Page 70

70

Férové tarify

Více informací ke všem nabídkám naleznete na www.vodafone.cz nebo volejte zdarma 800 777 777

ÚÍtování po vteęinách

Férové tarify

Víte, že 97 % hovorı v Îeské republice se úÏtuje dráž, protože se jejich Ïas poÏítá na minuty a ne na vteěiny? S Vodafonem to neplatí. NepoÏítáme po minutách, ale po vteěinách. A to od zaÏátku. Takže když váš hovor trvá 45 vteěin, odeÏteme vám 45 vteěin, a ne celou minutu.

Máme pro vás nejférovÛjší tarify na trhu. Chcete vÛdÛt, jak to mįžeme tvrdit? MrknÛte na hlavní výhody.

Neomezené SMS

Ìerpání minut z tarifu i pro volání do zahraniÍí

ÚÍtování po vteęinách

Fér tarif 599

Fér tarif 999

Fér tarif 1499

neomezené SMS

neomezené SMS

neomezené SMS

6000

vteĚin volání

další cca 0,08 KÎ/vteĚinu

300 MB

100 minut

18 000

vteĚin volání

další cca 0,08 KÎ/vteĚinu

600 MB

300 minut

36 000

vteĚin volání

další cca 0,08 KÎ/vteĚinu

1,2 GB

PĚipojení pro mobil super

PĚipojení pro mobil premium

PĚipojení pro mobil premium+

1249 KÏ

1715 KÏ

2349 KÏ

599 KÏ

999 KÏ

1499 KÏ

600 minut

2012 | 09 | Čilichili: Malí supermani  

Děti jako stroje na úspěch.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you