tarify pro pęíležitostné a týdenní užívání Pęipojení na den Pęipojení na týden MÛsíÍní datové tarify

Jak získat nejvýhodnÜjší cenu za Internet v mobilu? PoĚiÐte si Férový tarif.

MrknÜte na strany 98–99.

Jak si poĚídit další data po vyÎerpání FUP? Budete-li nÝkdy potěebovat víc dat než je FUP vašeho tarifu, snadno si je pěikoupíte. V Internetové samoobsluze si mıžete zapnout i automatické navýšení objemu dat, takže se o navyšování nebudete muset starat. O každém navýšení vám samozěejmÝ dáme vÝdÝt SMSkou


Pęipojení s Vodafonem

Internet v tabletu

75

Internet v tabletu Je jedno, jestli potěebujete surfovat na iPadu, Samsung GALAXY Tab, nebo jiném tabletu. Máme internet pro všechny, kteěí chtÝjí své zaěízení využívat na plné pecky. Díky nové technologii mıžete surfovat rychlostí až 21,6 Mbps. Pro každého, kdo se s tabletem potěebuje pěipojit i mimo domov, aħ už v kavárnÝ, nebo těeba na nádraží.

Ceník Služba

Objem dat (FUP)

Cena

ZvýhodnÛná cena

DodateÍný objem dat

Cena

500 MB

265 KÍ

199 KÍ

500 MB

200 KÍ

1 GB

398 KÍ

299 KÍ

1 GB

200 KÍ

MÛsíÍní datové tarify Pęipojení pro tablet super Pęipojení pro tablet premium

PĚipojení pro tablet mİžete mít Pokud si ho poĚídíte za lepší cenu

s jakýmkoliv balíÎkem Férových tarifİ.

MrknÜte na strany 98–99.

Vodafone Smart Tab 10 OperaÏní systém Android 3.2 Displej v cm/" 25,6 cm/10,1" Uživatelská pamÝħ až 16 GB Fotoaparát 5Mpix Pohotovostní doba (hodiny) až 300

už od

7677 KÏ

Jak si poĚídit další data po vyÎerpání FUP? Budete-li nÝkdy potěebovat víc dat než je FUP vašeho tarifu, snadno si je pěikoupíte. V Internetové samoobsluze si mıžete zapnout i automatické navýšení objemu dat, takže se o navyšování nebudete muset starat. O každém navýšení vám samozěejmÝ dáme vÝdÝt SMSkou


76

Pęipojení s Vodafonem

Internet v notebooku

Více informací ke všem nabídkám naleznete na www.vodafone.cz/internet

Internet v notebooku Chcete ještÜ lepší cenu?

Surfujte bez starostí ve vlaku, autÝ i jen tak na Ïerstvém vzduchu. StaÏí vám jen notebook a USB modem. Užijte si rychlé pěipojení až 21,6 Mbps a 73% pokrytí populace sítí 3G. Je jedno, jestli potěebujete být online každý den, nebo obÏas. Máme pěipojení pro každého. A nezáleží na tom, jestli máte tarif, Ïi pěedplacenou kartu.

PoĚiÐte si Internet v notebooku s jakýmkoliv Férovým tarifem! Víc najdete na stranách 98–99.

Ceník Služba

Objem dat (FUP)

Cena

ZvýhodnÛná cena

DodateÍný objem dat

Cena

Datové tarify 500 MB

75 KÍ/48 hodin

Pęipojení pro notebook standard

Pęipojení na 2 dny

1 GB

398 KÍ/mÛsíc

299 KÍ/mÛsíc

1 GB

200 KÍ

Pęipojení pro notebook super

4 GB

532 KÍ/mÛsíc

399 KÍ/mÛsíc

1 GB

200 KÍ

Pęipojení pro notebook premium

10 GB

1000 KÍ/mÛsíc

750 KÍ/mÛsíc

1 GB

200 KÍ

Internet pro pĚedplacenou kartu Potęebujete-li mobilní pęipojení jenom na Ías (tęeba na dovolené nebo v nemocnici), máme pro vás pęedplacené sady mobilního internetu a USB modemu. A až využijete všechna data v sadÛ, mįžete se tęeba rozhodnout pro datový tarif.

Sada s datovým objemem 1GB

699 KÏ

NEBO Sada se 3 mÝsíci internetu

Vodafone Mobile Connect K4510 Využití Notebook, PC Spojení s poÏítaÏem USB port Podporované systémy Windows Vista, XP, 7, Mac OS X 3G/HSDPA ano/až 28,8 Mbps Pěipojení GPRS/EDGE ano/ano

997 KÏ

už od

Vodafone Mobile Connect K3770 Využití Notebook, PC Spojení s poÏítaÏem USB port Podporované systémy Windows Vista, XP, 7, Mac OS X 10.4.11 a vyšší 3G/HSDPA ano/až 7,2 Mbps Pěipojení GPRS/EDGE ano/ano

už od

577 KÏ

77 KÏ


Pęipojení s Vodafonem

Internet na doma

77

Internet na doma Kvalitní a rychlé pěipojení na doma až 25 Mbps dostupné pro vÝtšinu domácností v Îeské republice. Žádné datové limity, žádná FUP. Surfovat mıžete zcela bez omezení. VýjimeÏnÝ výhodné ADSL bez pevné linky v kombinaci s dalšími službami.

Ceník ADSL 8 Mbps ADSL

ADSL 16 Mbps/ VDSL 25 Mbps

Plná cena

ZvýhodnÛná cena

Plná cena

ZvýhodnÛná cena

ADSL bez pevné linky

660 KÍ/mÛsíc

396 KÍ/mÛsíc

880 KÍ/mÛsíc

528 KÍ/mÛsíc

ADSL s pevnou linkou

500 KÍ/mÛsíc

750 KÍ/mÛsíc

Chcete zvýhodnÜnou cenu za Internet na doma? Spojte Internet na doma s kterýmkoliv Férovým tarifem.

MrknÜte na strany 98–99.

ADSL/VDSL modem Podpora ADSL/VDSL Pěipojení LAN, Wi-Fi Podporované standardy 802.11 b/g/n ZabezpeÏení WPA2-PSK/WPS PSK/WPS Napájení ení externí

577 KÏ

standardní cena 1677 KÏ

Tip Pevné pęipojení si mįžete objednat bez modemu, s modemem za plnou cenu 1677 KÍ nebo s modemem za zvýhodnÛnou cenu 577 KÍ s úvazkem na 24 mÛsícį.


78

Vodafone karta

Více informací ke všem nabídkám naleznete na www.vodafone.cz nebo volejte zdarma 800 777 777

Pęedplacené karty

Výhody našich karet.

Žádný mÜsíÎní paušál ani vyúÎtování. Stejné ceny za volání po celý den. Po první minutÜ úÎtování po vteĚinách.

KARTA NA MÍRU Když voláte stejnÜ do všech sítí

DIVOKÁ KARTA Když voláte nejvíc do Vodafonu

Víkendové volání a SMS v síti Vodafone zadarmo. Napoěád! Vodafone karta na míru Volání do všech sítí

Volání v síti Vodafone za 3 KÏ/minutu. Napoěád! Vodafone divoká karta

6,50 KÍ/min.

Volání v síti Vodafone

3,00 KÍ/min. 7,20 KÍ/min.

SMS do všech mobilních sítí v ÌR

1,50 KÍ

Volání do ostatních sítí v ÌR

MMS do všech mobilních sítí v ÌR

4,50 KÍ

SMS do všech mobilních sítí v ÌR

2,40 KÍ

DoplĈkové balíÍky k Vodafone divoké kartÛ

Super nabídka pro víkendové kecky StaÏí provolat bÝhem týdne aspoĊ 5 minut nebo poslat 5 zpráv. A pak už mıžete volat nebo SMSkovat o víkendu do aleluja. Anebo mıžete využívat obojí. Zadarmo a napoěád!

SkoÍte si pro karty do Vodafonu nebo k našim partnerįm:

Program dvojka LevnÛjší volání na 2 vybraná Íísla v síti Vodafone, první nastavení Íísel zdarma Víkendové nonstop volání do Vodafonu Celý aktuální nebo následující víkend budete volat na všechna vodafonní Íísla v ÌR neomezenÛ.

Cena volání: 2,38 KÍ/min.

59,90 KÍ


Vodafone karta

79

Internet v mobilu

zdarma PęEDPLACENÁ KARTA s Internetem v mobilu zdarma Nová karta je tady pro všechny, kdo rádi surfují a volají za stejnÛ výhodnou cenu do všech sítí. StaÍí každý mÛsíc jednorázovÛ dobíjet alespoĈ 300 KÍ, a mįžete si užívat Internet v mobilu zdarma a napoęád. BuÏte online vždycky a všude.

Speciální nabídka

Volání 6,50 KÍ za minutu SMSka za 1,50 KÍ MMSka za 4,50 KÍ Internet v mobilu zdarma SIM karta stojí 300 KÍ a obsahuje kredit 300 KÍ

Vodafone Smart II je boží mobil do školy Za skvÛlou cenu 2777 KÍ získáte kromÛ tohohle chytrého telefonu i pęedplacenou kartu s kreditem 200 korun a jako dárek navíc stylový repráÍek. PoęiÏte si ho hned na zaÍátku školního roku, aĥ se uvedete hned. Bacha, aĥ vám ho úÍa ze závisti nezabaví!

Chytrý mobil, karta a ještÝ repráÏek jen za

2777 KÏ

BlackBerry Curve 8520 + Pěedplacená karta s Internetem v mobilu zdarma

3777 KÏ


80

Volání a data v cizinÛ

Více informací ke všem nabídkám naleznete na www.vodafone.cz/roaming

V cizinÛ jako doma Volat a surfovat s námi mįžete i v cizinÛ stejnÛ výhodnÛ jako doma. Zaplatíte nevelký spojovací poplatek a pak už máte domácí ceny.

Vodafone Passport S touhle službou budete mít volání ze zahraniÏí za stejnou cenu jako v Îeské republice. Navíc zaplatíte jen spojovací poplatek podle místa, kde zrovna jste. SvÝt jsme rozdÝlili do těí pěehledných zón, abyste mÝli jasno. Spojovací poplatek platíte vždy jednou za 20 minut volání. Zóna (mrknÛte na mapku dole)

Spojovací poplatek

Cena za minutu

zóna

1

22 KÍ

Stejná jako v ÌR

zóna

2

50 KÍ

Stejná jako v ÌR

zóna

88 KÍ

Stejná jako v ÌR

3

Vodafone Passport Data

ZaĚiÐte si ho hned teÐ Pošlete zdarma textovku ROAM PASS A 1234 na Ííslo 7700 (místo 1234 napište své osobní Ííselné heslo do naší Samoobsluhy). Jestli vás nebaví psát SMSky, mrknÛte do naší Internetové, pęípadnÛ Mobilní samoobsluhy a tam si Vodafone Passport zakliknÛte. Mįžete taky zavolat do Hlasové samoobsluhy na *077 – zvolte si menu Mé služby > Aktivovat služby.

Vodafone Data Passport si teÑ mıžete užít v celé zónÝ 1, což je 41 evropských zemí vÏetnÝ Chorvatska!

Služba Vodafone Passport data na den

S Vodafone Data Passportem se budete moci podívat na Facebook nebo zkontrolovat e-maily kdekoliv v EvropÝ za domácí ceny. Zaplatíte jen denní poplatek a pak už surfujete za domácí cenu. Aktivujte si tenhle tarif ještÝ doma, z ciziny už to nepıjde. AktivaÍní poplatek

Kolik dat mohu použít

50 KÍ

150 MB


Volání a data v cizinÛ

Vodafone Roaming na den Pěíchozí volání a SMS jsou zadarmo. Žádné další poplatky. Minuta hovoru po provolání volných minut vás bude stát 6,50 KÏ. Cena SMSky po vyÏerpání tÝch volných bude 1,50 KÏ. Služba

Cena

Co za to?

Vodafone Roaming na den

99 KÍ/den

Volné minuty, data a SMS v 41 evropských zemích

Jak je to s poplatkem? Denní poplatek 99 KÍ je úÍtován pouze v pęípadÛ uskuteÍnÛní odchozí aktivity – volání, SMS, data – Íi pęíchozího hovoru. SMS, volání a data z domácího tarifu si pak mįžete užívat od okamžiku aktivace do pįlnoci téhož dne. Objednání i zrušení Vodafone Roamingu na den je zdarma. Zvládnete to jednoduše pęes Internetovou samoobsluhu nebo v našich prodejnách.

Volné minuty, data a SMS v 41 evropských zemích

99 KÏ/den

81


82

Vodafone menu

Více informací ke naleznete na www.vodafonepark.cz

Vodafone menu ProÍ se pęihlásit do Vodafone menu? Pokud voláte s námi, tak se prostÝ budete mít doběe. Pro každého máme exkluzivní slevy od svÝtových znaÏek, které jinde nenajdete. SMS kupón se slevou mıžete mít pěímo v mobilu – na jedno kliknutí. Mıžeme vám nabídnout slevy na produkty nebo služby, napěíklad od tÝchto partnerı: iStyle, Nikon, Garmin, Ticketstream, Národní divadlo, Study.cz, Merell, Diadora, Teva, Pizza Coloseum, Litex a mnoha dalších.

Domácí spotęebiÍe ETA se slevou 25 % Díky Vodafone menu dostanete speciální slevu na vybrané výrobky tradiÏního Ïeského výrobce ETA. Pěi objednání zboží na e-shopu www.e-prodejna.eu staÏí zadat kód, který obdržíte v SMS z Vodafone menu a 25% sleva je vaše. Nabídka platí do konce záĚí nebo do vyprodání zásob.

Jak se pĚihlásit do Vodafone menu?

Máte to absolutnÝ zadarmo. Vodafone menu najdete na www.menu.vodafone.cz. Po pĚihlášení mrknÜte na záložku „Moje výhody“.

Když budete chtít, budeme vás o nových slevách informovat – ale jen o tÝch, které vás zajímají.

K registraci a pĚihlášení potĚebujete jen mobilní telefon.

Po registraci vám budou chodit zdarma SMSky o slevách podle vašeho gusta.

Sleva 10 % na autonavigace Garmin a navíc hodinky Swatch jako dárek PoěiÑte si skvÝlou navigaci Garmin Nuvi 1490T Lifetime nebo Garmin Nuvi 1350 za zvýhodnÝnou cenu s dárkem navrch. StaÏí, když si stáhnete SMS kupón ve Vodafone menu, a sleva i dárek jsou vaše! Nabídka platí do 30. 9. 2012 nebo do vyprodání zásob.

Tady všude a ještÝ u spousty dalších Ůrem dostanete super slevy: Premium Reseller


Volací jistina

83

Více na www.vodafone.cz

Volací jistina Volací jistinu si od vás vezmeme jako zálohu pęi poęizování tarifu nebo pęi pęechodu z Vodafone karty na tarif. Ale nebojte, brzy vám ji vrátíme. Když tęi po sobÛ jdoucí VyúÍtování v poęádku uhradíte, automaticky vám ji vrátíme – snížíme vám o ni VyúÍtování. K Volací jistinÛ, kterou nám složíte, Vodafone pęidá virtuálnÛ 3000 KÍ. SouÍet obou Íástek tvoęí váš Volací limit, což je hranice pro Íerpání všech vašich služeb v daném úÍtovacím období.

Výše Volací jistiny Minimální mÛsíÍní plnÛní

Minimální výše Volací jistiny bez zvýhodnÛného telefonu

Minimální výše Volací jistiny se zvýhodnÛným telefonem

Minimální výše Volací jistiny pro stávající zákazníky pęi poęízení další SIM

0–276,99 KÍ

500 KÍ

Nenabízíme zvýhodnÛný telefon

0 KÍ

277–476,99 KÍ

500 KÍ

500 KÍ

0 KÍ

477–776,99 KÍ

500 KÍ

1000 KÍ

0 KÍ

777–1176,99 KÍ

500 KÍ

1500 KÍ

0 KÍ

1177–2176,99 KÍ

500 KÍ

2000 KÍ

0 KÍ

2177 KÍ a více

500 KÍ

3000 KÍ

0 KÍ

Aby bylo jasno CO JE MINIMÁLNÍ MÛSÍÍNÍ PLNÛNÍ? Peníze, které se zavážete mÛsíÍnÛ platit za naše služby pro poęízení zvýhodnÛného telefonu nebo zaęízení. Do tohoto plnÛní se zapoÍítávají platby za pravidelný paušál i za služby využité nad rámec tarifu. Možná to zní složitÛ, ale v zásadÛ jde o to, dohodnout se na minimální Íástce, na kterou vám v následujícím období budou chodit faktury. A JAK TO SOUVISÍ S DOTACÍ NA ZAęÍZENÍ, TęEBA NA TELEFON? Ta závisí právÛ na tom, kolik vaše Minimální mÛsíÍní plnÛní dÛlá. Když si dotované zaęízení poęídíte, zavazujete se tím, že budete 24 mÛsícį používat naše služby aspoĈ ve výši Minimálního mÛsíÍního plnÛní. Když se tęeba zavážete, že budete volat v rozmezí 277–476,99 KÍ, musíte dva roky každý mÛsíc utratit aspoĈ 277 KÍ, abyste si mohli telefon nechat za dotovanou cenu. Je jenom na vás, jak ze souÍtu plateb za VF služby (snížené o slevy a promoakce) dosáhnete té minimální spodní hranice. Jestli to prostÛ provoláte, nebo využijete víc SMS, MMS, datových služeb apod. Když porušíte dané pásmo smÛrem k nižšímu Minimálnímu mÛsíÍnímu plnÛní do 24 mÛsícį od poęízení dotovaného zaęízení, Vodafone vám doúÍtuje rozdíl mezi útratou za VF služby a nastaveným Minimálním mÛsíÍním plnÛním.

Všechny ceny uvádíme i s 20% DPH


84

Nejlepší mobily, co známe

Ty nejlepší stroje, co pro vás máme

CENTRUM CHYTRÝCH TELEFONį: Nejširší nabídka smartfounİ ze všech! Vodafone se stává centrem chytrých telefonı a pěedstavuje nabídku tÝch nejvzácnÝjších a nejnadupanÝjších smartphonı, které jsou u nás k mání. Koupit se dají v devíti vybraných prodejnách: • Praha, Jugoslávská • Praha, Nový Smíchov • Brno, OC Olympia • PlzeĊ, nám. Republiky • Olomouc, Ostružnická • Ostrava, Nová Karolina • Ostrava, Avion • Ústí nad Labem, Mírové námÝstí • Pardubice, nám. Republiky Tyhle vlajkové lodÝ mezi vodafonními obchody nabízejí naprostou špiÏku mobilı dneška. A k ní samozěejmÝ taky pěíslušenství, které jinde nenajdete, těeba speciální handsfree, kryty na smartphony, fólie atd. Všechny tyhle vychytávky a telefony si samozěejmÝ mıžete objednat i ve zvláštní sekci na eshop.vodafone.cz.

Na síti jako doma Jste na sociálních síĥích víc než jako doma? Posíláte rádi zprávy nebo chatujete? Baví vás multimédia? Tak právÛ vám je urÍen nový chytrák od BlackBerry, který jde do prodeje pod oznaÍením Curve 9320. S hardwarovou QWERTZ klávesnicí budete psát jako o závod, takže bacha, aĥ nepíšete ještÛ rychleji, než myslíte. Ve srovnání se svými pęedchįdci nabízí Curve 9320 ještÛ rychlejší procesor a dvakrát tak víc vnitęní pamÛti, takže mįžete vesele ukládat dokumenty, fotky, a když vám to bude poęád málo, pęidáte pamÛĥovou kartu o velikosti až 32 GB a je to. Na levém boku pak najdete speciální tlaÍítko BlackBerry Messenger, díky kterému mįžete jedním stisknutím zaÍít chatovat nebo sdílet multimediální obsah a soubory. Mimoto je propojené s Facebookem a Twitterem, takže mįžete pęímo odtud aktualizovat svįj status nebo odeslat nový tweet. Za pęíznivou cenu dostanete spolehlivý systém BlackBerry OS 7.1 s okamžitou odezvou, vysokou úroveĈ zabezpeÍení pęenášených dat, 3Mpix fotoaparát, FM rádio a parádní výdrž baterie, díky které mįžete volat a poslouchat hudbu až do alejuja... Co víc si pęát?

BlackBerry Curve 9320 OperaÎní systém: BlackBerry OS Interní pamÜĦ: až 512 MB/až 32 GB na MicroSD kartÝ Fotoaparát: 3 Mpix


Nejlepší mobily, co známe

85

Je váš mobil Eko-tęída? Být šetrný k pĚírodÜ není problém. StaÎí si dobĚe vybrat. Jak dneska nejste eko, máte utrum. A tak i mobily teÏ mají svoji Eko-tęídu. Specializované agentury u našich telefonį bedlivÛ sledují 230 kritérií a rozdÛlují je do tęíd podle toho, jak moc zatÛžují podmínky na matiÍce Zemi. Ìím vyšší Eko-tęída, tím lepší hodnocení. HravÛ si tak mįžete domyslet, jestli telefon pęi výrobÛ spotęebuje hodnÛ vody, kolik pęi tom asi vypustí emisí oxidu uhliÍitého, jak daleko se už on a jeho souÍásti vezly, kolik potęebuje energie nebo jak je na tom s recyklací. A aby to výrobci nemÛli tak jednoduché, proklepli jsme i jejich chování a pracovní podmínky. Tak a teÏ už se podívejte, jak je na tom váš favorit. A pokud u nÛjakého telefonu uvidíte “neohodnoceno”, nebojte se, na hodnocení zkrátka ještÛ pracujeme. Víc se o Eko-tęídách dozvíte na www.vodafone.cz/eko-trida.

Huawei Ascend G300 OperaÎní systém: Android OS Interní pamÜĦ: až 2 GB/až 32 GB na MicroSD kartÝ Fotoaparát: 5 Mpix

Ten se nezdá Jestli chcete telefon, který skvÛle obstojí, co se týká pomÛru ceny a výkonu, pak si urÍitÛ nenechte ujít povedený kousek Huawei Ascend G300. Do rukou se vám tak dostanete dotykový telefon, který nejen dost dobęe vypadá, ale má taky výbavu, kterou potkáváte u mnohem dražších strojį. Na jeho velkém displeji s úhlopęíÍkou 10,2 cm a rozlišením 480x800 pixelį budete po netu surfovat jedna báseĈ. Díky vnitęní pamÛti až 2 GB si sem v pohodÛ uložíte hromadu muziky, videí nebo fotek – tęeba tÛch, co vyfotíte 5Mpix fotoaparátem s pęisvÛtlovací diodou. Sympatický Ascend G300 se dál pyšní rychlým procesorem taktovaným na 1 GHz, takže svým výkonem vás taky rozhodnÛ nezklame. A co víc, telefon hravÛ zvládá rychlé datové pęenosy s rychlostí stahování až 7,2 Mbps. Wi-Fi a bluetooth jsou samozęejmostí. No není to paráda?


86

Telefony

Chytré telefony dostupné v prodejnách a v e-shopu Vodafonu

Vodafone Smart II

LG Optimus L3

Samsung GALAXY Y

Nokia C5-00 5MP

Nokia C5-03

BlackBerry Curve 8520

Základní cena / ZvýhodnÜná cena, pokud si k telefonu poĚídíte i nÜkterý z našich datových tarifİ Standardní cena

2577 KÍ

2777 KÍ

2977 KÍ

3577 KÍ

3777 KÍ

3777 KÍ

MMP od 277 KÎ

2177 KÍ / 1677 KÍ

2377 KÍ / 1877 KÍ

2777 KÍ / 2277 KÍ

3177 KÍ / 2677 KÍ

3377 KÍ / 2877 KÍ

3377 KÍ / 2877 KÍ

MMP od 477 KÎ

577 KÍ / 77 KÍ

1777 KÍ / 1277 KÍ

1977 KÍ / 1477 KÍ

2177 KÍ / 1677 KÍ

2577 KÍ / 2077 KÍ

2577 KÍ / 2077 KÍ

MMP od 777 KÎ

77 KÍ / 77 KÍ

977 KÍ / 477 KÍ

977 KÍ / 477 KÍ

1377 KÍ / 877 KÍ

1577 KÍ / 1077 KÍ

1577 KÍ / 1077 KÍ

MMP od 1177 KÎ

77 KÍ / 77 KÍ

77 KÍ / 77 KÍ

77 KÍ / 77 KÍ

377 KÍ / 77 KÍ

577 KÍ / 77 KÍ

577 KÍ / 77 KÍ

MMP od 2177 KÎ

77 KÍ / 77 KÍ

77 KÍ / 77 KÍ

77 KÍ / 77 KÍ

77 KÍ / 77 KÍ

77 KÍ / 77 KÍ

77 KÍ / 77 KÍ

Tęi barevné kryty v balení

Poslední šance

Poslední šance

Poslední šance

Poznámka

Technická specifikace OperaÎní systém

Android 2.3

Android 2.3

Android 2.3

Nokia S60

Nokia S60

BlackBerry OS 5.0

Displej v cm/"

8,1 cm/3,2“

8,1 cm/3,2"

7,62 cm/3"

5,6 cm/2,2"

8,1 cm/3,2"

6,2 cm/2,46''

320x480

240x320

240x320

240x320

360x640

320x240

až 150MB/2GB

až 1,15GB/–

až 180MB/2GB

až 50MB/2GB

až 40MB/2GB

až 256MB/2GB

832 MHz

800 MHz

832 MHz

600 MHz

600 MHz

512 MHz

•/–

•/–

•/–

•/–

•/–

•/–

3Mpix

3Mpix

2Mpix

5Mpix

5Mpix

2Mpix

Rozlišení displeje Uživatelská pamÜĦ telefonu/ PamÜĦová karta v balení Procesor Internet/Podpora HSPA+ Fotoaparát Blesk/Autofocus

•/•

–/–

–/–

•/–

–/–

–/–

Kapacita baterie (mAh)

1200

1500

1200

1050

1000

1150

Délka hovoru (minut)

až 360

až 360

až 360

až 720

až 684

až 270

Pohotovostní doba (hodiny)

až 400

až 300

až 120

až 672

až 600

až 408

Wi-Fi/GPS

•/•

•/•

•/•

–/•

•/•

•/–

Bluetooth

•/3.0

•/3.0

•/2.0

FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ Frekvence (MHz) RozmÜry (mm)

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

–/•

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900

109x58x12,35

102,6x61,6x11,8

104x58x11,5

112x46x12,3

105,8x51x13,8

109x60x13,9

120

109

99,7

89,3

93

106

Íerná + modrá, rįžová, citrónová

stęíbrno-bílá

šedá

šedá

Íerno-zelená

Íerná

Hmotnost (g) Barevné provedení Eko-tĚída (viz s. 85)

ZvýhodnÜná cena, pokud si k telefonu poĚídíte i nÜkterý z našich datových tarifİ. Naši právníci by to Ěekli takhle: Sleva 500 KÏ z ceny telefonu platí jak pro nového zákazníka, tak pro stávajícího zákazníka, který má nárok na výmÝnu telefonu po 24 mÝsících. Podmínkou slevy je využívání nebo nová aktivace mÝsíÏního datového tarifu na telefonním Ïísle, k nÝmuž se telefon za zvýhodnÝnou cenu prodává. Slevu 500 KÏ lze získat i aktivací tÝchto internetových tarifı v rámci Férových tarifı (viz strany 70–71). Podmínkou zvýhodnÝné ceny telefonu je dodržení stanoveného minimálního mÝsíÏního plnÝní nejménÝ 24 mÝsícı od koupÝ telefonu.

Všechny ceny uvádíme i s 20% DPH


Telefony

87

Chytré telefony dostupné v prodejnách a v e-shopu Vodafonu

HTC Wildfire S

Huawei Ascend G300

Motorola Defy Mini

BlackBerry Curve 9320

Samsung GALAXY Ace

Samsung GALAXY Ace La Fleur

Základní cena / ZvýhodnÜná cena, pokud si k telefonu poĚídíte i nÜkterý z našich datových tarifİ Standardní cena

3777 KÍ

3977 KÍ

3977 KÍ

4577 KÍ

4777 KÍ

4777 KÍ

MMP od 277 KÎ

3377 KÍ / 2877 KÍ

3777 KÍ / 3277 KÍ

3577 KÍ / 3077 KÍ

4177 KÍ / 3677 KÍ

4177 KÍ / 3677 KÍ

4177 KÍ / 3677 KÍ

MMP od 477 KÎ

2577 KÍ / 2077 KÍ

2777 KÍ / 2277 KÍ

2577 KÍ / 2077 KÍ

3377 KÍ / 2877 KÍ

3077 KÍ / 2577 KÍ

3077 KÍ / 2577 KÍ

MMP od 777 KÎ

1177 KÍ / 677 KÍ

877 KÍ / 377 KÍ

1777 KÍ / 1277 KÍ

2377 KÍ / 1877 KÍ

1277 KÍ / 777 KÍ

1277 KÍ / 777 KÍ

MMP od 1177 KÎ

377 KÍ / 77 KÍ

377 KÍ / 77 KÍ

777 KÍ / 277 KÍ

1377 KÍ / 877 KÍ

777 KÍ / 277 KÍ

777 KÍ / 277 KÍ

MMP od 2177 KÎ

77 KÍ / 77 KÍ

77 KÍ / 77 KÍ

77 KÍ / 77 KÍ

377 KÍ / 77 KÍ

77 KÍ / 77 KÍ

Poznámka

Poslední šance

Poslední šance

Novinka k dostání v prįbÛhu záęí

77 KÍ / 77 KÍ Limitovaná edice

Technická specifikace OperaÎní systém

Android 2.3

Android 2.3

Android 2.3

BlackBerry OS 7.1

Android 2.3

Android 2.3

Displej v cm/"

8,1 cm/3,2"

10,2 cm/4"

8,12 cm/3,2"

6,2 cm/2.44''

8,9 cm/3,5"

8,9 cm/3,5"

320x480

480x800

320x480

320x240

320x480

320x480

až 512MB/2GB

až 2GB/–

až 120MB/2GB

až 512MB/2GB

až 150MB/2GB

až 150MB/2GB

600 MHz

1 GHz

600 MHz

806 MHz

832 MHz

832 MHz

•/–

•/–

•/–

•/–

•/–

•/–

5Mpix

5Mpix

3Mpix

3Mpix

5Mpix

5Mpix

Rozlišení displeje Uživatelská pamÜĦ telefonu/ PamÜĦová karta v balení Procesor Internet/Podpora HSPA+ Fotoaparát Blesk/Autofocus

•/•

•/•

•/–

•/–

•/•

•/•

Kapacita baterie (mAh)

1230

1500

1650

1450

1350

1350

Délka hovoru (minut)

až 430

až 400

až 1150

až 420

až 660

až 660

Pohotovostní doba (hodiny)

až 360

až 420

až 510

až 432

až 640

až 640

Wi-Fi/GPS

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

Bluetooth

•/3.0

•/2.1

•/2.1

•/2.1

•/3.0

•/3.0

FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ Frekvence (MHz) RozmÜry (mm)

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

101,3x59,4x12,4

122,5x63x10,5

109x58,5x12,5

109x60x12,7

113,4x60,5x11,5

113,4x60,5x11,5

105

140

107

103

112

112

šedá

Íerná s oranžovým lemem

Íerná

Íerná, bílá

kvÛtinový vzor

Hmotnost (g) Barevné provedení

tmavÛ šedá

Eko-tĚída (viz s. 85)

ZvýhodnÜná cena, pokud si k telefonu poĚídíte i nÜkterý z našich datových tarifİ. Naši právníci by to Ěekli takhle: Sleva 500 KÏ z ceny telefonu platí jak pro nového zákazníka, tak pro stávajícího zákazníka, který má nárok na výmÝnu telefonu po 24 mÝsících. Podmínkou slevy je využívání nebo nová aktivace mÝsíÏního datového tarifu na telefonním Ïísle, k nÝmuž se telefon za zvýhodnÝnou cenu prodává. Slevu 500 KÏ lze získat i aktivací tÝchto internetových tarifı v rámci Férových tarifı (viz strany 70–71). Podmínkou zvýhodnÝné ceny telefonu je dodržení stanoveného minimálního mÝsíÏního plnÝní nejménÝ 24 mÝsícı od koupÝ telefonu.

Všechny ceny uvádíme i s 20% DPH


88

Telefony

Chytré telefony dostupné v prodejnách a v e-shopu Vodafonu

HTC Desire C

Sony Ericsson Xperia mini pro

Nokia Lumia 610

Sony Ericsson Xperia Ray

HTC One V

Nokia Lumia 800

Základní cena / ZvýhodnÜná cena, pokud si k telefonu poĚídíte i nÜkterý z našich datových tarifİ Standardní cena

4777 KÍ

4777 KÍ

4977 KÍ

5377 KÍ

6577 KÍ

8577 KÍ

MMP od 277 KÎ

4177 KÍ / 3677 KÍ

4277 KÍ / 3777 KÍ

4777 KÍ / 4277 KÍ

4977 KÍ / 4477 KÍ

5777 KÍ / 5277 KÍ

8177 KÍ / 7677 KÍ

MMP od 477 KÎ

3377 KÍ / 2877 KÍ

3577 KÍ / 3077 KÍ

3777 KÍ / 3277 KÍ

3977 KÍ / 3477 KÍ

4777 KÍ / 4277 KÍ

7177 KÍ / 6677 KÍ

MMP od 777 KÎ

1977 KÍ / 1477 KÍ

2577 KÍ / 2077 KÍ

2977 KÍ / 2477 KÍ

3177 KÍ / 2677 KÍ

3977 KÍ / 3477 KÍ

6377 KÍ / 5877 KÍ

MMP od 1177 KÎ

1177 KÍ / 677 KÍ

1177 KÍ / 677 KÍ

1977 KÍ / 1477 KÍ

2177 KÍ / 1677 KÍ

2277 KÍ / 1777 KÍ

5377 KÍ / 4877 KÍ

MMP od 2177 KÎ

577 KÍ / 77 KÍ

77 KÍ / 77 KÍ

777 KÍ / 277 KÍ

977 KÍ / 477 KÍ

777 KÍ / 277 KÍ

4177 KÍ / 3677 KÍ

Poslední šance

Funguje pouze na MicroSIM

Poslední šance

Poznámka

Funguje pouze na MicroSIM

Technická specifikace OperaÎní systém

Android 4.0

Android 2.3

Windows Phone 7.5

Android 2.3

Android 4.0

Windows Phone 7.5

Displej v cm/"

8,9 cm/3,5"

7,6 cm/3"

9,4 cm/3,7"

8,3 cm/3,3"

9,4 cm/3,7"

9,4 cm/3,7"

320x480

320x480

480x800

480x854

480x800

480x800

až 90MB/2GB

až 1GB/2GB

až 8GB/–

až 300MB/4GB

až 1GB/–

až 16GB/–

600 MHz

1 GHz

800 MHz

1 GHz

1 GHz

1,4 GHz

•/–

•/–

•/–

•/–

•/–

•/–

5Mpix

5Mpix

5Mpix

8Mpix

5Mpix

8Mpix

Rozlišení displeje Uživatelská pamÜĦ telefonu/ PamÜĦová karta v balení Procesor Internet/Podpora HSPA+ Fotoaparát Blesk/Autofocus

•/–

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

Kapacita baterie (mAh)

1230

1200

1300

1500

1500

1450

Délka hovoru (minut)

až 430

až 340

až 630

až 420

až 500

až 780

Pohotovostní doba (hodiny)

až 570

až 340

až 670

až 440

až 617

až 265

Wi-Fi/GPS

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

Bluetooth

•/4.0

•/2.1

•/2.1

•/2.1

•/3.0

•/2.1

FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ Frekvence (MHz) RozmÜry (mm)

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

102x56,6x11,95

92x53x18

119x62,2x11,95

111x53x9,4

120x59x9,2

116,5x61,2x12,1

100

136

120

100

115

142

Íerná, bílá

Íerná

Íerná

Íerná

šedá

Íerná

Hmotnost (g) Barevné provedení Eko-tĚída (viz s. 85)

ZvýhodnÜná cena, pokud si k telefonu poĚídíte i nÜkterý z našich datových tarifİ. Naši právníci by to Ěekli takhle: Sleva 500 KÏ z ceny telefonu platí jak pro nového zákazníka, tak pro stávajícího zákazníka, který má nárok na výmÝnu telefonu po 24 mÝsících. Podmínkou slevy je využívání nebo nová aktivace mÝsíÏního datového tarifu na telefonním Ïísle, k nÝmuž se telefon za zvýhodnÝnou cenu prodává. Slevu 500 KÏ lze získat i aktivací tÝchto internetových tarifı v rámci Férových tarifı (viz strany 70–71). Podmínkou zvýhodnÝné ceny telefonu je dodržení stanoveného minimálního mÝsíÏního plnÝní nejménÝ 24 mÝsícı od koupÝ telefonu.

Všechny ceny uvádíme i s 20% DPH


Telefony

89

Chytré telefony dostupné v prodejnách a v e-shopu Vodafonu

Sony Xperia P

HTC One S

HTC One X

Samsung GALAXY S III

Apple iPhone 4S 16GB

Základní cena / ZvýhodnÜná cena, pokud si k telefonu poĚídíte i nÜkterý z našich datových tarifİ Standardní cena

9377 KÍ

10 777 KÍ

13 577 KÍ

14 977 KÍ

16 277 KÍ

MMP od 277 KÎ

8177 KÍ / 7677 KÍ

9977 KÍ / 9477 KÍ

12 377 KÍ / 11 877 KÍ

13 577 KÍ / 13 077 KÍ

14 377 KÍ / 13 877 KÍ

MMP od 477 KÎ

7177 KÍ / 6677 KÍ

8977 KÍ / 8477 KÍ

11 377 KÍ / 10 877 KÍ

12 777 KÍ / 12 277 KÍ

13 377 KÍ / 12 877 KÍ

MMP od 777 KÎ

6377 KÍ / 5877 KÍ

8177 KÍ / 7677 KÍ

10 377 KÍ / 9877 KÍ

11 277 KÍ / 10 777 KÍ

12 777 KÍ / 12 277 KÍ

MMP od 1177 KÎ

5377 KÍ / 4877 KÍ

7177 KÍ / 6677 KÍ

9577 KÍ / 9077 KÍ

10 777 KÍ / 10 277 KÍ

11 577 KÍ / 11 077 KÍ

MMP od 2177 KÎ

4177 KÍ / 3677 KÍ

5977 KÍ / 5477 KÍ

8377 KÍ / 7877 KÍ

8277 KÍ / 7777 KÍ

Funguje pouze na MicroSIM. Nepodporuje microSD

Poslední šance. Funguje pouze na MicroSIM. Nepodporuje microSD

Poznámka

8277 KÍ / 7777 KÍ Funguje pouze na MicroSIM

Technická specifikace OperaÎní systém

Android 2.3

Android 4.0

Android 4.0

Android 4.0

iOS

Displej v cm/"

10,16 cm/4"

10,9cm/4,3"

11,94 cm/4,7"

12,2 cm/4,8"

8,9 cm/3,5"

540x960

540x960

720x1280

720x1280

640x960

až 13GB/–

až 10GB/–

až 25GB/–

až 16GB/–

až 16GB/–

2x1 GHz

2x1,7 GHz

4x1,5 GHz

4x1,4 GHz

2x1 GHz

•/–

•/•

•/•

•/•

•/–

8Mpix

8Mpix

8Mpix

8Mpix

8Mpix

Rozlišení displeje Uživatelská pamÜĦ telefonu/ PamÜĦová karta v balení Procesor Internet/Podpora HSPA+ Fotoaparát Blesk/Autofocus

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

Kapacita baterie (mAh)

1305

1650

1800

2100

1420

Délka hovoru (minut)

až 360

až 510

až 400

až 700

až 840

Pohotovostní doba (hodiny)

až 475

až 263

až 400

až 790

až 200

Wi-Fi/GPS

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

Bluetooth

•/2.1

•/4.0

•/4.0

•/4.0

•/•

•/•

•/•

•/•

–/•

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

122x59,5x10,5

131x65x7,8

134x69x8,9

136,6x70,6x8,6

115,2x58,6x9,3

120

119

130

133

140

Íervená

stęíbrná

šedá

modrá, bílá

Íerná, bílá

FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ Frekvence (MHz) RozmÜry (mm) Hmotnost (g) Barevné provedení Eko-tĚída (viz s. 85)

ZvýhodnÜná cena, pokud si k telefonu poĚídíte i nÜkterý z našich datových tarifİ. Naši právníci by to Ěekli takhle: Sleva 500 KÏ z ceny telefonu platí jak pro nového zákazníka, tak pro stávajícího zákazníka, který má nárok na výmÝnu telefonu po 24 mÝsících. Podmínkou slevy je využívání nebo nová aktivace mÝsíÏního datového tarifu na telefonním Ïísle, k nÝmuž se telefon za zvýhodnÝnou cenu prodává. Slevu 500 KÏ lze získat i aktivací tÝchto internetových tarifı v rámci Férových tarifı (viz strany 70–71). Podmínkou zvýhodnÝné ceny telefonu je dodržení stanoveného minimálního mÝsíÏního plnÝní nejménÝ 24 mÝsícı od koupÝ telefonu.

Všechny ceny uvádíme i s 20% DPH


90

Tablety

Rozšíěená nabídka mobilı a tabletı, které si mıžete koupit ve vybraných datových prodejnách a v e-shopu Vodafonu

Vodafone Smart Tab 7

Vodafone Smart Tab 10

Samsung GALAXY Tab 2 10.1

Základní cena / ZvýhodnÜná cena, pokud si k telefonu poĚídíte i nÜkterý z našich datových tarifİ Standardní cena

5577 KÍ

7577 KÍ

11 177 KÍ

MMP od 277 KÎ

4977 KÍ / 4477 KÍ

6977 KÍ / 6477 KÍ

10 177 KÍ / 9677 KÍ 9377 KÍ / 8877 KÍ

MMP od 477 KÎ

3977 KÍ / 3477 KÍ

5977 KÍ / 5477 KÍ

MMP od 777 KÎ

2977 KÍ / 2477 KÍ

4977 KÍ / 4477 KÍ

8577 KÍ / 8077 KÍ

MMP od 1177 KÎ

1977 KÍ / 1477 KÍ

3977 KÍ / 3477 KÍ

7577 KÍ / 7077 KÍ

MMP od 2177 KÎ

977 KÍ / 477 KÍ

2977 KÍ / 2477 KÍ

6377 KÍ / 5877 KÍ

Poznámka

Poslední šance

Technická specifikace OperaÎní systém

Android 3.2

Android 3.2

Android 4.0

Displej v cm/"

17,7 cm/7"

25,6 cm/10,1''

25,7 cm/10,1''

Rozlišení displeje

800x1280

1280x800

1280x800

Uživatelská pamÜĦ telefonu/ PamÜĦová karta v balení

až 16GB/–

až 16GB/–

až 16GB/–

Procesor

2x1,2 GHz

2x1,2 GHz

2x1 GHz

•/–

•/–

•/–

5Mpix

5Mpix

3Mpix

Internet/Podpora HSPA+ Fotoaparát Blesk/Autofocus

–/•

–/•

–/–

Kapacita baterie (mAh)

4000

6800

7000

Podpora volání/SMS Pohotovostní doba (hodiny)

–/•

–/•

•/•

až 180

až 300

až 2000

Wi-Fi/GPS

•/•

•/•

•/•

Bluetooth

•/2.1

•/2.1

•/3.0

FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ Frekvence (MHz) RozmÜry (mm) Hmotnost (g) Barevné provedení

–/•

–/•

•/•

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

194x120x11,4

257x172x11,3

256,6x175,3x9,7

391

672

587

Íerná

Íerná

stęíbrná

ZvýhodnÜná cena, pokud si k telefonu poĚídíte i nÜkterý z našich datových tarifİ. Naši právníci by to Ěekli takhle: Sleva 500 KÏ z ceny telefonu platí jak pro nového zákazníka, tak pro stávajícího zákazníka, který má nárok na výmÝnu telefonu po 24 mÝsících. Podmínkou slevy je využívání nebo nová aktivace mÝsíÏního datového tarifu na telefonním Ïísle, k nÝmuž se telefon za zvýhodnÝnou cenu prodává. Slevu 500 KÏ lze získat i aktivací tÝchto internetových tarifı v rámci Férových tarifı (viz strany 70–71). Podmínkou zvýhodnÝné ceny telefonu je dodržení stanoveného minimálního mÝsíÏního plnÝní nejménÝ 24 mÝsícı od koupÝ telefonu.

Všechny ceny uvádíme i s 20% DPH


Telefony

91

Rozšíěená nabídka mobilı a tabletı, které si mıžete koupit ve vybraných datových prodejnách a v e-shopu Vodafonu

Samsung GALAXY mini 2

Sony Xperia U

Samsung GALAXY Ace plus

HTC One S

BlackBerry Bold 9900

Základní cena / ZvýhodnÜná cena, pokud si k telefonu poĚídíte i nÜkterý z našich datových tarifİ Standardní cena

4177 KÍ

5777 KÍ

5977 KÍ

10 777 KÍ

11 977 KÍ

MMP od 277 KÎ

3777 KÍ / 3277 KÍ

4977 KÍ / 4477 KÍ

5377 KÍ / 4877 KÍ

9977 KÍ / 9477 KÍ

10 777 KÍ / 10 277 KÍ

MMP od 477 KÎ

2777 KÍ / 2277 KÍ

4177 KÍ / 3677 KÍ

4377 KÍ / 3877 KÍ

8977 KÍ / 8477 KÍ

9777 KÍ / 9277 KÍ

MMP od 777 KÎ

1977 KÍ / 1477 KÍ

3177 KÍ / 2677 KÍ

3577 KÍ / 3077 KÍ

8177 KÍ / 7677 KÍ

8977 KÍ / 8477 KÍ

MMP od 1177 KÎ

977 KÍ / 477 KÍ

2177 KÍ / 1677 KÍ

2277 KÍ / 1777 KÍ

7177 KÍ / 6677 KÍ

7977 KÍ / 7477 KÍ

MMP od 2177 KÎ

77 KÍ / 77 KÍ

1177 KÍ / 677 KÍ

777 KÍ / 277 KÍ

5977 KÍ / 5477 KÍ

6777 KÍ / 6277 KÍ

Poznámka

Poslední šance. Funguje pouze na MicroSIM. Nepodporuje microSD

Poslední šance

Technická specifikace OperaÎní systém

Android 2.3

Android 2.3

Android 2.3

Android 4.0

BlackBerry OS 7.0

8,31 cm/3,27''

8,89 cm/3,5“

9,27 cm/3,65"

10,9cm/4,3"

7,1 cm/2,8"

Rozlišení displeje

320x480

480x854

320x480

540x960

640x480

Uživatelská pamÜĦ telefonu/ PamÜĦová karta v balení

až 4GB/–

až 4GB/–

až 1,8GB/–

až 10GB/–

až 8GB/–

Procesor

800 MHz

2x1 GHz

1 GHz

2x1,7 GHz

1,2 GHz

•/–

•/–

•/•

•/–

3Mpix

5Mpix

5Mpix

8Mpix

5Mpix

Displej v cm/"

Internet/Podpora HSPA+ Fotoaparát Blesk/Autofocus

–/–

•/•

–/•

•/•

•/–

Kapacita baterie (mAh)

1300

1290

1300

1650

1230

Délka hovoru (minut)

až 480

až 406

až 690

až 510

až 390

Pohotovostní doba (hodiny)

až 300

až 472

až 630

až 263

až 307

Wi-Fi/GPS

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

Bluetooth

•/3.0

•/3.0

•/3.0

•/4.0

•/2.1

FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ Frekvence (MHz) RozmÜry (mm)

–/•

•/•

•/•

•/•

•/•

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900

109,4x58,6x11,81

112x54x12

116x63,1x11,4

131x65x7,8

115x66x10,5

106

110

115

119

130

žlutá

Íerná s Íerným a rįžovým krytem antény

modrá

Íerná

Íerná

Hmotnost (g) Barevné provedení Eko-tĚída (viz s. 85)

ZvýhodnÜná cena, pokud si k telefonu poĚídíte i nÜkterý z našich datových tarifİ. Naši právníci by to Ěekli takhle: Sleva 500 KÏ z ceny telefonu platí jak pro nového zákazníka, tak pro stávajícího zákazníka, který má nárok na výmÝnu telefonu po 24 mÝsících. Podmínkou slevy je využívání nebo nová aktivace mÝsíÏního datového tarifu na telefonním Ïísle, k nÝmuž se telefon za zvýhodnÝnou cenu prodává. Slevu 500 KÏ lze získat i aktivací tÝchto internetových tarifı v rámci Férových tarifı (viz strany 70–71). Podmínkou zvýhodnÝné ceny telefonu je dodržení stanoveného minimálního mÝsíÏního plnÝní nejménÝ 24 mÝsícı od koupÝ telefonu.

Všechny ceny uvádíme i s 20% DPH


92

Telefony

Rozšíěená nabídka mobilı a tabletı, které si mıžete koupit ve vybraných datových prodejnách a v e-shopu Vodafonu

Nokia Lumia 900

Samsung GALAXY Note

HTC One X

Vodafone 255

Nokia 100

Základní cena / ZvýhodnÜná cena, pokud si k telefonu poĚídíte i nÜkterý z našich datových tarifİ Standardní cena

11 977 KÍ

13 377 KÍ

13 577 KÍ

477 KÍ

MMP od 277 KÎ

11 177 KÍ / 10 677 KÍ

12 177 KÍ / 11 677 KÍ

12 377 KÍ / 11 877 KÍ

MMP od 477 KÎ

10 377 KÍ / 9877 KÍ

11 177 KÍ / 10 677 KÍ

11 377 KÍ / 10 877 KÍ

677 KÍ

MMP od 777 KÎ

9577 KÍ / 9077 KÍ

10 377 KÍ / 9877 KÍ

10 377 KÍ / 9877 KÍ

MMP od 1177 KÎ

8577 KÍ / 8077 KÍ

9377 KÍ / 8877 KÍ

9577 KÍ / 9077 KÍ

MMP od 2177 KÎ

7377 KÍ / 6877 KÍ

8177 KÍ / 7677 KÍ

8377 KÍ / 7877 KÍ

Poslední šance. Funguje pouze na MicroSIM. Nepodporuje microSD

Poslední šance

Poznámka

Funguje pouze na MicroSIM

Technická specifikace OperaÎní systém

Windows Phone 7.5

Android 2.3

Android 4.0

Vodafone

Nokia S30

10,92 cm/4,3''

13,4 cm/5,29''

11,94/4,7"

3,65 cm/1,44''

4,57 cm/1,8''

480x800

800x1280

720x1280

128x128

128x160

až 16GB/–

až16GB/–

až 25GB/–

–/–

–/–

1,4 GHz

2x1,4 GHz

4x1,5 GHz

130 MHz

N/A –/–

Displej v cm/" Rozlišení displeje Uživatelská pamÜĦ telefonu/ PamÜĦová karta v balení Procesor Internet/Podpora HSPA+ Fotoaparát Blesk/Autofocus

•/•

•/•

•/•

–/–

8Mpix

8Mpix

8Mpix

•/•

•/•

•/•

–/–

–/–

Kapacita baterie (mAh)

1830

2500

1800

720

800

Délka hovoru (minut)

až 480

až 1020

až 400

až 215

až 432

Pohotovostní doba (hodiny)

až 300

až 600

až 400

až 225

až 35 dní

Wi-Fi/GPS

•/•

•/•

•/•

–/–

–/–

Bluetooth

•/2.1

•/3.0

•/4.0

•/•

•/•

•/•

•/–

•/•

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

900/1800

900/1800

127,8x68,5x11,5

147x83x9,7

134x69x8,9

109x47x11,9

110x45,5x14,9

160

178

130

64

70

Íerná

Íerná

bílá

Íerná

Íerná

FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ Frekvence (MHz) RozmÜry (mm) Hmotnost (g) Barevné provedení Eko-tĚída (viz s. 85)

ZvýhodnÜná cena, pokud si k telefonu poĚídíte i nÜkterý z našich datových tarifİ. Naši právníci by to Ěekli takhle: Sleva 500 KÏ z ceny telefonu platí jak pro nového zákazníka, tak pro stávajícího zákazníka, který má nárok na výmÝnu telefonu po 24 mÝsících. Podmínkou slevy je využívání nebo nová aktivace mÝsíÏního datového tarifu na telefonním Ïísle, k nÝmuž se telefon za zvýhodnÝnou cenu prodává. Slevu 500 KÏ lze získat i aktivací tÝchto internetových tarifı v rámci Férových tarifı (viz strany 70–71). Podmínkou zvýhodnÝné ceny telefonu je dodržení stanoveného minimálního mÝsíÏního plnÝní nejménÝ 24 mÝsícı od koupÝ telefonu.

Všechny ceny uvádíme i s 20% DPH


Telefony

93

ObyÏejné telefony dostupné v prodejnách a v e-shopu Vodafonu

Vodafone 155

Nokia C1-01

Nokia 113

Nokia C2-01

Samsung Xcover 2

Základní cena / ZvýhodnÜná cena, pokud si k telefonu poĚídíte i nÜkterý z našich datových tarifİ Standardní cena

877 KÍ

1077 KÍ

1177 KÍ

1777 KÍ

1977 KÍ

MMP od 277 KÎ

MMP od 477 KÎ

MMP od 777 KÎ

MMP od 1177 KÎ

MMP od 2177 KÎ

Poslední šance

Novinka k dostání v prįbÛhu záęí

Poznámka

Technická specifikace OperaÎní systém Displej v cm/" Rozlišení displeje Uživatelská pamÜĦ telefonu/ PamÜĦová karta v balení Procesor Internet/Podpora HSPA+ Fotoaparát

Vodafone

Nokia S40

Nokia S40

Nokia S40

Samsung

4,57 cm/1,8''

4,57 cm/1,8"

4,57 cm/1,8"

5,1 cm/2"

5,6 cm/2,2"

128x160

128x160

128x160

240x320

240x320

–/–

až 64MB/–

až 16MB/–

až 43MB/–

až 40MB/–

52 MHz

N/A

N/A

N/A

N/A

–/–

•/–

•/–

•/–

•/–

VGA

VGA

3Mpix

2Mpix

Blesk/Autofocus

–/–

–/–

–/–

–/–

–/–

Kapacita baterie (mAh)

1000

800

800

1020

1300

Délka hovoru (minut)

až 540

až 636

až 468

až 525

až 1140

Pohotovostní doba (hodiny)

až 700

až 528

až 790

až 430

až 1000

Wi-Fi/GPS

–/–

–/–

–/–

–/–

–/–

Bluetooth

•/2.1

•/2.1

•/3.0

•/–

FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ

•/•

•/•

•/•

•/•

850/900 /1800/1900

900/1800

850/900 /1800/1900/

900/1800 /1900/2100

850/900 /1800/1900

110x56,5x13,5

108x45x14

110x46x14,8

109,8x46,9x15,3

122,5x52,9x17,9

88

78,8

77

89

110

šedá

šedá

Íerná

stęíbrná

šedá

Frekvence (MHz) RozmÜry (mm) Hmotnost (g) Barevné provedení Eko-tĚída (viz s. 85)

Všechny ceny uvádíme i s 20% DPH


94

Pro ūrmy

Více informací ke všem nabídkám naleznete na www.vodafone.cz/ŭrma

BuÏte stále online, a máte podnikání pod kontrolou Máte IÌO? Vyberte si nÛkterý z našich nových Business Fér tarifį s úÍtováním po vteęinách, chytrý telefon za jedineÍnou cenu, ale i super slevu na pęipojení do tabletu!

Business Fér tarify PoěiÑte si nÝkterý z našich Business Fér tarifı s úÏtováním po vteěinách, neomezenými SMS, volnými minutami do zahraniÏí a výhodnÝjším voláním do všech sítí, ale také zvýhodnÝný telefon. Napěíklad Samsung GALAXY S III za skvÝlou cenu. K tomu teÑ navíc mıžete k jakémukoliv Business Fér tarifu získat slevu 25 % na PĚipojení pro tablet premium. Budete vždy online a navíc mıžete telefonovat v rámci Ůrmy zcela zdarma.

Business Fér 1499

neomezené SMS

36 000

600 minut

vteĚin volání další cca 0,05 KÎ/vteĚinu

1,2 GB

PĚipojení pro mobil premium+

neomezené volání a SMS ve ŭrmÜ

2589 KÏ 1499 KÏ 4777 KÏ

zvýhodnÝný tablet Vodafone Smart Tab 7


Pro ūrmy

95

BlackBerry pro vaši firmu PoęiÏte si telefon BlackBerry s kompletním a plnÛ zabezpeÍeným mobilním ęešením ūremní komunikace.

BlackBerry – ęešení pro vaši firmu UmožĊuje spravovat až 10 e-mailových úÏtı v reálném Ïase na vašem telefonu. Okamžitá synchronizace e-mailı, kontaktı, kalendáěe. Poskytuje vÝtší datový komfort i v oblastech bez 3G pokrytí. Zdarma posíláte textové, hlasové a multimediální zprávy na jiné telefony BlackBerry.

BlackBerry Enterprise Server Express (BESEx) Máte ve firmÛ vlastní e-mailový server? V tom pęípadÛ je služba právÛ pro vás.

BlackBerry Internet Service (BIS) Nemáte ve firmÛ vlastní e-mailový server? Využijte spolehlivé a pohodlné e-mailové ęešení.

Co pĚináší

Co pĚináší

Poęízení služby a všechny uživatelské licence zdarma. Automatickou synchronizaci kalendáęe, kontaktį, úkolį. ExtrémnÛ jištÛnou bezpeÍnost vaší komunikace pomocí šifrování. Možnost snadno se propojit s firemními aplikacemi, napę. SAP, Oracle, Java. Mobilní e-mail

Vzdálený pęístup k firemnímu e-mailu a pęístup na web. Pro využívání BIS není zapotęebí vlastní BlackBerry server ani jiné poÍáteÍní investice. Nastavení je snadné a rychlé pęímo z pęístroje bez nutnosti IT podpory. Mobilní e-mail

BES Express

449 KÍ

BIS

315 KÍ

Limit pro stahování

1,2 GB

Limit pro stahování

600 MB


96

Snadná cesta k Vodafonu

Business Fér tarify

Více informací ke všem nabídkám naleznete na www.vodafone.cz/ŭrma

Nabídka mÛsíce pro firmy Máte IÌO? Vyberte si nÛkterý ze skvÛlých Business Fér tarifį navrch s neomezeným voláním a SMS ve ūrmÛ a ještÛ výhodnÛjšími podmínkami pro volání.

Business Fér tarify Neomezené SMS

Máme pro vás ty nejférovÛjší tarify na trhu. PoęiÏte si je i s nÛkterým ze zvýhodnÛných chytrých telefonį.

Business Fér 399 neomezené SMS v síti Vodafone ostatní 1,50 KÎ/SMS

3000

50

minut

ÚÍtování po vteęinách

Business Fér 599

Business Fér 799

Business Fér 999

Business neomezený

neomezené SMS

neomezené SMS

neomezené SMS

neomezené SMS

6000

100 minut

12 000

200 minut

18 000

3299

oo

300 minut

minut

vteĚin volání

vteĚin volání

vteĚin volání

vteĚin volání

150 MB

300 MB

300 MB PĚipojení pro mobil super

600 MB

PĚipojení pro mobil premium

PĚipojení pro mobil premium+

neomezené volání a SMS ve ŭrmÜ

neomezené volání a SMS ve ŭrmÜ

neomezené volání a SMS ve ŭrmÜ

neomezené volání a SMS ve ŭrmÜ

neomezené volání a SMS ve ŭrmÜ

917 KÏ

1489 KÏ

1739 KÏ

1955 KÏ

4389 KÏ

399 KÏ

599 KÏ

799 KÏ

999 KÏ

3299 KÏ

další cca 0,08 KÎ/vteĚinu

PĚipojení pro mobil standard

další cca 0,08 KÎ/vteĚinu

PĚipojení pro mobil super

další cca 0,08 KÎ/vteĚinu

další cca 0,05 KÎ/vteĚinu

neomezené volání

1,2 GB


Business Fér tarify

Ìerpání minut z tarifu i pro volání do zahraniÍí

HTC One V

VPN

Neomezené volání a SMS ve firmÛ

Business Fér 1499

neomezené SMS

36další000 cca

600 minut

0,05 KÎ/vteĚinu

1,2 GB

PĚipojení pro mobil premium+

neomezené volání a SMS ve ŭrmÜ

2589 KÏ

1777 KÏ

standardní cena 6577 KÏ

1499 KÏ

Snadná cesta k Vodafonu

97


98

Snadná cesta k Vodafonu

Férové tarify

Více informací ke všem nabídkám naleznete na www.vodafone.cz nebo volejte zdarma 800 777 777

Nabídka mÛsíce Tady najdete to nejlepší, co pro vás máme. Aĥ už internet za bájeÍnou cenu, nebo tęeba všechny služby dohromady.

Férové tarify Neomezené SMS

Máme pro vás ty nejférovÛjší tarify na trhu. PoęiÏte si je i s nÛkterým ze zvýhodnÛných chytrých telefonį.

Vodafone Smart II

Huawei Ascend G300

Fér tarif 599

neomezené SMS

6000

100

18 000

minut

vteĚin volání

vteĚin volání

300 MB

600 MB

PĚipojení pro mobil super

1249 KÏ

standardní cena 2577 KÏ

Fér tarif 999

neomezené SMS

další cca 0,08 KÎ/vteĚinu

77 KÏ

ÚÍtování po vteęinách

599 KÏ

300 minut

další cca 0,08 KÎ/vteĚinu

377 KÏ

standardní cena 3977 KÏ

PĚipojení pro mobil premium

1715 KÏ 999 KÏ


Férové tarify

Snadná cesta k Vodafonu

99

Internet za nejvýhodnÛjší ceny Pęipojení pro notebook, tablet nebo ADSL mįžete mít ještÛ levnÛji, pokud si ho poęídíte s jakýmkoliv Férovým tarifem.

Už od

299 KÏ

Ìerpání minut z tarifu i pro volání do zahraniÍí

Fér tarif 1499

HTC One V

neomezené SMS

36 000

600 minut

vteĚin volání

Internet v notebooku Snadno si vyberete mezi Pěipojením pro notebook standard s objemem dat (FUP) 1 GB za 299 KÏ mÝsíÏnÝ a Pěipojením pro notebook super s objemem dat 4 GB za 399 KÏ mÝsíÏnÝ.

Už od

199 KÏ

další cca 0,08 KÎ/vteĚinu

1,2 GB

PĚipojení pro mobil premium+ Už od

2349 KÏ

1777 KÏ

standardní cena 6577 KÏ

1499 KÏ

396 KÏ

Internet na doma Ideální pro uživatele, kteěí chtÝjí data bez limitu. Podle rychlosti pěipojení si vyberete tarif za 396 KÏ mÝsíÏnÝ s rychlostí 8 Mbps nebo za 528 KÏ mÝsíÏnÝ až 25 Mbps.

Internet v tabletu Mıžete volit mezi Pěipojením pro tablet super s objemem dat (FUP) 500 MB za 199 KÏ mÝsíÏnÝ a Pěipojením pro tablet premium s objemem dat 1 GB za 299 KÏ mÝsíÏnÝ.


Profile for Čilichili

2012 | 09 | Čilichili: Malí supermani  

Děti jako stroje na úspěch.

2012 | 09 | Čilichili: Malí supermani  

Děti jako stroje na úspěch.

Profile for cilichili
Advertisement