Page 61

Nový cirkus už není starý cirkus? Mluvíme o divadelním žánru, který vznikl v sedmdesátých letech ve Francii. Na jedné straně se principálové tradičních cirkusů snažili hledat nové cesty, jak oslovit a znovu získat diváky, naproti tomu divadelníci začali využívat cirkusová umění pro vlastní umění. Oba dva proudy se setkaly a ze změti co nejefektnějších cirkusových čísel se stala snaha akrobacií a dalšími cirkusovými prostředky něco říct.

Zkusíte si, že to bolí

Nový cirkus je žánr, který u nás nabírá popularitu raketovou rychlostí. Kde se vzal a o co v něm vlastně jde? Šárka Maršíková, hlavní manažerka centra Cirqueon pro podporu a rozvoj nového cirkusu v České republice, nám dala rychlokurz. Text: Natálka Veselá Foto: Profimedia

V sedmdesátých letech ve Francii? To jsme fakt tolik let za opicemi? Chci říct za Francouzi. Ona to upřímně řečeno úplná novinka není, ale až teď jsme začali používat termín nový cirkus. Už od poloviny sedmdesátých let vznikala v Čechách představení, o kterých bychom dneska mluvili jako o novém cirkusu, především tvorba Ctibora Turby. Letní Letná pořádá letos už devátý ročník, předtím byl Kolín. Ale je pravda, že za poslední zhruba čtyři roky nastal boom, začaly se objevovat nové české projekty, cirkus se dostal do médií, díky tomu se rozšířila divácká a fanouškovská základna.

Když půjdu na nějaké představení nového cirkusu, co mě nejvíc ohromí? Především výkony artistů a akrobatů, to je základ. Ohromující fyzické dovednosti otevírají cestu k divákovi, ten se baví a nechá se díky tomu unášet na vlnách příběhu. Anebo jenom pozoruje, co je ještě možné s tělem v mezích fyzikálních zákonů udělat. Nový cirkus je strašně široký pojem – od klauniád a žonglérských pouličních produkcí přes velké podívané typu La Putyka až po experimentální performance, které využívají nová média, svícení a autorskou hudbu. Nejdůležitější je dokonale zvládnout řemeslo.

V Cirqueonu trénují i děti

Workshopy táhnou (do stran)

No jo, ale kde se mu POJMY NOVÉHO naučit? Poslední dva roky proCIRKUSU vozujeme v pražských V ČESKU ANEB Nuslích Centrum pro nový cirkus, které vytváří CO HLEDAT NA tréninkový prostor pro PLAKÁTECH umělce. Hlavně ale nabíCirk La Putyka, Letní Letná, zíme pravidelné a intenCirkus Mlejn, Décalages, zivní kurzy cirkusových Živá ulice technik pro veřejnost. Máme štěstí na skvělé lektory. Sehnat lidi, kteří kvalitně učí na vysoké úrovni, je dost těžké, je jich pořád málo. Třeba závěsnou akrobacii v Čechách umí dobře vyučovat tak čtyři pět lidí, kteří jsou v první řadě umělci. Když sháním záskok na některý kurz, zažívám někdy těžké chvilky. Na workshopech si pak může kdokoliv vyzkoušet, že to není žádná sranda, že to dost bolí...

<

ČiliChili | 09 | 2012 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

61

2012 | 09 | Čilichili: Malí supermani  

Děti jako stroje na úspěch.

2012 | 09 | Čilichili: Malí supermani  

Děti jako stroje na úspěch.