Page 6

ROZJEZD

Pavlač Emila Hakla

T

Být nejlepší? ZÁKLADEM VÝCHOVY BÝVALA STRAŠIDLA. ZE ZAČÁTKU DOST PRIMITIVNÍ, ALE ÚČINNÁ. Jakmile dětem došlo, že ty stávající fungují na úrovni pomocného pedagogického personálu, nastoupily varovné příklady ze života: bude z tebe kopáč bez maturity, manuální dělník, prodavačka v sámošce, zloděj, feťák, alkoholik. Fabriky jsem se docela bál, ta na mě zabírala až zhruba do šestnácti. Co se děje dneska, dětem nezávidím. Strašidla víceméně vymřela a nastoupila holá ctižádost. Tu mají dospělí, děti zřídkakdy. Je to vlastně prastarý model: Kdo ničeho nedosáhl, ten svůj midrák promítá do potomků, kdo ano, ten na svoje ratolesti tlačí, aby byly stejně dobré ne-

bo lepší. Měly by se naučit v něčem vynikat. Dokud si nevyjasní v čem, musí se naučit nějaký sport, hrát na klavír, hoboj, violoncello a pro jistotu ještě na varhany. Samozřej- pod dozorem přísných trenérů mě umět španělsky, francouzsky, šest dní v týdnu, osm hodin dendánsky, norsky a tak dále. Přitom ně. Děje se to nejen v Číně, ale oni ve světě, který je čeká, se obejdou ti Číňánci mají takové dojemné klidně i  bez češtiny. Anglicky kouzlo – vypadají jako smutné ovšem umět musí. Samozřejmě. pandy. Čínština nastoupí na její místo až Nevím. Myslím, že by se měla za čas. Ta padne na naše vnuky, možná pravnuděcka nechat žít, život je vycvičí ky. Pokud se do té doby Čína nenaučí anglicky, až dost. Důležité je jenom to, aby neskončily při známé asijské ochotě přebírat vnější vzory ve fabrice. Což by je ale na druhou stranu osvoby nebylo divu. bodilo od nekonečných mítinků, brainstorminA jsme u těch fotek, co proběhly snad všemi gových maratonů, o utužování kolektivu pomodeníky. V souvislosti s úspěchy čínských atletů cí organizované zábavy nemluvě. ukazují, jak toho bylo dosaženo. Chudinky si už tak od sedmi let uvolňují klouby a vůbec kmitají

<

Pozoruhodné příhody mistra hrobaře a jeho učedníka

6

2012 | 09 | Čilichili: Malí supermani  

Děti jako stroje na úspěch.

2012 | 09 | Čilichili: Malí supermani  

Děti jako stroje na úspěch.