Page 78

78

Vodafone karta

Více informací ke všem nabídkám naleznete na www.vodafone.cz nebo volejte zdarma 800 777 777

Pęedplacené karty

Výhody našich karet.

Žádný mÜsíÎní paušál ani vyúÎtování. Stejné ceny za volání po celý den. Po první minutÜ úÎtování po vteĚinách.

KARTA NA MÍRU Když voláte stejnÜ do všech sítí

DIVOKÁ KARTA Když voláte nejvíc do Vodafonu

Víkendové volání a SMS v síti Vodafone zadarmo. Napoěád! Vodafone karta na míru Volání do všech sítí

Volání v síti Vodafone za 3 KÏ/minutu. Napoěád! Vodafone divoká karta

6,50 KÍ/min.

Volání v síti Vodafone

3,00 KÍ/min. 7,20 KÍ/min.

SMS do všech mobilních sítí v ÌR

1,50 KÍ

Volání do ostatních sítí v ÌR

MMS do všech mobilních sítí v ÌR

4,50 KÍ

SMS do všech mobilních sítí v ÌR

2,40 KÍ

DoplĈkové balíÍky k Vodafone divoké kartÛ

Super nabídka pro víkendové kecky StaÏí provolat bÝhem týdne aspoĊ 5 minut nebo poslat 5 zpráv. A pak už mıžete volat nebo SMSkovat o víkendu do aleluja. Anebo mıžete využívat obojí. Zadarmo a napoěád!

SkoÍte si pro karty do Vodafonu nebo k našim partnerįm:

Program dvojka LevnÛjší volání na 2 vybraná Íísla v síti Vodafone, první nastavení Íísel zdarma Víkendové nonstop volání do Vodafonu Celý aktuální nebo následující víkend budete volat na všechna vodafonní Íísla v ÌR neomezenÛ.

Cena volání: 2,38 KÍ/min.

59,90 KÍ

2012 | 09 | Čilichili: Malí supermani  

Děti jako stroje na úspěch.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you