Page 65

...hrdý prvorepublikový dçstojník Ýeskoslovenské armády...

René Üerný. pohublý svalovec, atlet...

...bojovník ze západní fronty.

klak!

Chci vám ãíci, že jste mne odsoudili pro nic a že je to vyložená vražda. To ãíkám pod šibenicí. Tady bych vám ãekl, že jsem náco událal, ale já nic neudálal. A vám, pane státní prokurátore, mnoho štástí nepokvete.

Epilog: Josef Bryks dostal k pçvodnímu trestu dalších dvacet let. Do své smrti váãil, že „to musí jednou rupnpout”. Tážce pracoval v uranových lágrech. Jeho nákdejší spoluvázni vyprávájí, že dãel víc než ostatní. Myslel si, že se napracované hodiny platí a peníze dostává jeho žena s dítátem v Anglii. Zemãel krátce po nákolikadenní mrazivé korekci na infarkt 11. srpna 1957 ve 23.00 hodin v táborové nemocnici. Lékaãi konstatovali, že takový infarkt ještá nevidáli. Prý se mu srdce doslova roztrhlo. Velitel váznice a bachaãi z tzv. bicího komanda nebyli nikdy za své zloÝiny odsouzeni. V roce 1969 plzeéská prokuratura usoudila, že jejich Ýiny jsou promlÝené.

Projekt podporují:

MF Dnes, Pink Produktions, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Jan Dobrovský, Petr Pudil, Everesta, Scio, AutoCont CZ, Perfect Catering, hlavní město Praha, Český rozhlas - Rádio Česko, Ústav pro studium totalitních režimů, KomiksFEST!

2012 | 09 | Čilichili: Malí supermani  

Děti jako stroje na úspěch.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you