Page 64

Borské povstání-12. kapitola: Poprava

Scénáĕ: Mikuláš Kroupa Kresba: Petr Vďelka

11. a 12. kvátna 1950 se v plzeéském divadle, do kterého byli svezen i pãíslušníci vázeéské stráže z celého Üeskoslovenska, odeh rával sou d. Pu bliku m báh em procesu skandovalo: „Povásit!“. Kromá tãí rozsu dkç smrti vyn esl Státní sou d deset trestç doživotního odn átí svobody, pát mužç dostalo pátadvacet let a Ýtyãi dvacet let. Všich n i byli uznán i vi n ným i zloÝi n em velezrady, ú kladç proti repu blice, pokusu o pãevrat. Devát odsouzených se proti rozsu dku odvolalo, za rekordních osm dní N ejvyšší sou d j ejich žádostem n evyhovál a potvrdil tresty. Odsouzenci na smrt – Petrlík, Broj, Üerný – napsali žádost o m ilost prezidentu repu bliky Gottwaldovi. Vyrozu mání dostali den poté, co jim došlo i zamítnutí N ejvyššího sou du . M i n isterstvo spravedlnosti (ú ãad, kterému byly žádosti o m ilost pãedány k vyãízení) jim sdálilo, že bylo rozhodnuto „postu povat podle zákona“.

23. kvátna 1950 v Pankrácké váznici na dvoåe, 5:30 h.

postupná pãivádájí Petrlíka, Broje a Üerného.

Petrlík.

Poslední slova prý zlomený dozorce Petrlík ustrašená vzlykal. v úãedním záznamu stojí: „Dákuji svému právnímu obhájci za obhajobu, pozdravuji rodinu a dáti, vzpomínám matky, dákuji soudu a prosím kolegy, aby mi odpustili, že jsem se proti nim prohãešil.

Škrcení trvalo dvá minuty.

klak!

Sbohem, ženo a dáti, odpuštání, kamarádi, že jsem vám událal takovou hanbu – sbohem!

Snad do poslední chvíle doufal, že nákdo kata zastaví, že pãijde milost.

konec exekuce.

poslední pãání?

Stanislav Broj, muž ostrých rysç a pevného postoje.

Chci jen prosit Boha, aby vám tuto vraždu odpustil. Vím, že umírám proto, že jsem chtál mít svobodné zemádálce ve svobodné zemi. Oni také budou!

sedlák, poslanec za lidovou stranu, toho Ýasu mukl a odsouzenec na smrt.

Rádi byste si přečetli víc komiksů o naší nedávné minulosti? Kniha „Ještě jsme ve válce“ ke koupi od listopadu 2011. K dostání také CD „Příběhy 20. století“.

Příběh je inspirován vzpomínkami pamětníků, které zaznamenali lidé ze sdružení Post Bellum. Nahrávky naleznete na www.pametnaroda.cz. Z vyprávění pamětníků vznikají rozhlasové dokumenty Příběhy 20. století, které vysílá Český rozhlas - Rádio Česko vždy v neděli v 10:05. 

Moje dáti, odkazuji vás ochraná Boží a Panny Marie, ženu také. Nechå žije svobodné Üeskoslovensko!

Minutu poté byl „Kozina“ zavraždán.

Chcete-li podpořit Post Bellum, sdružení, které již deset let zaznamenává příběhy, zašlete DMS ve tvaru: DMS ROK PAMET na číslo 87777, cena roční podpory činí 12 x 30 Kč. Post Bellum obdrží 27,- Kč z každé DMS. Nebo se staňte členem Klubu přátel Paměti národa na www.pametnaroda.cz.

2012 | 09 | Čilichili: Malí supermani  

Děti jako stroje na úspěch.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you