Page 73

Mobilní web, aplikace a e-knihy

73

…pod lavici e-knihy Ve Vodafone galerii v sekci E-knihy už najdete více než 3700 titulį všech žánrį, z toho více než 1300 e-knih zdarma. Co všechno najdete v sekci E-knihy? Máme tu Îeské spisovatele jako napĚíklad Michala Viewegha, Barbaru Nesvadbovou i autory svÜtových bestsellerİ Stiega Larssona, Jo Nesba, Johna Irvinga a další.

Netahejte sešity

A do školní lavice si mİžete vybrat i ze 70 titulİ e-Îasopisİ i s multimediálním a interaktivním obsahem. Tady máte dva tipy.

ŠKOLNÍ ZÁPISKY POęÁD PO RUCE Už vás nebaví nosit tÛžké sešity do školy nebo mít nepęehledné dokumenty rozházené po celém poÍitaÍi? Chcete snadno a rychle získat zápisky z hodin, pęi kterých jste zrovna museli být nÛkde jinde? PrubnÛte Školní sešit.cz, nenahraditelného pomocníka pęi studiích. Je to aplikace pro psaní školních zápiskį online. Jednoduše si v ní vytvoęíte sešity, do kterýho zapíšete svoje zápisky. Pak je mįžete sdílet s pęáteli na Facebooku. KromÛ sdílení se dají zápisky zveęejnit tak, že budou vyhledatelné kýmkoli na internetu. Mįžete povolit svým pęátelįm, aby je upravovali. Vytvoęené sešity jsou rozdÛleny do jednotlivých témat a hodin, které se automaticky Ííslují pro celkovou pęehlednost. Navíc je aplikace pęístupná kdykoli a kdekoli, protože funguje i bez pęipojení k internetu!

Pošlete SMSkou kód knížky na 90299 a ÎtÜte!

NEVIDITELNÝ C. D. Payne E-kniha s neopakovatelným bonusem: vÛnováním od autora. Neviditelnost mįže být požehnáním, stejnÛ jako prokletím... Poznejte pęíbÛh muže, jenž nevrhá stín. Pomįže objevená dovednost Alexovi zachránit život, který si úspÛšnÛ niÍí už tolik let? Bavte se pestrým a humorným pęíbÛhem a nechte se pęekvapit neÍekaným rozuzlením. Od kultovního spisovatele a autora deníku Mládí v hajzlu. Wooky cena: 149 KÍ SMS kód: VODAFONE KT2US

OTAZNÍKY HISTORIE Záhadné a tajuplné dÛjiny, šokující a neznámé osudy. PojÏte se toulat nerozluštÛnými záhadami, které nám odkázali naši slavní i ménÛ slavní pęedkové. Poodhalíme tajemství historie zábavné, ale i temné a krvavé. Otazníky historie budou bez dechu Ííst i ti, které ve škole dÛjepis pęíliš nebavil. Wooky cena: 39 KÍ SMS kód: VODAFONE DT24U

2012 | 09 | Čilichili: Malí supermani  

Děti jako stroje na úspěch.

2012 | 09 | Čilichili: Malí supermani  

Děti jako stroje na úspěch.