Page 71

Férové tarify

71

Neomezené SMS Ìerpání minut z tarifu i pro volání do zahraniÍí

SMSky do všech sítí mıžete s Férovými tarify (kromÝ toho nejnižšího) posílat bez omezení. ProstÝ kolik chcete. Těeba tisíc dennÝ. Nebo víc.

Za volání do ciziny vám nepěiÏítáme žádné další minuty. ProstÝ používáte ty, které máte v paušálu.

Sleva 25 % pro studenty Studenti od nás dostanou Férové tarify ještÝ o Ïtvrtinu výhodnÝjší. Mládí se musí podporovat.

Máte IÍO?

Fér tarif 399

neomezené SMS

v síti Vodafone ostatní 1,50 KÎ/SMS

3000

50

minut

vteĚin volání

Fér tarif 799

neomezené SMS

Neomezený tarif 3299

MrknÜte na Business Fér tarify na strany 94, 96–97.

neomezené SMS

oo

200

12 000

minut

vteĚin volání

minut

neomezené volání

další cca 0,08 KÎ/vteĚinu

další cca 0,08 KÎ/vteĚinu

150 MB

300 MB

1,2 GB

PĚipojení pro mobil super

PĚipojení pro mobil premium+

677 KÏ

1499 KÏ

4149 KÏ

399 KÏ

799 KÏ

3299 KÏ

PĚipojení pro mobil standard

Tak od nás dostanete VPN zdarma a ještÜ lepší podmínky pro volání.

2012 | 09 | Čilichili: Malí supermani  

Děti jako stroje na úspěch.

2012 | 09 | Čilichili: Malí supermani  

Děti jako stroje na úspěch.